Vertaal deze pagina naar:

PERSBERICHT 26 MEI 2024: ALLE VERANTWOORDELIJKEN EN HUISARTSEN VOOR DE NIEUWE HOLOCAUST (2021/2024) ZULLEN TERECHT WORDEN GESTELD.

26-05-2024

De nieuwe Holocaust (2021-2024) in beeld gebracht door De Nieuwe Media (Waarheidskrant).

"Samen staan we sterk om de WHO-dictatuur te beëindigen!"

ALLE VERANTWOORDELIJKEN EN ALLE HUISARTSEN DIE MEE HEBBEN GEWERKT AAN DE NIEUWE HOLOCAUST DOOR MIDDEL VAN COVID-19 VACCINATIES ZULLEN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD EN VERVOLGD WORDEN.

Op 8 januari 2021 werden de eerste vaccinatierondes gestart van COVID-19 vaccinaties. De eerste vaccinatiedoden gingen vallen, het begin van de nieuwe Holocaust 2021/2024, (oversterfte).

Wanneer stopt Holocaust WO-3?

Wanneer wordt de laatste COVID-19 vaccinatie gegeven door een NAZI huurling?

Minister De Jonge stuurde een brief over de uitwerking van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 (het coronavirus).

De politici en ambtenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor al hun wandaden!

Lieve mensen, wij weten nu dat die hele COVID zaak een grote belazerij is geweest over de hele wereld, hoofdzakelijk aangedreven door de W.H.O. (World Health Organisation) met Tedros, de boef, ook dat weten wij nu! Het bio-wapen, waar iedereen het over heeft, zat in de COVID-19 vaccinatiespuiten! 

Toch presteert nu de regering van Nederland om het pandemie verdrag te willen ondertekenen met de W.H.O., zonder dat de pandemie regels helemaal vast liggen. Dus zij willen, ondanks de meer dan 20 miljoen doden die er in Europa gevallen zijn door het biowapen en waarvan het einde nog niet in zicht is (oversterfte) toch diezelfde smeerlappen en moordenaars het gezondheidsrecht uit handen geven, met alle bevoegdheden, aan deze misdadige organisatie van Rockefellor, Bill Gates en Rothschild

Daaraan kun je zien, dat de Nederlandse regering een kwaadaardige regering is tot nu toe. En dat betekent dat de top van de partijen niet deugen. Die staan nog steeds onder afpersing en dwang. Onvoorstelbaar dat na deze 4 catastrofale jaren, nog steeds er niets veranderd is, schandalig! En zij, de politici en ook de ambtenaren, zijn nu ook hoofdelijk aansprakelijk voor hun wandaden. (Bron bericht).

Nieuwe Holocaust anno 2021/2024

De nieuwe Holocaust kon ontstaan, omdat vele functionarissen, huisartsen en verpleegkundigen zich om lieten kopen door geld, privileges en status. Onder grote druk lieten veel functionarissen, huisartsen en verpleegkundigen zich overhalen om dodelijke injecties te injecteren bij de vaak angstige bevolking. 

Wereldwijd spelen er nu zeer grote drama's af... Vele mensen sterven (eerder) door COVID-19 vaccinaties, worden ziek of (zwaar) gehandicapt. 

Hoe dit gestopt gaat worden is nog een grote verrassing voor velen.

Iedereen is gezien, vluchten kan niet meer!

Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?

Dit kon gebeuren doordat de media, vele journalisten en nieuwslezers waren omgekocht in Nederland en de rest van de wereld. Achter veel politici en ambtenaren zitten lobbyisten die de dienst uitmaken.

Pia Dijkstra is hiervan een goed voorbeeld. 

Zij wordt nu persoonlijk juridisch aangepakt (lees verder).

Iedereen heeft keuzes, je kan een goede keuze maken, een slechte of de meest goede.

Pia Dijkstra (demissionair minister voor Medische Zorg in het Kabinet-Rutte IV.)
Pia Dijkstra (demissionair minister voor Medische Zorg in het Kabinet-Rutte IV.)

Wie is Pia Dijkstra?

