Vertaal deze pagina naar:

OVER PAUL VAN NIEUWENHUYZEN UIT STEENBERGEN DIE EERDER UIT DE RAADZAAL WERD VERWIJDERD

11-08-2022

Paul van Nieuwenhuyzen werd verwijderd uit de raadzaal van de Gemeente Steenbergen (Noord-Brabant).


Slos Zuid West TV was erbij en bracht alles in beeld.

Paul van Nieuwenhuyzen spreekt over valsheid in geschrifte en ambtsfraude.

Zo gaat de gemeente Steenbergen dus om met haar burgers die fraude kenbaar maken in de raadzaal.

Paul van Nieuwenhuyzen, oud-bewoner van de Stoofdijk ligt al jaren met de gemeente overhoop over de aanleg van de A4. Daarbij zou volgens hem gefraudeerd zijn met cijfers van geluidsbelastingen.

Bewoners klaagden al lange tijd over geluidsoverlast en wilden dat Rijkswaterstaat betere geluidswerende middelen inzette langs de A4 en de N259. Rijkswaterstaat hield vol dat het niet nodig was.

Bekijk en beluister de onderstaande video's en oordeel zelf.

Wat denkt U nu als lezer?


Is Steenbergen de enige gemeente in Nederland waar binnen het ambtelijke apparaat (volgens Paul van Nieuwenhuyzen) fraude werd gepleegd?

Heeft U bewijzen dat mensen worden omgekocht om fraudes in gemeentes te verzwijgen?

Of dat er vriendjespolitiek wordt gedreven en er bouwvergunningen worden afgegeven op pas aangekochte grond wat eerst een agrarische bestemming had? Waarbij boeren vooraf werden uitgekocht of werden onteigend van hun land? Of grond in beslag werd genomen doordat de boer failliet ging?

Laat het ons weten:

redactie@de-nieuwe-media.nl