Vertaal deze pagina naar:

OVER DE 'STAAT DER NEDERLANDEN'

22-06-2022


Het leasecontract van het bedrijf 'STAAT DER NEDERLANDEN' over het voormalig Nederlands grondgebied is op 19-07-2021 afgelopen na een leaseperiode van 125 jaar!


Wij Nederlanders vergeten iets, maar het is ook niet bij vele bekend.


En in de reguliere propaganda kanalen zul je het gegarandeerd nooit horen.

Het lease contract van het bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN over het voormalig Nederlands grondgebied is op 19-07-2021 afgelopen na een lease periode van 125 jaar.

Daarmee is onze zogenaamde regering/overheid niet meer het opperste gezag over het voormalig Nederlands grondgebied. (Want officieel is het koninkrijk Nederland al  op 18-05-1940 opgeheven te bestaan.) Het voormalig Nederlands grondgebied is sinds 20-07-2021 nu weer terug bij Amerika gevoegd als een lidstaat. Alle autochtonen Nederlanders zijn per 01-01-2022 weer soeverein.

De huidige regering/overheid heeft enkel nog de bevoegdheid over het stukje Den Haag waar het zogenaamde parlement staat met het Haagse bos. Meer niet, de Koning heeft ook niets meer te zeggen, over de bevolking. Dus al die dwang/drang om ons alle die boosters op te dringen is illegaal. Maar dat is hun enige manier om onze soevereiniteit als nog van ons te kunnen afpakken. Want zodra jij je hebt laten verleiden om een corona vaccin vrijwillig te nemen, heb je zonder echt te weten afstand gedaan van je vrijheid, onafhankelijkheid en van je aanstaande soevereiniteit. Want de vaccins zijn niet alleen gepatenteerd, maar als jij de vaccin(s) ingespoten hebt gekregen verwordt jij al een transhumaan. Deze transhumanen hebben geen burger en mensenrechten meer, maar zijn letterlijk eigendom geworden van de patenthouders. Je bent ontmenselijkt en een voorwerp geworden.

Van elke gevaccineerde is zijn menselijkheid gestolen, onder valse voorwendselen. Dit is eigenlijk fraude, maar geen enkele rechtbank zal dit weerspreken. Maar het is nog veel erger als jij je booster vrijwillig haalt. Want dan heb jij vrijwillig je doodvonnis getekend binnen nu en 2 jaar. Met enkele uitzonderingen van het vaccin van Moderna, alleen bij geselecteerde partijen van het vaccin zul je blijven leven. De rest en ook diegene die van andere leveranciers het vaccin hebben gekregen zullen het niet overleven. Dit is de ware redenen van waarom zo'n haast met dat vaccin/booster en waarom de jacht op de ongevaccineerde. Want anders kan iedere soeverein, dan al zijn ooit betaalde belastingen terug vorderen. Daar zit het bedrijf STAAT DER NEDERLANDEN niet op te wachten om miljarden terug te moeten betalen.

Nederland heeft nooit een vredesverdrag getekend!

Daarmee is onze zogenaamde regering/overheid niet meer het opperste gezag over het voormalig Nederlands grondgebied. (Want officieel is het koninkrijk Nederland al in 18-05-1940 opgehouden te bestaan). Het voormalig Nederlands grondgebied is sinds 20-07-2021 nu weer terug bij Amerika gevoegd als een lidstaat.

Alle autochtone Nederlanders zijn per 01-01-2022 weer soeverein!

De huidige regering/overheid heeft enkel nog de bevoegdheid over het stukje Den Haag waar het zogenaamde parlement staat met het Haagse bos. Meer niet, de Koning heeft ook niets meer te zeggen, over de bevolking.

Stemmen mag niet, er mag niet gekozen worden:

A) Nederland is een BV;
B) Nederland is een bezet land;
C) We zitten in de SHAEF wet.

Verplichtingen regels en wetten kunnen niet aangepast en toegepast worden in een bezet land dat onder het SHAEF staat.

Bron: Peter de Jong

DE MILITAIRE REGERING IS ACTIEF IN DUITSLAND


Dames en heren,

Ik schrijf u vandaag als Amerikaans staatsburger omdat ik van verschillende dames en heren heb gehoord dat u dit dringend nodig heeft. Allereerst moet u de volgende feiten kennen, voor het geval dit niet het geval is vanwege een gebrek aan algemene kennis, zoals het lijkt:

President Barack Obama heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat Duitsland nog steeds bezet is en voorlopig zo zal blijven. In 2010 diende de "federale regering" van de BRD een onderzoek in bij US-EUCOM met betrekking tot de geldigheid van de S.H.A.E.F.-wetten, die waren opgesteld door admiraal James G. Stavridis in zijn toenmalige functie als hoofd van het US European Command (EUCOM) en commandant -opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, "Supreme Allied Commander Europe" (NATO SACEUR), werd beantwoord. In dit antwoord formuleerde hij duidelijk wat de geldigheid van de SHAEF-wetten betekent voor de BRD.


