Vertaal deze pagina naar:

SOCIËTEIT DE WITTE

09-02-2021

In de coronatijd bleef Sociëteit De Witte gewoon open!

Mónica Vdf del Valle Santín schreef het volgende:

"Hamvraag: waarom is alle horeca nog steeds verplicht dicht en is tot op heden de herensociëteit SOCIËTEIT DE WITTE nog geen één dag dicht geweest?" 

Mega event in de coronatijd bij Sociëteit De Witte aan Het Plein in Den Haag alsof er niks aan de hand is!


Sociëteit De Witte is het clubhuis van Joris Demmink van de beruchte Demmink doofpot!

Huig Plug ging kijken wat er aan de hand was. Terwijl Het Plein naast de Tweede Kamer bezaaid ligt met brokstukken van het coronabeleid en alle horeca in Nederland verplicht gesloten is, is Sociëteit De Witte nog geen moment dicht geweest. Ook vandaag niet. Men geneert zich daar niet om een mega 'besloten bijeenkomst' te houden waar Jesse Klaver en tal van andere politici en bestuurders op af komen.

Er wordt gekookt alsof er niks aan de hand is.

Gooi heel Nederland dan ook open!


Neem een kijkje bij Sociëteit De Witte


Rondleiding Sociëteit De Witte ► https://www.societeitdewitte.nl/vr/

Over Sociëteit De Witte

Mónica Vdf del Valle Santín schreef het volgende over Sociëteit De Witte:


"Alle parlementsleden [professionele crisisfunctionarissen], inclusief alle oud-functionarissen, evenals sleutelfiguren uit het bedrijfsleven, de vrije beroepen, de universitaire en militaire wereld, de diplomatieke dienst, internationale organisaties en vestigingen van buitenlandse bedrijven in 's-Gravenhage zijn allemaal lid van de herensociëteit SOCIËTEIT DE WITTE.

De Enige Erfgenaam is niet onderhevig aan politieke huisregels en/of reglementen, noch aan kledingvoorschriften, aangezien hij/zij geen lid is van een besloten vereniging c.q. herensociëteit".

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte ('De Witte'), opgericht in 1782, is een besloten vereniging die al ruim twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven inneemt. 'De Witte' is gehuisvest sinds 25 oktober 1870 in een monumentaal pand aan het Plein naast het beroemde Mauritshuis en het Binnenhof. De sociëteit is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar.

De Witte biedt haar leden uitgebreide faciliteiten in het Pleingebouw (hoofdgebouw). In de zomermaanden speelt het sociëteitsleven zich grotendeels af in onze zomerresidentie, Paviljoen De Witte, in Scheveningen (voor het huren van Paviljoen de Witte door leden en/of externen klik hier). De essentie van het sociëteitsleven is nog steeds dezelfde als in 1782, namelijk 'gezellig verkeer en geoorloofde uithuizigheid'. De ruim 3.300 leden zijn op tal van fronten actief via tafels, (sport)clubs en commissies, waarbij verschillende soorten bijeenkomsten worden georganiseerd; van lezingen, borrels en diners tot sportactiviteiten en uitstapjes naar het buitenland. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende sociëteitsevenementen, terug te vinden in de Agenda.

Bij bezoek aan de Sociëteit of het Paviljoen behoort men bepaalde kledingvoorschriften in acht te nemen.