Vertaal deze pagina naar:

"VERY IMPORTANT DOCUMENT SOEVEREIGN PORTUGAL"

02-11-2023

"ZEER BELANGRIJK DOCUMENT SOEVEREIN PORTUGAL"

De Kroon is van De Dame; de beschermheren van Portugal als dank voor het baren van het goddelijke principe dat bekend staat als Christus. In ruil daarvoor zwoer de koning de bron van al het leven te beschermen, wat hem de gaven gaf om zijn eed te houden. 

Zo komt het dat we vandaag de dag merken dat onze soevereiniteit verloren is gegaan.

Lees en download dit belangrijke document:


Verkorte versie om te downloaden:


The Crown belongs to The Lady; the Patrones of Portugal as thanks for giving birth for the Divine principle known as Christ.

In return the King swore to protected the source of all life what granted him the gifts to keep his oath.

So it is that today we find our souvereignty lost.

Het verzoek is om dit artikel massaal te delen met iedereen die je kent.

Ook op social media, netwerken, platforms, ambassades etc.

Ook graag zenden aan de binnenlandse en buitenlandse media.