Vertaal deze pagina naar:

HET BOEK "DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN" BESCHRIJFT DE OORZAAK VAN VEEL ELLENDE EN KWAAD OP AARDE, GESCHREVEN DOOR ROBIN DE RUITER EN ONDERZOCHT DOOR FRITZ SPRINGMEIER

21-04-2024

De 13 satanische bloedlijnen is het meest spraakmakende boek - uitgebracht in meer dan 40 verschillende landen.

De 13 bloedlijnen 🩸 en hun oorsprong

Begrijp dat deze bloedlijnen teruggaan tot voorbij Utnapishtim (Noach), terug tot de vroegst geregistreerde vorm van beschaving in Mesopotamië / Babylon. De strijd tussen de bevrijding van de mensheid en de slavernij van de mensheid komt neer op de heerschappij van koninklijke bloedlijnen.

VIDEO DE ZWARTE ADELHEID

URL video: https://rumble.com/v4qcwxt-the-black-nobility-the-13-bloodlines-and-their-origins.html

Telegram kanaal: https://t.me/cruel_history


NB. Onder de bovenstaande video is de volgende reactie te lezen, die wij U niet willen onthouden:

Allemaal bedrog... het meest verzonnen door de sluwe wolf Fritz Springmeier... Wat werkelijk bestaat zijn joodse Luciferiaanse kabbalisten van de synagoge van satan... zij bezitten ALLE 'nationale' en internationale banken, en met die macht controleren zij regeringen. De wereld wordt niet gecontroleerd door bloedlijnen, maar door 300 joodse families. = Jean Izoulet, joodse professor en lid van de vrijmetselaars-joodse 'Alliance Israelite Universaille', 1935: "De betekenis van de geschiedenis van de vorige eeuw is dat vandaag de dag 300 joodse financiers, allemaal meesters van loges, de wereld regeren." = Walter Rathenau, joodse bankier van de Duitse keizer, en Wiener Freie Presse, 24 december 1912: "Driehonderd mannen, die elk alle anderen kennen, regeren het lot van het Europese continent, en zij kiezen hun opvolgers uit hun gevolg."

De bovenstaande tekst hebben wij met Google Translate vertaald vanuit het Engels, (zie afbeelding hieronder).

"DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN"

Er zijn reeds diverse uitgaven (herdrukken) van, het is het meest spraakmakende boek - uitgebracht in meer dan 40 verschillende landen - over de Antichrist, zijn "Satanische Imperium", doelen, organisatie, werkwijze etc.

Bovendien wordt zijn herkomst (bloedlijn) via de Merovingen, Sicambrieën, het Romeinse Rijk, de Grieken tot aan het Stam Dan terug vervolgt. Gelooft u in het bestaan van de duivel? Of denkt u dat de duivel slechts een product is van bijgeloof en menselijke fantasie? Bestaat er werkelijk een gepersonifieerde boze geest, die zich 'Satan' noemt? Wanneer u niet gelooft in het bestaan van de duivel, dan mag het u verbazen dat de dertien machtigste families van deze wereld dat wel doen. De leden van deze exclusieve familie dynastieën, ook wel de 13 satanische bloedlijnen genaamd, behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld. 

Zij beschouwen de duivel als hun enige en ware 'God'. 

De basis van deze satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom Satans volgelingen de gehele mensheid in een antichristelijke Wereldorde proberen te bewegen. Zolang onze machtselite de duivel als hun god beschouwt en gelooft, dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan. 

Deze geplande satanische werelddictatuur is het rijk van de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de Antichrist. De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de Antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze elitaire machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren. 

De rebelse macht van de duivel beheerst en ontwricht de geschiedenis van de mensheid al vanaf het begin. Via politieke macht heeft Satan zijn invloed stevig over de hele wereld verankerd. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als 'zichtbare persoon' uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Hij bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet Satan op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden. Zijn aanbidding speelt daarbij een grote rol en het maakt hem niet uit welke naam de mensen hem daarin geven: Horus, Leviathan, Abbadon. Baphomet, Seth of Lucifer, het is hem allemaal om het even. 

In de loop der tijden heeft Satan zijn net over de gehele aarde gespannen en reiken zijn vangarmen tot in elk bereik van het menselijk bestaan. Zijn duivelse praktijken raken ieder van ons. Satan heeft een immense organisatie opgebouwd, waarin de mensheid met succes gemanipuleerd en voorbereid wordt op zijn op handen zijnde wereldheerschappij. 

Op alle terreinen van het menselijk bestaan, waarin invloed uitgeoefend kan worden, is de satansmacht terug te vinden. Religie, politiek, opvoeding, de financiële wereld, de massamedia, ja zelfs de wetenschap ontkomt niet aan de macht van het Kwaad! 

