Vertaal deze pagina naar:

WIE BEHOORT ER IN DE GEVANGENIS TE ZITTEN?

15-10-2023

Is dat Micha Kat (onderzoeksjournalist/klokkenluider) of zijn dat de hiervoor bestuurlijk verantwoordelijke ministers S.A. (Stef) Blok (VVD) van Economische Zaken en Klimaat, als ook zijn opvolger Micky Adriaansens (VVD)?

Het gedachtegoed van Micha Kat, (nu alweer 14 jaar geleden), is tot heden nog steeds erg actueel!

Micha Kat eiste in 2014 reeds op de website klokkenluideronline.nl een integer rechtssyteem en ontslag van corrupte rechters. Die corrupte rechters zitten er echter tot op de dag van vandaag nog!

Uitlevering van Micha Kat in 2022 vanuit Noord-Ierland aan Nederland is in strijd met de Duitse Grondwet!

(Achtergrondinformatie - 18 juli 2005)

Het hoogste federale gerechtshof van Duitsland, het Bundesverfassungsgericht, heeft de Duitse wet die de richtlijnen omtrent het Europees uitleveringsbevel uitvoert, nietig verklaard.

Terreurverdachte en aanklager Mamoun Darkanzali, die van banden met Al Qaida wordt verdacht, is met onmiddellijke ingang vrijgelaten uit de gevangenis van Hamburg

Het Bundesverfassungsgericht, dat waakt over de Duitse grondwet, vindt dat het Duitse uitvoeringsbesluit van de Europese uitleveringswet onrech tmatig inbreuk maakt op de Duitse grondrechten. De wetgever heeft volgens het gerechtshof te weinig voorzorgsmaatregelen getroffen voor de bescherming van Duitse verdachten. De wet is met de uitspraak feitelijk buiten werking gesteld.

Aanleiding voor het verwerpen van de uitleveringswet was de voorgenomen uitlevering van Mamoun Darkanzali, die in het Hamburgse netwerk van Mohammed Atta zou hebben gezeten. Atta was een van de zelfmoordpiloten in de aanslag op het World Trade Center in New York op 11 september 2001. Door gebrek aan bewijs kon Darkanzali in Duitsland niet worden vervolgd. Daarom zou hij worden uitgeleverd aan
Spanje, waar een verdere strafvervolging wel mogelijk was. Door het besluit van het Bundesverfassungsgericht moet hij nu worden ontslagen uit de gevangenis.

De Duitse minister van justitie, Brigitte Zypries ( SPD) reageerde teleurgesteld. Ze beschouwt het oordeel van het gerechtshof als een terugslag in de strijd tegen het terrorisme. Ze kondigde aan dat een nieuw voorstel voor de uitleveringswet binnen vier tot zes weken zal worden ingediend.

Het Europese uitleveringsbevel is een onderdeel van het Europese raambesluit, dat in 2002 genomen werd naar aanleiding van de terroristi sche aanslagen van 11 september 2001. In het raambesluit worden 32 categorieën delicten genoemd. 

Wanneer een misdaad onder één van deze categorieën valt, dan hoeft de rechterlijke macht niet meer te toetsen of het delict in beide landen strafbaar is en kan men direct tot uitlevering overgaan.

Zolang Duitsland nog geen nieuwe wet heeft, die de rechten van de burger beter waarborgt, mogen er geen Duitsers worden uitgeleverd aan andere lidstaten van de Europese Unie.

Bron bovenstaande tekst, zie blz. 127 van de navolgende PDF: https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf


Er is nog steeds geen voor beroep vatbaar besluit genomen!

Heden na maar liefst 22 maanden heeft bestuurlijk verantwoordelijk Minister S.A. (Stef) Blok (VVD) van Economische Zaken en Klimaat, als ook zijn opvolger Micky Adriaansens (VVD), daarop nog steeds geen voor beroep vatbaar besluit genomen en het maximaal wettelijke termijn van 12 weken daarmee met maar liefst ruim 19 maanden overtreden.


Onze vraag is dan ook:

Wie behoort er in de gevangenis te zitten is dat Micha Kat of zijn dat de hiervoor bestuurlijk verantwoordelijke ministers S.A. (Stef) Blok (VVD) van Economische Zaken en Klimaat, als ook zijn opvolger Micky Adriaansens (VVD)?

Vorstenhuizen Grondwettelijk opgeheven!