Pietje Aafke (Pia) Dijkstra (Franeker, 9 december 1954) is een Nederlands politica namens D66 en voormalig nieuwslezer (zie foto). Per 2 februari 2024 is zij demissionair minister voor Medische Zorg in het Kabinet-Rutte IV. Van 17 juni 2010 tot 31 maart 2021 was zij lid van de Tweede Kamer. Eerder was zij actief als televisiemaker, journalist en televisiepresentatrice. (Bron).

We staan op een kritiek punt in onze geschiedenis. De Nationale Bond tegen Overheidszaken roept u op om deel te nemen aan onze collectieve Pandemieverdrag-actie. Samen kunnen we voorkomen dat Nederland zijn soevereiniteit verliest door het ondertekenen van een bindend pandemieverdrag met de WHO.

Demissionair minister Pia Dijkstra beweert nu het WHO-pandemieverdrag op 27 mei niet te zullen tekenen. Ze heeft echter ook toegezegd de consensus (=overeenkomst) niet te willen doorbreken.

Let op! Deze politici zijn niet te vertrouwen. De Bond heeft met de rechtszaak van 5 juni al zekerheid gecreëerd. Mocht demissionair minister Pia Dijkstra alsnog stiekem tekenen, dan zal het WHO-pandemieverdrag met terugwerkende kracht nietig worden verklaard. 

De dagvaarding is namelijk vóór de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO op 27 mei afgeleverd. Het is onacceptabel dat zij nog steeds van plan is een vergaande bindende overeenkomst met de WHO niet doorbreekt op 27 mei as. Als demissionair minister heeft zij geen mandaat meer, om zulke vergaande belangrijke beslissingen te nemen.

Met spoed is er op 5 juni 2024 [een persoonlijke rechtszaak] (https://870hs.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/sh/1t6AVsg9Ynm8rNPj9sB5PgY5Ch2pOu/iXCwm3KhXVga) tegen (demissionair minister) Pia Dijkstra voor het eventueel onrechtmatig tekenen van het WHO-pandemieverdrag.

De Bond zal ook direct een rechtszaak starten wanneer andere bewindslieden in de toekomst proberen het WHO-pandemieverdrag te ondertekenen. Geen enkele politicus heeft het recht om onze soevereiniteit en grondrechten over te dragen aan een buitenlandse, ondemocratisch gekozen private organisatie.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgedragen het pandemieverdrag niet te tekenen. 

De Tweede Kamer is de hoogste controlerende macht in onze democratie en mag niet worden genegeerd. Toch dreigt minister Dijkstra deze motie te negeren, wat een schending van de staatsorde betekent. Kabinet negeert Kamer en stemt in met pandemieverdrag WHO | RTL Nieuws | RTL.nl

Bron bericht: https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal/8943

Zie de onderstaande PDF van de dagvaarding die op 24 mei 2024 is opgemaakt.

OVERWINNING

Het was de bedoeling dat het nieuwe en gevreesde WHO pandemieverdrag deze maand zou worden getekend door de lidstaten zodat het vervolgens geratificeerd kon worden.

Die deadline is in ieder geval niet gehaald en dat is voor een groot deel te danken aan de alternatieve media die al heel lang waarschuwen voor dit levensgevaarlijke verdrag.

Ondanks het feit dat de WHO her en der wat water bij de wijn had gedaan, was dit niet voldoende om alle landen zover te krijgen dat ze bereid zouden zijn om het verdrag te tekenen.

In onze tijdlijn naar de volgende pandemie komt het verdrag voor als een essentieel onderdeel van het plan. Dit zou dan ook kunnen betekenen dat de pandemie voorlopig wordt uitgesteld, want zonder het WHO verdrag kunnen ze niet echt het doel bereiken wat ze voor ogen hebben.

Aan de andere kant zouden ze de komst van de volgende pandemie ook kunnen forceren in de hoop dat landen dan veel sneller bereid zullen zijn om het verdrag alsnog te ondertekenen.

De duistere krachten bevinden zich in een lastig parket!

