Vertaal deze pagina naar:

WAT IS VRIJMETSELARIJ?

03-02-2023

Mark Rutte is een Vrijmetselaar met een zeer hoge graad, informeer jezelf met de informatie in dit artikel.

Bestudeer de artikelen op de onderstaande website over vrijmetselaar Mark Rutte:

https://niburu.co/zoekresultaten_53?searchword=rutte%20vrijmetselaar&searchphrase=all

De inzittenden van vlucht MH17 op 17-07-2014 werden geofferd aan een hoger doel. Zie ook het gedenkteken wat er werd gemaakt voor de slachtoffers van de MH17 ter nagedachtenis, het 'alziend oog' is als monument gemaakt. Het is nu eenmaal een feit dat het 'alziend oog' een symbool dat binnen de vrijmetselarij van esoterische waarde is. Meer info 'alziend oog': https://www.martinvrijland.nl/symboliek/het-mh17-monument-een-prachtig-alziend-oog-in-een-groen-ribbon/

De onderste steen wil Rutte niet boven gaan krijgen, want dan weten wij wie er kennisdrager waren van de werkelijke toedracht, Rutte en zijn kompanen. De onderste steen van vlucht MH17, de ware toedracht en wat er werkelijk is gebeurd op 17 juli 2014, gaat alleen bekend worden wanneer wij zelf onderzoek blijven doen, met elkaar gaan verbinden en informatie blijven delen over de MH17 zoals wij dat nu doen.

VIDEO

Ivo Opstelten maakte tijdens de eerste speech van Rutte over de MH17 tweemaal een vrijmetselaarsteken met zijn beide handen (zie onderstaande afbeelding).

Loge "Verlichting" in Hoofddorp

Baphomet (afgod Vrijmetselaars waar zij trouw aan beloven of zweren).
Baphomet (afgod Vrijmetselaars waar zij trouw aan beloven of zweren).

Wij hebben voor dit artikel een willekeurige vrijmetselaarsloge in Nederland als voorbeeld gebruikt, zodat U inzicht gaat krijgen in de vrijmetselarij.

Zo onschuldig zijn de loges niet, zoals zij zich beschrijven op hun website. De lagere graden vrijmetselaars weten niet welke rituelen de hogere graden ondergaan. De wereld is ziek en verdorven door deze vrijmetselaars, die een afgod aanbidden, Baphomet.

Loges zijn verzamelplaatsen (culten) om uiteindelijk vrijmetselaars op topfuncties chantabel te kunnen maken, door ze deel te laten nemen aan satanische rituelen, waarbij babies en kinderen worden mishandeld, verkracht en worden geofferd (vermoord). Burgemeesters, gemeenteraadsleden en notabelen zijn veelal ook lid van deze loges.

De Loge "Verlichting" in Hoofddorp is een doopsgezinde Gemeente van Haarlemmermeer.

Beginselverklaring van de "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden".

 1. Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als "Opperbouwmeester des Heelals". De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.
 2. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, loge genaamd. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.
 3. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is het organisatorisch verband waarbinnen de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar oprichting heeft gedaan.
 4. De Orde eist van haar leden gehoorzaamheid aan de wetten des lands zolang en voor zover die wetten geen beperkingen inhouden van de vrijheid van meningsuiting en vereniging.
 5. De Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met door haar erkende Grootloges in het buitenland. Mede hierdoor zorgt zij ervoor dat haar leden ook daar kunnen werken, zodat de broederketen de gehele wereld omspant.

Veel gestelde vragen

Hieronder staan veelgestelde vragen over de Vrijmetselarij.


 • Wat is vrijmetselarij?
 • Vraag: Van wanneer dateert de vrijmetselarij in Nederland?
 • Wat is een rituaal? Wat is een ritueel?
 • Hoeveel graden zijn er in de Vrijmetselarij?
 • Waarom alleen mannen?
 • Kunnen vrouwen lid worden?
 • Wat is vrijmetselarij vandaag?
 • Wat is het verschil tussen de Vrijmetselarij en de Rotary of Lions clubs?
 • Wie zijn er vrijmetselaar?
 • Helpen vrijmetselaren elkaar?
 • Hoe kun je Vrijmetselaar worden?
 • Mag ik een keer komen kijken?
 • Kun je gemakkelijk bedanken voor het lidmaatschap als je geen Vrijmetselaar meer wilt zijn?
 • Wat onderscheidt de vrijmetselarij van andere geestelijke stromingen?
 • Is de vrijmetselarij mystiek?
 • Is vrijmetselarij esoterisch?
 • Kan ik als gelovige lid worden van de loge?


De veelgestelde vragen kunt U in de onderstaande URL terugvinden.

https://www.logeverlichting.nl/veel-gestelde-vragen/

Enkele keren per jaar zijn er open-avonden of open dagen in de logo Verlichting in Hoofddorp, om vrijblijvend echt eens te komen kijken en praten.

Telefoon: 06 - 24970220 - E-mail: info@logeverlichting.nl

Website: https://www.logeverlichting.nl/

Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer.

Doe ook onderzoek en informeer Uzelf met de onderstaande artikelen.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN