Vertaal deze pagina naar:

REACTIE VAN ROB BREKEL OP DE VERKLARING VAN DEURWAARDER ERIK HAMER IN HET ALGEMEEN DAGBLAD (AD)

24-06-2023

Het AD kopte op 17 juni 2023 het volgende: Deurwaarder Erik Hamer neemt geen meubels meer in beslag: 'Voor schuldenaren heel ingrijpend'


Er is reeds een hele grote kentering gaande in onze samenleving!


Het AD schreef over deurwaarder Erik Hamer het volgende:

Al ruim dertien jaar is Erik Hamer gerechtsdeurwaarder. Hij treft betalingsregelingen, gaat bij mensen langs om hun zaak of vonnis te bespreken, doet beslagleggingen en huisuitzettingen.

En dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen.

,,Ik ben het vak in gerold", vertelt Hamer die gerechtsdeurwaarder en directeur is bij Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen in Apeldoorn. ,,Ik deed een studie Management, Economie en Recht. Ben als stagiair binnengekomen. Ik wilde meer weten over incasso's en ben blijven plakken.

Gerechtsdeurwaarder Erik Hamer heeft al veel dingen meegemaakt in zijn carrière, maar toen hij aanbelde en vroeg of de persoon die opendeed meneer De Vries was, kreeg zelfs de ervaren deurwaarder een antwoord waarover hij even moest nadenken. ,,Nee, meneer De Vries bestaat niet meer. Ik ben Johannes, mens van vlees en bloed, een soeverein mens.''

Hamer: ,,Het is wel duidelijk dat je het daar aan die deur niet met elkaar eens gaat worden. Dus ik blijf respectvol en vraag of meneer wat dingen op papier kan zetten voor ons.''

Zie artikel ► https://www.ad.nl/geld/deurwaarder-erik-neemt-geen-meubels-meer-in-beslag-voor-schuldenaren-heel-ingrijpend~a8a2040f/

Download en lees de onderstaande belangrijke documenten!


Rob Brekel
Rob Brekel

Reactie van Rob Brekel op het bericht in het AD over Erik Hamer (gerechtsdeurwaarder)

Rob Brekel stuurde naar aanleiding van het bovenstaande artikel in het AD zijn reactie hierop naar onze redactie van De Nieuwe Media (Waarheidskrant) en heeft de volgende boodschap voor deurwaarder Erik Hamer en de Nederlandse bevolking.

(NB. De tekst van Rob Brekel is niet geredigeerd door onze redactie)


Beste meneer Hamer,

Het betreft een verschil van inzicht waar u mee geconfronteerd wordt de mensen die niet meer aan een corrupt systeem willen meedoen.

Dit is de ultieme kans om het uit te leggen als u de info tot u genomen heeft.

Dat is inderdaad een keuze van hem die het corrupte systeem niet meer willen voeden om hun eigen via NGO Nederland BV te financieren.

Brieven met de strekking in naam van de KONING zijn als een rode lap voor velen, want we hebben geen koning, dit is allemaal vervallen per 13 mei 1940.

Wel zit er een boef die zegt dat hij koning is maar in werkelijkheid erfgenaam Stadhouder van bezet Nederland.

Het probleem met de mensen die zich soeverein verklaren is heel makkelijk op te lossen.

Laat hen de verklaring van Gratie GODS zien, en een vredesverdrag met Duitsland na 1945.

Paspoort fraude op grootteschaal moet tegen gegaan worden, tevens mensenhandel moet gestopt worden in naam van een oligarch Willy von Amsberg.

Systeem autisten die denken dat zij bevoegd zijn om de bevolking te plukken, het zal een hele klus worden, daar zijn jullie niet op ingericht.

Boven op de 1,7 miljoen mensen die geen belasting meer betalen, is een nieuwe lichting die de vrijwillige afdracht van belastingen zal staken per 1 januari 2024.

Maar waarom doen mensen dit?

Zij zijn de NGO bedrijfsregering meer als zat, de psychopaten uit het Hitler Kabinet hebben met de Covid Genocide in opdracht van het WEF hun hand overspeelt.

