Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT WOENSDAG (GEHAKTDAG) 1 MEI 2024: MELDING AAN AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT IN VERBAND MET OVERTREDING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 97/67/EG EN DE NEDERLANDSE WETTEN (POSTWET 2009) DOOR CEO HERNA VERHAGEN VAN POSTNL N.V.

01-05-2024
Bron foto: https://www.businessinsider.nl/herna-verhagen-postnl-ceo-2021/
Bron foto: https://www.businessinsider.nl/herna-verhagen-postnl-ceo-2021/

(1 mei 2024) Melding inzake M.R.G.W. van den Heuvel aan Autoriteit Consument en Markt i.v.m. het overtreden van de Europese Richtlijn 97/67/EG en de Nederlandse wetten (Postwet 2009) door CEO Herna Verhagen van PostNL N.V. (totaal 224 blz.)

Wij verzoeken U om kennis te nemen van de volledige inhoud (ook de inhoud van de links en deeplinks) in onze 224 blz. tellende melding d.d. 1 mei 2024 en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.

Als toelichting daarop laten wij voor met name DE MEDIA (als kopiehouder) daarbij het volgende PERSBERICHT toekomen, waarbij wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bladzijden in onze 224 blz. tellende melding d.d. 1 mei 2024 (kenmerk: EKC/010524/PostNL-ACM) aan de Autoriteit Consument & Markt, namens deze voorzitter Martijn Snoep, als ook naar onze eerdere bij brief d.d. 25 april 2024 (kenmerk: AvR/250424/PostNL-ACM ) gedane melding van onze onder PostNL barcode: 3SRPKS538360605 aan Nederlands minister-president Mark Rutte (persoonlijk in handen) verstuurde aangetekende brief d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL), die hem nooit heeft bereikt en naar verwachting ook in criminele handen terecht is gekomen, welke nog in onderzoek is bij de Autoriteit Consument & Markt en daarmee een grote samenhang heeft.

Wie is CEO Herna Verhagen van PostNL?

Bijbehorend PERSBERICHT

Het juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als bestuurder Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. (Ad) van Rooij, treedt al vanaf het jaar 1998 (26 jaar lang) op als gevolmachtigde voor M.R.G.W. (Marjo) van den Heuvel, wonende in zijn bedrijfswoning op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, met als onderliggend perceel kadastrale aanduiding Sint-Oedenrode L 907 Sint Oedenrode (5.615 m2) aan bedrijfsgrond. Op betreffend perceel (5.615 m2) rust vanaf 20 december 1995 een Milieuvergunning (Omgevingsvergunning) op het bij de kamer van koophandel ingeschreven eenmansbedrijf M. van den Heuvel (KvK-nummer: 16079236) op naam van M.R.G.W. (Marjo) van den Heuvel (cliënt). Cliënt is vanaf die tijd enig economisch en juridisch eigenaar van betreffend loonbedrijf (categorie 3) met bijbehorende bedrijfswoning op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, gelegen op het perceel kadastrale aanduiding Sint-Oedenrode L 907 Sint Oedenrode (5.615 m2). Hij heeft in het verleden "als juridisch eigenaar" daarvoor ook steeds de WOZ-Onroerende zaakbelasting afgedragen aan de gemeente Sint-Oedenrode. (lees blz. 159 en 160 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan CEO Stefaan Decraene van de Rabobank die PostNL heeft laten verdwijnen).

Vanaf 1997 kreeg cliënt te maken met de ene naar de andere onrechtmatige binnenval binnen zijn bedrijf in opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Oedenrode met oplegging van "onrechtmatige" hoge dwangsommen. Als gevolg daarvan kreeg het bedrijf te maken met een hoge mate van inkomstenderving en hoge juridische kosten. Dit in tegenstelling met andere gelijksoortige bedrijven in de gemeente Sint-Oedenrode, die letterlijk alle wetten mochten (en nog steeds mogen) overtreden, onder de strikte voorwaarde dat zij moeten meewerken aan de totale vergiftiging van Nederland en vanuit Nederland van de gehele wereld met de meest giftige kankerverwekkende stoffen. Het juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als bestuurder Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. (Ad) van Rooij, wist dit alles steeds te winnen bij onze hoogste administratieve rechter de Raad van State tot ongenoegen van de gemeente Sint-Oedenrode. Als gevolg daarvan heeft het bij de kamer van koophandel ingeschreven eenmansbedrijf M. van den Heuvel (KvK-nummer: 16079236) daarvoor op 22 mei 2002 een hypotheek moeten afsluiten bij de Rabobank in Sint-Oedenrode (Hyp4 16267/1 Eindhoven). (lees blz. 47 en 67 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan CEO Stefaan Decraene van de Rabobank die PostNL heeft laten verdwijnen).

Op 17 januari 2007 is W.J. (Wim) van den Heuvel (de vader van cliënt) overleden en begraven op de Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Nijnsel,begraafplaats H. Antonius van Padua Sint-Antoniuskerk, Lieshoutseweg 9a, 5492 HS Nijnsel. Nadien werd de terreur op het bedrijf van cliënt nog veel groter. Het juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) wist deze terreur met het voeren van de juiste juridische procedures steeds af te slaan. Dit was een doorn in het oog van burgemeester Peter Maas (CDA/ EVP) en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode. Mede om die reden moest er afgerekend worden met het juridisch bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als bestuurder Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN 0933.91.225). Om dat bewerkstelligd te krijgen hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode (vanaf 1 januari 2017 gemeente Meierijstad) haar inwoner A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN 0933.91.225), gescheiden van zijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), zonder ook maar ooit van tafel en bed te zijn gescheiden, vanaf 15 januari 2013 "ambtshalve" uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) naar een brievenbus (geen woning zijnde) met als adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waar advocaat/burgemeester Johny de Raeve (Open Vld/ Alde) een politieke partijgenoot van Belgisch premier Alexander de Croo (Open Vld/ Alde) en Nederlands minister-president Mark Rutte (VVD/ Alde) als "burgervader" al vanaf het jaar 2008 zijn "macht misbruikende scepter" zwaait.

Het is met name de provincie Limburg in België (Vlaanderen) die met behulp van haar burgemeesters (die vaak gelijktijdig advocaat zijn) op grote schaal "brievenbussen" ter beschikking stellen aan Nederlandse gemeenten voor het onder de dekmantel van "criminaliteitspreventie" straffeloos plegen van 'grensoverschrijdende misdrijven" (samen met hun wereldwijde netwerken) vanuit met name de private bedrijven BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) en DEXIA HOLDING NV (ondernemingsnummer: 0458.548.296), waarvan de aandelen in handen zijn van de Belgische Staat om daarmee (benevens de wereldwijde opererende maffia vanuit de Benelux Unie) ook zichzelf met miljarden euro's onrechtmatig te verrijken. (lees blz. 74 t/m 94 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan CEO Stefaan Decraene van de Rabobank die PostNL heeft laten verdwijnen)

Het zijn met name deze private bedrijven BELFIUS BANK NV (ondernemingsnummer: 0403.201.185) en DEXIA HOLDING NV (ondernemingsnummer: 0458.548.296), waarvan de aandelen in handen zijn van de Belgische Staat, die ervoor hebben gezorgd dat de "Bevolkingsregister vervalsende maffia", "Rijksregister vervalsende maffia" "Domiciliefraude plegende maffia", "Woonfraude plegende maffia", "Post stelende maffia", "Belastingfraude plegende maffia", "Sociale fraude plegende maffia", "Gezondheidszorg afnemende maffia", "Inkomen stelende maffia", "Pensioengeld stelende maffia", "Bedrijven stelende maffia", "Eigendom stelende maffia", "Onroerend stelende maffia", "Vastgoed maffia", "Milieu maffia" "Campingmaffia", "Drugsmaffia", "Corporate Crime plegende maffia", "Oorlog voerende maffia", "Mensen smokkel plegende maffia", "Mens dodende vergiftigingsmaffia", "Mens dodende drugsmaffia", "Mens dodende hongerdood maffia", "Mens vermoordende maffia" en alle "Overig denkbare maffia" de volledige macht over alle Belgische ministers, gouverneurs, burgemeesters, ambtenaren, overheid ondersteunende bedrijven en deskundigen, semi-overheidsbesturen, zorginstellingen, kerkfabrieken, advocaten, notarissen, accountants, gerechtsdeurwaarders, politie, justitie, rechters, raadsheren, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbedrijven, begrafenisondernemingen, nutsbedrijven, vervoersbedrijven, water, gas en elektra leverende bedrijven, multinationale bedrijven, IT-bedrijven, media, etc. hebben verkregen en via haar vele dochterondernemingen als: Dexia Crediop (Italië), Dexia CLF Regions Bail (Frankrijk), Dexia Credit Local SA (Frankrijk), Dexia Credito Local Mexico SA de SV Sofom Filial (Mexico), Dexia Etablissement Stable SA Paris (Frankrijk), Dexia Flobail (Frankrijk), Dexia FP (USA), Dexia FP Holdings Inc (ex FSA Financial Products Inc)(USA), Dexia FP Services LLC (ex HF services LLC)(USA), Dexia Holding Inc (USA), Dexia Kommunalbank Deutschland (Duitsland), Dexia Kommunalbank Romania SRL (Roemenie), Dexia Management Services Ltd (Verenigd Koninkrijk), Dexia Nederland BV (Nederland), Dexia Rail SA (Frankrijk), European Public Infrastructure Managers SARL (Luxemburg), FSA Asset Mgmt LLC (USA) , FSA Capital Markets Services LLC (USA), FSA Capital Mgmt Services LLC (USA), FSA Global Funding (USA), FSA Global Funding Ltd (Kaaimaneilanden), FSA Portfolio Asset Limited (Verenigd Koninkrijk), Genebus Lease ex SA Dexia CLF Energia (Frankrijk), Impax New Energy Investor (Luxemburg), Les Jeunes Bois (GIE)(Frankrijk), Poitou Charente Innovation SA (Frankrijk), Premier International Funding Co (Kaaimaneilanden), SOUTH EUROPEAN INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE (Luxemburg), SOUTH EUROPEAN INFRASTRUCTURE EQUITY FINANCE 2 (Luxemburg), WISE 2006-1 PLC (Ierland), DCL Evolution (Frankrijk), Progetto Fontana (Italië), SPS Spa en Liquidation (Italië) en New Mexican Trust (Mexico) zich wereldwijd hebben kunnen uitbreiden, (lees blz. 1 t/m 224 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan CEO Stefaan Decraene van de Rabobank die PostNL heeft laten verdwijnen) en (lees blz. 1 t/m 218 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan Nederlands minister-president Mark Rutte die PostNL heeft laten verdwijnen).

Het zijn met name de opvolgende Nederlandse Kabinetten: Lubbers I (CDA, VVD)(1982-1986), Lubbers II (CDA, VVD)(1986-1989), Lubbers III (CDA, PvdA)(1989-1994), Kok I (PvdA, VVD, D66) (1994-1998), Kok II (PvdA, VVD, D66)(1998-2002), Balkenende I(CDA, LPF, VVD, zonder de vermoorde Pim Fortuyn)(2002-2003), Balkenende II (CDA, VVD, D66)(2003-2006), Balkenende III (CDA, VVD)(2006-2007), Balkenende IV (CDA, PvdA, CU) (2007-2010), Rutte I (VVD, CDA gedoogd door PVV) (2010-2012), Rutte II(VVD, PvdA) (2012-2017), Rutte III(VVD, D66, CDA, ChristenUnie) (2017- 2022) en Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) (2021-heden) die vanuit Nederland via België (met name Vlaanderen), met de hulp van de "ongrondwettige" Vlaamse regeringen (als gevolg van de federalisatie van België) te beginnen met de Vlaamse Regering-Geens I (CVP, SP, PVV, VU) (1981-1985) t/m de huidige Vlaamse Regering-Jambon ( N-VA, CD&V, Open Vld)(2019-heden) en de "ongrondwettige" Belgische federale regeringen te beginnen met de Belgische federale regering M. Eyskens (CVP/PSC, SP/PS)(1981) t/m de huidige Belgische federale regering De Croo (Open Vld/MR, PS/sp.a, Vooruit Ecolo/Groen, CD&V)(2020-heden), die vanuit het niet democratisch gekozen Benelux-parlement met daarin de volgende fracties onder huidig voorzitter Patricia Creutz-Vilvoye (CSP) uit België:

 • Christelijke fractie (CD&V, CSP, N-VA, CDA, ChristenUnie, NSC, CSV en ADR)
 • Liberale fractie (bestaande uit MR, Open Vld, D66, VVD en DP)
 • Socialistische fractie (bestaande uit Ecolo-Groen, PS, GroenLinks-PVDA, SP, LSAP en Déi Gréng)
 • Onafhankelijk fractie (bestaande uit VB, PVDA-PTB, BBB, PVV en OPNL)

de gehele wereld besturen. Het zijn deze niet democratisch verkozen fracties in de Benelux-Unie (de proeftuin van de Europese Unie), gevestigd op het adres Regentschapsstraat 39, 1000 Brussel, onder aansturing van het Benelux Comité van Ministers (het hoogste besluitvormingsorgaan van de Benelux Unie) onder voorzitterschap van Wopke Hoekstra (CDA), opgevolgd door Hanke Bruins Slot (CDA) -- toen Wopke Hoekstra op 5 oktober 2013 aantrad als Europees commissaris voor de Europese Green Deal (D66) als opvolger vanFrans Timmermans (PvdA) – die ingevolge Artikel 350 VwEU (Verdrag betreffende de werking van de EU) toelaat dat de Benelux Unie in het kader van haar "proeftuinfunctie" afwijkt van bepaalde EU-voorschriften. Hierdoor geniet de Benelux Unie een unieke positie binnen de EU, te meer omdat de toepassing van artikel 350 VwEU geen toestemming vergt van de EU-instellingen. Alle 27 landen van de Europese Unie zijn daarmee "Vazalstaten" geworden van de Benelux Unie die haar volksvertegenwoordigers nooit hebben mogen kiezen. De komende verkiezingen van donderdag 6 tot zondag 9 juni 2024 voor de 705 leden van het Europese Parlement zijn dan ook "ongrondwettig" en dienen op grond van de inhoud van dit PERSBERICHT per direct te worden geannuleerd.

Het is deze niet democratisch verkozen Benelux-Unie (de proeftuin van de Europese Unie) die met behulp van hun 27 landen EU-Vazalstaten, vanuit de Benelux Unie via de Europese Unie in alle 193 landen van de Verenigde Naties met honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie (geld van de belasting betalende Wereldbewoners) dit alles wereldwijd hebben weten te bewerkstelligen, waarvoor onder meer ook het World Economic Forum is gecreëerd, om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat bij alle acht miljard wereldbewoners letterlijk alles wordt gestolen, waaronder hun inkomen, hun eigendommen, roerende en onroerende goederen, hun voedsel, hun zuiver water, als ook hun vrijheid, hun kinderen en hun persoonlijke gezondheid, waarbij het uitmoorden van gehele gezinnen en het laten verdwijnen van vermoorde lijken (zoals met mijn zoon Jos vanaf 13 januari 2024 is gebeurd) niet wordt geschuwd. Dit alles heeft "cd&v-Apostel voorzitter" vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem -- in naam van "koning Filip van België" - persoonlijk op zijn geweten als hij zijn cd&v-Apostel A.M.L. (Ad) van Rooij(Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) blijft verloochenen. (lees blz. 74 t/m 94 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan CEO Stefaan Decraene van de Rabobank die PostNL heeft laten verdwijnen).

De "spilpersoon" (spin in het web) daarin om dit alles gerealiseerd te krijgen is de in Sint-Oedenrode (Nijnsel) – vanaf 1 januari 2017 Meierijstad – opgegroeide Herna Verhagen, die met behulp van "verzwegen nevenfuncties" met de hulp van alle 32 NAVO-Staten een "dictatoriale militaire macht" over nagenoeg alle 193 landen van de Verenigde Naties heeft weten te verkrijgen.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen, die vanaf 2012 -heden bestuursvoorzitter is van de koninklijke PostNL N.V. en daarmee met behulp van de door haar betaalde 35.000 werknemers met al haar "huis aan huis postbezorgers" de volledige controle over alle woningen en bedrijven in Nederland heeft. Dit betreft derhalve het grootste "spionage netwerk" dat Nederland ooit heeft gekend.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, ten tijde zij managing director Group HR, TNT N.V. (2007-2011) en directeur commercie, TNT Nederland (2003 - 2007) was, splitsingen, fusies, overnames, uitverkoop, etc. van de drie divisies; TNT Post, TNT Express en TNT Logistics naar buitenlandse multinationale private ondernemingen ten uitvoer heeft gebracht, in deze periode vanaf 2008 – 2012 ook commissaris was bij SNS Reaal. In 1997 fuseerde de REAAL Groep met SNS Groep en werd ASN Bank een zelfstandige dochtervennootschap, met eigen bankvergunning, van SNS Bank N.V. Oud-PvdA-Kamerlid Saskia Noorman-Den Uyl (dochter van oud minister-president Joop Den Uyl was vanaf 2008 tot 2012 voorzitter van de raad van advies van ASN Bank. In 2012 is zij opgevolgd door voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema die vanaf 2018-heden "PvdA-GroenLinks" burgemeester van Amsterdam is.Op advies van huidig"PvdA-GroenLinks" burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en voormalig commissaris Herna Verhagen van SNS REAAL werd op 1 februari 2013 het moederbedrijf SNS REAAL door de Nederlandse Staat -- dankzij een kapitaalinjectie van ruim twee miljard euro van de Nederlandse staat in 2013 en de onteigening van achtergestelde obligaties die de noodzakelijk afboeking op het onroerend goed ruimschoots overtrof – door voormalig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in kabinet-Rutte II (VVD / PvdA) genationaliseerd, inclusief ASN Bank, om de bank voor een faillissement te behoeden. Per 2017 werd ASN Bank als aparte vennootschap opgeheven. ASN is nu een van de merken van de Volksbank en deelt één bankvergunning met de overige merken daarvan. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (huidig burgemeester van Eindhoven) had een exitstrategie bepaald. Het vastgoed werd afgesplitst, verzekeraar Reaal werd verkocht aan het Chinese bedrijf Anbang Insurance Group en SNS Bank werd opnieuw naar de beurs gebracht. De holding SNS REAAL werd ontmanteld. Per 30 september 2015 werd SRH N.V. de nieuwe naam.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2012-2023 ook lid was van het bestuur van VNO-NCW (2012-2023) onder de opvolgende bestuursvoorzitter Bernard Wientjes (CDA) (2005-2014), Hans de Boer 92014-2020) en Ingrid Thijssen (D66) (2020-heden), die als lid zich wereldwijd heeft verenigd aan de vereniging UNion Internationale des Associations PAtronales Catholiques, met als initialen UNIAPAC, waarvan de Mexicaan José Ignacio Mariscal vanaf 2006-heden (18 jaar lang) de voorzitter is. Dit betekent dat Herna Verhagen vanuit UNIAPAC ook over alle persoonlijke gegevens van alle ondernemingen beschikt (als ook hun financiële toestand) die zich wereldwijd hebben verenigd. Dit betreft derhalve een groot "spionage netwerk" vanuit Nederland in de rest van de wereld.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2013-2023 ook commissaris was bij het Franse bedrijf Rexel SA, een multinationaal bedrijf dat is gepositioneerd in industriële infrastructuurprojecten (mijnen, waterkrachtcentrales, aardgas) en wereldwijd onder meer de volgende producten op de makt brengt: verlichtingsapparatuur, verwarming, ventilatie, airconditioning, motoren, telefoons en audiovisuele apparatuur, enzovoort, producten ontwikkeld die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen (is hoog problematisch gevaarlijk afval), zonne-energie, windenergie, geothermische energie en aerothermische energie (warmtepompen, zonneboilers, klimaattechnische oplossingen). Daarmee heeft Herna Verhagen vanuit Frankrijk een "wereldlijke macht" over het elektriciteitsnet, telefonie en internet weten te verkrijgen. Ook dit betreft derhalve een groot "spionage netwerk" vanuit Nederland via Frankrijk in de rest van de wereld.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2015-2018 ook commissaris van het Zwitserse bedrijf Actelion Ltd was, een dochter van het in USA gevestigde Farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson. Het Janssen COVID-19-vaccin, werd ontwikkeld door Janssen Vaccines in Leiden, Nederland, en zijn Belgische moederbedrijf Janssen Pharmaceuticals, een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson. Het is een viraal vectorvaccin op basis van een menselijk adenovirus dat is aangepast om het gen te bevatten voor het maken van het spike-eiwit van het SARS-CoV-2- virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het immuunsysteem van het lichaam reageert op dit spike-eiwit en produceert antilichamen. Het vaccin heeft slechts één dosis nodig en hoeft niet bevroren te worden bewaard. Ook dit betreft derhalve een groot "spionage netwerk" vanuit Nederland via Zwitserland en de Verenigde Staten in de rest van de wereld.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2010-2015 ook commissaris van het Nederlandse bedrijf Nutreco (2010-2015) was. Nutreco is een Nederlandse onderneming voor de productie van en handel in diervoeding (veevoer en visvoer) en vlees. Het internationaal actieve bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amersfoort. Het heeft diverse onderzoekscentra, plus vestigingen voor productie en verwerking in ruim 30 landen, met in totaal ongeveer 12.000 medewerkers. In 1998 werd het mengvoerbedrijf UTDdoor Nutreco overgenomen en samengevoegd met de eigen fabrikant Hendrix' voeders. Dit fusiebedrijf kreeg de naam Hendrix UTD. In 1997 kreeg Nutreco een beursnotering aan de Euronext in Amsterdam. Na veel acquisities besloot het bedrijf in 2004 zijn strategie te veranderen in "Balancing for growth" oftewel in evenwicht blijven bij groei. Deze strategie hield in dat bedrijven die sterk cyclisch waren zoals de zalmkweekdivisie Marine Harvest, pluimveeslachter Pingo poultry, varkenslachterij Hendrix Meat Group (nadien Vion Food Group te Boxtel) en de broederijen Euribrid verkocht werden. Deze verkopen hebben geleid tot een grote voorraad geld in de kas. In 2006 is bepaald om dit geld voor een deel terug te geven aan de aandeelhouders door middel van een superdividend. Het overig geld wordt gebruikt voor acquisities in opkomende economieën zoals India en de Volksrepubliek China. In 2007 nam Nutreco N.V. de activiteiten van het Duitse bedrijf BASF over in geconcentreerde vitaminemengsels, premixen en basismixen in Polen, Italië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Mexico, Guatemala, China en Indonesië. In ditzelfde jaar nam Nutreco Canada's leidende diervoedingactiviteiten van Maple Leaf Foods Inc. over. Deze Canadese activiteiten zijn ondergebracht in de business groep Nutreco Canada Inc. Daarmee heeft Nutreco met behulp van haar commissaris Herna Verhagen de Nederlandse (en Belgische) voeding leverende bedrijven (onze boeren) verkocht aan het buitenland om de aandeelhouders daarmee met miljarden euro's onrechtmatig te verrijken. Ook daarmee heeft Herna Verhagen haar "spionage netwerk" vanuit Nederland wereldwijd weten uit te breiden.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2015-heden ook lid is van de raad van toezicht van de Goldschmeding Foundation, waarmee zij vanuit deze foundation via de raad van commissarissen van Randstad Holding met maar liefst 653.300 werknemers bij veel verschillende bedrijven in de gehele wereld de controle heeft over grote delen van de wereld. Het is deze Goldschmeding Foundation die onder de dekmantel van "het terugbrengen van liefde en medemenselijkheid in de samenleving" van de opvolgende Nederlandse kabinetten Rutte II(VVD, PvdA) (2012-2017), Rutte III(VVD, D66, CDA, ChristenUnie) (2017- 2022) en Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) (2021-heden) vanaf 2015 de ANBI-status heeft verkregen met als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. De stichting ondersteunt hiertoe projecten en wetenschappelijk onderzoek die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie. Daarmee heeft deze Goldschmeding Foundation de fiscale voordelen voor de Nederlandse belastingbetaler verkregen die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de anbi-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de 'culturele anbi' die in versterkte mate profiteert van de regelingen. Deze belastingvoordelen heeft de Nederlandse regering aan de Goldschmeding Foundation gegeven met de voorkennis en wetenschap dat haar moederbedrijf Randstad Holding jaarlijks maar liefst 25 miljard euro winst maakt, die wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Dit is "belasting ontduikende misdaad" in de meest overtreffende trap. Ook daarmee heeft Herna Verhagen haar "spionage netwerk" vanuit Nederland via Randstad Holding wereldwijd weten uit te breiden.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2016-heden ook commissaris is van het Koninklijk Concertgebouw. Elk jaar vinden er zo'n 900 concerten en andere activiteiten plaats voor een publiek van in totaal 850.000 mensen. Sinds het begin in 1888 heeft het Concertgebouw gediend als thuisbasis voor het Concertgebouworkest, dat in 1988 het predikaat Koninklijk kreeg. Ook het Nederlands Philharmonisch Orkest en het daarmee gelieerde Nederlands Kamerorkest hebben hun vaste concertseries in de Grote Zaal, als voortzetting van de in 1953 begonnen series van het toenmalige Kunstmaandorkest, het latere Amsterdams Philharmonisch Orkest. Een lange traditie sinds de vroege jaren zestig vormen de concerten van de NTR-Zaterdagmatinee (oorspronkelijk georganiseerd door de VARA als Matinee op de Vrije Zaterdag) vanuit de Grote Zaal, meestal met de orkesten van het Muziekcentrum van de Omroep, maar ook regelmatig met andere orkesten en ensembles. Het Concertgebouw heeft ook een eigen programmering in zowel de Grote als de Kleine Zaal voor recitals, kamermuziek en (meestal buitenlandse) symfonieorkesten. Een van de jaarlijks terugkerende concerten is het Nieuwjaarsconcert van de VARA en het Nederlands Blazers Ensemble: het Nederlandse antwoord op het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. Het concert wordt ieder jaar op 1 januari rechtstreeks uitgezonden op radio en televisie. Verdere tradities zijn de Kerstmatinee die op Eerste Kerstdag rechtstreeks wordt uitgezonden op radio en tv en de passiemuziek op Palmzondag uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest, die rechtstreeks uitgezonden wordt op NPO Klassiek. Op kerstavond is er elk jaar een kerkdienst van de 'Diensten met Belangstellenden'. Eind jaren 60 en begin jaren 70 werd de zaal ook wel gebruikt voor popconcerten. Artiesten die in de klassieke muziektempel optraden waren onder meer Aretha Franklin, Rod McKuen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Frank Zappa, Grateful Dead, The Who, Janis Joplin, The Doors, Paul McCartney & Wings, Frank Sinatra en Roxy Music. Ook daarmee heeft Herna Verhagen haar "spionage netwerk" vanuit Nederland via wereldwijd georganiseerde concerten en vanuit kerkdiensten vanuit het Koninklijk Concertgebouw wereldwijd weten uit te breiden.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2016-heden ook Adviseur cybersecurity voor de Staat der Nederlanden en VNO-NCW ondernemingsorganisatie is. Vanuit haar functie als adviseur cybersecurity heeft Herna Verhagen de volgende instellingen geïnterviewd • AIVD , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • MIVD, Ministerie van defensie • NCSC, Ministerie van Veiligheid en Justitie • FoxIT • Cyber Security Raad • Ministerie van Economische Zaken • Team High Tech Crime, Politie • Rabobank • Schiphol • KPN • Philips Healthcare • Professor Of Global Ict Law, Tilburg University • Universitair Hoofddocent eLaw Universiteit Leiden • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap • ACM • Digicommissaris • Hacking Community • Amazon Web Services • Euronext • CIO Rijksoverheid / BZK • The Hague Security Delta • Digicommissaris • Nederland ICT • Deloitte • VNO-NCW • KPN • Overheid Estland • Overheid Verenigd Koninkrijk • Deltacommissaris. Op grond van die interviews heeft Herna Verhagen op 6 oktober 2016 haar adviesrapport 'De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity, Nederland digitaal droge voeten' overhandigd aan minister-president Mark Rutte en aan VNO-NCW voorzitter Hans de Boer. Het advies bevat concrete aanbevelingen voor de overheid, bedrijfsleven en mensen thuis. Betreffend Cybersecurity advies van Herna Verhagen is volledig overgenomen in het op verzoek van Minister van Justitie en Veiligheid (thans Dilan Yeşilgöz-Zegerius) in de notitie van 3 juli 2017 van het Centraal Planbureau, wat weer is overgenomen de Nederlandse regering en vanuit de Benelux-Unie via de Europese Unie in de meeste landen van de Verenigde Naties. Daarmee heeft Herna Verhagen van haar "cybersecurity netwerk" vanuit Nederland het grootste "spionage netwerk" van de wereld gemaakt.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2019 - heden ook commissaris bij ING Groep N.V. is, als ook voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de nominatie- en corporate governance-commissie bij ING Groep N.V. is. Voormalig CDA minister-president Jan Peter Balkende in dekabinettenBalkenende I(CDA, LPF, VVD), Balkenende II (CDA, VVD, D66), Balkenende III (CDA, VVD), Balkenende IV(CDA, PvdA, CU) was in de periode van mei 2017 tot mei 2021 ook commissaris bij de ING Groep N.V.Dit betekent dat Jan Peter Balkende (CDA), ervoor heeft gezorgd dat Herna - Verhagen in 2017 heeft kunnen toetreden tot de raad van commissarissen van ING Groep N.V. en dat zij als voorzitter van de remuneratiecommissie en als lid van de nominatie- en corporate governance-commissie bij ING Groep N.V. een "dictatoriale macht" heeft verkregen en in de periode vanaf 2019 tot mei 2021 haar daarvoor heeft kunnen inwerken, omdat zij toen beiden in de raad van commissarissen van de ING Groep N.V. zaten. Dit is onmiskenbaar POLIETIEKE MAFFIA OP STAATSNIVEAU. De grootste aandeelhouders vande ING Groep N.V. zijn: BlackRock, Inc. (AUM 10,01 biljoen dollar (2023), Goldman Sachs Group Inc., (AUM 2,81 biljoen dollar (2023), Norges Bank (100% Staatseigendom, Reserveringen 54 580 miljoen USD), en de kapitaalonderzoeks- en beheermaatschappij ING Groep N.V. Corruptie en witwaspraktijkenUit onderzoek van februari 2019 is gebleken dat ING in totaal 3,5 miljard dollar aan de bedrijven Odebrecht, Gunvor, Shell en SBM Offshore verstrekte. Deze bedrijven zijn al jaren betrokken bij corruptieschandalen. In 2018 trof ING de grootste schikking ooit (775 miljoen euro) met het Nederlandse gerecht voor zware, structurele tekortkomingen in witwasbestrijding. Cliënten van ING konden jarenlang ongestoord hun rekeningen gebruiken voor criminele activiteiten. In 2019 kwam aan het licht dat ING via zijn filiaal in Moskou jarenlang bleef werken voor een bedrijf waarvan de bank al in 2009 vermoedde dat het betrokken was bij witwaspraktijken. Hiermee hebben de grootste wereldinvesteringsbanken als BlackRock, Inc. (AUM10,01 biljoen dollar (2023) en Goldman Sachs Group Inc. (AUM 2,81 biljoen dollar (2023) met de hulp van Noorwegen, de Norges Bank (100% Staatseigendom, Reserveringen 54 580 miljoen USD) via Herna Verhagen een "dictatoriale macht" over huidig secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO (2014-heden) weten te verkrijgen, als gevolg van in zijn vorige functie als premier van Noorwegen (vanaf 2005 tot 2013) belegde aandelen van de Norges Bank (100% Staatseigendom, Reserveringen 54 580 miljoen USD) in de ING Groep N.V. Daarmee is Herna Verhagen de machtigste persoon van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) geworden.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf april 2020 – heden ook lid van de door Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg benoemde reflectiegroep is, samen met Wes Mitchell (Vz.) en Thomas de Minière (Vz.) en Greta Bossenmaier, Anja Dalgaard-Nielsen, Hubert Védrine, Marta Dassù, Anna Fotyga, Tacan Ildem, John Bew en Herna Verhagen van de NAVO in het kader van NAVO 2030. Wes Mitchellwas adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische Zaken (2017-2019) onder president Donald Trump van de USA. Thomas de Minière was Duits Minister van Defensie onder Angela Merkel (2011-2013) opgevolgd door Ursula von der Leyen (2013 -2019) die vanaf 2019-heden voorzitter van de Europese Commissie is.Dr. John Bew is speciaal adviseur buitenlands beleid van premier Boris Johnson en hoogleraar geschiedenis en buitenlands beleid aan King's College London, waar hij leiding geeft aan het Grand Strategy Programme, dat tot doel heeft meer historische en strategische expertise in te brengen op het gebied van staatsmanschap, diplomatie en buitenlands beleid. Mevrouw Greta Bossenmaier was van 2018 tot 2019 nationaal veiligheids- en inlichtingenadviseur van de premier Justin Trudeau van Canada. Daarvoor was ze hoofd van de Communications Security Establishment, de Canadese inlichtingendienst voor signalen, die ook verantwoordelijk is voor de cyberveiligheid van het land. Dr. Anja Dalgaard-Nielsen is directeur van het Instituut voor Strategie aan het Koninklijk Deens Defensiecollege en professor aan het Centrum voor Risicobeheer en Maatschappelijke Veiligheid aan de Universiteit van Stavanger. Ze is ook lid van de raad van bestuur van het Copenhagen Future Studies Institute. Mevrouw Marta Dassù is senior directeur Europese zaken bij het Aspen Instituut. Ze is lid van de Raad van Bestuur van IAI (Istituto Affari Internazionali) en van het International Institute for Strategic Studies in Londen, en is lid van de Adviesraad van het European Policy Centre in Brussel. Mevrouw Anna Fotygais een lid van het Europees Parlement uit Polen voor de politieke partij EVP(CDA / cd&v). Sinds 2014 is zij voorzitter van de Subcommissie Veiligheid en Defensie van de Commissie Buitenlandse Zaken. Voordat zij lid van het Europees Parlement werd, bekleedde zij verschillende functies in de Poolse nationale regering, onder meer als minister van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Tacan İldem was adjunct-secretaris-generaal van de NAVO voor publieksdiplomatie (2016-2020). Daarvoor was hij de permanente vertegenwoordiger van Turkije bij de OVSE in Wenen (2011-2016), en eerder als directeur-generaal Internationale Veiligheidszaken bij het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De heer Hubert Védrine is sinds 2003 voorzitter van het François Mitterrand Instituut en Hubert Védrine Conseil, een adviesbureau. Daarvoor was hij van 1997 tot 2002 minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk voor de politieke partij Le Parti Socialiste in de regering van Lionel Jospin, en was hij minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. naaste adviseur van president François Mitterrand. Het door deze reflectiegroep uitgebrachte advies – in het kader van NAVO 2030 – is overgenomen door alle 32 NAVO-landen. Op grond daarvan zijn de volgende besluiten genomen: 1.) Het versterken van de bondgenootschappelijke eenheid, solidariteit en cohesie, met inbegrip van het centrale belang van de trans-Atlantische band; 2.) Het vergroten van de onderlinge politieke consultatie en coördinatie; 3.) Het versterken van de politieke rol van de NAVO en de relevante instrumenten om het hoofd te kunnen bieden aan huidige en toekomstige dreigingen voor bondgenootschappelijke veiligheid uit alle strategische richtingen. Daarmee is door toedoen van Herna Verhagen het voortbestaan van de mensheid op aarde in groot gevaar gekomen.

