Vertaal deze pagina naar:

HALF APRIL 2024 IS DOOR DE NEDERLANDSE BEVOLKING DE OORLOG VERKLAARD AAN OORLOGSMISDADIGER EN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE VAN DE ILLEGALE NEDERLANDSE REGERING SINDS 1839

16-04-2024

De oorlog tegen oorlogsmisdadiger Mark Rutte, de 150 illegale Kamerleden, hun handlangers en huurlingen gaat nu eindelijk beginnen.

DE ENIGEN DIE TOT HEDEN WEL ACHTER DE TRALIES ZIJN BELAND ZIJN KLOKKENLUIDERS ZOALS MICHA KAT EN HUIG PLUG EN BOZE MEDELANDERS DIE RUTTE HEBBEN BEDREIGD.

Video van Wim Visscher: https://vm.tiktok.com/ZIJnVruQh/

Bevrijding van de Goddelijke Mensheid, de rechten van de Mens komen uit de hand van God.

Ad van Rooij
Ad van Rooij

Het voorstel van Ad van Rooij luidt als volgt:

Mijn voorstel is om in alle 193 landen van de Verenigde Naties hetzelfde te doen, wat betekent dat alle 193 landen van de Verenigde Naties daarmee per direct soevereine staten zijn geworden met gesloten grenzen en met dezelfde Grondwet als de Belgische Grondwet zoals die op 19 april 1839 van kracht was. 

Secretaris-Generaal António Guterres van de Verenigde Naties kan vervolgens hiervoor alle 193 landen van de Verenigde Naties bij elkaar roepen om dit te bespreken. Na een akkoord hierover behoren alle huidige en toekomstige oorlogen per direct tot het verleden en kan gezamenlijk vanuit 193 soevereine staten met gesloten grenzen en een eigen munt worden gewerkt aan het oplossen van alle wereldproblemen die private bedrijven, globalisering, open grenzen, liberalisering, etc. (lees blz. 1 t/m 144 hieronder) met zich hebben meegebracht.

Met de feitelijke en wettelijke inhoud van bovengenoemde "blz. 1 t/m 144" is onmiskenbaar komen vast te staan dat alle Nederlandse kabinetten te beginnen met het kabinet Schimmelpenninck (25 maart 1848 tot 7 mei 1848) tot en met het huidige kabinet Rutte IV (vanaf 7 juli 2023 demissionair) onder huidig Minister-President Mark Rutte ONGRONDWETTIG zijn, omdat bij Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die bij koninklijk besluit op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – is beslist dat Nederland (zonder België) vanaf het op 19 april 1839 ondertekenende Verdrag van Londen (al 185 jaar lang) grondwettelijk nooit heeft bestaan en dat als gevolg daarvan ook Luxemburg (al 185 jaar lang) grondwettelijk niet bestaat.

Op grond daarvan bent u, zijnde minister-president Mark Rutte, als erfopvolger van uw voorgangers, grondwettelijk verplicht om per direct (retroactief vanaf 19 april 1839) uw ontslag en dat van uw gehele demissionare kabinet Rutte IV aan te bieden bij Koning Willem Alexander, die op zijn beurt grondwettelijk verplicht is om dat ontslag te aanvaarden. Ondergetekende acht rechtspersonen verzoeken u dan ook om dat te doen en daarover niet te blijven zwijgen tot dat het te laat is voor alle acht miljard wereldbewoners op onze aarde.

Nep koning Willem-Alexander
Nep koning Willem-Alexander

De erfopvolger van de "bron-veroorzaker" koning Willem I is de huidige nep koning Willem-Alexander (zie foto).

Dit betekent dat Willem-Alexander als erfopvolger verantwoordelijk is dat de Wet van 18 april 1827 (Staatsblad 20) – die op den 1sten October 1838 onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen – ervoor heeft gezorgd dat vanuit Nederland en België alle wereldlanden, waarmee Nederland en/of België vanaf 19 april 1839 een Verdrag hebben gesloten (waaronder alle 27 landen van de Europese Unie, alle 193 landen van de Verenigde Naties en alle 32 landen van de NAVO) al maar liefst 185 jaar lang het Verdrag van Londen hebben ondermijnd als gevolg van de voortzetting van deze geheim gehouden staatsgreep op wereldniveau, met als gevolg dat de huidige wereld een Hel op Aarde is geworden, waarbij het voortbestaan van de mensheid in groot gevaar is gekomen als niet onmiddellijk wordt ingegrepen. 

Mijn aanbeveling aan koning Willem-Alexander is dan ook om dit spoedeisend verzoekschrift aan de Constitutionele monarchie van Nederland aandachtig te lezen en zijn vrouw koningin Maxima als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties daarin volledig te betrekken.

Het is vervolgens secretaris-Generaal António Guterres die ervoor moet zorgen dat alle 193 landen van de Verenigde Naties per direct het op 19 april 1839 ondergetekende Verdrag van Londen ten uitvoer moeten brengen, waarmee een einde komt aan deze maar liefst 185 jaar lang gepleegde staatsgreep vanuit de Constitutionele monarchie van Nederland met behulp van private bedrijven in alle wereldlanden

Dit betekent dat België (na 185 jaar) daarmee per direct een soevereine staat is geworden met gesloten grenzen en eigen munteenheid (Belgische frank) met de Belgische Grondwet zoals die op 19 april 1839 van kracht was.

Bron, zie ons eerdere artikel: https://www.de-nieuwe-media.nl/l/het-is-cdv-apostel-voorzitter-vincent-van-peteghem-die-als-vicepremier-van-belgie-in-naam-van-koning-filip-zijn-cdv-apostel-ad-van-rooij-voor-de-eerste-maal-heeft-verloochend/

De oplossing van dit "gehele AARDSE WERELD omvattende" probleem is niet moeilijk en kan in zeer korte tijd als volgt ten uitvoer worden gebracht.

Lees daarvoor mijn 152 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan VVD minister president Mark Rutte van Nederland (waarop hij weigert te reageren) hieronder ingelast in de volgende link op De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) met daarin opgenomen de volgende "Conclusie en Aanbevelingen".

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN