Vertaal deze pagina naar:

REGELS IN DE AUTO

09-02-2021

LEER UW RECHT, WAT HAD HIER MOETEN GEBEUREN?

Meneer de agent; deze BOA pleegt hier willens en wetend een ambtsmisdrijf art 365 SR:

Hierdoor heb ik een plicht aangifte te moeten doen art 160 SV. Zij wordt hier op heterdaad betrapt, dus plaats ik haar onder arrest art 53 SV en draag haar aan u over op uw plicht art 162 tot 165 SV mijn aangifte aan te nemen op het misbruik van gezag art 365 sr.

Als u dienst weigert hindert u mijn rechtsgang en mijn plicht tot aangifte van deze strafbare feiten en pleegt u het zelfde misdrijf art 365 sr in zake art 6 EVRM PS .

Filmen mag je, je mag alles gebruiken om je onschuld te bewijzen en je rechten te verdedigen. En stel deze PERSOON aansprakelijk voor alle schade die er uit voortvloeid art 6:162 BW.

SLACHTOFFER VAN AL DIT ONRECHT?

www.vereniging-onsrecht.nl

 Meld je aan als gratis lid alleen samen staan we sterk verenig je zelf en deel deze link onder elk onrecht dat je langs ziet komen.

Dit kan niet langer getolereerd worden.

Bron: https://www.vrijheidsrechten.nl/activity/