 • het is deze in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen die, -- benevens bestuursvoorzitter van de koninklijke PostNL N.V. (2012-heden) --, vanaf 2022 – heden ook commissaris bij Koninklijke Philips en lid van remuneratiecommissie bij de Koninklijke Philips is, onder voorzitter Feike Sijbesma (voorzitter), die (vanaf 2016) gelijktijdig de volgende functies bekleedt: 1.) Co-chair/founder CEO Climate Alliance en lid toezichtsraad, World Economic Forum; 2.) Co-chair, Global Center for Climate Adaptation (GCA); 3.) Member Lead Group UN-Scaling Up Nutrition (SUN) / co-chair, SUN-Business Network; 4.) Climate Leader Worldbank (carbon pricing champion) en lid adviesraad, IMF; 5.) Senior advisor, Africa Improved Foods en The Ocean Cleanup; 6.) Erevoorzitter, DSM-Firmenich. Het zijn Feike Sijbesma (voorzitter) en commissaris Herna Verhagen die hebben beslist dat bestuursvoorzitter Roy Jakobs (CEO) van de Koninklijke Philips, zijnde de werkgever vanA.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 0933.91.225), die vanaf 1 september 2015 tot 31 december 2021 al meer dan 100.000,00 euro van mijn Philips pensioen heeft gestolen, vanaf 1 januari 2022 tot op heden (al 28 maanden lang) maar liefst het volledige Philips-pensioen van haar Philips werknemer A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 0933.91.225) steelt en daarvan maar liefst 8,5 jaar lang geen loonheffingen (loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen) hebben afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst, waardoor Nederlandse Staatsburger en Nederlands Philips werknemer A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 0933.91.225) al die jaren niet is verzekerd voor de in Nederland wettelijk verplichte zorgverzekering en geen geld heeft voor onderdak, drinken, eten en kleding om in leven te kunnen blijven. Dit alles de gebeurt met toestemming van Nederlands minister-president Mark Rutte (VVD/ Alde) en zijn kabinet Rutte IV (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) (2021-heden) en met toestemming van zijn politieke partijgenoot Belgisch premier Alexander de Croo (Open Vld/ Alde) en zijn federale regering De Croo (Open Vld/MR, PS/sp.a, Vooruit Ecolo/Groen, CD&V)(2020-heden), waarmee wederom is bevestigd dat de Benelux-Unie de grootste criminele organisatie van de wereld is.

(lees blz. 1 t/m 218 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan Nederlands minister-president Mark Rutte die PostNL heeft laten verdwijnen)

Het is deze onder aansturing van de in Sint-Oedenrode (Nijnsel) opgegroeide Herna Verhagen, waarmee de opvolgende veroorzakende "CDA/ EVP" burgemeesters Piet Schriek (1991-2003) en Peter Maas (2003-2017) van Sint-Oedenrode en Kees van Rooij (2017- heden) van Meierijstad vanaf 2012 vanuit de politieke partij "CDA/ EVP" in nauwe samenwerking met de Coöperatieve Rabobank U.A.onder de opvolgende bestuursvoorzitters Herman Wijffels (CDA)(1986-1999), Hans Smits (1999-2002), Bert Heemskerk (2002-2009), Piet Moerland (2009-2013), Wiebe Draijer (D66) (2014-2022) en Stefaan Decraene (2014-2022, voorheen werkzaam voor DEXIA HOLDING NV en BNP Paribas), de kamer van koophandel, anonieme notarissen, belastingdeurdeurwaarders, de Rooms-Katholiek kerk, projectontwikkelaars, afvalverwerkingsbedrijven, etc. gevormde "criminele organisatie" die letterlijk alles stelen, tot de dood van gehele families erop volgt. Hoe extreem ver zij daarmee zijn gegaan bij cliënt M.R.G.W, van den Heuvel (wonende in hetzelfde dorp Nijnsel als waar Herna Verhagen haar jeugd heeft doorgebracht) maakt de volgende feitelijke en wettelijke onderbouwde informatie in onze bij brief d.d. 1 mei 2024 gedane melding bij de Autoriteit Consument & Markt glashelder. Daarin staat onder meer het volgende te lezen:

Het bevreemdt ons dat boven aan deze brief d.d. 12 maart 2024 staat geschreven "Laatste herinnering". Dit omdat dit de eerste brief is die cliënt hierover van de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer: 30046259) heeft ontvangen. Ondergetekende heeft om die reden op 10 april 2024 in het bijzijn van cliënt hierover de Rabobank gebeld op telefoonnummer 088 722 66 00 en kreeg een zekere mevrouw van de Dommel aan de telefoon. Wij vertelden haar dat cliënt niet eerder hierover brieven had ontvangen. Zij bleef daarop maar doorgaan dat cliënt die moet hebben ontvangen, terwijl dat niet zo is. Wij vroegen haar: stuur aan cliënt een kopie van het complete dossier wat bij de Rabobank hierover ligt, dan kan ondergetekende als gevolmachtigde daarop een juridisch waterdichte reactie geven, zodat daarover geen misverstand kan zijn. Wij vroegen haar ook naar een kopie van de door cliënt met de Rabobank ondertekende akte van betreffende hypotheekkrediet. Daarop werd zij zeer nerveus en ging toen ons allerlei ongefundeerde verwijten maken. Dit ging voor ons te ver. Wij vroegen haar toen duidelijk en krachtig: stuur het volledige dossier maar op. Daartoe bent u verplicht. Zij vertelde ons dat zij dat zou doen maar is haar belofte niet nagekomen. Het enige wat cliënt op 10 april 2024 per e-mail kreeg toegestuurd, waren de brieven van 11 oktober 2023 (zonder kenmerk) en 19 december 2023 (zonder kenmerk), die hij nooit heeft ontvangen. Daarnaast kreeg hij de volgende hieronder ingelaste brief d.d. 10 april 2024 meegestuurd zonder dat daaronder een naam staat vermeld. Dit betekent dat degene die dit heeft gedaan (Mw. van de Dommel) veel te verbergen heeft.

In dit "naamloze bericht" d.d. 10 april 2024 van de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer: 30046259) staat letterlijk het volgende geschreven:

Een derde persoon vroeg naar de hypotheekakte. Deze is door de notaris aan u verstrekt. Daar kunt u deze opvragen of u vraagt deze op bij het kadaster.

Hiermee heeft deze binnen de Rabobank werkende "naamloze persoon" (Mw. van de Dommel) onmiskenbaar "valsheid in geschrifte" gepleegd. Cliënt heeft van geen enkele notaris een hypotheekakte ontvangen en weet ook niet over welke notaris zij het heeft.

Om die reden hebben wij vandaag op 12 april 2024 de "eigendomsinformatie" en "hypotheek informatie" van het perceel Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode (perceel Sint-Oedenrode L 907) opgevraagd bij het kadaster. Daarbij vielen wij van de ene op de andere verbazing.

Hieronder vindt U ingelast de op 12 april 2024 (om 18:29 uur) van het Kadaster verkregen "eigendomsinformatie" van de bedrijfswoning van cliënt M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode, van het perceel Sint-Oedenrode L 907 (lees hieronder).

In deze op 12 april 2024 (om 18:29 uur) van het Kadaster verkregen "eigendomsinformatie" staat geschreven:

 • Dat de heer Wilhelmus Josephus van den Heuvel de eigenaar is en dat hij woont in de woning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.

Hiermee heeft het Kadaster met de hulp van een voor cliënt onbekende notaris onmiskenbaar "valsheid in geschrifte" gepleegd. De heer W.J. van den Heuvel is namelijk al op 17 januari 2007 (17 jaar geleden) overleden en kan als overleden persoon onmogelijk het loonbedrijf (categorie 3), gevestigd op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, vanuit zijn graf hebben gerund, waarvoor betreffende hypotheek is opgenomen. Dit is misdaad in de meest ernstige vorm.

Hiermee heeft het Kadaster met de hulp van een voor cliënt onbekende notaris nog een tweede "valsheid in geschrifte" gepleegd. De heer W.J. van den Heuvel is namelijk al op 17 januari 2007 (17 jaar geleden) overleden en kan als overleden persoon onmogelijk nog wonen in de woning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. Daarmee heeft betreffende notaris een "doodzonde" gepleegd. De heer W.J. van den Heuvel ligt namelijk al 17 jaar lang onder toezicht van pastoor Bryan van de Mortel op het kerkhof van de heilige Antonius van Paduakerk in Nijnsel begraven, waar hij als plaatsbekleder van Jezus Christus (is gemachtigd door Paus Franciscus) 24 uur per dag over hem waakt. Dit is godslastering in de meest ernstige vorm.

Hieronder vindt U ingelast de op 12 april 2024 (om 18:29 uur) van het Kadaster verkregen "hypotheekinformatie" van de bedrijfswoning van cliënt M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode (lees hieronder).

In deze op 12 april 2024 (om 18:29 uur) van het Kadaster verkregen "hypotheekinformatie" staat geschreven:

 • EXECURORIAAL BESLAG, betrokken recht eigendom, afkomstig uit stuk Hyp3 78741/90, ondertekend op 21-08-2020 om 00:00 uur, ingeschreven op 23-08-2020 om 09:00 uur. Beslaglegger: gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel, Statutaire zetel Veghel.

 • EXECURORIAAL BESLAG, betrokken recht eigendom, afkomstig uit stuk aanvullend Hyp3 78771/112 (Waardeloosheid-verklaring), ondertekend op 21-08-2020 om 00:00 uur, ingeschreven op 23-08-2020 om 09:00 uur. Beslaglegger: gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel, Statutaire zetel Veghel.