Want niet alleen is het pandemieverdrag nog niet getekend zoals gepland, ook begint nu aan alle kanten het ware verhaal van de 'covid vaccinaties' naar buiten te komen. Overal begint het door te dringen dat dingen niet normaal zijn. Dat het niet normaal is dat jonge mensen zomaar ineens sterven.

Het Duitse lid van het Europees Parlement Christine Anderson zegt dat de uitrol van de mRNA-vaccins bekend zal staan als de "grootste misdaad die ooit tegen de mensheid is begaan".

Bron en meer info: https://niburu.co/het-complot/19750-who-nu-meer-vastbesloten-dan-ooit-om-het-pandemieverdrag-er-toch-door-te-drukken

De WHO heeft een slag verloren maar nog niet de oorlog!

Big farma heeft de volgende serie jabs al klaar voor een plandemie die nog niet is uitgebroken. Het biowapen (vogelgriep) staat klaar. Door de enorme sterfte zal er paniek uitbreken en gaan de 'WEFFERS' (leden van het World Economic Forum (WEF)) het nogmaals proberen.

Bron bericht: https://x.com/PeterBaars1111/status/1794662344964112818/photo/1

Wereldwijd is er veel verzet tegen het pandemie verdrag!

Republikeinse senatoren riepen president Biden met klem op het verdrag niet te ondertekenen. En Groot-Brittannië zei het verdrag enkel te zullen tekenen als het niet ten koste gaat van de nationale soevereiniteit.

In Nederland werd een motie van Mona Keijzer die de regering opdraagt het verdrag niet te tekenen aangenomen door de Tweede Kamer. Slowakije had al aangegeven het verdrag niet te zullen steunen.

"Er valt niets meer te ondertekenen," merkt neuroloog Jan Bonte op. "De machtsgreep van de WHO is mislukt. Het is over en uit. En dat is een hele goede zaak."

Onderzoeksjournalist Marc van der Vegt merkt op dat ook de Duitse media gewag maken van het feit dat de onderhandelingen over het pandemieverdrag zijn gestopt.

"Er is geen consensus. Goed nieuws, want in deze vorm zou het verdrag een gruwel zijn voor alle democratische lidstaten," zegt Van der Vegt.

Bron tekst: https://robindeboer.substack.com/p/overwinning-de-machtsgreep-van-de

HOLOCAUST (WO-2)

Een stukje geschiedenis van de vorige Holocaust, (tijdens de tweede wereldoorlog): 

De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa (Hebreeuws: השואה Ha-Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er tussen de 5,1 en 6 miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in vernietigingskampen in gaskamers en bij massa-executies door Einsatzgruppen. 

Het woord holocaust betekent "brandoffer" en is afgeleid van het Oudgriekse woord ὁλόκαυστον (holókauston), dat letterlijk 'geheel verbrand' betekent. Dit was in de oudheid een aanduiding voor een brandoffer aan een godheid. Het woord holocaust bestond in die betekenis ook in het Middelnederlands in de 14e eeuw, maar is daarna in onbruik geraakt.

Naast ongeveer 6 miljoen Joden hebben de nazi's ook ongeveer 5 miljoen andere mensen vermoord. Wetenschappers zijn verdeeld over de vraag of de term 'Holocaust' zou moeten worden toegepast op alle slachtoffers van nationaalsocialistische massamoord, waarbij sommigen het als synoniem voor Sjoa of de Endlösung der Judenfrage gebruiken, terwijl anderen ook de moord op Roma en Sinti (zigeuners), Polen en andere Slaven, de dood van Sovjet-krijgsgevangenen, homoseksuele mannen, Jehova's getuigen, gehandicapten, geestelijk gehandicapten, en politieke tegenstanders (willen) meetellen. 

Hierbij is ook de vraag of de gehele periode van 1933 tot 1945 moet worden bekeken of alleen de oorlogsperiode na 1939 en vooral 1941.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

Het spel is over en uit.

In Japan praten ze reeds openlijk op TV over de schade van COVID-19 injecties (zie video).

"Samen staan we sterk om de WHO-dictatuur te beëindigen!"

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN