Vertaal deze pagina naar:

STRAFZAAK GEOPEND OMDAT UITHOORNSE BURGEMEESTER ZICH BEDREIGD VOELDE!

22-10-2021

Deze Uithoornse burgemeester Pieter Heiliegers voert de genocide Agenda uit van het WEF !!


Genocide = Volkerenmoord!

Het begrip genocide betekent letterlijk 'volkerenmoord'. Hiervan is sprake als er systematisch en doelbewust een volk of een bevolkingsgroep wordt uitgeroeid.

Bron ► https://historiek.net/genocide-definitie-en-voorbeelden/80095/


Het bewijs is te zien aan het Vrijmetselaarshandgebaar wat hij maakt in de onderstaande video en is te horen aan de tekst die de burgemeester opleest in zijn eindejaarsboodschap van 2020.

Wordt deze Uithoornse burgemeester Pieter Heiligers gechanteerd? Zo ja, hoe en door wie? Wij zetten deze Burgemeester graag in het Licht, zodat het Duister gaat verdwijnen in onze wereld.

Deze burgemeester is (indirect) verantwoordelijk voor de Volkerenmoord die momenteel plaatsvindt!

(WEF = World Economic Forum wat onder leiding staat van Klaus Schwab).


In de morgen van 18 oktober jl. rukte een arrestatieteam uit om een verdachte te arresteren in Limburg!


In de morgen van 18 oktober jl. werd door een team van politiemensen (6-10) een verdachte aangehouden en gearresteerd in Limburg, omdat de verdachte de burgemeester van Uithoorn (Pieter Heiliegers) in een eerder e-mailbericht bedreigd zou hebben volgens de betreffende burgemeester.

Deze burgemeester had daarom aangifte gedaan bij de politie.

De verdachte is in zijn woning aangehouden en er is een strafzaak geopend, waarin de verdachte zijn onschuld of het tegendeel mag gaan bewijzen waar de verdachte van wordt beschuldigd.

De verdachte werd voor verhoor meegenomen door de politie en heeft een paar dagen in een politiecel in Amsterdam moeten doorbrengen.

Op 21 oktober jl. is de verdachte vrijgelaten en mocht terugkeren naar zijn woning in Limburg.


Wie is burgemeester Pieter Heiliegers?

Burgemeester Pieter Heiliegers maakt met zijn handgebaar in de onderstaande video duidelijk dat hij een Vrijmetselaar is en zich (ooit) heeft aangesloten bij een geheime of occulte genootschap (Vrijmetselaarsclub), die Baphomet (een afgod) aanbidden.


Nieuwe Wereld Orde (illuminati)

Deze clubs tesamen wordt ook wel de illuminati genoemd (Nieuwe Wereld Orde). Zij zijn verantwoordelijk voor de genocide (volkerenmoord) die momenteel plaats in de wereld vindt door middel van een nep pandemie. Hun wensen staat beschreven op granieten stenen, de Georgia Guidstones genaamd.

Gestreefd wordt naar maximaal 500 miljoen aardbewoners in onze wereld.


Agenda 21

Zolang Agenda 21 niet wordt gestopt zullen veel mensen sterven door COVID injecties en de verdere plannen van Agenda 21. Ondere andere gedwongen vaccinaties,, voedselschaarste en het verbod om te kopen en verkopen zonder QR code (Merkteken van het Beest: 666).

Deze burgemeester Pieter Heiliegers werkt (indirect) mee om de genocide plannen (volkerenmoord) door te voeren in Nederland, met ondersteuning van het corrupte regiem in Den Haag en het WEF (World Economic Forum) onder leidng van Klaus Schwab (The Great Reset).


Let op de handgebaren in de video!

Vrijmetselaarslogo
Vrijmetselaarslogo


Boodschap van de bevolking aan burgemeester Pieter Heiliegers van Uithoorn, U doet hieraan mee!

De burgemeesters (dorps- of stadshoofden) zouden gekozen moeten worden door de eigen dorps- of stadbewoners!

Dit gebeurt niet omdat het corrupte regiem (diegenen die de staatsgreep in stand houden) door middel van hun zelf aangestelde (omgekochte en/of gechanteerde) burgemeesters hun corrupte organisatie in stand willen houden. Door middel van hun handgebaren maken ze bekend dat ze bij de club horen, die de bevolking op grote schaal misleid, afperst, onderdrukt, ziek maakt en zelfs vermoord.


Tip: Google Merkel en illuminati eens?

Dan ziet U veel dezelfde handgebaren verschijnen en weet U hoe laat het is.

Veel mensen op topfuncties, hoogwaardigheidsbekleders en hoge ambtenaren zijn lid van geheime en occulte genootschappen. Zo ook Rutte en Merkel en vele anderen!


Georgia Guidstones

Boven op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia staat een reusachtig granieten monument.

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge.

Het eerste 'gebod' is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen!

Op de Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.

Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en "het zoeken van harmonie met het oneindige" vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.


De 'tien geboden' op de granieten stenen zijn:

1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.

2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.

3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.

4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.

5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.

6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.

7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren.

8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.

9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.

10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.


Volk word Wakker !!


Ga ook onderzoek doen !!


Zie Telegram kanaal ► https://t.me/VolkWordtWakker

 


NIEUWE WERELD ORDE


We naderen nu Fase 5.


Fase 1: Simuleer een dreiging en creëer angst.
(december 2019 - maart 2020)

Fase 2: Zaai angst en verdeeldheid.
(maart 2020 - december 2020)

Fase 3: Breng een verraderlijke en dodelijke oplossing.
(december 2020 - juni 2021)

Fase 4: Installeer Apartheid en de QR code.
(juni 2021 - oktober 2021)

Fase 5: Vestig chaos en staat van beleg.
(november 2021 - maart 2022).

> Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.

> Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.

> Laat de werkloosheid exploderen.

> Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden(boosters).

> Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.

> Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.

> Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.

> Arresteer de oppositieleiders.

> Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart...

> Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.


Resultaat:


- Tweede stadium van digitale controle.

- Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.


En de meeste mensen denken nog steeds dat we terug gaan naar normaal schrijft Henry Makow. De weg naar de Nieuwe Wereld Orde, ofwel The Great Reset wordt stap voor stap verder uitgerold, zoals U dat hierboven kunt lezen.‼️ VOLK WORDT WAKKER ‼️


‼️ We moeten snel ingrijpen, anders is het te laat ‼️


‼️ Zij gaan door zolang zij dat kunnen ‼️‼️ DE AANVAL OP DE BOEREN IS BEGONNEN ‼️Zie infolinks


https://www.frontnieuws.com/mike-yeadon-tijdschema-naar-tirannie/


https://eindtijdnieuws.com/rockefellers-lockstep-2010-was-blauwdruk-voor-covid-pandemie/