Vertaal deze pagina naar:

WAAROM VIEREN WE BEVRIJDINGSDAG OP 5 MEI?

08-05-2022

Veel mensen vieren op 5 mei bevrijdingsdag, maar dat is toch een heel raar idee eigenlijk?


Terwijl er nu een oorlog aan de gang is op ons eigen continent volgens de omgekochte en liegende media? In werkelijkheid is Rusland de Oekraine aan het opschonen van alle NAZI bolwerken, ga ook onderzoek doen!

Een oud F-16 piloot schreef:

"Mijn engel brandt nog steeds voor vrede (zie bovenstaande foto) op onze mooie blauwe planeet. We leren schijnbaar geen ene donder van ons verleden en dat moet veranderen!"

Het huis van Oranje-Nassau


De meesten van ons hebben prettige herinneringen aan het Huis Oranje-Nassau, aan het zwaaien van de Oranjes naar de burgers, de zoete spelletjes en het volksvermaak op Koningsdag of Koninginnedag toen nog (voor de meesten onder ons). Redelijk onschuldig vermaak, maar in de huidige tijd van openbaring van alle duisternis is het toch goed om eens na te gaan of het wel verstandig is om dit voort te blijven zetten.


Een stukje geschiedenis:


Het Huis Oranje is een tak van het huis Nassau, een oud, uit Midden Duitsland afkomstig adelgeslacht dat een centrale rol heeft gespeeld in de politiek en overheid van Nederland en kortstondig ook in andere delen van Europa. Het behoort, sinds Willem van Oranje de bezittingen van zijn neef René van Chalon erfde, tot de hoge Europese adel.

Toen het Huis Oranje met Willem III van Oranje uitstierf, voegde zijn Friese neef uit het huis Nassau-Dietz de namen Oranje en Nassau samen. Sindsdien wordt van het huis Oranje-Nassau gesproken. Al is dit huis in 1890 in mannelijke lijn met Willem III der Nederlanden uitgestorven, rekent men ook Wilhelmina, Juliana en Beatrix met hun zonen en kleinkinderen tot het Huis Oranje-Nassau, en niet de huizen van hun echtgenoten uit de huizen Mecklenburg-Schwerin en Lippe-Biesterfeld, of de adellijke familie Von Amsberg.

De Nederlandse monarchie begon in 1806 toen Lodewijk Napoleon door Napoleon Bonaparte werd aangesteld als koning van Holland, en het toenmalige Nederland korte tijd een vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk werd. Daarvoor was het een republiek, nadat in 1581 de monarchie van de landsheren uit het Huis Habsburg was afgezworen. Het Huis Habsburg was een belangrijk Europees geslacht, vernoemd naar het stamslot Habichtsburg in Aargau.

Van 1438 tot 1806 behoorden bijna alle keizers van het Heilige Roomse Rijk tot het Huis Habsburg. Leden regeerden daarnaast eeuwenlang over Oostenrijk, Bohemen en Hongarije. In de 16e en 17e eeuw heerste het geslacht over Spanje en Portugal en in de 19e eeuw over het groothertogdom Toscane en andere delen van noordelijk Italië. Van 1482 tot 1581 regeerden de Habsburgers ook over de Nederlanden en tot 1795 over de Zuidelijke Nederlanden.

De monarchie werd voortgezet in 1813 toen Willem Frederik uit het Huis Oranje-Nassau, een zoon van erfstadhouder Willem V, de titel soeverein vorst der Verenigde Nederlanden aanvaardde. Voor zover we een discussie kunnen voeren of het koningschap bij 'gratie Gods' in Nederland afgegeven is of niet (dit is de ENIGE rechtvaardiging van de instandhouding van een monarchie), is het belangrijk om eens na te gaan wat Willem-Alexander bij het aanvaarden van zijn Koningschap heeft gezworen aan de Nederlandse burgers:

"Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven;

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!"

Let vervolgens op het handgebaar van de koning: een vrijmetselarijgroet aan Baphomet.

Inmiddels hebben we de afgelopen jaren mogen constateren dat onze Koning een groot voorstander is van globalisering en daarmee het laten opgaan van zijn grondgebied in een groter Europees rijk. Een rijk waarvan de Bijbel zegt dat het het herstelde romeinse rijk is, dat momenteel geregeerd wordt vanuit Brussel en Straatsburg door democratisch ongekozen politici (Ursula von der Leyen) die een bewezen bloedafstamming heeft van bloedlijnen die zeer satanische families hebben voortgebracht -> vrijmetselarij).

We hebben ook kunnen constateren dat onze koningin geen enkele moeite heeft om het haar toegekomen erfdeel te verkwanselen aan het World Economic Forum dat een zeer discutabele agenda in de wereld uitvoert.

De Gemeente kan zich NIET permitteren om dit soort koningschap te vieren of te bejubelen. Er aan meedoen is het in de geestelijke gewesten steunen van een koningschap dat meewerkt aan de onderwerping van ons land aan een satanische Europese regering.

We moeten onze trouw (voor zover we dat gezworen hebben, wellicht zelfs uit hoofde van functies die we in ons werkzame leven hebben vervuld) verbreken in de Naam van Jezus. Elke trouw die we aan een koning gezworen hebben en die ons land nu via zeer discutabele politieke besluitvorming weggeeft aan satanische bloedlijnen, moet verbroken worden in de Geest en we moeten God vragen om ons te vergeven dat we dit aardse koningschap bejubelen en bewieroken terwijl het in het volle daglicht bezig is met het zich onderwerpen aan satan.

Dit zijn geen leuke onderwerpen; ik realiseer me dat heel goed. De tijd waarin we echter leven vraagt om moed om de waarheid onder ogen te zien en als we serieus werk van ons leven met de Heer willen maken, dan moeten we ook bereid zijn om aards plezier en vermaak onder de loep te nemen. Waar liggen de wortels ervan en welke betekenis heeft het in de geestelijke gewesten als we doorgaan met deze 'verafgoding', want dat is het. Zo ook bevrijdingsdag.

De oorlog is door de 4 grote landen opgestart, en wij vallen nog steeds onder Duitsland.

Dat was een try-out, nu is het Build Back Better.

Door: Tineke M.