 • EXECURORIAAL BESLAG, betrokken recht 1/2 eigendom, afkomstig uit stuk aanvullend Hyp3 80189/92, ondertekend op 05-03-2021 om 00:00 uur, ingeschreven op 05-03-2021 om 09:00 uur. Overig betrokken object, Sint-Oedenrode L 906. Beslaglegger: de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Meierijstad.

 • EXECURORIAAL BESLAG betrokken recht eigendom, afkomstig uit stuk aanvullend Hyp3 85651/43, ondertekend op 23-06-2023 om 00:00 uur, ingeschreven op 23-06-2023 om 09:00 uur. Beslaglegger: de ambtenaar belast met de invordering van de gemeente Meierijstad.

Van al deze EXECURORIALE BESLAGEN is bij cliënt geheel niets bekend. Er is bij hem ook nooit enig belastingdeurwaarder geweest die ook maar ooit ergens beslag op heeft gelegd. Dit zijn "Maffiapraktijken in de meest overtreffende trap" vanuit binnen de gemeente Meierijstad werkzame ambtenaren in samenspanning met het Kadaster, onbekende notarissen en onbekende binnen de Coöperatieve Rabobank U.A. werkzame personen.

Het zijn deze "Maffiapraktijken in de meest overtreffende trap" vanuit de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode), waarmee cliënt al maar liefst 14 jaar lang te maken heeft. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast ons bezwaarschrift d.d. 30 maart 2024 (kenmerk: EKC/MvdH/30032024/BZ-WOZ-2024) tegen het bij brief d.d. 22 februari 2024 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 37091928) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode (lees blz. 35 t/m 163 hieronder). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud in dit bezwaarschrift als herhaald en ingelast te beschouwen.

De persoon die persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al deze "maffiapraktijken" en persoonlijk al meer dan tien doden op zijn geweten heeft, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, is directievoorzitter Stefaan Decraene (zie foto) van de Coöperatieve Rabobank U.A. (KvK-nummer: 30046259), Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, vanuit zijn vorige functies, die U hieronder kunt lezen:

 • 2023 - heden CEO, Coöperatieve Rabobank U.A.
 • 2011 - 2022 Head of international retail banking, BNP Paribas
 • 2008 - 2011 Lid raad van bestuur, Dexia S.A.
 • 2006 - 2008 Voorzitter raad van bestuur, Dexia Bank Belgium
 • 2003 - 2006 Lid raad van bestuur, Dexia Bank Belgium
 • 2002 - 2003 Lid raad van bestuur, Dexia Bank Netherlands
 • 2001 - 2002 Voorzitter raad van bestuur, Artesia Bank Netherlands
 • 2001 - 2001 Head of wholesale banking, Dexia Bank Belgium
 • 2000 - 2001 Voorzitter raad van bestuur, Artesia Securities
 • 1998 - 2000 Director investment banking, Artesia Banking Corporation
 • 1988 - 1998 Diverse managementposities, Bacob Bank

Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw lees hieronder ons bij e-mail d.d. 11 april 2024 (om 23:54 uur) verstuurde spoedeisende verzoekschrift aan daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk "cd&v Apostel voorzitter" Vincent Van Peteghem die als vicepremier van België "in naam van koning Filip" zijn cd&v apostel A.M.L (Ad) van Rooij voor de eerste maal heeft verloochend.

(lees blz. 1 t/m 224 in ACM-Melding in deze "pdf link" n.a.v. onze aangetekende brief aan CEO Stefaan Decraene van de Rabobank die PostNL heeft laten verdwijnen)

Met in achtneming van bovengenoemde feiten richt het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL), met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (NL), als gemachtigde van cliënt M.R.G.W. van den Heuvel, aan het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt, zijnde:Martijn Snoep (voorzitter), Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid) en Manon Leijten (bestuurslid), namens deze voorzitter Martijn Snoep, het nadrukkelijke verzoek:

1. Een onderzoek in te stellen waar onze onder PostNL-barcode: 3SRPKS870631660 bij aangetekende brief d.d. 12 april 2024 (kenmerk: EKC/MvdH/12042024/SOM-RABO) verstuurde sommatiebrief aan directievoorzitter Stefaan Decraene (persoonlijk in handen) van de coöperatieve Rabobank U.A., Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, is gebleven. Dit des te meer betreffende brief een zodanige inhoud bevat dat die nooit in criminele handen terecht mag komen (lees blz. 62 t/m 224 hieronder).

2. Ervoor te zorgen dat directievoorzitter Stefaan Decraene van de coöperatieve Rabobank U.A., onze aan hem (persoonlijk in handen) onder PostNL-barcode: 3SRPKS870631660 verstuurde 163 blz. tellende sommatiebrief met een persoonlijke handtekening van directievoorzitter Stefaan Decraene zo spoedig mogelijk in ontvangst neemt, waartoe hij op grond van de Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 en de wet op de Postbezorging (Postwet 2009) wettelijk verplicht is en als voorzitter van Rabobank U.A., die haar kapitaal heeft vergaard vanuit de na de tweede wereldoorlog hardwerkende boeren (die door de huidige bankenwereld thans om zeep worden geholpen met "Stikstofleugens" om de algehele vergiftiging van onze aarde als gevolg van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen daarmee te verbloemen, lees blz. 1 - 218 in "pdf link") daarvoor een "voorbeeldfunctie" van "Goed Gedrag" dient te vervullen.

Als gevolg van door de gemeente Sint-Oedenrode (Meierijstad) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP), - welke valse BRP-gegevens burgemeester en wethouders van Meierijstad als "verwerkersverantwoordelijke" in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in hun eigen registratiesysteem heeft overgenomen en dat weigeren retroactief te corrigeren -, worden alle brieven die de gemeente Meierijstad verstuurd naar de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke eigenaar is en waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) hun wettelijke hoofdverblijfplaats hebben en waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal"(KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar/bestuurder/ directeur is -, gestolen (dan wel geretourneerd) door de (door de gemeente Meierijstad) in de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, vals ingeschreven "spookbewoners" P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen), Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen).

Omdat burgemeester en wethouders van Meierijstad onder voorzitterschap van CDA-Burgemeester Kees van Rooij als "verwerkersverantwoordelijke" met BOZE OPZET deze door burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP) blijft gebruiken, heeft dit onder aansturing van de opvolgende veroorzakende CDA burgemeesters Peter Maas van Sint-Oedenrode en Kees van Rooij van Meierijstad vanaf 15 januari 2013 vanuit de politieke partij "CDA", de gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) en het Waterschap De Dommel -- via hun netwerken vanuit de Provincie Noord-Brabant, de Staat der Nederlanden, de BENELUX-UNIE en vanuit alle 29 landen van de EUROPESE UNIE waaraan de politieke partij "CDA" middels "kartelvorming" en/of "coalitievorming" en/of "fractievorming" zijn verbonden -- een grote binnen de politiek geïnfiltreerde "netwerkcorruptie" veroorzaakt. Hiervoor zijn onmiskenbaar burgemeester en wethouders van Meierijstad onder voorzitterschap van CDA-Burgemeester Kees van Rooij als "verwerkingsverantwoordelijke" en als "gebruiker" van deze ambtshalve ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP) bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk, als ook voor alle daaruit ontstane schade (materieel en immaterieel) met als gevolg de dood van mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen, de moord op mijn zoon A.A.H. van Rooij (die men van de aardbodem heeft laten verdwijnen) en de bijna dood van mijn dochter E.J.M. van Rooij als gevolg van aanhoudende terreur vanuit de gemeente Meierijstad, waarvoor wij burgemeester en wethouders van Meierijstad volledig verantwoordelijk en aansprakelijk houden. Voor meer onderbouwende informatie hierover verwijzen wij U naar het volgende artikel in de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) met de volgende "pdf link".

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/persbericht-goede-vrijdag-29-maart-2024-aan-belgisch-premier-alexander-de-croo-waarom-het-is-de-kreet-van-goede-vrijdag-van-jezus-en-van-iedereen-die-lijdt/

Met nadruk verzoeken wij het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt, zijnde:Martijn Snoep(voorzitter), Cateautje Hijmans van den Bergh (bestuurslid) en Manon Leijten (bestuurslid), namens deze voorzitter Martijn Snoep, om uw beslissing (besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) van deze aan U per e-mail acm-post@acm.nl verstuurde melding bij brief te richten en te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waartoe de Autoriteit Consument & Markt ingevolge het KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht is, met een kopie daarvan te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail.com.

In afwachting van de bevestiging dat U deze gedane melding in goede orde heeft ontvangen per kerende e-mail te versturen aan a.vanrooij53@gmail.com, verblijven wij,

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),

wettelijk gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.

voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),

wettelijk wonende in zijn woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint

Lees  het boek "Alarm! U wordt vergiftigd" geschreven door Ine Veen.

Meer info: https://www.ineveen.nl/iv16.htm

Kopiehouders

1. Saskia Vierling, woordvoeder Consumentenbescherming bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: saskia.bierling@acm.nl)

2. Tjitte Mastenbroek, woordvoeder Energie bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: tjitte.mastenbroek@acm.nl)

3. Remco Rous, woordvoeder Telecom, Vervoer en Post bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: remco.rous@acm.nl)

4. Rick van Tol, woordvoeder Mededinging en Zorg bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: Rick.van.Tol@acm.nl)

5. Dorith de Jong (persvoorlichter), Organisatie en Economisch Bureau bij Autoriteit Consument & Markt (e-mail: Dorith.de.Jong@acm.nl)

6. Redactie van Radar, AVRO / TROS (e-mails radarinternet@avrotros.nl en email@radartestpanel.nl)

7. STAM gerechtsdeurwaarders en incasso juridische dienstverlening, Weerwal 11, Postbus 527, 1440 AM Purmerend (e-mail info@stamdeurwaarders.nl)

8. Mgr. Franco Coppola, Apostolische nuntius bij het koninkrijk België (e-mails na.belux@diplomat.va, nuncioeuropa@nuncioeuropa.org en vatican@diplobel.org)

9. Belgische koning Filip (e-mail: requests@kppr.be)

10. Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)

11. Geert Wilders en Fleur Agema (PVV), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Partij voor de Vrijheid" (e-mails m.agema@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, e.esser@tweedekamer.nl en Pvv.publiek@tweedekamer.nl)

12. Pieter Omtzigt (NSC), Fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij "Nieuw Sociaal Contract" (e-mails pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl en f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl)

13. Caroline van der Plas (BBB), Fractievoorzitter van de politieke partij "Boeren Burger Beweging" (e-mails c.vdplas@tweedekamer.nl, m.keijzer@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl)

14. Donald J. Trump, Presidential Library (e-mail: trump.library@nara.gov)

15. Alle 27 leden van de Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Zonhoven (e-mails: sofie.vanoppen@zonhoven.be, burgemeester@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven.be, frederick.vandeput@zonhoven.be, johan.vanhoyland@zonhoven.be, frank.vandebeek@zonhoven.be, johan.schraepen@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, jean-paul.briers@zonhoven.be, nathalie.claes@zonhoven.be, bart.heleven@zonhoven.be, sven.lieten@zonhoven.be, lieve.vandeput@zonhoven.be, yannick.aerts@zonhoven.be, inge.becks@zonhoven.be, pol.bos@zonhoven.be, libera.crescente@zonhoven.be, katrien.hoebers@zonhoven.be, lennert.kippers@zonhoven.be, kris.knuts@zonhoven.be, johny.lenskens@zonhoven.be, steven.reynders@zonhoven.be, cederique.schellis@zonhoven.be, karen.schillebeeks@zonhoven.be, dominic.tholen@zonhoven.be, martin.vandereyt@zonhoven.be, bart.vanhorenbeek@zonhoven.be)

16. Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)

17. Paul Van Tigchelt (Open Vld), Vicepremier en minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo(e-mail: contact@teamjustitie.be)

18. Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)

19. Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)

20. Pierre-Yves Dermagne (PS),Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk in de regering De Croo(e-mails: pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be en Laurens.Teerlinck@dermagne.fed.be)

21. David Clarinal (MR),Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing in de regering De Croo (e-mail: info@clarinval.belgium.be)

22. Frank Vandenbroucke (Vooruit),Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering De Croo(e-mail: info@vandenbroucke.fed.be)

23. Petra De Sutter (Groen),Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de regering De Croo(e-mail: info@desutter.fed.be)

24. Georges Gilkinet (Ecolo),Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit in de regering De Croo(e-mails: info@gilkinet.fed.be, litte.frooninckx@gilkinet.fed.be en Pascal.Devos@gilkinet.fed.be)

25. Karine Lalieux (PS),Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris in de regering De Croo(e-mails: info@lalieux.fed.be en sam.vandeputte@lalieux.fed.be)

26. Ludivine Dedonder (PS),Minister van Defensie in de regering De Croo(e-mail: ludivine.dedonder@mil.be)

27. Zakia Khattabi (Ecolo),Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Dealin de regering De Croo(e-mails: info@khattabi.fed.be, clara.symoens@khattabi.fed.be, robin.hublet@khattabi.fed.be en mathias.bienstman@khattabi.fed.be)

28. Tinne Van der Straeten (Groen),Minister van Energie in de regering De Croo(e-mail: info@vanderstraeten.belgium.be)

29. Hadja Lahbib (MR),Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen in de regering De Croo(e-mail: hadja.lahbib@diplobel.fed.be)

30. Caroline Gennez (Vooruit),Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid in de regering De Croo(e-mails: info@gennez.fed.be en rebecca.castermans@diplobel.fed.be)

31. Thomas Dermine (PS),Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk in de regering De Croo(e-mail: thomas.dermine@dermine.fed.be)

32. Mathieu Michel (MR),Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister in de regering De Croo(e-mail: info@michel.fed.be)

33. Alexia Bertrand (MR),Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo(e-mail: Info@bertrand.fed.be)

34. Marie-Colline Leroy (Ecolo),Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit in de regering De Croo(e-mail: info@leroy.fed.be)

35. Nicole de Moor (cd&v), Staatssecretaris Asiel en Migratie in de regering De Croo(e-mail info.demoor@demoor.fed.be)

36. Eliane Tillieux (PS), Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo(e-mail: Eliane.tillieux@dekamer.be)

37. Peter De Roover (NV-A), Fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: peter.deroover@n-va.be en aaron.verbrugghe@n-va.be)

38. Barbara Pas (Vlaams Belang), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: barbara.pas@vlaamsbelang.org eninfo@vlaamsbelang.org)

39. Raoul Hedebouw en Peter Mertens (PVDA PTB), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: raoul.hedebouw@lachambre.be en peter.mertens@dekamer.be)

40. Venessa Matz (Les Engagés), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: venessa.matz@lachambre.be)

41. Sophie Rohonyi (DéFI), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: sophie.rohonyi@lachambre.be)

42. Stephanie D'Hose (Open Vld), Voorzitter van de Senaat in België (e-mails: stephanie.dhose@presidium.senate.be en stephanie.dhose@stad.gent)

43. Tom Ongena (Open Vld), Partijvoorzitter Open-Vld en gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver (e-mails: voorzitter@openvld.be, ongenaskw@gmail.com)

44. Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)

45. Maxime Prévot, Partijvoorzitter van Les Engagés in België en burgemeester van Namen (e-mails: info@lesengages.be en maxime.prevot@ville.namur.be)

46. Bart De Wever (NV-A), partijvoorzitter van de NV-A (e-mails: bart.dewever@stad.antwerpen.be en bart.dewever@n-va.be)

47. Tom van Grieken (Vlaams Belang), partijvoorzitter van het Vlaams Belang (e-mail: tom.vangrieken@vlaamsbelang.org)

48. Melissa Depraetere (Vooruit), partijvoorzitter van Vooruit (e-mail: hallo@vooruit.org)

49. Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout (Groen), partijvoorzitters van Groen (e-mails: jeremie.vaneeckhout@vlaamsparlement.be, marthe.mennes@groen.be, jelle.vincke@groen.be, frederik.vandenbril@groen.be, willem.jaques@groen.be, karen.fonteyne@groen.be en koen.baetens@groen.be)

50. Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)

51. Hilde Crevits (cd&v), Vlaamsviceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail:
kabinet.crevits@vlaanderen.be)

52. Jo Brouns (cd&v), Vlaamsminister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.brouns@vlaanderen.be)

53. Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail:kabinet.dalle@vlaanderen.be)

54. Jan Jambon (NV-A), Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.jambon@vlaanderen.be)

55. Gwendolyn Rutten(Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.rutten@vlaanderen.be)

56. Zuhal Demir (NV-A), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.demir@vlaanderen.be

57. Matthias Diependaele (NV-A), Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.diependaele@vlaanderen.be)

58. Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (e-mail kabinet.peeters@vlaanderen.be)

59. Liesbeth Homans (NV-A), Voorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: liesbeth.homans@vlaamsparlement.be, steven.vandeperre@vlaamsparlement.be en lieven.derouck@vlaamsparlement.be)

60. Filip Dewinter (Vlaams Belang), Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: info@vlaamsbelang.org en filip.dewinter@vlaamsbelang.org)

61. Wilfried Vandaele (NV-A), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be, nico.moyaert@vlaamsparlement.be en fractie.n-va@vlaamsparlement.be)

62. Chris Janssens (Vlaams Belang), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: chris.janssens@vlaamsparlement.be, wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org en fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be)

63. Peter Van Rompuy (cd&v),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be, yves.degraeve@vlaamsparlement.be en fractie.cdenv@vlaamsparlement.be)

64. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be, herman.devos@vlaamsparlement.be en enfractie.openvld@vlaamsparlement.be)

65. Hannelore Goeman (Vooruit),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: hannelore.goeman@vlaamsparlement.be en tine.soens@vlaamsparlement.be)

66. Mieke Schauvliege (Groen),fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: mieke.schauvliege@vlaamsparlement.be, gijs.ory@groen.be en fractie.groen@vlaamsparlement.be)

67. Jos D'Haese (PVDA), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: jos.dhaese@vlaamsparlement.be en quinten.vanheuverzwyn@vlaamsparlement.be)

68. Els Ampe (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: els.ampe@vlaamsparlement.be)

69. Sihame El Kaouakibi (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be)

70. Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.

71. Jos Lantmeeters (N-VA), Gouverneur van de provincie Limburg in België (e-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be)

72. Inge Moors (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: inge.moors@limburg.be)

73. Tom Vandeput (cd&v), Deputévan de provincie Limburg in België (e-mail: tom.vandeput@limburg.be)

74. Koen Albregts (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail koen.albregts@limburg.be)

75. Liesbeth Fransen (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbeth.fransen@limburg.be)

76. Liesbet Gabriels (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbet.gabriels@limburg.be)

77. Myrthe Hoffmeister (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail myrthe.hoffmeister@limburg.be)

78. Liesbeth Maris (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail liesbeth.maris@limburg.be)

79. Raf Truyens (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail raf.truyens@limburg.be)

80. Luc Wouters (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail luc.wouters@limburg.be)

81. Erhan Yilmaz (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail erhan.yilmaz@limburg.be)

82. Nicole Timmermans, Onthaal en Secretariaat Limburg (e-mail:ntimmermans@cdenv.be)

83. Michelle van den Broek (cd&v), Adviseur Ethiek, Gelijke kansen en Armoedebestrijding (e-mail: mvandenbroeck@cdenv.be)

84. Nathalie Muylle (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Nationaal Ondervoorzitter cd&v en Eerste Schepen in Roeselare (e-mails: secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be en nathalie.muylle@roeselare.be)

85. Wouter Beke (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Burgemeester van Leopoldsburg (e-mails: info@wouterbeke.be, wouter.beke@leopoldsburg.be en sara.verbeeck@leopoldsburg.be)

86. Hendrik Bogaert (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid in Jabbeke (e-mails: hendrik.bogaert@dekamer.be en Hendrik.Bogaert@jabbeke.be)

87. Jan Briers (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mails: jan,briers@dekamer.be en michael.canoot@kamer.cdenv.be)

88. Franky Demon (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en schepen in Brugge (e-mails: franky.demon@dekamer.be, schepen.demon@brugge.be en nathalie.dumez@brugge.be)

89. Leen Dierick (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en burgemeester van Dendermonde (e-mails: leen.dierick@dendermonde.be en leen.dierick@dendermonde.be)

90. Koen Geens (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, voormalig Belgisch minister van Justitie (e-mail: koen.geens@kamer.cdenv.be)

91. Nahima Lanjri (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Antwerpen (e-mails: nahima.lanjri@dekamer.be en Nahima.Lanjri@antwerpen.be)

92. Els van Hoof (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails: els.vanhoof@dekamer.be en els.vanhoof@leuven.be)

93. Kelly Osaer (cd&v), Fractiesecretaris en volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mail kelly.osaer@kamer.cdenv.be)

94. Servais Verherstraeten (cd&v), Fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid van Mol (e-mails servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be en raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be)

95. Lies Vanquathem (cd&v), Adviseur Justitie De Kamer (e-mail lies.vanquathem@kamer.cdenv.be)

96. Frederiek Vermeulen (cd&v), Politiek directeur – team directie (e-mail fvermeulen@cdenv.be)

97. Michiel Petitjean (cd&v / EVP), Woordvoerder EVP Belgische delegatie (e-mail: michiel.petitjean@europarl.europa.eu)

98. Tinne Rombouts(cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van de gemeente Hoogstraten (e-mails: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be en tinne.rombouts@hoogstraten.be)

99. Jef Van den Bergh (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Schepen Kalmthout en Gemeenteraadslid Kalmthout (e-mails: info@jefvandenbergh.be en jef.vandenbergh@kalmthout.be)

100. Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)

101. Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter en Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)

102. Martine Fournier (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mails Martine.fournier@menen.be en martine.fournier@vlaamsparlement.be)

103. Stijn De Roo (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in Gent (e-mails stijn.deroo@vlaamsparlement.be en stijn.deroo@stad.gent)

104. Kris Poelaert (cd&v), Senator in de Senaat van België en Burgemeester in Herne (e-mails kris.poelaert@outlook.com en kris.poelaert@herne.be)

105. Orry van de Wauwer (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be)

106. Peter van Rompuy (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails petervanrompuy@gmail.com en peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be)

107. Robrecht Bothuyne (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger, Nationaal ondervoorzitter en eerste schepen in Kruisem (e-mails robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be en robrecht.bothuyne@kruisem.be)

108. Bart Dochy (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Ledegem (e-mails bart.dochy@vlaamsparlement.be en burgemeester@ledegem.be)

109. Maaike De Rudder (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Sint Gillis-Waas (e-mails maaike.derudder@vlaamsparlement.be en burgemeester@sint-gillis-waas.be)

110. Vera Jans (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mail vera.jans@vlaamsparlement.be)

111. Sofie Mertens (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Lommel (e-mails sofie.mertens@vlaamsparlement.be en sofie.mertens@lommel.be)

112. Katrien Partyca (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Tienen (e-mails katrien.partyka@vlaamsparlement.be, burgemeester@tienen.be en veerle.vanrothem@tienen.be)

113. Joke Schauvliege (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Evergem (e-mail joke.schauvliege@vlaanderen.be en joke.schauvliege@evergem.be)

114. Katrien Schryvers (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel (e-mails katrien.schryvers@vlaamsparlement.be en katrien.schryvers@zoersel.be)

115. Koen van den Heuvel (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs-Sint-Amands (e-mails koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be en koen.vandenheuvel@puursam.be)

116. Loes Vandromme (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Poperinge Lommel (e-mails Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be en loes.vandromme@poperinge.be)

117. Kurt Vanryckeghem (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem (e-mails kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be en burgemeester@waregem.be)

118. Brecht Warnez (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Wingene (e-mails brecht.warnez@vlaamsparlement.be en brecht.warnez@wingene.be)

119. Hilal Yalcin (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Beringen (e-mails hilal.yalcin@vlaamsparlement.be en hilal.yalcin@beringen.be)

120. Emmanuel Boodts (cd&v), Fractiesecretaris Brussels Parlement (e-mail emmanuel.boodts@parlement.brussels)

121. Bianca Debaets (cd&v) en Diedier Wauters (Les Engagés), Brussels parlementslid en Gemeenteraadslid in Brussel (e-mails bianca.debaets@parlement.brussels, Bianca.Debaets@brucity.be, Didier.Wauters@brucity.be en didier@didierwauters.net)

122. Cindy Franssen (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: cindy.franssen@europarl.europa.eu)

123. Tom Vandenkendelaere (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu)

124. Thomas Belligh (cd&v / EVP) Internationaal secretaris, team inhoud (e-mail: tbelligh@cdenv.be )

125. Ursula von der Leyen (EVP), voorzitter van de Europese Commissie, namens deze haar kabinetschef Björn Siebert (e-mail: bjoern.seibert@ec.europa.eu)

126. Marcel de Graaf Lid van het Europese Parlement voor Forum voor Democratie (e-mail marcel.degraaff@europarl.europa.eu)

127. Premier Viktor Orbán van Hongarije(e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.

128. Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement,met het verzoekom hieroverOpen Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu,

129. De volgende Media, Vatican Media, Vatican News, KRO-NCRV, Evangelische Omroep, Volkskrant, Trouw, EenVandaag, Spoorloos (BNNVARA), Leeuwarder Courant, Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, Story, HP De Tijd, FrieschDagblad, Eindhovens Dagblad, MooiRooi krant, Brabants Centrum, Prachtig Pekela, Dagblad van het Noorden, Hoogeveense Courant, Meppeler Courant, Balster Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Steenwijker Courant, Stellingwerf, RTL Nieuws, De Metro, Panorama, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws, L'Avenir, L'Echo, La Libre, Le Soir, Sudinfo, La Capitale, La Meuse, Nord-Eclair, La Gazette, La Province,GrenzEcho, Der Spiegel, Luxemburger Wort, Tageblatt, Die Welt, Die Zeit, Die Presse, The Times, Daily Express, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Kerk en Leven, Ongehoord Nederland, Vrijspreker, Uitdaging, Kleintje Muurkrant, Frontnieuws, Het Andere Nieuws, Create a Better World, Geenstijl, Privacynieuws, Niburu, TV-Limburg, Uitpers, Gezinsbond, Spiegelbeeld, Christelijk Nieuws, De Correspondent, De Zondag, De Krant van West Vlaanderen, De Wereld Morgen en de Nieuwe Media, HUMO, Knack, Vlaamse vereniging van Journalisten, Dag Allemaal, De Dokter, Panorama, Leven Vandaag, Leven!Magazine, Story, Artsenkrant, De Apotheker, Belgian Oncology News, tscheldt, De Nieuwe Werker, Joepie, Brugsch Handelsblad, Blik, De Duif, Visie, Waals Weekblad, Eos Le Magazine des Sciences, Bizz, Le Pharmacien, Le journal du médecin, La Libre Belgique,

130. Alle koningshuizen, presidenten, premiers, regeringen, parlementen, bedrijven, rechtspersonen, kranten, media en alle acht miljard wereldbewoners (allemaal slachtoffers) in de gehele wereld. Voor wettelijk bewijs lees mijn 152 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan VVD minister president van Nederland, zijnde een zusterpartij van Open-Vld premier Alecander De Croo van België, waarop ook nooit wordt gereageerd.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN