Vertaal deze pagina naar:

RECHTBANK WIJST VORDERING VAN 5G JORDY ZWARTS AF

07-03-2021

+++++persbericht+++++persbericht+++++persbericht+++++persbericht+++++

Rechtbank wijst vordering Zwarts af


De rechtbank in Den Haag heeft de vordering van Jordy Zwarts tegen Søren Abildgaard van T-Mobile afgewezen. De Bond gaat sowieso een volgende stap zetten om de geëiste dagvergoeding vanwege de activering van 5G alsnog te ontvangen.

In de zitting van afgelopen maandag had de rechter vragen over de verbintenis die Zwarts met Abildgaard meende te hebben, over de onrechtmatige daad die de telecomdirecteur zou hebben gepleegd en over het op de persoon richten van de aansprakelijkstelling. De Bond is van mening dat tussen Abildgaard en Zwarts een verbintenis is ontstaan op het moment dat het 5G-netwerk landelijk werd geactiveerd. De rechter zei dat de wet geen 'zelfuitvoerend contract' kent en dat Zwarts zich dus ook niet op het bestaan van een dergelijke verbintenis kon beroepen. Zwarts stelde dat hij 'persoonlijke dienstbaarheden' niet hoefde te dulden en dat hij in zijn recht stond om voorwaarden te stellen aan de verbintenis die met Abildgaard was ontstaan op het moment van activering. Deze activering was wat hem betreft een onrechtmatige daad, omdat hij daarmee aan een experiment was blootgesteld.

De rechter was er niet van overtuigd dat van een experiment sprake was en vond dat de onderbouwing ontbrak voor de stelling dat tegen Zwarts een onrechtmatige daad was begaan. Het opmerkelijke feit deed zich hierbij voor dat de rechter niet over de stukken bleek te beschikken die Zwarts een week eerder tijdig naar de rechtbank had verzonden. Zwarts kon bewijzen dat de verzending daadwerkelijk had plaatsgevonden, maar kon daarmee het inhoudelijke verloop van de zitting niet veranderen.

De Bond vindt dat telecomdirecteuren zich niet achter de rechtspersoon van hun BV of NV mogen verschuilen om zo niet zelf aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor een onrechtmatige daad. De activering van het 5G-netwerk is wat de Bond en Zwarts betreft een daad van onbehoorlijk bestuur waarin een onrechtmatige daad wordt gepleegd, maar mede doordat de rechter geen kennis had genomen van de door Zwarts toegezonden stukken kon die niet in dit verhaal meegaan.

De Bond gaat hoe dan ook een volgende stap zetten om de rechter wél in de aansprakelijkstelling mee te krijgen. De volgende zaak richt zich op de rechtspersoon, dus op T-Mobile als bedrijf. Anticiperend hierop heeft de Bond eerder al een speciale 5G-claimstichting opgericht die juiste statuten heeft om een massaschadeclaim in te dienen. De Bond behoudt zich echter wel alle rechten voor om, mocht de eis om dagvergoedingen in massaclaim worden afgewezen, de 'secudair' of de jure bestuurder Søren Abildgaard alsnog primair verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen. Ook in zijn formele hoedanigheid van bestuurder heeft Abildgaard onweerlegbaar als primair verantwoordelijke en aansprakelijke in de praktijk ('de facto') gehandeld om formeel (de jure) de feitelijke activering van het 5G-netwerk te laten gebeuren.

Los van de volgende rechtszaak of rechtszaken over de dagvergoedingen gaat de Bond nog andere rechtszaken voeren om 5G te stoppen. De werkgroepen die de Bond gaan ondersteunen in de inhoudelijke voorbereidingen op deze komende rechtszaken gaan naar verwachting binnen enkele weken van start.


Heb je je nog niet aangemeld voor onze lopende acties?

 1. Breng jouw stem uit onder contractuele voorwaarden:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html
 2. Stel Mark Rutte c.s. aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal €150,- per dag. Eis openheid van zaken omtrent 'corona':
  https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html
 3. Stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. Stel daarnaast politici en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html
 4. Bescherm je kind tegen coronamaatregelen op school:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/Scholenactie.html


LET OP:

DIT IS NIET DE EERSTE KEER DAT DE RECHTBANK BEWIJSSTUKKEN ACHTERWEGE LAAT - HET LIJKT EEN VEEL GEBRUIKTE EN MAKKELIJKE TACTIEK TE GAAN WORDEN OM BEPAALDE RECHTSZAKEN EEN POSITIEVE WENDING TE KUNNEN GEVEN IN HET VOORDEEL VAN DE TEGENPARTIJ !!

Bron ► https://www.weesdeweerstand.nl/rechtbank-wijst-vordering-5g-zwarts-af/


Terugblik zitting 30 november 2020


Op maandag 16 november 2020 werd het kort geding van de Nationale Bond tegen Overheidszaken tegen KPN-topman Joost Farwerck behandeld in de rechtbank in Den Haag.

De Bond wil via deze weg een toezegging van de CEO afdwingen dat er geen enkel gezondheidsrisico vastzit aan de uitrol van het 5G-netwerk; een zorg van velen voor welke de betrokken providers en de overheid de verantwoordelijkheid op elkaar lijken af te schuiven.

De uitspraak in het kort geding zal op 30 november 2020 bekend worden gemaakt. Jordy Zwarts van de NBO schoof aan bij Sven op kantoor om samen terug te blikken op de zitting en vooruit te kijken naar de zaken die zullen volgen. Ook voor de topmannen van T-Mobile en VodafoneZiggo ligt eenzelfde kort geding in het verschiet, waarmee de Bond een lange reeks van procedures heeft ingestart.

Reacties onder de video:


Hallo Sven. De advocaat van kpn gaf aan dat de EU de lidstaten aanspoort tot de uitrol van 5G. Wat ik een beetje jammer vind is dat de bond misschien niet weet dat de uitrol in Brussel tegen gehouden is. Dus de EU vind het prima dat heel europa in de magnetron zit maar zelf blijven ze buiten schot. Dit had gezegd moeten worden.

Al tientallen jaren was het zichtbaar dat het niet de goede kant op ging met de wereld. Nu is voor een ieder die durft te kijken genoeg te zien wat er allemaal mis is. Met 5G zal de frequentie parten spelen en niet te vergeten Big Brother.

Speciaal voor de meekijkende militairen, hoeveel NLP cursussen hebben jullie gehad om mensen zoals mij te (ver)volgen. In opdracht van en voor wie werken jullie eigenlijk?

Jordy, Sven en team mijn dank voor jullie inzet en het delen ervan. 

Overigens kun je je volgens mij beroepen op de Code van Neurenberg is samenspel van de Verklaring van Helsinki als het gaat om een medisch experiment. Dan heb je als burger de plicht je daartegen te verzetten.

Doch het ergste is dat 5G de high speed facilitator wordt van gezichtsherkenning en thermische camera's op straat en daarmee het controle mechanisme voor een technocratisch dictatoriale staat waar de burger met een liquid nano chip in zijn arm gevaccineerd een "thing" in het "internet of things" (IoT) wordt.

5G kan gebruikt worden als crowd control, dat op zich zegt al genoeg denk ik.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft duidelijk aangegeven (in haar eigen woorden !!!)...in een kamerdebat 5G in te kunnen zetten voor (Crowd Control doeleinden !!! ) het is wapentuig einde discussie !!!

Bravo Jordy! De heer Farwerck zou moeten worden gedwongen de veiligheid van 5G aan te tonen door zichzelf een maand lang dag en nacht aan de straling bloot te stellen...

'Vanuit de EU wordt aangedrongen op 5G'... In Brussel is geen 5G omdat het EU parlement er is. Men weet klaarblijkelijk dat 5G schadelijk is.

5G is een enorme geldmachine, smartphones, abonnees.....

Nou ik woon nog geen 200 mtr. van een zendmast en wordt helemaal KNETTERGEK van de gezondheidsklachten. Oorsuizen, Maagzweren, het lijkt dat mijn bloed kookt, rugpijnen, dizzy en nog meer.

Jordy vanaf het moment dat ik je hoorde en zag wist ik dat wat je ook drijft je er volledig voor gaat en dat geeft zo'n goed gevoel. Heel erg bedankt voor je tomeloze inzet.


Als U zich ook wilt aansluiten bij de Nationale Bond tegen Overheidszaken kan dat via de volgende links:Aanmelden voor 5G aansprakelijkheid-actie ► 

https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html


Aanmelden Corona aansprakelijkheid-actie ► 

https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html


Overige links: Kort geding tegen topman KPN om straling 5G-netwerk ►

https://www.zeelandnet.nl/nieuws/kort-geding-tegen-topman-kpn-om-straling-5g-netwerk


Tegen de tirannie, voor de burger: in gesprek met Jordy ZwartS ►

https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/10/20/tegen-de-tirannie-voor-de-burger-in-gesprek-met-jordy-zwarts/