De Europese Unie kent volgende bestaande vorstenhuizen:


• Het Koninklijk Huis van Nederland; het Huis van Oranje-Nassau (Ottoonse Linie van
het Nassause Huis, tak Nassau-Dietz)

• Het Koninklijk Huis van België; het Huis van Saksen-Coburg-Gotha (heet sinds
1920 Van België)

• Het Koninklijk Huis van Denemarken; het Huis van Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg-Oldenburg

• Het Koninklijk Huis van Noorwegen; het Huis van Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg-Oldenburg

• Het Koninklijk Huis van Spanje; het Huis van Bourbon

• Het Koninklijk Huis van Zweden; het Huis Bernadotte

• Het Prinselijk Huis van Liechtenstein; het Huis van Liechtenstein

• Het Prinselijk Huis van Monaco; het Huis van Grimaldi

• Het Groothertogelijk Huis van Luxemburg; het Huis van Nassau-Weilburg (Walramse
Linie van het Nassause Huis, tak Nassau-Weilburg)


Met het uitschakelen van de Grondwet in alle EU-landen vanuit Nederland door de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) zijn bovengenoemde negen vorstenhuizen GRONDWETTELIJK opgeheven. 

Het wordt dan ook heel hoog tijd dat deze negen koninklijke huizen, waaronder Koning Willem-Alexander van Nederland en Koning Filip van België zich daartegen gaan verzetten en gaan afrekenen met deze vrijmetselarij.

Nu de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan
Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) vanuit Nederland in alle EU-landen en 124 VN-landen
de Grondwet hebben uitgeschakeld, betekent dat in alle VN-landen "de tien geboden van God" de
Grondwet is geworden. Dit omdat de Heilige Stoel Permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties.

Bron: https://www.sdnl.nl/ekc/pdf/4-december-2021-ekc-aanvraag-ontheffing-jaarrekening-over-2020-aan-rvd.pdf

Waarheidsbrief

Lees ook de 100 blz. tellende juridisch waterdichte "Waarheidsbrief" d.d. 20 september 2023 (kenmerk: EKC/20092023/RR) aan Ir. R.A.A. (Ruud) Rietveld als slachtoffer van de georganiseerde misdaad die zich achter Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders (KvK-nummer. 08097095) te Harderwijk verschuilt. 

Wij, "De Nieuwe Media Waarheidskrant", hebben daarover al een artikel geschreven, welke U kunt lezen in de volgende link: https://www.de-nieuwe-media.nl/l/alle-acht-miljard-wereldbewoners-behoren-dit-te-weten/ (klik hier voor de PDF).

Micha Kat gaf in 2009 reeds zijn mening over persvrijheid tijdens een persvrijheidslezing in Nederland.

URL video: https://youtu.be/P_SdP4IOfl4


Een tweetal reacties die onder de video zijn te lezen:

"Eindelijk iemand die wat betekent voor de samenleving! Go Micha!"

"Historisch Micha!"

Staaltje politiestaat Nederland vanwege rechtszaak Klokkenluiders

Door Jessica Alkemade op 11 februari 2011 – 18:30 | 7.728 keer bekeken

Hierbij alvast een verslag van het verloop van de rechtszaak op 11 februari tegen Micha Kat en Eric Donk. Nadat eerst hun advocaat meldde dat deze vastzat in de trein (de deuren gingen niet open), er blijkbaar gewisseld is van rechter en er een grotere zaal tot beschikking kwam, kon dan om 11:30 toch eindelijk de zitting van start gaan, ruim een uur te laat. De 50 aanwezigen namens Micha en Eric kregen te horen dat er absoluut niet gefilmd mocht worden in de zaal. Daar ging de advocaat meteen op in, hij verzocht de politierechter (dezelfde als de vorige keer) om toch filmen toe te staan. Tevens verzocht hij om de afwijzing van het oproepen van bepaalde getuigen te herzien. Op beide zaken ging de rechter niet in, waarna er na een korte schorsing besloten werd om de rechter te wraken.

Dus weer allemaal naar buiten en weer wachten. Ondertussen leek het groepje agenten en beveiliging om ons heen wel gejonkt te hebben als konijnen, het werden er steeds meer. De sfeer was daar absoluut niet naar, wel is er wat geroep geweest tijdens de zitting (overigens zou de zaal ontruimt worden als dat aan zou blijven houden) maar verder was de stemming uitstekend.

Om 13:00 wordt de zaak met de wrakingsrechters gestart. Dat zijn er drie. Ook deze lieten weten dat er niet gefilmd mocht worden en dat de zaal rustig moest blijven. De rechters blijken allemaal bij de rechtbank Den Haag werkzaam te zijn, terwijl er uitdrukkelijk om rechters van buiten is gevraagd, aangezien de rechtbank zelf ook een aanklacht heeft lopen tegen Micha Kat. Daarop is de wrakingskamer gewraakt wegens partijdigheid. De rechter schorste de wrakingszaak en liet weten dat dit niet deze dag nog behandeld werd. Einde rechtbank voor nu dus. Micha legt voor de camera van Eric uit waarom de wrakingskamer gewraakt is, die beelden zullen later op internet beschikbaar zijn.

