Vertaal deze pagina naar:

WELKE BETEKENIS HEEFT DE SLEUTEL VAN ALPHONS VAN LEEUWEN IN HET LIMESPARK IN BODEGRAVEN?

04-09-2023

Volgens Joost Knevel zijn in Bodegraven veel jonge kinderen op een satanische wijze vermoord!

De getuigenissen van Joost Knevel en zijn boek "De Rode" met herinneringen over zijn jeugdjaren zijn gedocumenteerd in een dossier wat enige tijd geleden door de Bart van Well Foundation werd gepubliceerd. 

De Bart van Well Foundation (stichting) geeft slachtoffers van seksueel misbruik een stem  door een dossier aan te leggen en helpt slachtoffers met het vinden van een geschikte vertrouwenspersoon en/of een goede therapeut om de opgelopen trauma's te verwerken die ze eerder opliepen door het seksueel misbruik wat ze meemaakten in hun jeugdjaren.

Joost Knevel belandde in 2021 in de gevangenis en kwam pas na vele maanden weer vrij. Joost Knevel werd volgens hem als kleuter slachtoffer van een satanisch netwerk van hooggeplaatsten, die actief waren op een kleuterschool. Zijn eigen toenmalige gezinshuisarts was daar volgens Knevel ook bij betrokken.

Dossier Joost Knevel ► https://www.bvwfoundation.com/dossier-joost-knevel/

In Bodegraven wonen veel vrijmetselaars!

De symbolen van de vrijmetselarij zijn in de hele gemeente Bodegraven terug te vinden.

Doe maar eens een rondje centrum met een gids die goed op de hoogte is.

Bodegraven heeft een ver en groot verleden!

Is dat de reden dat de gemeente Bodegraven een broednest is van vrijmetselaars?

En dat daarom Joost Knevel slachtoffer werd van satanisch ritueel misbruik?

https://www.kobr.nl/nieuws/politiek/26905/romeinen-nemen-in-limespark-hun-posities-weer-in

Oorlogsmonument in Bodegraven

Het monument wat hieronder staat afgebeeld staat tegen de zijgevel van het adres Emmakade 133 in Bodegraven en is 110 cm hoog. Het monument is voor de familie Gans die in dit huis gewoond hebben. Op het monument staat een davidster, een olijftak, het getal 7, en de tekst 14 aug.'42 (datum waarop de 5 kinderen zijn afgevoerd) en 19 okt. '42 (datum waarop de beide ouders zijn afgevoerd). Familie van de familie Gans hebben er na de oorlog voor gezorgd, dat dit monument er kwam.