Vertaal deze pagina naar:

DE EUROPESE UNIE (EU) EN HET WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) HEBBEN ALLEEN MACHT ZOLANG DE BEVOLKING HEN ERKENT ALS HUN MACHTHEBBERS!

04-08-2023

Let even heel goed op beste medelanders,

 wat wij U proberen duidelijk te maken in dit artikel!


Elke dag worden we weer een stukje wijzer!

Iedereen kan zijn eigen clubje oprichten (zijn eigen huisregels en zogenaamde wetten uitvaardigen) en zijn eigen bedrijfsplannen uit laten voeren door goed betaalde huurlingen en/of acteurs, die na het ondertekenen van een aangeboden contract, (inclusief geheimhoudingsverklaring), met een afgesproken salaris en onderlinge afspraken, daarna orders dient op te volgen en/of orders dient uit te voeren conform de afspraken en condities in het arbeidscontract. 

Een geldig arbeidscontract dient altijd te worden getekend met een natte handtekening. Je bent vanaf dat moment persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk wat jij in die functie zelf uitvoert met je eigen mond, handen en voeten. Je bent vanaf dat moment hoofdelijk verantwoordelijk wat je gaat doen en ook wat je niet hebt uitgevoerd. In het geval van de politieagent, het vangen van de echte boeven en criminelen. Maar wat doen politieagenten in de praktijk? Ze roven kinderen weg bij hun ouders en arresteren slachtoffers van seksueel misbruik, waarheidsvinders en klokkenluiders.


De staat der Nederlanden is een bedrijf/organisatie, een rechtspersoon, evenals de EU en het WEF. 

Zij werken zoals het clubje als hierboven beschreven.

De Staat der Nederlanden, de EU en het WEF  zijn criminele organisaties, ja U leest het goed!

Ga ook onderzoek doen beste mensen, informeer jezelf!


Onderstaand bericht kwam bij iemand binnen middels een e-mail:

"Wij moeten u mededelen dat met de invoering van de nieuwe EU-betalingsrichtlijn klanten die bij ons een betaalrekening hebben, verplicht zijn hun gegevens te bevestigen. Helaas heeft u uw gegevens nog niet bevestigd, dus hebben we uw kaart uit voorzorg moeten blokkeren. Om ervoor te zorgen dat u uw kaart weer zoals gewoonlijk kunt gebruiken, voert u het identificatieproces uit met behulp van de onderstaande knop. Na voltooiing wordt uw kaart automatisch geactiveerd door ons systeem. Als u zich niet binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek legitimeert, moeten wij uw gegevens tegen betaling handmatig controleren."


Let nu goed op wanneer de natte handtekening ontbreekt en de naam van een mens/wezen/persoon

Over welke betaalkaart gaat het? Wie is verantwoordelijk voor dit schrijven? "Steek die betaalkaart maar in je eigen reet!" - Ik wil er helemaal niets meer mee te maken hebben. 

Dat zou nu je reactie moeten zijn!


Wij moeten helemaal niks!

Het is allemaal bangmakerij! Durf vanaf vandaag je eigen keuzes te gaan maken. Durf hardop te zeggen en/of te schrijven wat je zelf denkt. Doe zelf ook onderzoek en informeer jezelf, je familie en je beste vrienden. De grootste criminelen achter de schermen sturen hun eigen puppets aan in de Tweede Kamer.


Word lid van het Telegram kanaal VOLK WORDT WAKKER en informeer jezelf.

https://t.me/Volk_Wordt_Wakker_kanaal