Dit is de trigger geweest van wat zich nu aan het manifesteren is.

Het vertrouwen zal nooit meer terug komen.

U met u bedrijf maakt zich medeplichtig aan chantage en afpersing, zo ervaren de mensen dit.

Zij hebben ook geen commerciële binding met u bedrijf, dus alles wat u namens opdrachtgevers wil innen vormt een probleem voor U.

Als u zich opdringt om een zakelijke relatie met iemand aan te gaan, horen daar we voorwaarden aan gesteld te worden.

Stel u komt met een vordering van €200 in opdracht van het VGZ, en zeker als er geen contract met het VGZ is, dan is de vordering onterecht.

Mocht een Deurwaarder dan toch een zakelijke relatie aan willen gaan zal er aan een voorwaarde voldaan moeten worden, die u kunt accepteren of afwijzen.

De voorwaarde is een tegenclaim van € 2.000,- per dag oplopend met € 100,- net zolang dat u heeft kunnen aantonen dat er een contract met u opdrachtgever is met mijn natte handtekening.

Dit is wat Ilse van Garrel is overkomen, zij is privé aansprakelijk als bestuurder van de rechtspersoon Inkassier & incasso te Arnhem.

Dringt u zich op om zaken met iemand te doen is dat u keuze, waar wel een betaalverplichting van u kant door ontstaat van u bedrijf waar u als Natuurlijk persoon verantwoordelijk voor bent.

Dus u zorgen met de tegenwind zullen niet verdwijnen, eerder toenemen in de toekomst.

Alle presidenten van de rechtbank districten zijn kennisdrager van de GENOCIDE vanaf beging 2022.

Ze hadden moeten handelen volgens artikel 162 Sv.

https://maxius.nl/wetboek-van-strafvordering/artikel162

Dit heeft men nagelaten, wat betekend dat zij medeplichtig zijn aan de GENOCIDE vanaf de datum dat zij de informatie hebben ontvangen, en de GENOCIDE niet hebben gestopt.

Dit komt bovenop de valsheid in geschrifte die op grote schaal toegepast is.

Maxima kon de Nederlander niet vinden in 2007 (zie video hieronder):

https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=58s

Jullie Fake Koning die stadhouder is heeft zijn excuus aangeboden op de doden herdenking in 2020 te Amsterdam, de boef vergat wel te vertellen dat Artikel 21 van de grondwet van toen bepaalde dat het koninkrijk daarmee en de grondwet zijn vervallen.

De Rechtspraak gaat ten onder aan zijn eigen fraude en politieke correctheid, staatsdocumenten als paspoort of rijbewijzen zijn dan ook fraude door het georganiseerde misdaad kartel van NGO politiek en fake koningshuis.


Wat zegt de conventie van Genéve:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneefse_Conventies en https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_humanitair_recht

Medische Nazi experimenten a La Dr Mengele zijn internationaal verboden, daar zijn de Neurenberg Code een bewijs van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg


Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:

  • De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
  • Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
  • Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
  • Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
  • Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
  • Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
  • Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
  • Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
  • Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
  • Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.


Dus een brief met de strekking in naam van de Koning werkt als een rode lap bij een stier op de gedupeerde bevolking.

De Halsstarrigheid van de poortwachters van dit corrupt systeem kan te wijten zijn aan de Vaccinaties die men opgedrongen heeft gekregen.

Dit Medisch experiment zo als Hugo de Jonge en Ernst kuipers erkennen en de bevolking hebben misleid en onder valse voorwendselen de WEF agenda tot transhumanisme te accepteren heeft gezorgd voor een ware slachting onder de gevaccineerde.

In het Bio-Wapen wat is geïnjecteerd zit ook P1, wat een chromosoom verwijderd.

Dan zal het syndroom van Down langzaam zijn intreden doen, geen worden dat men dommer aan het worden is.

Even terug komen op het begin van deze brief en de conclusie die men eruit kan trekken, het spel loopt ten einde, de verantwoordelijken zullen voor een Tribunaal komen.

