Vertaal deze pagina naar:

ARTIKEL OVER DE VOLKERENMOORD DIE MOMENTEEL GAANDE IS DOOR MIDDEL VAN COVID-19 VACCINATIES

18-07-2023

Pandemie van de gevaccineerden – de odyssee is begonnen!


(Door Kla.TV-oprichter Ivo Sasek)


Op dit moment dwalen miljoenen slachtoffers van het covid-vaccin gekweld over de wereld, op zoek naar hulp, maar niemand geeft hen die hulp!

Op de laatste plaats de STIKO, d.w.z. DE PERMANENTE VACCINATIECOMMISSIE, die ruime vaccinatieaanbevelingen voor de hele bevolking heeft uitgevaardigd.

Tip: Lees dit hele artikel, zodat U op de hoogte bent!


MELDINGSFORMULIEREN

https://www.freelifeworld.info/meldingsformulier-gedwongen-covid-19-vaccinaties/

https://www.freelifeworld.info/meldingsformulier-gedwongen-covid-19-testen/


Aangeraden wordt om zelfs te zwijgen over eventuele vaccinatieschade, zodat ze geholpen worden door artsen en het vergoed wordt door het ziekenfonds!

Het hoofd van de STIKO raadt alle vaccinatieslachtoffers aan om te zwijgen over iedere samenhang tussen hun letsel en vaccinaties, zodat ze geholpen kunnen worden. Maar ook dit is slechts theorie en boerenbedrog. Er is namelijk geen enkel aanspreekpunt voor vaccinatieslachtoffers. Dat is feit. Ze moeten alle onderzoeken zelf betalen, omdat hun vaccinatieschade niet als ziekte wordt erkend. 

Het hoofd van de STIKO zegt dus hoogstpersoonlijk dat er helemaal geen probleem is voor mensen met vaccinatieschade als ze geen enkele samenhang leggen met een vaccinatie. 


Hoe eerlijk is dat? 

Hij onthult dus waarom er zo weinig vaccinatieschade wordt geregistreerd. En de minister van Volksgezondheid rechtvaardigt ook het ontbreken van aanspreekpunten voor mensen met vaccinatieschade. 

Op dit moment dwalen, gedeeltelijk al twee jaar lang, miljoenen mensen met vaccinatieschade door het zogenaamde gezondheidssysteem. Ze reizen van de ene stad naar de andere, omdat ze nergens meer geaccepteerd worden voor behandeling en diagnose en omdat de ziekenfondsen niet instaan voor de behandeling van de niet-erkende ziekte. 

Begrijpen jullie?


Het Paul Ehrlich Instituut in Duitsland en de EMA in Europa erkennen met name COVID-19 vaccinatieschade niet als een ziekte vanwege de diffuse klinische beelden. 

Zo ver is het nu. De hele last wordt nu gelegd bij de slachtoffers en artsen. Bijvoorbeeld door Thomas Mertens, het hoofd van de STIKO hoogstpersoonlijk. 

Hij legt nu de hele verantwoordelijkheid voor het probleem van de getroffenen die niet geholpen worden op de schouders van de klinische geneeskunde. 

Die moet "een ziektegevaldefinitie opstellen".


Tot nu toe zijn meer dan 8 miljoen mensen in Baden-Württemberg minstens één keer gevaccineerd tegen Corona. Sommige mensen worden echter ziek na vaccinatie. Veel van de getroffenen voelen zich in de steek gelaten!

Zie video ► https://www.ardmediathek.de/video/zur-sache-baden-wuerttemberg/krank-nach-corona-impfung-werden-betroffene-im-stich-gelassen/swr-bw/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4NjMxNjI

 (Luister bij minuut 13:25-13:52 voor de geciteerde tekst hieronder)


En dan komt het toppunt, ik citeer hem letterlijk:

"Wat ik niet helemaal begrijp is waarom bij de behandeling van deze ziekte de kosten in principe niet gedekt worden door de ziekenfondsen. Als iemand, als u (zegt hij tegen een getroffene) nu bijvoorbeeld naar de dokter was gegaan, en niet meteen met het inzicht dat het een [...pauze...] door vaccinatie teweeggebrachte klacht was, dan zouden die behandelingen die daarop zouden volgen zeker door de ziekenfondsen gewoonlijk worden gedekt."


In de korte denkpauze kon je letterlijk het lelijke woord "vaccinatieschade" horen vermijden!

Met deze aanbeveling geeft het hoofd van STIKO toe dat er een sterke, regelgevende stimulans is voor mensen met vaccinatieschade om hun symptomen niet in samenhang te brengen met een vaccinatie. Anders worden ze gestraft met een weigering tot kostenovername. En zo zakken miljoenen zieken over de hele wereld weg in een opzettelijk geplande chaos - zonder enige hulp, zonder enige macht, zonder enig recht. En dit is hoe de chaotische omstandigheden zich momenteel verder in getallen ontwikkelen. Op dit punt is het echter belangrijk om in gedachten te houden dat deze cijfers, zoals altijd, moeten worden begrepen zonder enig grijs cijfer. 

Volgens deskundigen, dat wil zeggen specifieke vakstudies over grijze cijfers, zou men minstens één nul moeten toevoegen aan de volgende cijfers, en sommigen zelfs twee nullen: Officiële WHO-gegevens tonen een dramatische toename van ernstige ziekten na COVID-19 vaccinatie: tot 4600%.


Overzicht WHO-databank

De ingelaste lijst op de onderstaande website vat een systematisch overzicht van de WHO-databank samen. Er zijn bewijzen, die nu ongeveer 200 studies samenvatten. Nog eens meer dan 200 studies wachten op herziening en opname. De studies die al geëvalueerd zijn, getuigen van een causaliteit voor 53 ziekten of ziektebeelden.

Bron: https://www.kla.tv/26547

Alle ernstige ziekten zijn te vinden op de bovengenoemde website, samen met de bronnen van de wetenschappelijke artikelen die causaliteit hebben aangetoond. 

Het uitgangspunt voor deze systematische analyse van de bijwerkingen, waarvan is aangetoond dat ze worden veroorzaakt door de COVID-19-injectie, is de WHO-database "VigiAccess". Deze database registreert een deel van de gezondheidsgebeurtenissen die daadwerkelijk optreden na de COVID-19-injectie, vermoedelijk ergens tussen 10% en 15%. 

De WHO-database werd gebruikt als basis om de TOENAME van verschillende ziekten en klassen van ziekten veroorzaakt door de COVID-19-injectie te analyseren. We zijn dus in staat om de ontwikkeling van de rapportering van "bijwerkingen van vaccins" aan de WHO-databank in kaart te brengen. En dit voor de periode van 3 mei 2021 tot 3 mei 2023, d.w.z. voor twee volledige jaren. 

De waarde die hieruit naar voren komt, is een groei met een factor 6.03: het aantal meldingen van ziekten die in de WHO-database zijn geregistreerd, is gegroeid van: bijna anderhalf miljoen meldingen op 3 mei 2021, naar bijna tien miljoen meldingen op 3 mei 2023. Beide cijfers hebben betrekking op ziekten, niet op individuele patiënten.


Meer dan vijf miljoen meldingen van bijwerkingen

Op 3 mei 2023 waren er meer dan vijf miljoen meldingen van bijwerkingen geregistreerd in de database van de WHO. Deze meldingen omvatten dus in de meeste gevallen meer dan één ziekte per persoon. Dat is te bedenken. Dit helpt om te bepalen hoe de frequentie van bepaalde ziekten wordt beïnvloed door de COVID-19-injectie. 

Als COVID-19-shots helemaal geen gevolgen voor de gezondheid zouden hebben, dan zouden de rapporten die de WHO ontvangt willekeurig verdeeld moeten zijn. Er zou geen verschil moeten zijn in de totale groei of in de groei van individuele ziekten. Dit betekent dat de wiskundig berekende getallen in de laatste kolom van de tabel 100 zouden moeten zijn. Zoals de tabel in de bron laat zien, is de hypothese niet juist, maar zo fout als maar kan. 

Er zijn exorbitante verschillen voor verschillende ernstige ziekten, bv. een onevenredige rapportering van het syndroom van Graves, een ziekte van de schildklier, met 1.670 %, een onevenredige rapportering van pericarditis met 1.460 % en van myocarditis met 746 %, een onevenredige rapportering van gevallen van auto-immune hepatitis na de COVID-19 injectie met 1.580 % en een exorbitante toename van het vaak fatale multisysteem-inflammatoir syndroom met 4.957 %. 


Kanker, met een stijging van 493%. 

Over kanker gesproken, honderden YouTubers die Covid-vaccins promootten tijdens de pandemie lijden nu ook aan turbokanker. Velen van hen werden betaald door de overheid en Big Pharma om hun volgers ervan te overtuigen dat de introductie van het vaccin een goede zaak was. 

Bekijk een 1ste verzameling van deze nu huilende social influencers op Pravda-TV - al het geld in de wereld is nu nutteloos voor hen en voor hen komt elke redding te laat. Terug naar onze lijst. Het toont ook een onevenredig aantal meldingen van doodgeborenen of doodgeboren foetussen - in percentages uitgedrukt: 446%, dan eindeloze meldingen van miskramen, die meer dan 375% boven het verwachte aantal meldingen zijn gestegen - ook zij tonen het angstaanjagende beeld van medische bemoeienis die op grote schaal letsel veroorzaakt.


Het maakt niet echt uit waar je naar kijkt: 

Schade aan het lymfestelsel, beroertes, ziekten van het centrale zenuwstelsel, overal vind je rode lampen die continu knipperen. Dat is feit. Maar al deze tragedies leiden niet tot echte hulp. Waarom niet? Omdat ze deel uitmaken, zoals we steeds betuigen, van een opzettelijk chaosmanagement, dat aantoonbaar precies zo gepland is door machtselites. En nu wordt omgezet. 

We staan aan de helse afgrond van een wereldvernietigingsplan dat al vele decennia bewust wordt uitgevoerd. Prof. Bhakdi en allerlei anderen hebben het actueel aangekondigd. Nu is het zover! Maar nog steeds weigeren bijna alle openbare ministeries van deze wereld als het ware actie te ondernemen, hoewel er aantoonbaar tienduizenden aanklachten zijn ingediend.


De wereldbevolking moet er samen achter zien te komen waarom de meest uiteenlopende varianten van genocide op dit moment als het ware gedekt worden door openbare ministeries en rechtbanken: 

Dat is nu onze opdracht!

Omdat ze ook veel andere zeer ernstige vervolgingen weigeren. Dit, hoewel miljoenen lijdende mensen getuigen dat de straling van mobiele telefoons door WLAN-, 4G-, 5G-antennes enz. hun gezondheid hebben geschaad. Zij schreeuwen, men hoort hen niet. Ook openen ze geen strafzaken tegen de frauduleuze Big Pharma, hoewel duizenden studies van experts van hoog niveau hun moorddadige werk hebben blootgelegd en om vervolging hebben gevraagd.


De openbare ministeries en de rechterlijke macht vermijden ook categorisch consequente strafrechtelijke vervolging van talloze ontmaskerde bloedsekten met hun rituele moorden, nog steeds. 

En dit ondanks het feit dat talloze slachtoffers keer op keer getuigen dat deze wereldwijde netwerken van kinderhandel bestaan en dat kinderlokringen tot in de hoogste etages van regeringen en machthebbers van allerlei genre reiken.

 Tot op de dag van vandaag veroordelen dezelfde gerechtelijke functionarissen oeroude soldaten van het Derde Rijk als medeplichtigen aan de moord op het volk, ook al oefenden ze midden in de oorlog slechts onwetende gehoorzaamheid uit aan hun superieuren. 

Ze zouden deserteurs zijn geweest als ze dat niet hadden gedaan. 

Japan heeft, ik moet zeggen: God zei dank, nu echter al een onderzoek gelast naar de covid-vaccinaties omdat het aantal sterfgevallen zo omhoog is geschoten, dat er sprake is van een nationale crisis: Een vernieuwend geval van de complottheorie van gisteren die vandaag tot feit wordt verklaard: De mainstream media melden eindelijk dat, wat we al duidelijk hebben benadrukt vanaf het begin en wat we allang wisten.


Biden, Fauci en Gates hebben ons letterlijk met verkeerde informatie overvoerd!

Er was gewoon geen "winter van ernstige ziekte en dood" voor de niet-gevaccineerden, zoals er altijd werd gedreigd. In werkelijkheid is het een pandemie onder de gevaccineerden, zo garandeert de waarheid. 

Uit nieuwe gegevens blijkt dat het aantal sterfgevallen in Japan met 400% is gestegen sinds Pfizer vorig jaar de derde dosis van het boostervaccin lanceerde. "Het aantal extra sterfgevallen was ongeveer vier keer zo hoog als in 2017, 2018, 2019 en 2021", aldus een rapport in The Exposé. Deze statistieken hebben de gevestigde orde in Japan geschokt. Dus zijn er officiële onderzoeken aan de gang en worden er rechtszaken voorbereid.


De hele wereldbevolking moet zich nu, vandaag, op precies deze manier verenigen!

Ze moet dezelfde normen toepassen op alle machthebbers in de rechterlijke macht en inspectiediensten die op dit moment nog steeds weigeren dit te doen. 

We hebben dringend behoefte aan nieuwe en onafhankelijke gerechtelijke instanties die elke dekking van betuigde genociden en clandestiene oorlogsvoering vakkundig zullen bestraffen. Maar, en dit is misschien wel het allerergste van de hele tragedie: de meeste van onze tijdgenoten zijn als het ware in een diepe hypnotische slaap gevallen. Van vroeg tot laat staren ze bij elke gelegenheid naar het vervloekte scherm van hun mobiele telefoons, terwijl ze van het ene stralingsgebied naar het andere gaan. Daarbij worden hun gedachten en emoties permanent geremd door WLAN en gsm-masten.


Als dit zo doorgaat, zal de overgrote meerderheid van de mensen pas opletten als de slinkse geplande chaos, de duivels gezaaide ziekten, de financiële ondergang, enz. recht voor hun deur staan. 

Pas dan zullen ze beseffen wat er aan de hand is. Maar dan zal het te laat zijn - er is een te laat, geliefden. Ik zal daarom afsluiten met de laatste pogingen van de WHO en de VN om te profiteren van onze onverschillige en trage toestand. De instellingen die net miljoenen mensen wereldwijd de meest ernstige schade hebben berokkend, proberen zich nu ook nog eens op te werken tot een alleenheerschappij. Dus in plaats van te buigen voor al de tienduizenden onafhankelijke professionals, hun fouten toe te geven en zich over te geven als betrapte criminelen, doen ze er gewoon nog 1 bovenop. 

Net als een massamoordenaar die alle getuigen bedreigt en probeert te doden, bedreigen volgende instellingen alle getuigen van de waarheid. Zoals we meteen zullen zien. Ze doen dit door besluiten te nemen om alle echte deskundige stemmen en competente getuigen online en met alle middelen mentaal uit te schakelen. Op deze manier hopen ze te ontsnappen aan de arrestaties en zware straffen die wereldwijd geëist worden. Let op de recente "ontsnappingsplannen", van deze instellingen, in drie stappen: wat in de laatste maanden is gebeurd.


De eerste stap vond plaats op 31 januari 2023

In een door de WHO aanbevolen artikel in Foreign Affairs adviseren gezondheidswetenschappers en -functionarissen uitgerekend die regeringen die grote delen van de bevolking sinds Covid-19 niet meer achter zich hebben en niet meer vertrouwen. Ze adviseren hen namelijk om te "investeren" in betrouwbare instellingen en personen opdat dezen reclame maken voor pandemische maatregelen.

 Kortom, hier verleidt de WHO uitgerekend die regeringen die al hun vertrouwen hebben opgebruikt om stiekeme reclamemakers in te huren. Op deze manier kunnen ze als het ware de aandacht afleiden van al hun "lijken in de kast" – maar weten wat alle misleide volkeren hier luidkeels tegen zeggen: 

"Nee, niet zo! Nee, niet zo!" 


Hele legers van de eigen bevolking moeten nu gaan op staan!

Wat de WHO nu nodig heeft zijn geen sluipreclamemakers die ook nieuwe PR voor haar doen. Wat het nu nodig heeft zijn hele legers van openbare aanklagers en overgebleven justitieambtenaren die opstaan tegen de WHO en eindelijk aanklachten indienen voor de moedwillige en heimelijke massamisdaden - strafrechtelijke aanklachten moeten niet alleen worden ingediend, maar ook worden afgedwongen - en de WHO voor een rechtvaardige rechtbank slepen! 


De tweede stap vond plaats op 31 mei 2023

Op 31 mei 2023, precies vier maanden later, zetten de WHO-leden een tweede stap in de verkeerde richting. Ze konden deze stap alleen zetten, omdat de WHO in de tussentijd niet professioneel uit de roulatie was genomen. Dus namen de lidstaten een resolutie aan tijdens de Wereldgezondheidsvergadering in Genève. Hierin werden alle regeringen en de WHO opgeroepen om meer en systematisch gebruik te maken van de gedragswetenschappen. Dit met het doel om "gezondheidsgerelateerde verkeerde informatie en desinformatie" tegen te gaan en zo de vraag naar vaccins te waarborgen, ze bevorderen, maar één belang het vaccin veilig te stellen, niet onze gezondheid. 

In gewone taal betekent dit dat WHO-leden hier een besluit hebben genomen om de publieke opinie te manipuleren tegen beter weten in! En wij zeggen: Hier moet precies het tegenovergestelde gebeuren! Het publiek moet nog steeds volledig geïnformeerd worden over de misdaden van de WHO en haar handlangers. Dat is de weg en geen tweede. 


De derde stap vond plaats op 13 juni 2023

Maar omdat ook aan deze behoefte niet op tijd werd voldaan, gingen deze volksverwoesters op 13 juni 2023 nog een stap verder. Want op deze dag presenteerde secretaris-generaal António Guterres van de VN een programma. Hiermee wil de wereldorganisatie, let goed op, ervoor zorgen dat inhouden uit de online platformen en media die de "empirisch onderbouwde consensus over feiten, wetenschap en kennis" verstoort, verdwijnt. De tekst gaat verder, hebt u dat goed begrepen? Dit omdat hun bekwaamheid om "wetenschappelijk vastgestelde feiten te ondermijnen met desinformatie" een "existentieel risico voor de mensheid" is.


Censuur tegen vrije media

Nogmaals, in gewone taal betekent dit dat de VN de EU het begin van online censuur wereldwijd totaal wil doorzetten! Per wet! En natuurlijk is de censuur, zoals altijd gewoonlijk, uitsluitend gericht tegen alle echt onafhankelijke wetenschappers en vrije media. Met andere woorden, tegen degenen die het hele wereldbedrog vanaf het begin van Big Pharma en het hele vaccinatiesysteem hebben doorzien en eindelijk aan het licht willen brengen. 