Als we naar buiten lopen, wordt ons door politie gevraagd wat de plannen zijn. Er mag namelijk niet gedemonstreerd worden. We mogen wel "wandelen". Eerst wandelen we naar een koffiebarretje om even bij te komen. Onder politiebegeleiding (misschien een WOB-verzoek waard?) strijken we daar neer. Er wordt ons door een agent nog even duidelijk gemaakt dat inmiddels op last van de burgemeester er niet als groep door de stad gelopen mag worden. Zogenaamde "eenmansdemonstraties" zijn wel toegestaan. Op ten duur nemen de agenten met een vriendelijk "goedemiddag en tot ziens" afscheid en lijken ze uit beeld verdwenen.

We lopen in kleine groepjes richting het ministerie van Justitie, gevolgd door "stillen". Intussen komt er een bericht door dat het bij het ministerie zou krioelen van agenten. Daar aangekomen is het helemaal stil. Ik weet niet of er al mensen voor ons bij het gebouw hebben gestaan maar meer dan acht mensen zie ik niet. Onder anderen Micha en Eric zijn als laatste uit het café vertrokken en komen maar niet in zicht. We lopen weer richting het station, enkelen van ons besluiten om weer naar huis te gaan, het is ondertussen een uur of drie. Onderweg komen we enkele bekenden tegen die ons weten te melden dat Micha en Eric zijn aangehouden. Ze waren inderdaad al niet telefonisch bereikbaar. Bij het station staat een behoorlijke politiemacht op de been; een arrestantenbusje met zo'n dertig agenten en richting het Malieveld nog meer wagens en een ME-busje.

Ik zie samen met iemand dat er bekenden van ons bij het busje worden gefouilleerd en dat ze hun bezittingen afgeven aan de agenten. Ik loop ondertussen naar buiten en vraag aan een beveiliger wat er aan de hand is. Hij weet het ook niet, er was ineens zoveel politie. Ik ga op 10 meter afstand rustig staan kijken wat er gebeurt. Net binnen in het station staan nog twee bekenden, waarop er twee agenten op aflopen en ook deze mannen meenemen naar het busje. Ook zij staan hun bezittingen af, die in politietasjes worden gestopt. Via de portofoon hoor ik dat "er nog drie lopen richting het Malieveld". Dat moet oa Arend zijn, die worden dus ook in de gaten gehouden. Mijn telefoon was leeg, dus ik kon ze niet informeren. Ik vraag me af waarom ik zo onzichtbaar lijk voor de agenten. Ik was eerder ook bij de rechtbank en dit waren dezelfde agenten. Waarschijnlijk komt het omdat ik alleen stond, wie zal het zeggen. Ik loop ook niet naar de agenten, tenslotte heb ik, net als de rest, niets misdaan. Ik besluit om naar huis te gaan om direct verslag uit te brengen. Er is niemand die me volgt en ik voel me alsof ik ontsnapt ben. Maar waaraan? Feitelijk heb ik niks misdaan en de anderen, die wel aangehouden zijn, ook niet!

Thuisgekomen verneem ik van Arend dat ze niet meer aangesproken zijn door de politie en onderweg naar huis reden. Ik overdenk de situatie van vandaag nog eens. We waren met een groep individuen. We hebben een mening (wie niet) maar deze wordt niet geaccepteerd door politie. Hebben deze daarom een reden om zomaar mensen aan te houden en van de straat te plukken? Bovendien is het gewoon toegestaan om bijvoorbeeld door middel van het uitdelen van een flyer je mening te verkondigen. Dat is recht op vrijheid van meningsuiting. Maar blijkbaar mag een sterke mening veroordeeld worden en mag er in de overduidelijke politiestaat Nederland (vernederland) zomaar een loopje mee genomen worden. Ik neem dan ook aan dat de aangehouden mensen niets ten laste kan worden gelegd maar ondertussen zijn ze wel van hun vrijheid beroofd! We willen deze week een extra uitzending op Argusoogradio inlassen over deze "wanvertoning van de sterke arm der wet", hou de aankondigingen in de gaten!

Auteur: Jessica Alkemade

Bron: https://www.sdnl.nl/micha-kat.htm

Nederland werd na 12 arrestaties van Micha Kat terecht een politiestaat genoemd!


De Demmink doofpot

Micha Kat schreef eerder een boek over Demmink met de titel "De Demmink doofpot".

https://www.demminkdoofpot.nl/home.html

Joris Demmink is een Nederlands voormalig topambtenaar. Hij was van 1 november 2002 tot 1 november 2012 secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie (vanaf 14 oktober 2010 "ministerie van Veiligheid en Justitie" geheten).

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink

Fred Teeven is op de hoogte van veel belastende informatie (Rolodex onderzoek) over Demmink wat in de gelijknamige Demmink doofpot is beland!

Kort gesprek met Fred Teeven

URL video: https://youtu.be/xEfA8d4k6Ek


10 jaar geleden werd reeds het volgende geopperd:

"Het kaarten huis valt bijna in elkaar, je hoeft er alleen nog maar tegen aan te blazen..."

O ja? We zijn alweer 10 jaar verder...