Met betrekking van uw rol en Ilse van Garrel van de Inkassier & Incasso, dit is tegen de wet en regelgeving van SHAEF zoals deze is vastgelegd in 1946 voor D. Eisenhower als overwinnaar van de Nazi's.

Nu weten we wel beter, de Nazi's hebben de oorlog niet verloren, Bernhard von Lippe heeft met Operatie Paperclip de misdadigers laten vluchten, als dank daarvoor mocht hij de Stadhouder zijn, waarbij Wilhelmina en later Juliana, Beatrix als stroman hebben gefungeerd.

Mocht mijn beleving fout zijn, sta ik open voor bewijzen die het tegendeel bewijzen.

Het Nederlandse Leger staat nu onder bevel van Duitsland, en als er protesten zijn komen Duitse politie met spuitkanonnen, wat nooit kon gebeuren als we een zelfstandige legale staat waren.

Bezet Nederland heeft een NGO regering zonder een constitutioneel hof wat de wetten moet toetsen. Is ook niet verwonderlijk als er geen geldige wetten zijn vanaf 18 mei 1940 toen het Hitler Kabinet is geïnstalleerd tot heden.

Ik zou het bijzonder begroeten als u helderheid kon verschaffen, en een rectificatie in het AD laat zetten, dat mensen die meer bewust worden van deze fraude en misdaad tegen de menselijkheid gelijk hebben en niet meer mee doen en weigeren te luister naar een misdaad kartel wat u denk dat het een legale overheid zou zijn.

Het zal zeker vervelend voor u zijn als u gaat beseffen dat u tak van sport als Deurwaarder een uitstervend beroep is, wat sneller verdwenen zal zijn als de Dinosaurussen ooit.

De bevolking die bewust is kotst jullie uit.

Op dit moment vind een in inventarisatie plaats van mensen die gedwongen zijn zich met het Bio-Wapen te laten injecteren.

Dit zal aan het Neurenberg tribunaal overhandigd worden, tevens alles wat de SHAEF wetten heeft genegeerd en de bevolking heeft bestolen of een valse rechtspraak heeft toegepast mogen zich gaan verantwoorden tijdens hun berechting.

Wel wil ik u van harte bedanken om een gepaste reactie te kunnen geven op uw strekking van verontwaardiging in het AD.

Ilse van Garrel heeft gebruik gemaakt van mijn voorstel en is me meer als € 33.500.000,- verschuldigd met daarboven de wettelijke handelsrente, ze wil immers mij als handelswaar gebruiken dit wel op mijn voorwaarde van € 2.000,- claim per dag van mijn kant oplopend met € 100,- per dag.

En vergis u niet, meer mensen zijn zeer vasthoudend, het kon wel een pandemie zijn!

Hartelijke groet Rob Brekel.

Groeiende groep bewuste Nederlanders stapt bewust uit de oude corrupte samenleving, niet-betalers bezorgt de (r)overheid handenvol werk, lol!

Steen en been wordt reeds geklaagd door de (r)overheid dat er stapels onbetaalde rekeningen zijn, privé-ambassades, huisuitzettingen en meters papierwerk.

Het is een feit dat de (r)overheidsinstanties steeds meer te stellen hebben met zelfverklaarde 'soevereinen'. Een snel groeiende groep mensen onttrekken zich heel bewust aan het Nederlandse staatsburgerschap en plaatsen zich buiten de oude corrupte wereld, want het heeft hen alleen maar pijn en heel veel ellende gebracht.


Maar wat dan?

Steeds meer mensen scheiden zich af van de oude maatschappij, ze hebben een eigen diplomaten paspoort, privé-ambassade en er liggen reeds miljoeneneisen bij de belastingdienst.

Welkom in de Nieuwe Wereld waar Liefde en kennis de sleutel is tot ons Vrijheid.

Informeer jezelf middels onze website en de Telegram chatgroep.

Ga ook vragen stellen in de AUTONOOM lesgroep en word lid.

Durf zelf voor te denken en eigen keuzes te gaan maken.

https://t.me/autonoomlesgroep