Vertaal deze pagina naar:

OPROEP AAN DE GEHELE BEVOLKING VAN BEZET NEDERLAND:

11-08-2021

Om op een functie van Burgemeester of Gemeentebestuurslid te solliciteren!Beste Burgemeesters van Bezet Nederland,


https://www.burgemeesters.nl/burgemeesters


U werd tot heden allen gekozen door de Kroon en niet door de eigen bevolking van gemeenten, dorpen en steden!


Deze procedure werd op 18 mei 1940 door de Nazi's ingevoerd!


Na 13 mei 1940 was er geen rechtsgeldige Kroon meer, doordat Wilhelmina vluchtte, waarbij de toen geldende Grondwet (artikel 21) duidelijk maakt, dat geen regering vanuit het buitenland Nederland kan regeren.

Na de vlucht van het Koningshuis met de regering op 13 mei 1940 is het Koninkrijk en de Grondwet komen te vervallen!


Bezet Nederland is nooit bevrijd geworden.

De Duitsers hebben gecapituleerd, met een vrije aftocht uit Bezet Nederland.

Nederland is per 18 mei 1940 een provincie van Duitsland geworden, dit is nimmer teruggedraaid.

Ook is er nooit een vredesverdrag met de geallieerden ondertekend die de bevolking van Europa weer soeverein maakte.

Alle feiten kunt u vinden op ► https://lettertomaxima.blogspot.com/


Aan de fraude van meer als 80 jaar gaat nu een einde komen!


Het hele systeem is vastgelopen!

Juist door toedoen van de Globalisten is de bal gaan rollen. Zij wilden een wereldregering nastreefden, door intensieve controle die de wereldbevolking via een injectie wilde controleren en besturen.

De tegenhanger van deze misdaad is GESARA, wat nu uitgerold gaat worden. Waarbij alle regeringen, die tegen de belangen van eigen bevolking hebben geacteerd, worden afgezet en worden berecht voor hun rol en aandeel in deze misdaad.

Dit maakt dat we een nieuwe bestuursvorm moeten inrichten, en alle 364 bestuurders, die door de Bilderberg-regering werden aangesteld, bij deze het ontslag aan te zeggen.

Ook zullen er nieuwe gemeentebesturen in afgeslankte vorm terug moeten komen. Op voorwaarde dat geen van de nieuwe kandidaten met de oude politiek verbonden of gelinkt is. Juist om corruptie tegen te gaan. De gemeenten worden in de toekomst aangestuurd door de eigen bevolking, middels referendum stellingen. Vanuit de soevereine bevolking zelf.

Dit is 100% noodzakelijk om de politieke corruptie te stoppen en bevolking de macht terug te geven.

OPROEP

Daarom deze oproep aan de gehele bevolking van Bezet Nederland om op een functie van Burgemeester of Gemeentebestuurslid te willen solliciteren, (vergezeld van een keurige CV met passende motivatie).

Het is zaak dat alle Burgemeesters vanuit de eigen gemeente door de bevolking hiervan in kennis worden gesteld. Loyaliteit aan een corrupte regering kan niet langer meer getolereerd worden.

Wij, de bevolking, nemen het recht op zelfbeschikking helemaal terug en wijzen iedere dwang van niet legale bestuurders of ongeldige wetten vanaf 13 mei 1940 tot heden af.

Bij weigering kan dit uitgelegd worden als samenspannen met de vijand van de bevolking, dus gekwalificeerd als hoogverraad, wat door een Neurenberg code tribunaal berecht zal worden.

Iedere vorm van ondersteunen van de Covid maatregelen is een act van agressie tegen de bevolking. Zeker nu is toegegeven dat het Virus nooit geïsoleerd is geworden omdat het niet te vinden was.


Vrijheidsstrijder

Hof OVERWINNING!

Eindigt met maskeren, Vaccinatie, quarantaine in Alberta!

Juist door het opvolgen van orders van de Haagse Bilderberg regering heeft u zich medeschuldig gemaakt aan Genocide tegen de bevolking door met een vreemde bezettingsmacht te sympathiseren!


Iedere ambtenaar of overheid medewerker die weerstand blijft bieden tegen de belangen van de bevolking, gaan ook via het Neurenberg code tribunaal 2.0 berecht worden, voor zijn steun om de zwendel tegen de bevolking door te voeren.


Mensen door het hele land gaan op zoek naar de juiste kandidaten als nieuwe echte volksvertegenwoordigers in dienst en ten dienste van de soevereine bevolking.

Per gemeente zal er iemand het aanspreekpunt moeten worden om deze verandering mee vorm te gaan geven. Hij of zij zal dan alle data en sollicitaties moeten verzamelen.

De kandidaten zullen gescreend worden of ze voor de nieuwe functie in aanmerking komen.

Doel is het Decentraliseren van de hele corrupte structuur, om plaats te maken voor directe democratie.

De wil van het volk, voor het volk!