Vertaal deze pagina naar:

WIST U DIT OVER GERECHTSDEURWAARDERS EN OVER HENK BOS EN LAVG?

16-12-2022

Dit is Henk Bos (zie foto), eigenaar van LAVG, de Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders


Website ► https://www.lavg.nl/

Lid van de Lions Club Bork Overssinghe.


Tekst van één van onze verslaggevers:


Je zou kunnen stellen dat gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG theoretisch failliet is, want hun gerechtsdeurwaarders zijn vanaf 1 juli 2008 niet meer publiekrechtelijk bevoegd. Want, volgens de Handelsregister wet- en besluit van 2008 moeten gerechtsdeurwaarders, dat zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En dat hebben ze overwegend niet gedaan. Ze lieten het bij de inschrijving van het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Dat kan niet zonder gevolgen blijven.  Want, veel, zo niet alle ambtshandelingen, zijn onrechtmatig uitgevoerd, zoals: dagvaardingen, beslagleggingen en huisuitzettingen.

Het zal nog niet meevallen om de geheime handelscorporatie -die ik zie als criminele organisatie- bestaand uit de incassobranche, de rechtbanken, en de uitkeringsinstanties te breken.

Het vereist een proactieve rol van de slachtoffers want die zijn veelal financieel zwak en daardoor gemakkelijke slachtoffers van de handelscorporatie, waar Henk Bos c.s. ook deel van uitmaken.

Zij zullen daarom op hun strepen moeten gaan staan.


Het begint met de jou bekende gerechtsdeurwaarder een e-mail te sturen,

 met daarin de volgende vraag:

'Bent u publiekrechtelijk bevoegd?

En zo ja? Waaruit blijkt dat!

Van Lion Henk Bos wordt onder meer verwacht dat hij:

- Zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;

- zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt.

Tja...


By Jacobus van Woudenberg │ All rights reserved.

Tip: Win juridisch advies in bij het onderstaande juridisch kantoor Plate.

https://youriplate.nl/

 

Een parkeerboete onder je ruitenwisser en een tijdje later in je brievenbus. Boete? Straf?


Ze proberen je een oor aan te naaien door je je schuldig te laten voelen.

Een oor aannaaien? Jazeker.

 Oplichting, 45 Sr.


Wat ga je doen?

Je als schuldslaaf gedragen en betalen of van je af bijten?

Als je van je af wil bijten doe je het volgende.


Zet op de voorkant van de boetenota:

Geweigerd.


En op de achterkant van de boetenota:

"Jullie zijn een bedrijf met een inschrijving in het Handelsregister. Ik ben mens en de brief is gericht aan de persona. Ik ga niet met jullie in zaken want ik heb met jullie geen contract, art. 3:33 BW.

Ik vernietig jullie rechtshandeling conform art. 3:49, 3:50 en 3:44 BW en plaats jullie direct in schuldeisers verzuim, art. 6:62 BW, van waaruit geen executiemaatregelen mogen worden genomen."Onderschrijf als mens en stuur hun handelsaanbod, de boetenota, retour afzender.


Ga nooit in bezwaar want dan heb je wel een contract.


Art. 1 BW: Iedereen is vrij;

Art. 1 GW: Iedereen is gelijk;

Art. 1 UVRM: Iedereen is in gelijkheid geboren;

Art. 4 UVRM: Slavernij, in elke vorm, is verboden.


By Jacobus van Woudenberg │All rights reserved.