Omdat ook hier de vereiste publieke discussie consequent werd geweigerd, of dan op al te kleine schaal heeft plaatsgevonden, proberen de onbeschaamde moordenaars, zoals Goethe zou zeggen, zich juist door middel van een algemene aanval onaantastbaar en tegelijkertijd almachtig te maken.


Veroordelingen van criminelen

Daarom moet ook hier precies het tegenovergestelde gebeuren: Deze zwaarste criminelen moeten eindelijk veroordeeld worden door alle echt onafhankelijke wetenschappers. 


Zien jullie dat ook zo? 

De desinformatie van de echte criminelen moet aan het licht gebracht worden door de empirisch ondersteunde consensus van echte en onafhankelijke wetenschappers. Het zijn tenslotte de criminelen van Big Pharma en de WHO die consequent alle echte, wetenschappelijk vaststaande feiten hebben ondermijnd. Dat hebben we 1000-voudig bewezen. Degenen die volkeren hebben gekweld, de middenklasse ernstige schade hebben toegebracht, de gezondheid van miljoenen hebben geschonden en tienduizenden hebben gedood tijdens de hele covid plandemie - dezen alleen zijn een existentieel risico voor de mensheid. Is toch volledig uit de hand. (?????)


De wereldbevolking is binnenkort verloren wanneer ze niets doen!

Dus als de wereldbevolking nu niet eensgezind actie onderneemt en echt onafhankelijke rechtbanken bijeenroept, is ze binnenkort verloren. Dat is ons probleem. We kunnen er niet omheen: alle wetten en gerechtelijke instellingen die tijdens de plandemie niet werkten, omdat de gevolmachtigden zich nergens iets van aantrokken, sterker nog, die aantoonbaar geen vinger uitstaken ondanks tienduizenden aanklachten, die moeten uit hun machtspositie worden verwijderd.


De misleide volkeren moeten ze allemaal onmiddellijk afgezet verklaren wegens hoogverraad!

Daarheen moet het gaan. Als we dit niet doen, zullen deze duistere mensen hun plannen voor de totale uitschakeling van alle vrije ophelderaars en alle heilzame waarheid totaal doorzetten. Alle echte wetenschap zal dan teneinde zijn. Dit is precies wat we samen willen voorkomen, oké? 

Wie ons wil steunen moet zijn krachten laten samengaan met al die vrije wetenschappers, juridische diensten en vrije media. Met andere woorden, met degenen die nog de moed hebben om zich te verzetten tegen dit hele wereldgezondheidscomplot. 

Er kan op dit moment maar 1 correct praktisch gedrag zijn ten opzichte van al deze aangewakkerde rampspoed: Neem deze uitzending en verspreid het waar u maar kunt. Doe het ook zo met alle mogelijke uitzendingen op het net. Doe hetzelfde met al onze topuitzendingen van Kla.TV. 

In onze twaalf rubrieken vindt u onthullingen over vele andere vormen van deze bewust aangewakkerde chaos. Wordt op een of andere manier verbonden, bijvoorbeeld door u vandaag nog te registreren via "Kla.TV - Word actief!" (www.kla.tv/aktiv-werden). 

Neem deel aan deze ophelderingsstrijd zolang de totale censuur er nog niet is - maar het zou morgen al een bittere realiteit kunnen worden, door de wet gedekt. Dat zou dan ons probleem zijn. 


Geschreven door: Ivo Sasek, die al 47 jaar voor God staat.

Bron/links: https://www.kla.tv/26547


De verantwoordelijken komen voor een Neurenberg Tribunaal!

Inclusief burgemeesters en wethouders die mee hebben gedaan met de GENOCIDE / VOLKERENMOORD.

Dit geldt ook voor GGD personeel en huisartsen! 

Dit alles staat los van het feit dat er een golf van faillissementen komt.

Welkom in de horrorwereld die Rutte en zijn WEF criminelen achter laten voor de bevolking.