Vertaal deze pagina naar:

UITSPRAAK STRAFZAAK JOOST KNEVEL, WOUTER RAATGEVER EN HANS DE MEYER

30-06-2022

Uitspraak strafzaak Joost Knevel, Wouter Raatgever en Hans de Meyer donderdag 30 juni 2022


Eric de Noorman schreef:

Ik hoop dat Vrouwe Justitia haar blinddoek afwerpt en donderdag 30 juni neer zal dalen in de rechtszaal.

Het is hard nodig.

Er zijn onschuldige mensen te beschermen en daders te vervolgen.

Werk aan de winkel Juffrouw!

💥 Chat: https://t.me/+YnbfpMdEyythOGQ0

💥 Nieuwskanaal: @LionsNews 💥  https://t.me/UpdatesJoostWouterMicha

- UITSPRAAK -

Joost Knevel


Joost Knevel heeft 15 maanden gekregen, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Joost is op 12 augustus 2021 opgepakt.

Dit zou betekenen dat Joost op 12 juli 2022 vrij zou moeten komen.


Wouter Raatgever


Wouter Raatgever heeft 18 maanden gekregen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Wouter is rond 2 juni 2021 opgepakt.

Dit zou betekenen dat hij in deze strafzaak dus nu per direct vrij zou moeten komen.

Echter vanwege een nieuwe aanklacht komt Wouter nog niet vrij. Want Wouter zou in zijn cel zijn gearresteerd, voor het maken van een "podcast" vanuit zijn cel. Wat hiervan klopt weten we (nu nog) niet, maar dat zou betekenen dat Wouter voor deze nieuwe zaak dan nog niet vrij zou zijn.

Vanwege de "geluidsopname" vanuit zijn cel zou Wouter  nu nog 4,5 maanden moeten vastzitten.

We checken dir nog, dus houdt de berichtgeving hierover in de gaten.


Hans de Meyer


Hans Meyer heeft een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen van 170 dagen, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Deze 90 dagen heeft Hans reeds in zijn voorarrest uitgezeten.

Hans was reeds vrij en blijft vrij.

De taakstraf bedraagt 100 uur uur, deze dient hij nog uit te voeren.

Voor de bovengenoemde drie heren zijn gelijke bepalingen opgelegd door de rechter waar de drie heren zich 3 jaar aan dienen te houden.

Er is vanaf heden 14 dagen de tijd om Hoger Beroep aan te tekenen!


OPROEP

[Van: FallCabal Official Channel (Janet Ossebaard)]

Link Telegram kanaal ► https://t.me/Fall_of_the_Cabal

Op 24 juni werd de volgende oproep gedaan.


LIEVE VRIENDEN,

HIERBIJ NOGMAALS ONZE DRINGENDE OPROEP OM IN ACTIE TE KOMEN VOOR JOOST KNEVEL!

OVERLAAD HET OPENBAAR MINISTERIE, DE RECHTER, DE OFFICIER VAN JUSTITIE MET BRIEVEN EN MAILS.

HIERONDER VOLGT EEN VOORBEELDBRIEF.

JE HOEFT HEM ALLEEN MAAR TE KOPIEEREN, JE NAAM IN TE VULLEN EN HEM OP TE STUREN/TE MAILEN.

DOE HET ALSJEBLIEFT ZO SPOEDIG MOGELIJK.

WE HEBBEN MAAR EEN PAAR DAGEN VOOR DE GERECHTERLIJKE UITSPRAAK!

DIT IS DE AMNESTY INTERNATIONAL AANPAK.

WE WETEN DAT DIE WERKT.

DUS PLEASE....

KOM IN ACTIE EN DOE HET NU!

EN VERSPREID DEZE POST ALSJEBLIEFT VIA ALLE MOGELIJKE SOCIAL MEDIA.

DANK JULLIE WEL..... ❤️

-----------------------------------------


Voorbeeldbrief


Aan: Rechter mw. mr. E.A.G.M. van Rens
Officier van Justitie mr. W.J. Veldhuis
van de rechtbank Den Haag

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Den Haag
Afdeling Beleid & Strategie
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Aan: Rechter mw. mr. E.A.G.M. van Rens
Officier van Justitie mr. W.J. Veldhuis van de rechtbank Den Haag

Betreft: zorgen omtrent rechtsgang Joost Knevel e.a.

plaats en datum

Geachte mevrouw Van Rens en heer Veldhuis,

Met grote belangstelling volg ik de zaak van Joost Knevel en anderen. In deze zaak speelt een aantal ontwikkelingen die mij als burger grote zorgen baren. Ik zal u er enkele noemen en wil u laten weten dat ik deze ontwikkelingen op de voet zal blijven volgen. Aangezien u met deze zaak een precedent schept voor de toekomst, is het van belang voor de veiligheid en vrijheid van onze toekomstige generaties dat de rechtsgang transparant en eerlijk verloopt.

1. Openbaarheid zittingen

Er is veel onduidelijkheid geweest over de openbaarheid van de zittingen. Er zijn op de zittingen van 10 en 16 juni video-opnames gemaakt en gestreamd, maar het verhoor van de verdachten en hun laatste woord mocht niet naar buiten. Voor tweede zitting was vermeld dat er geen publiek bij mocht zijn. Uiteindelijk komen de verslagen via anderen (journalisten / prive-personen) naar buiten en dat lijkt mij geen gewenste situatie. Ik verzoek met klem dat de rechtbank de complete videobeelden van alle zittingen mbt Joost Knevel ea bewaart en openbaar maakt. Met name gaat het om het verhoor en het laatste woord van de verdachten.

2. Psychologisch onderzoek

Uit het rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat Joost Knevel zou lijden aan waanbeelden. Hoe kan dat geconstateerd worden als er geen onderzoek is gedaan naar de beschuldigingen die Knevel heeft geuit? Men ging er blijkbaar van uit dat Knevel alles verzonnen heeft, zonder ook maar enig uitzoeken van feiten. Dit noemt men vooringenomenheid. Als burger vind ik dit een zorgwekkend feit. Juist met slachtoffers van misbruik hoort men zeer zorgvuldig om te gaan, zeker als eerder al PTSS bij de betreffende persoon is vastgesteld.

3. Strafrechtelijk onderzoek

Joost Knevel heeft naar eigen zeggen vier keer tevergeefs getracht aangifte te doen inzake ritueel sexueel misbruik. Het baart mij als burger grote zorgen dat deze aangifte keer op keer is geweigerd op te nemen; dat op elk niveau geweigerd is onderzoek te doen en dat onderzoek van een wijkagente is geblokkeerd. Iedere burger heeft recht dat zijn aangifte wordt opgenomen en uitgezocht. Het is omgekeerde rechtsgang als verwacht wordt dat het slachtoffer met een compleet uitgewerkt dossier komt. Justitie heeft als taak aangiftes uit te werken en strafbare feiten te vervolgen. In deze zaak dreigt dit volledig uit de hand te lopen met als gevolg dat bezorgde burgers het onderzoek zelf proberen te doen, hetgeen niet wenselijk is in de maatschappij. Dat er wel degelijk iets aan de hand is, blijkt uit het onevenredig aantal 'zelfmoorden' in de gemeente Bodegraven. Dit feit op zich is al reden tot onderzoek. Ik verzoek de Officier van Justitie en de Rechtbank dan ook om alsnog een strafrechtelijk onderzoek te starten naar aanleiding van het dossier van Joost Knevel.

4. Voorarrest zonder proces

Joost Knevel zit nu al bijna een jaar in voorarrest. Al die tijd is hem een eerlijke rechtsgang onthouden. Het was niet eens duidelijk waarvoor hij precies gevangen zat. Hij werd mishandeld in de gevangenis in Spanje en uitgeleverd voor terrorisme, hetgeen hem in Nederland uiteindelijk niet ten laste is gelegd. In mijn ogen is dit een grove vormfout en had Knevel nooit uitgeleverd mogen worden. Als men kijkt naar de overgebleven eisen: smaad en laster, is de lengte van het voorarrest onevenredig, zeker als naar vergelijkbare zaken wordt gekeken als die van Bryan Roy (80 uur taakstraf) en de maker van een gruwelijk filmpje, waarvan de verspreiding ervan Knevel ten laste wordt gelegd (2 weken gevangenisstraf). Als burger vergelijk ik de rechtsgang met de situatie in Guatanamo Bay, waar gevangenen zonder proces mogen worden vastgehouden. Ik had nooit gedacht dat het in ons land zover zou komen. Ik verzoek dan ook om onmiddelijke vrijlating van Joost Knevel en anderen, met recht op schadevergoeding voor onterechte vrijheidsberoving en rectificatie in de media.

5. Maatschappelijk belang

Mijn grootste zorg als burger is dat door deze zaak van Joost Knevel en anderen, de rechtsgang voor slachtoffers van ritueel sexueel misbruik ontoegankelijk wordt gemaakt. Juist in een land als Nederland, waarvan steeds meer bekend wordt dat er (in het verleden) veel sexueel kindermisbruik heeft plaatsgevonden, is het van groot maatschappelijk belang dat slachtoffers zich veilig genoeg voelen om aangifte te doen tegen hun daders. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en van de rechtbank om zeer zorgvuldig met deze slachtoffers en hun verhaal om te gaan. Deze slachtoffers moeten beschermd worden, NIET gecriminaliseerd. Ik roep de Officier van Justitie en de Rechtbank van Den Haag dan ook op zich zeer bewust te zijn van deze verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zal de maatschappij rechtvaardigheid eisen en zal uw rol in overweging genomen worden.Ik spreek de hoop uit dat in onze 'democratische rechtstaat' mijn zorg zal worden gehoord en meegenomen in uw beslissing in de zaak van Joost Knevel en anderen.

Hoogachtend,

Naam


U kunt de brief eventueel ook mailen naar: 

dhhoadmin@om.nl