Vertaal deze pagina naar:

STRAFZAAK 13-12-2022 ONDERZOEKSJOURNALIST MICHA KAT VAN DE WEBSITE REVOLUTIONAIR ONLINE

31-12-2022

Was de rechter in de zaak van Micha Kat (onderzoeksjournalist) wel bevoegd om zijn strafzaak te behandelen?


Update 31-12-2022


Met betrekking tot de zitting van 13 december jl. is het dus nog maar zeer de vraag of de rechter wel bevoegd was om uitspraak te doen in de zaak van Micha Kat. Dat vroeg Micha zich blijkbaar ook af, want hij vroeg herhaaldelijk naar de naam van de 'rechter'. Dat deed hij echt niet zomaar!

Youri Plate zegt dat de medewerkers bekend moeten zijn bij de KvK. "Die persoon moet dan gekoppeld zijn aan het handelsregister, want de inschrijving is van een publiekrechtelijke rechtspersoon en de functionaris moet zijn functie laten vastleggen met toestemming van de publiekrechtelijke rechtspersoon."

Het is onmogelijk om te verifiëren zonder een naam...

Nu hebben we ook echte doorzetters en die weten nu dat de naam van de 'keurmeester' De Haan is. En dan wordt het spannend. Diezelfde doorzetter belde de KvK en laat De Haan daar niet in geschreven staan! Betekent dit dat de man (de  zogenaamde rechter) een onrechtmatige straf heeft uitgesproken?

Op 17 februari staat de volgende zitting gepland.


Wie helpt ons uit deze droom?

Zou het deze zogenaamde rechter kunnen zijn?

https://openrechtspraak.nl/person/be97ca3b-9c53-4351-abd9-f1a983c60d8e


Over de ontoelaatbare bijbanen van talloze juristen en in het bijzonder die van de rechters.

"Sommige rechters zitten in clubjes, zoals de Lions of de Rotary, hebben belangen bij advocatenkantoren en hebben nog wat bijbanen en erefuncties in het openbaar bestuur. Die cumulatie van functies kan niet, want het kan soms van invloed zijn op een uitspraak in een rechtszaak.

Zo krijg je soms geen eerlijke en objectieve uitspraak in een rechtsgeschil. Daarom is het van belang dat vrijwel alle in Nederland praktiserende juristen nu met hun naam, adres en zoveel mogelijk sociale gegevens te vinden zijn op de site van de Sociale Databank. Die verkleving van de juristen in dit polderland heb ik zo inzichtelijk maakt. Het heeft er al toe leid dat rechters op goede gronden 'gewraakt' konden worden, omdat men kon aantonen dat zij vooringenomen standpunten konden hebben in bepaalde rechtskwesties. Zoiets heb ik nu zelf aan de lijve meegemaakt."

Impressie aanwezigen bij strafzaak Micha Kat 13-12-2022

Een complete registratie van de regiezitting die op 13 december 2022 plaatsvond in de Haagse rechtbank in verband met de strafzaak van onderzoeksjournalist Micha Kat


Micha Kat zit als verdachte in de gevangenis, PI Krimpen a/d IJssel.

Micha wordt door het OM verdacht van 6 strafbare feiten.


Wilt U Micha Kat een kaartje of een brief toezenden?


Postadres:

PI Krimpen a/d IJssel
T.a.v. Micha Kat (reg.nr. 8079666)
Van der Hoopstraat 100
2921 LD Krimpen aan den IJssel

Tip: Sluit een gefrankeerde enveloppe en kaartje en/of briefpapier erbij,
zodat Micha U terug kunt schrijven.


Deze 6 strafbare feiten worden gezien vanuit het oogpunt van de corrupte organisatie (OM), wat de Staat der Nederlanden in werkelijkheid is. Zij proberen, door het opsluiten van klokkenluiders en kennisdragers (slachtoffers van seksueel misbruik), hen monddood te maken, om hun eigen corrupte organisatie te beschermen, wat gebouwd is op satanische grondvesten.


Over Bart van Well (slachtoffer van seksueel misbruik)

Bart van Well (slachtoffer van seksueel misbruik in de jaren tachtig en negentig) zit tot 02-02-2024 in de gevangenis, omdat hij zijn boosheid uitte in de samenleving over het feit dat hij niet erkend werd als slachtoffer. Micha Kat tekende reeds in 2011 het verhaal op van Bart van Well en bracht dat naar buiten als onderzoeksjournalist.


Meer over Bart van Well: https://www.bvwfoundation.com/

Website Micha Kat: https://revolutionaironline.com/


Over satanisch ritueel misbruik gepleegd door hooggeplaatsten

Wees en besef dat Micha Kat de enige onderzoeksjournalist is in Nederland die zich uitte over satanische rituelen, gepleegd door hooggeplaatsten, waarbij bekende topambtenaren zijn betrokken zoals Demmink en Wabeke, en daarover durfde te schrijven en te spreken.

Gideon van Meijeren (Tweede Kamerlid) haalde dit onderwerp (satanisch ritueel misbruik) reeds eerder aan tijdens zijn debatten. Ferd Grapperhaus stelde toen een niet onafhankelijke onderzoekscommissie in, wat niets opleverde, daar de slachtoffers van seksueel misbruik niet durfden te praten.


Kent U de voorgeschiedenis van ons als Mensheid?

Lees het boek van Robin de Ruiter, de 13 satanische bloedlijnen. Wanneer U dat beter gaat begrijpen krijgt U vanzelf meer inzicht waarom ons huidige rechtssysteem gebouwd is op satanische grondvesten. En waarom rechters kromspraak doen. De meeste rechters staan namelijk onder chantage, door eerdere deelname aan satanische rituelen.

Zowel rechters als advocaten spelen onder een hoedje, ze legden een eed af aan de Kroon en hun Grondwet, om die te beschermen. Voor de waarheid kunnen zij dan niet gaan.


FREE MICHA KAT 💜


Wat is de naam van deze rechter die deze zaak voorzit? Beluister de bovenstaande video.

We kunnen hem dan persoonlijk aansprakelijk gaan stellen voor zijn deelname aan een corrupte organisatie.


Rechters en advocaten zijn huurlingen die de corrupte pedostaat in Nederland mede in stand houden!


Weet en besef dat rechters en advocaten worden gechanteerd door deel te nemen aan satanische rituelen, worden omgekocht en/of worden gechanteerd met hun leven. Dit is een oud gebruik van de illuminati om topfunctionarissen te chanteren, waarmee de macht van de corrupte organisatie van vrijmetselaars en oude Nazi families (13 satanische bloedlijnen) wordt gehouden.

Topfunctionarissen nemen dan beslissingen of volgen de regels en protocollen van het corrupte regiem, wat ze in een normaal leven nooit zouden doen.

Reacties onder de video:

"Dus men kan hier meer dan een jaar gevangenisstraf krijgen, als men een bepaalde mening heeft?"

"Micha is de beste journalist en daar kunnen zij niet tegen."

"Free Micha Kat!"

"Hij moet op vrije voeten , ze kunnen heel Nederland wel aanklagen wij denken allemaal het zelfde. En we weten alle de waarheid."Gaat Micha Kat afrekenen met de liegende rechter?


Een reactie onder de video:

"Dat boek is wel degelijk belangrijk voor die zaak, want toont onder meer aan, dat meneer Kat geen complotdenker is. Bovendien, ik heb veel publicatie van de heer Kat gevolgd, voordat hij werd gecensureerd door dit verwerpelijke theater, hij heeft nooit Rusland de schuld gegeven van wat dan ook, dus er is geen eens een redelijke aanleiding hem als complotdenker neer te zetten."

Onderzoekers weten dat Micha Kat de Waarheid spreekt over pedofiele netwerken in Nederland en seksueel misbruik gepleegd door hooggeplaatsten!


Micha Kat is de enige onderzoeksjournalist in Nederland die de Waarheid durfde te verkondigen over seksueel misbruik en satanische rituelen gepleegd door hooggeplaatsten.


ZAAK BODEGRAVEN

Over de zaak Bodegraven durfde verders niemand, geen enkele journalist, commentaar te geven en/of iets erover te publiceren, Micha Kat publiceerde er wel over.

De rest van de journalisten in Nederland staan onder zware censuur, chantage en/of omkoping!


DOE ZELF OOK ONDERZOEK

Zodat de echte daders en plegers van seksueel misbruik hun straf gaan krijgen!
Het AD schreef een artikel over Micha Kat


Weet en besef dit:

Bij het AD werken 'Gekochte journalisten'.

Lees het boek van Udo Ulfkotte met de titel "Gekochte journalisten"


Het AD schreef het volgende over Micha Kat:


Micha Kat wordt verdacht van zes strafbare feiten: bedreiging en oproepen tot geweld tegen rechters, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, journalisten en RIVM-topman Jaap van Dissel.

Op YouTube deed hij oproepen als 'we moeten ze kapot maken! Koop van die dikke tiewraps en trek ze maar van de straat' en 'alle rechters zijn nu free targets!' En Jaap van Dissel moest volgens Kat tegen de muur gezet worden.

Het ging vandaag in Den Haag om een nog niet-inhoudelijke zitting.

De inhoudelijke staat gepland op 28 maart 2024.

Kat is de grote aanjager van complottheorieën over met name pedofiele netwerken. Daarbij beschuldigde hij met name een aantal inwoners van Bodegraven én Jaap van Dissel. Verschillende mensen moesten daardoor beschermd worden. Van enige betrokkenheid van die slachtoffers bij pedofiele netwerken is nooit iets gebleken. Het Openbaar Ministerie vond nooit ook maar het minste spoortje bewijs daarvoor.

Artikel AD ► https://www.ad.nl/binnenland/complotdenker-en-opruier-micha-kat-clasht-binnen-vijf-minuten-met-de-rechter-ik-eis-uw-naam~a308650b/