Vertaal deze pagina naar:

WAAROM MIGRANTEN OFTEWEL ASIELZOEKERS MEER RECHTEN SCHIJNEN TE HEBBEN ALS DE EIGEN BEVOLKING!?

06-10-2022

Wij, de Nederlandse bevolking, zijn officieel NIET-STATUSHOUDERS, dus Nederlanders hebben daardoor geen rechten, migranten hebben meer rechten!


Huisvesting statushouder

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Onderaan deze pagina staan de overzichten met de gegevens per gemeente over de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen. Vaak doen gemeenten een beroep op sociale huurwoningen van woningcorporaties. Een vergunninghouder mag ook zelf naar woonruimte zoeken.

Een gemeente bepaalt ook zelf of mensen met een verblijfsvergunning recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Dit regelt de gemeente in een huisvestingsverordening.

Zolang de huidige (r)overheid aan zet blijft hebben we hiermee te maken beste mensen. En zolang de bevolking het mede zelf in stand houdt door belasting te blijven betalen en zich te conformeren aan de regels en wetten van de (r)overheid zal er niets veranderen.

Met andere worden zich braaf houdt aan de regels en wetten zal er niets veranderen.

Het is nu aan de eigen bevolking en de boeren, van eigen land en haard.


Denk ook aan ons, aan de Nieuwsverspreiders,

het Vrije Woord, de Vrije Pers!

U kunt ons ook ondersteunen door een T-shirt te bestellen met een goede boodschap.

Dan helpen we elkaar om de bevolking te laten doen ontwaken.

Dank alvast voor jullie ondersteuning en inzicht.