Vertaal deze pagina naar:

OVER THIERRY BAUDET

29-12-2022

Thierry Baudet heeft zijn geloofwaardigheid totaal verloren!


Thierry Baudet heeft bij zijn beëdiging in de Tweede Kamer een eed/belofte van trouw afgelegd aan Baphomet, aan de kroon en de niet geldige grondwet.Rinus Verhagen mailde Thierry Baudet, (reeds een paar jaar geleden),

op 20 juni 2020 het volgende e-mail bericht:

 

"Ik verwacht van jou dat je een statement afgeeft dat de politiek de bevolking gegijzeld heeft vanaf 1945!


Dat we geen geldige grondwet meer hebben door artikel 21 van de grondwet van 1940. Het koningshuis niet legaal is en de wetten ook niet, maar willekeur zijn geweest vanaf die tijd. Dat het door de Nazi's ingevoerde systeem vanaf 18 mei 1940 nog steeds gebruikt worden door list en bedrog van het politiek kartel en Fake Koning.


"Als jij geen stelling neemt ben je besmet met de corruptie en doelwit van de zuivering die nu voor 1 Juli gaat gebeuren. Of je dit samen met Geert Wilders doet of niet moeten jullie zelf maar onderling uitmaken".


De rode lijn is ruim overschreden, we pikken het niet meer.

De poppenkast moet afgelopen zijn.

Velen die mijn berichten volgen zitten in de Bcc.

Dus je geloofwaardigheid kun je nu bewijzen.


Deze mail zullen veel mensen op Facebook zetten.

Het uur van de waarheid is nu."


U mag nu zelf ook Uw eigen conclusies gaan trekken over de geloofwaardigheid van Thierry Baudet!De grondwet is ongeldig geworden na de vlucht van Wilhelmina op 13 mei 1940.

In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur.

Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.

Prins Bernhard werd later stadhouder en was ook een Nazi.


Het zou mooi zijn als er op de televisie iemand de naakte waarheid zou verkondigen. Laat het dan in de Tweede Kamer zijn en hopen dat vele slapende mensen toch nog wakker zullen worden.