Vertaal deze pagina naar:

RUTTE, KAAG, HOEKSTRA EN SEGERS ZIJN GEDAGVAARD OP 06-09-2022 WEGENS 'ILLEGALE MACHTSOVERNAME'!

28-08-2022

Voor de eerste keer worden gedaagden Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers geconfronteerd in de rechtbank met de stelling dat zij geen plaats mogen hebben in het landsbestuur!


Het bovengenoemde tuig hoort achter slot en grendel!


De Nationale Bond tegen Overheidszaken schreef:Samen staan we sterk om de World Economic Forum dictatuur van Rutte 4 te beëindigen!

"Het Rijk onder vreemde heerschappij brengen of de regeringsvorm onwettig veranderen, is een zwaar misdrijf dat terdege afgestraft zou moeten worden met levenslange opsluiting!" stelt de organisatie.

Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers zijn in persona (civiel) gedagvaard, de rolzitting vindt op 6 september a.s. plaats (link dagvaarding) bij de kanton-rechtbank Den Haag.


Alle grond voor een Civiele procedure waarin elk van hen persoonlijk wordt aangesproken, de rechter krijgt onze voorwaarden onder ogen waar gedaagden sinds "1 oktober 2021" kennis van moeten hebben en komt de kernkwestie aan bod dat het afgeven van de Stem d.m.v. een volmacht een zuiver Civiel handelen betreft conform Art. 3.61 BW.

 Dat is een unieke rechtsvraag waar de rechter zich in alle eerbied over mag uitspreken. Het gaat ons allen aan dat de wetten van de Nederlandse rechtsstaat middels de rechtspraak ons blijvend beschermen conform de vereisten zoals de Wet Algemene bepalingen stelt, in bijzonder art 11, 13 en 13a.


De onderstaande voorwaarden zijn diepgaand geschonden:

  • 'Bilderberg, World Economic Forum ('The Great Reset') en WHO buiten de orde plaatsen;
  • Directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden;
  • Culturele tradities beschermen (o.a. de Nederlandse boerenstand);
  • Discriminatie op de woningmarkt beëindigen;
  • Democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten ('cordon sanitaire');
  • Bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU);
  • Spoedwet afschaffen;
  • Publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten;
  • Indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen.

Daar mogen zij zich nu voor verantwoorden.


Het is nu aan ons, de bevolking, om een welgelukte aanslag van Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers op onze vrijheid te verhinderen!


De komende uitspraak hierop zal, hoe dan ook, een grote doorwerking voor ieder van ons kunnen hebben en dat geldt uiteindelijk voor het gehele Nederlandse volk en ieder ander die in Nederland verblijft!


Klik <hier> voor het artikel van de Nationale Bond tegen Overheid

Stuur dit artikel door naar familie, vrienden, collega's en bekenden!