Vertaal deze pagina naar:

WIJ ZIJN ZELF DE VERANDERING!

13-03-2023

Wat is ons sinds 2020 wereldwijd overkomen?

Deel 1 geeft je de inzichten op basis van feitelijkheden.

We nemen je ook mee in onze innerlijke wereld van angst en liefde en de deels illusionaire wereld om ons heen. Wist je dat de oude machten onze vrije wil proberen te manipuleren? Weet jij werkelijk wie je bent als mens? De antwoorden kunnen leiden tot ware verandering, bevrijding en welvaart voor iedereen.

Voor deelname ga je naar: https://deblijeb.nl/doe-mee

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

(Nederlandse vertaling uit 1933)


Korte inleiding

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De Illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij (NWO).

Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun inhoud de echtheid vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.

In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen.

Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf.


Tip: Lees de Protocollen van de Wijzen van Sion.

Protocollen ► https://www.wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Wees je bewust op wie je gaat stemmen wanneer je de partij FvD een stem geeft.

United People Foundation

In deel 2 stelt Ronald Bernard namens United People Foundation zijn kennis, kunde en levenservaring ten dienste van de mensheid en het leven zelf om tot een wereld te komen van bevrijding, vrede, welvaart en welbevinden.

Daarin staat een 'Goed beheer van Al het Leven' centraal. Vooral voor de kinderen, want zij zijn de toekomst. Er is een kans dat je leven na deze lezing geheel gaat veranderen.

Voor deelname ga je naar: https://deblijeb.nl/doe-mee


De founding father is Ronald Bernard.

Als je meer over zijn nogal uitzonderlijk verhaal wilt horen kun je die hier bekijken.

https://youtube.com/@RonaldBernard