Hier is een fragment:

DE OPRICHTING VAN DE BRD WAS NIET DE OPRICHTING VAN EEN STAAT

De oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland was niet de oprichting van een staat, maar de oprichting van een middel van zelfbestuur volgens de bezettingswet voor de drie bezette zones van de westerse geallieerden (let op: volgens art. 43 Haags Verdrag tot Landoorlogvoering van 1907, RGBl. v. 1910 p. 147).


Haags Verdrag inzake oorlogvoering te land


Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is Duitsland niet langer een soevereine staat, maar een door de geallieerden bezet gebied. Met ingang van 12 september 1944 werd het geconfisqueerd door de belangrijkste zegevierende macht, de VS (SHAEF-wet nr. 52, artikel 1 1).

De Bondsrepubliek Duitsland is en is nooit een staat geweest, noch de jure, noch de facto en nooit erkend onder internationaal recht!

De Bondsrepubliek Duitsland is een bewindvoerder zonder bevoegdheden, sinds 18 juli 1990 (let op: sinds de sluiting van de 2+4-verdragen) een financieel bewindvoerder GmbH namens de geallieerde zegevierende mogendheden.

Alle wetten van de militaire regering hebben onbeperkte, volledige rechtskracht tot het sluiten van een vredesverdrag met Duitsland als geheel, binnen zijn grenzen van 31 december 1937, d.w.z. tot op de dag van vandaag.


GELD INZAMELEN IS ILLEGAAL


NIEMAND HEEFT EEN WETTELIJKE VERPLICHTING OM GELD OF KOSTEN TE BLIJVEN BETALEN.

Bovendien schendt de Bondsrepubliek Duitsland, als een particuliere financiële administrateur GmbH, de geldende bevelen en rechten van de GEALLIEERDE KRACHTEN uit 1947, die nog steeds gelden, en maakt zichzelf dus medeplichtig aan frauduleuze manipulaties.

NIEMAND MAG IN DE BRD WERKEN ALS RECHTER, AANKEUR, NOTARIS OF ADVOCAAT ZONDER TOESTEMMING VAN DE AMERIKAANSE MILITAIRE REGERING!

De goedkeuring van een dergelijke activiteit moet vooraf, dus voor aanvang van de activiteit, per individueel geval schriftelijk worden verkregen.

AANGEZIEN DE BESTELLINGEN VAN DE MILITAIRE REGERING ECHTER NIET FYSIEKE PERSONEN ZIJN VOOR ELKE INDIVIDUELE GEVAL, ZIJN ALLE LEGALISTEN DIE BIJ ELKE FEDERALE DUITSE RECHTER BETROKKEN ZIJN SLECHTS EEN PRIVATE AANSPRAKELIJKHEID EN PRIVATE HANDELENDE PERSONEN ZONDER ENIGE WETTELIJKE BASIS, ZOALS STAAT.

Rechters kunnen dan ook geen vonnissen en beschikkingen ondertekenen in hun positie als particulier. Om deze reden zijn kopieën van het origineel niet gewaarmerkt.

BEWIJS: Volgens wet nr. 53 van de militaire regering heeft de voormalige deviezenverkoper van de DDR, Dr. Alexander Schalk Golodkowski, 1996 (let op: 6 jaar na de 2+4 onderhandelingen, die de BRD zogenaamd volledige soevereiniteit brachten!). Dit bewijst dat de militaire regeringswetten van de bezetting, inclusief de SMAD-orders en SHAEF-wetten, volledig worden toegepast door de VS."


ZELFS POLITICI BEVESTIGDEN HET


Op 17 juli 1990, tijdens de 2+4-onderhandelingen in Parijs, deelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken "James Baker" de minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland "Hans Dietrich Genscher" mee dat, naast de intrekking van de "Grondwet van de DDR", artikel 23 van de "Basiswet voor de Bondsrepubliek Duitsland" op 18 juli 1990 om middernacht. Na dit tijdstip had geen enkele Bondsdag het recht om constitutionele of internationaalrechtelijke acties uit te voeren.

Met het resulterende verlies van territoriale reikwijdte verloor de "Basiswet VOOR de Bondsrepubliek Duitsland" met ingang van 18 juli 1990 haar geldigheid als geheel (daarom was het alleen mogelijk om de onwetende Duitsers te verbieden de Basiswetten bij demonstraties). Zie Federal Law Gazette 1990, deel II, pagina 885, 890 van 23 september 1990.

Bron ► https://s-h-a-e-f.de/s-h-a-e-f/