De machthebbers van deze wereld oefenen hun gezag uit via bewust opgezette machts- en commandostructuren. Iedere dag geven ze hun bevelen aan verschillende groepen en personen door, zoals aan bijvoorbeeld politici, geheime diensten, religieuze sekten, kerken, huurmoordenaars en vele anderen. Daarnaast controleren zij o.a. de maffia, de Yakuza in Japan, de triades in China en de drugskartels in Zuid-Amerika. De macht van Satan reikt tot alle hoeken van de aarde! 

Al gedurende vele tientallen jaren waarschuwen waakzame christenen ons voor het ontstaan van een wereldomvattende slavenstaat, waarin de tegenstander van God de heerserkroon zal dragen. Wat door velen van ons aanvankelijk als bedenksel en bijgeloof afgedaan werd, krijgt echter voor onze ogen steeds meer vorm. 

Alles, wat de Bijbel gezegd heeft over het einde der tijden, vervult zich overal om ons heen. In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die altijd gekend hebben, om ons heen afbrokkelen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001, danst het gehele mensengeslacht op de rand van de vulkaan! 

Binnen afzienbare tijd zal de gehele mensheid tot slavernij en ondergang gedoemd zijn! 

Wij zullen dan een tijdperk ingaan, waarin de massa van de mensheid uitsluitend nog als slaven van een satanische machtselite zal dienen. Wie de Bijbel leest, ontdekt wat de oorzaken van de huidige chaos in de wereld zijn. De Bijbel is van essentieel belang omdat wij in de dringendste tijd van de menselijke geschiedenis leven. Een tijd vergelijkbaar met die van Noach (Mattheüs 24:37). De Bijbel spreekt over de tijd waarin wij leven als de tijd van het einde of de laatste dagen (Daniel 11:40; 2 Timótheüs 3:1).

Bron: https://www.hebban.nl/boek/dertien-satanische-bloedlijnen-de-robin-de-ruiter

DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN DEEL 4 

Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges

Synopses & Reviews


Onder het oppervlak van de officiële wereldpolitiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af. Alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om vluchtelingen, militaire missies, oorlogen, economische programma's of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ultrageheime transnationale vrijmetselaarsloges, waarvan zelfs vrijmetselaren van de hoogste graden geen kennis hebben. 

De superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die vriendelijk de 'Nieuwe Wereldorde wordt genoemd. 

De achter de schermen heersende elite bepaalt niet alleen wat politici op de hoogste niveaus van de wereldpolitiek, maar ook wat media mogols, financiers, industriëlen en de leiders van terroristische organisaties moeten doen en laten. Wie een carriere in de politiek ambieert en de top wil bereiken dient lid te worden van de superloges. Stijgen op de politieke ladder is onmogelijk zonder deel uit te maken van een of meerdere van deze superloges. 

Alle hoge politici uit de Verenigde Staten, Rusland, Israel, Iran, Saoedi-Arabie, China en Europa zijn lid van een of meerdere van de superloges. Niet alleen Vladimir Poetin, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Tony Blair, George W. Bush, Hillary Clinton en Barack Obama, maar ook Jan Peter Balkenende, Mark Rutte en Jeroen Dijsselbloem zijn lid van de superloges. 

Binnen de superloges vindt men bijvoorbeeld ook de naam van Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank. Hij is lid van vijf verschillende superloges. Ook directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde is lid. Bovendien prominente Nederlanders: de president van de Nederlandse bank Klaas Knot en Ben van Beurden, CEO bij Rothschilds Royal Dutch. 

Niet alleen Osama Bin Laden was lid van twee superloges, ook veel prominente leiders uit het Midden-Oosten hebben zich bij de superloges aangesloten: zes prinsen van Saoedi-Arabie, zes vooraanstaande Iraniers en vier toonaangevende Israeliers. 

Andere persoonlijkheden binnen de superloges waren: John Dewey, John Maynard Keynes, Margaret Thatcher, Deng Xiaoping, Boris Jeltsin, Vladimir Lenin, de Sjah van Perzie, Moshe Dayan, Golda Meir, de anti-apartheidsleider Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Angelo Giuseppe Roncalli, de latere paus Johannes XXIII. 

De nooit eerder gepubliceerde informatie in dit unieke boek, waartoe slechts een enkeling toegang heeft, stelt de lezer in staat te doorzien wat zich werkelijk achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt en daar de patronen in te herkennen. 

Vergeet de bekende Bilderberg-groep, de Trilaterale Commissie, net als de Bohemian Club, de Fabian Society, de Pelgrim's Society, de Round Table, de Royal Institute for International Affairs en de Council of Foreign Relations, zij staan allemaal onder de ijzeren controle van de superloges. 

Deze zogenaamde geheime genootschappen hebben alleen secundaire functies ten opzichte van de doelstellingen die de elite in strikte zin nastreeft. Ze hebben geen enkele beslissingsbevoegdheid. Deze verenigingen mogen verschillen in hun manier van communicatie, maar ze hebben alleen maar als taak om namens de superloges, waar de echte machtsvragen worden besproken, als bliksemafleiders te werken, door rookgordijnen op te werpen en allerlei andere afleidingsmanoeuvres te creëren.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN