Vertaal deze pagina naar:

VEEL BURGERS, MENSEN EN WEZENS BETALEN GEEN BELASTING MEER!

16-05-2023

Reeds 1,6 miljoen burgers, mensen en wezens betalen geen belasting meer, in de wandelgangen wordt reeds gesproken over een aantal van 1,7 miljoen!


Het cijfer (1,6 miljoen) komt van mollen vandaan bij de belastingdienst; En het ligt intussen zeer waarschijnlijk al hoger; Er komen elke dag steeds meer Wakkeren bij en niet zo'n beetje ook;
Niet iedereen zal aanhaken, velen zullen ons gaan ontvallen de komende jaren, maar zij hebben daarvoor gekozen; zij kozen voor COVID-19 vaccinaties. Veel mensen zijn ons reeds ontvallen, velen zullen nog gaan volgen wanneer zij nog meer COVID-19 vaccinaties zullen nemen.

Een team van zeer talentvolle en buitengewoon gedreven wezens hebben wij, de bevolking, gezamenlijk tot onze beschikking. Zij gaan ervoor zorgen dat het gehele theaterstuk dat nu nog opgevoerd wordt in Den Haag, als een kaartenhuis in elkaar klapt. Zij, ons eigen team en vele Wakkere wezens zijn de helden van deze natie - Den Haag heeft allang verloren, ze geven het alleen nog niet toe.

Deurwaarders, curatoren, maar ook politieagenten of andere ambtenaren die zich misdragen hebben jegens de bevolking, jullie komen allemaal aan de beurt, het is nog een kwestie van tijd!


Word lid van de onderstaande Telegram chatgroep!

Informeer Uzelf en ga zelf vragen stellen!

https://t.me/autonoomlesgroep


Erkende niet-burger

Wat in het onderzoek van Wakker Nieuws van de afgelopen maanden duidelijk is geworden, is dat de autonome gemeenschap op een fout spoor zit. Die hebben 100% gelijk als die geen 80% belastingen meer willen betalen, geen boete meer betalen omdat ze 51 km/u gereden hebben in de bebouwde kom. Dat berust allemaal op bestuursrecht. Dat is regelgeving en geen wetgeving.

Wat er echter niet gebeurt, is direct naar de bron van het probleem gaan: uw staatsburgerschap.

Je wordt beschouwd als een staatsburger.

Meer info hierover is op de onderstaande website te lezen:

https://wakkernieuws.be/wakkere-maatschappij/erkende-niet-burger/


*** Zeer belangrijke info voor iedereen die nog steeds belasting denkt te moeten betalen, deel dit artikel met Uw familie en Uw beste vrienden en collega's ***


Disclaimer: Bij onjuiste berichtgevingen zullen wij dit zo spoedig mogelijk rectificeren op onze website,
zodra U met de juiste informatie komt met onderbouwing van feiten en/of bewijzen.

*** Dit artikel is gerectificeerd op 12 mei 2023 ***


Op sociaal media werd het volgende geschreven:

"De autonomiegroepen komen de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond. Iedere groep zijn eigen aanpak. Maar ik zie overal hetzelfde probleem. Niemand pakt het probleem bij de bron aan. Uw status van staatsburger."


Wij zullen zelf moeten uitzoeken hoe we onze status aan kunnen passen!

De basis van alles wordt uitgelegd door David Lester Straight in de onderstaande URL . Ondertussen zijn er reeds 25 miljoen state nationals in de VS. Dit zijn mensen die geen belastingen meer betalen, maar in dit geval volstrekt legaal zonder dat je een gevecht met de belastingdienst moet aangaan. En alles volstrekt legaal volgens de legale wetten vanuit de matrix.


Het globalisten systeem is een glo-BAAL systeem!

Leer en ga ook de woorden ontleden, denk eens aan slacht-offer (link satanische rituelen).

Iedereen die een ID heeft valt onder hetzelfde systeem, met kleine verschillen van land tot land.

Infokanaal ► https://rumble.com/search/all?q=david%20straightWij, De Nieuwe Media (Waarheidskrant), als onafhankelijke media, zullen het U nu haarfijn uit proberen te gaan leggen met behulp van meedenkers die zich in deze materie hebben verdiept.

(In dit artikel is verderop ook reeds een rectificatie geplaatst)

Als staatsburger danst U naar de pijpen van de staat. Ze hebben van U die staatsburger gemaakt toen Uw vader U heeft aangegeven is. Dit is fraude, oftewel dwang, dit is zelfs strafbaar. Hiermee ontstaat het probleem dat U hiermee heel Uw leven bevestigd dat U die staatsburger bent door gans Uw leven formulieren in te vullen waarop staat dat Uw nationaliteit Belg/Nederlander is, (Belgische/Nederlandse staatsburger).


Wat is een erkende 'niet-burger'?

Een erkende 'niet-burger' is een persoon die geen burger is van het rapporterend land of van enig ander land, maar die banden met dat land heeft ontwikkeld die bepaalde maar niet alle rechten en verplichtingen van volledig burgerschap omvatten.

Alle legale wetten, het bestuursrecht is allemaal van toepassing op burgers. Was als U niet langer een burger bent? Begint U het te begrijpen? Lees hieronder een aantal van de redenen waarom veel burgers, mensen en wezens geen belasting meer willen betalen aan de belastingdienst, wat een corrupte en illegale organisatie blijkt te zijn!

Meer info ► https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Recognised_non-citizen/nl

Video over onze Trust

Vanaf 20 minuten gaat het over HOE de trust is opgezet en hoe het werkt met landpatent.

Opmerking: De meeste info van David Straight qua trust en state national (niet-burger) klopt 100%.

Aangezien de Nederlandse Staat nog onder militair bewind staat (SHAEF) is veel info verborgen.


Lees hieronder het verhaal waarom Henk vdf Fransen geen belasting meer wil betalen!


Een bewust wezen/mens (Henk vdf Fransen) schreef hierover het volgende (dank!), waarom hij geen belasting meer wenst te betalen. Henk vdf Fransen inspireert mensen om hun innerlijk licht te versterken, hun zelfgenezende vermogens een boost te geven en om élk aspect van hun leven naar een hoger plan te tillen.


WANNEER JIJ GELD NODIG HEBT

Wanneer jij (als persoon) geld nodig hebt, kun je van de bank meestal wel een lening krijgen. Daartoe schept de bank dan geld uit het niets. Jij moet vervolgens de lening terugbetalen in echt geld, plus de rente. Zonder iets te doen verdient de bank op die manier geld waarvoor jíj moet werken. En ook wanneer je later nog meer geld nodig hebt, wil de bank je dat meestal wel lenen, mits je maar genoeg onderpand kunt bieden. Kun je op een gegeven moment door verkeerde inschattingen je schulden niet meer betalen, dan hang je.

Rectificatie

De bovenstaande tekst klopt niet volgens een oplettend wezen:

De bank maakt geen geld uit het niets. Bij geboorte wordt er een bv BSN trust opgemaakt die wordt vervolgens veelvuldig verhandeld op de handelsmarkt. Als jij als persoon geld wilt lenen komt het gehele geldbedrag uit deze bv trust. Ze melden dit niet maar dit staat wel vermeld in de hypotheek of bij een lening dat jij als levende wezen tekent voor de securities. Dit betekend dat de lening of hypotheek al betaald is wordt vervolgens ook de hypotheek en soms zelfs ook de lening overeenkomst verkocht aan een derde partij. De bank blijft zich voordoen dat jij nog een schuld hebt bij deze bank. Dit is dus in meeste gevallen niet het geval


DE STAAT HEEFT EEN ENORME SCHULD

Op een vergelijkbare manier hebben landen geregeld geld geleend van de banken. Door wanbestuur, echter, en met name ook door oorlogen, zijn de schulden van landen enorm uit de hand gelopen. Om je een indruk te geven: op dit moment hebben overheden wereldwijd voor driehonderdduizend miljard dollar (dat is een 3 met 14 nullen: 300.000.000.000.000 dollar) schuld bij de banken.

Om te kunnen blijven lenen moesten landen steeds meer onderpand bieden. De advocaten van de banken hebben daartoe allerlei listige constructies bedacht om dat onderpand ook zeker te stellen. De belangrijkste daarvan is het omzetten van elke land in een bedrijf en van elk levend mens (al bij zijn geboorte!) in een persoon. Op die manier kregen overheden de 'legale' mogelijkheid om al hun inwoners vanaf hun geboorte in contract te 'trekken' en hun volledige (toekomstige) bezit en vermogen tot arbeid aan de banken te verpanden.


KIND VAN DE REKENING

Het is bijna niet voorstelbaar, maar het is waar: iedere pasgeborene is met de opmaak van zijn geboorteakte verantwoordelijk gemaakt voor de giga-staatsschuld, die dus ontstaan is door het oneerlijke rentesysteem en door de talrijke oorlogen waarmee dit kind in feite helemaal niets van doen heeft. Het is in enkele dagen tijd door list, bedrog en dwang van een vrij en levend mens verworden tot een schuldenaar van overheid en banken. Ik ben het daar hartgrondig niet mee eens!


BEWUST GECREËERDE RATRACE

Zoals gezegd hebben overheden wereldwijd momenteel voor driehonderdduizend miljard dollar schuld bij de banken. Met alle belastingopbrengsten bij elkaar kunnen ze op dit moment nog niet eens de rente over die staatsschulden betalen. Om toch zo veel mogelijk te kunnen blijven betalen aan de banken worden er allerlei belastingen bedacht en worden deze almaar verder opgehoogd.

Momenteel wordt maar liefst 80-90% van de inkomsten van ons mensen, en daarmee van onze levensenergie en ons welzijn, afgeroomd. Dit alles verdwijnt naar de 0,0001% allerrijksten op aarde, de zogenaamde 'elite'.


80-90% BELASTING!

De meeste mensen denken dat wij hier in het westen 'maar' 30-50% belasting betalen, maar dat betreft enkel de inkomensbelasting. Wanneer we alle belastingen (omzet-, inkomens- en vermogensbelasting, motorrijtuigenbelasting, gemeentelijke belastingen, erfbelasting, wegenbelasting, accijnzen en doorberekende belastingen in producten en diensten) bij elkaar optellen, komen we aan 80%; volgens meerdere deskundigen zelfs 90%!


MENS, DIER EN PLANT GAAN DAARAAN KAPOT

Door deze 'constructie' werken de meeste mensen tien keer harder dan nodig zou zijn in een rentevrije samenleving. Mensen worden momenteel dus letterlijk uitgeknepen in een bizarre ratrace. We gaan daaraan kapot!

En dat is nog niet alles. Omdat er almaar meer geld nodig is, zijn onder de dekmantel van welvaart en economische groei voor iedereen, de aarde uitgeput, de zogenaamde derdewereldlanden uitgebuit en de ecosystemen van de aarde tot het uiterste belast. Dat is niet natuurlijk. Dat is mensvreemd! Het zijn de overduidelijke kenmerken van een destructief systeem, dat onschuldige, onwetende mensen listig heeft bedrogen en verleid. Laten we dat een halt toeroepen.


OPROEP AAN DE MENS

Ik roep je op om het systeem niet langer overeind te houden waar je voelt dat dit niet klopt in je hart. En ik roep je op om je als mens aan te sluiten bij de groeiende groep mensen met warm stromend bloed boordevol liefde voor deze fantastisch mooie planeet, in het belang van onszelf en van de generaties die na ons komen.


Laten we samen een rentevrije (en daarmee ook belastingvrije) samenleving creëren, een samenleving waarin we niet krom hoeven te liggen voor de elite, waarin we onze talenten en onze liefde met elkaar delen en elkaar vanzelfsprekend de hand toesteken waar dat nodig mocht zijn.

Dat is in ieder geval waar ík voor sta en waarvoor ik leef.

Bron: https://genezendvermogen.nl/oproep-aan-de-mens/

Belangrijke informatie om door te lezen!


Autonoom worden? Maar dat ben ik toch al?!

Vanaf je geboorteaangifte ben je in een heel vreemd verhaal terechtgekomen. Een verhaal waar de meeste mensen niks van afweten, een verhaal ook dat bewust onder de pet wordt gehouden…

Meer info ► https://genezendvermogen.nl/autonoom-worden-maar-dat-ben-ik-toch-al/


De Grote Reset: een poging om verregaande controle te verkrijgen over alle mensen

Zieners in deze tijd geven aan dat de lichtkrachten op aarde momenteel groter zijn dan de duistere krachten en dat een goede afloop gegarandeerd is. Ze benadrukken echter ook dat ieder van ons een belangrijke rol speelt in de manier waarop deze goede afloop vorm krijgt. Wordt het een langdurig en pijnlijk proces met veel chaos en onnodig leed? Of wordt het een zegetocht van licht en liefdeskrachten?

Wij hebben daar invloed op!

Meer info ► https://genezendvermogen.nl/macht-en-bankier-deel-2-de-grote-reset/

Wake the Fuck Up!