Vertaal deze pagina naar:

SEKS EN ORGASME VERSLAVING ZIJN HET FUNDAMENT VAN THE GREAT RESET

15-09-2023

De meeste oppositie faalt of lijkt wel gecontroleerde oppositie!

'Ingezonden kopij'

Redactie: "Dit artikel brengt je even terug in het moment waarin we zijn aanbeland...!"

Helaas verschillen veel nieuwe media qua opzet weinig van de mainstream media als het gaat om de houding. Veel output en overwegend potdicht voor commentaar of kritiek. Elk in zijn eigen bubbel, elk vist in eigen water. Ze willen vrijwel allemaal de grootste worden. Ze vragen allemaal om bijdragen maar laten de grondslag, HET FUNDAMENT van het Wereld Economisch forum VOLLEDIG INTACT.

Orgasme verslaving is het enige waarop de wereldwijde macht van het trio WEF, WHO en UN (VN) is gebaseerd!

Na het enorme succes van de EERSTE seksuele revolutie van de jaren 60 van de 20e eeuw pakt de Great Reset het nu nog grondiger aan met een TWEEDE seksuele revolutie voor de nieuwe generaties.
Nu vanaf DE WIEG met alle perversiteiten die erbij horen zoals geslachtskeuze die door het verwarde, gedemoraliseerde en verdorven volk klakkeloos geaccepteerd worden.

Doodsbenauwd om hun bezoekers te confronteren met de WARE MACHT van het WEF, de orgasmeverslaving van het volk, zwijgen de meeste nieuwe media!

Een gewetenloze beroeps leugenaar durfde de waarheid te spreken die zij verzwijgen, Rutte is zijn naam.
Hij citeerde Abraham Kuyper: 

"Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit meer dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf die in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor"

Dit gezegde werd door het 'Andere Nieuws' in vier delen besproken waarvan deel vier.

"Die in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor" als volgt vertaald : "Jij de burger die bij gebrek aan dapperheid, lef, karakter, eigenwaarde en zelfrespect niet meer bij machte is om op te komen (willen) staan voor recht, vrijheid, autonomie, onafhankelijkheid, ongebondenheid en soevereiniteit"

Hiermee omzeilde het 'Andere Nieuws' waar het niet aan raken wilde, namelijk de seksuele lust als oorzaak van verlies van vrijheid. De duidelijke strekking van het gezegde. De orgasmeverslaving is zelfs van dien aard dat het volk het wettelijk recht heeft geëist en gekregen ongewenst leven kunnen te verwekken en vernietigen.

Genocide van het ongeboren kind

Deze genocide op het ongeboren kind beloopt inmiddels een paar miljard en dient primair de orgasmeverslaving, te weten het fundament van The Great Reset, en voor de wereldheersers de strijd tegen overbevolking. De strijd van nieuwe media tegen kindermisbruik, die op veel bijval kan rekenen, is dan ook niet veel meer dan wat krabben aan de bovenkant van het fundament van The Great Reset.

Tweede seksuele revolutie

Dat de seksuele revolutie die in Nederland op 9 oktober 1967 (Phil Bloom) publiekelijk op tv ogenschijnlijk vrij onschuldig van start ging zou leiden tot de situatie zoals we die vandaag kennen had geen gewone burger kunnen bevroeden. Dieper dan met de TWEEDE seksuele revolutie die zich heden voltrekt kan het fundament van de nieuwe wereldorde niet gelegd worden.

De belofte van Klaus Schwab 'You will be happy' wordt vervult met seksonderwijs voor kinderen waarvan er conform de vruchten van de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig velen orgasmeverslaafd zullen worden.

De IVF techniek is een experiment

Het is ongeloofwaardig kunstmatig verwekte kinderen te willen voortbrengen in een 'overbevolkte' wereld. De geassisteerde voortplanting brengt kinderen voort die in toenemende mate zelf afhankelijk worden van geassisteerde voortplanting. Het is een experiment op de wereldbevolking dat een ander doel dient dan de kinderwens waarvoor het ogenschijnlijk in het leven is geroepen.

Het dient de acceptatie van experimenten met menselijk leven waarvan, met dank aan de media, niet het minste besef bestaat dat elk eugenetisch experiment met menselijk leven achter de hermetisch gesloten deuren van de laboratoria elk individu van de hele wereldbevolking aangaat.


De Andere Krant schreef het volgende over eugenetica:

"Zijn bevolkingsvermindering en eugenetica een probleem van voorbije tijden? Wie kijkt naar de huidige verklaringen van de meesterbreinen van het WEF, zal zien dat deze thema's weer openlijk worden besproken. Deze keer echter is de onmenselijke ideologie evenwel gekleed in een modern digitaal gewaad – inclusief totaal toezicht."

Zie artikel: https://www.hetanderenieuws.nl/eugenetica-2-0/


De kinderverkoper aan het woord

Kinderverkoper Hans Ivar Hanevik zei het volgende: 

"Ik moet toegeven dat we niet weten wat de evolutionaire gevolgen zijn van het injecteren van het langzame sperma in het eitje en we weten niet welke genen we uitselecteren als we alle asymmetrische embryo's weggooien om te sterven. Wat we wel weten is dat sommige gegevens aangeven dat IVF de spermakwaliteit verlaagt voor de volgende generatie jongens en er zijn soortgelijke zorgen voor vrouwen. We hebben meer studies nodig, maar als deze haperingen blijvend zijn dan lopen de ongeveer 10 miljoen mensen die wereldwijd na geassisteerde voortplanting geboren zijn een verhoogd risico om zelf IVF nodig te hebben wanneer ze zich willen voortplanten". 

IVF moet daarom worden gezien als een goed voorbeeld van hoe de menselijke soort biologisch afhankelijk wordt van zijn eigen technologie. Wellicht lopen voormalig feministen nu gebogen over hun rollator naar de supermarkt. En dat, in een consumenten 'samenleving' die totaal vervreemd is van normen en waarden en zelfs niet in staat is het enorme kwaad dat zich voor hun ogen voltrekt op te merken.

De schedels zijn dik en wat eronder zit is eigendom van de bazen van het massamedium die klaar zijn om het nog intensiever elektronisch te besturen dan al het geval was met televisie en internet.

Onder leiding van de massamedia hebben hele generaties DEGENERERENDE CONSUMENTEN alles maar laten gebeuren!

Hoe sta jij nu zelf hierin na het lezen van dit artikel?