Vertaal deze pagina naar:

OVER DE SHAEF-WET

20-07-2022

Patriots hebben nu de controle over Nederland!

De laatste tijd keek U naar een slechte film!


 U mag gaan ontwaken, of indien U reeds bent ontwaakt en hiervan op de hoogte bent, dit artikel doorzenden naar al Uw bekenden die nog niet zijn ontwaakt en/of hiervan op de hoogte zijn.


Er gebeurt zeer veel wereldwijd, de Deep State wordt ontmanteld.

De dominostenen zijn met grote getale aan het vallen.

Het Licht doet zijn werk.

Uitleg over de oude machthebbers

(Free Masons, NWO, fake regeringen/koninkrijken, illuminati, vrijmetselarij, Bilderberg, WEF etc.)


Alle info komt nu naar buiten toe!


U keek letterlijk naar een film met script, gebaseerd op gebeurtenissen uit het echte leven.

Ja, het is een slechte en lelijke film, maar noodzakelijk om de spreuken van de uitzendingen en de greep van de massavormingspsychose te doorbreken.

Dit was onderdeel van 'Operatie Wake Up'.


De hele pedo joe-admin mocht worden geïnstalleerd om de verkiezingsfraudeurs en de PS-minions te pakken die deelnamen aan hun criminele activiteiten.

 De uitdrukkingen 'Dark to Light', 'We Have it All', 'Future Proves Past & Nothing Can Stop What Is Coming' hebben een veel diepere betekenis, (Q Drop 15 - 104 262).

Ik zou jullie persoonlijk willen bedanken voor elke seconde van elke minuut, voor alles wat je allemaal hebt gedaan. Dit is het belangrijkste, selectieve, nooit eerder gedaan op het oppervlak van de planeet op een bepaald moment, momenten in de geschiedenis, waar ik bewondering voor heb, elke dag dat ik adem.

Als ik kon, zou ik alle schulden vereffenen, geld in goud geven aan ieder van jullie die de pure wilskracht en het lef heeft om te doen wat jullie doen. God zegene ons allemaal.

Mogen jullie allemaal de heilige liefde en vrede vinden die verdiend is aan degenen die onbaatzuchtig vechten voor de mensheid en haar kinderen. Ik hou van jullie allemaal.

Het heeft ons allemaal gekost om dit te manifesteren.

Niemand boven de ander!

Houd de lijn vast, patriots.

Niemand zei dat dit snel of gemakkelijk zou zijn, maar het moest op deze manier gebeuren.

[Bron Aicha Jahed]

We doen het Samen!

Het blijkt dat de SHAEF-WET vanaf de Tweede Wereldoorlog geldig is voor heel Europa, wat veel mensen tot heden niet wisten. Met de desertie van koningin Wilhelmina en haar ministers op 13 mei 1940 is het Koninkrijk door het grondwetsartikel 21 opgeheven.

Het Nederlands Grondgebied valt heden ten dagen onder de SHAEF wetten.

Waarom de STAAT DER NEDERLANDEN onrechtmatig is, de regering onwettig en het VOLK belogen, bedrogen en bestolen is. Het zal duidelijk worden als we de dagelijkse ontwikkelingen afzetten tegen de rechtsgeldigheid ervan.

"De Nederlanden" is een meervoudige constructie in verschillende lagen, de toepasselijkheid van het meervoud is eenvoudig uit te leggen.

Bron ► https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/11/22/nederlands-grondgebied-onder-de-shaef-wetten/

Vanaf nu bent U op de hoogte, informeer Uzelf.

SHAEF-WET

Ga ook onderzoek doen beste lezers en lees de SHAEF-WET eens door en deel dit artikel en/of de SHAEF-WET met al Uw bekenden, zodat anderen ook gaan ontwaken!

Het is de hoogste tijd om te gaan ontwaken, indien dat nog niet is gebeurd.

Bron: Vertaald in het Nederlands door SHAEF GROEP NL

Link telegram kanaal ► https://t.me/SHAEFGROEP

Beluister de onderstaande video wanneer U deze nog niet hebt beluisterd.


Veel nieuwe en ZEER interessante info over SHAEF etc.

*** Video van 17-07-2022 ***

Link video ► https://youtu.be/wG5DnMbbQKU

Tip: Lees ook dit eerdere gepubliceerde artikel eens door:

Meer info over Common Law vindt U in de onderstaande links.

Common Law Telegram kanaal ► https://t.me/common_law_nld


Common Law Telegram chat ► https://t.me/clnl_main

SHAEF

SUPRUME HEADQUARTERS ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

De 'Black Swan Blackout Shutdown' staat voor de deur!


De bewustwording van het onrecht wat het volk is aangedaan, is nu snel groeiend.

Echte patriots geven nooit op!

De strijd is pas over als het volk zijn menselijke waarden terug heeft gewonnen van de zionisten. De globalisten dachten dat het hun recht was om Uw lot te bepalen en te beperken. Ze speelden voor God over de mensheid. Ze waren de duivel in onze maatschappij.

We werden bedrogen, geindoctrineerd en gemanipuleerd door hun zionistische gedachtegoed te volgen. Hun agenda gaat nu de laatste bladzijde in, onze vrijheid is nabij!

Het spel is over!

THE GREAT AWAKENING

Trust the Plan!