Vertaal deze pagina naar:

THE GREAT RESET VAN NAZI KLAUS SCHWAB VAN HET WEF ZAL GAAN STRANDEN!

15-11-2022

Het zal tevens het einde zijn van de vele geheime clubjes zoals: de EU, de NATO, de WHO, de VN, de ECB, de DNB en de Bilderberg groep!


Van onze verslaggever Rinus Verhagen


Alle burgemeesters en wethouders, GGD personeel, artsen en verpleegkundigen die mee hebben gedaan om de Genocide tegen de bevolking uit te rollen kunnen iets gaan verwachten.

Er zal geen amnestie zijn voor genocide plegers en nietsnutten uit de politiek of ambtenarij.

Iedereen die van zijn personeel heeft verlangd het Bio-Wapen (COVID-19 injectie) te nemen zal onder de Neurenberg Code gaan vallen. Deze zullen begin 2023 gaan beginnen volgens ons bron.

Dr. Betsy Eads onthulde reeds het nieuws over de MALAYSISCHE DOCTOR die ter dood werd gebracht voor het toedienen van COVID-injecties volgens de Code van Neurenberg.

Dit schept een wereldwijd precedent!


Elke dokter, verpleegster, apotheker en technicus - en zij die de injecties afdwongen of forceerden, zullen ter dood worden gebracht. Ze hebben zelfs kinderen geïnjecteerd.

Ze komen voor jou moet je breed zien, je bent niet alleen, veel mislukte mensen in de politiek gaan met je mee. Het gaat een spannende finale worden, kijken wie het gaan overleven...

Het plan van The White Hats


Alle waarden (valuta) die nu geregistreerd staan bij de banken zijn reeds geporteerd in het boekhoudprogramma van de QFS. Zo zijn Banken en Centrale Banken in een klap uitgeschakeld door eigen toedoen. Natuurlijk hebben de lopende leningen geen ontvangers meer als de Banken massaal wegvallen.

Het inwisselen van fondsen kan nooit bij de banken gebeuren volgens onze bron, want alle banken hebben hun personeel ontslagen. Dan ligt de taak bij het Leger, die de macht overneemt in alle landen van de wereld en de aangewezen partij die NESARA / GESARA wereldwijd gaan uitrollen om de armoede uit te bannen en de wereld weer op te bouwen, de Nieuwe Wereld.

Het Goud wat de Centrale Banken hebben gekocht met FIAT geld zal in beslag genomen worden en herverdeeld worden aan de wereldbevolking.

Is best wel een goed PLAN...

LIVE SPEECH TRUMP


Vannacht om 03.00 uur (onze Nederlandse tijd), in America is het dan 21.00 uur.

Wat gaat Trump ons vertellen? Wij wachten rustig af...