Vertaal deze pagina naar:

DE HUIDIGE OVERHEID IS EEN ROVERHEID EN VOLGT DE WEF AGENDA 2030 OP VAN VOLKERENMOORD EN ONTEIGENING!

02-09-2023

Wanneer ze de WEF Agenda 2030 doorvoeren is het gedaan met de boeren, het MKB en de bevolking in Nederland!


*** BREAKING NEWS ***

Een lid van het Europees Parlement zegt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot terroristische organisatie moet worden verklaard vanwege de schade die zij heeft veroorzaakt en de leugens die zij heeft verspreid.


Over en Uit!

Als je het door hebt ga je het pas zien, we zijn in oorlog met het ongekozen WERELD ECONOMISCH SCHORUM (WEF), veel Nederlandse politici en hooggeplaatsten zijn lid van het WEF, het zijn volgelingen van een zeer gevaarlijke sekte, want je zal straks niets meer bezitten!


Hoever wil jij het laten komen beste Medelander?

Heb jij zulke leiders nodig in je leven die jou naar de afgrond brengen van je bestaan?

Een roverheid die kinderen rooft van ouders die door de toeslagenaffaire werden gedupeerd?

Of die jou aanraden een zelfmoordspuit (COVID-19 injectie) te nemen?

Woensdag 6 september 2023 is De Dag des Oordeels

Op woensdag 6 september 2023 heeft Youri Plate een afspraak met de Kamer van Koophandel in Utrecht. Youri zal dan omstreeks 11.00 uur ter plaatse zijn, dan begint ook aansluitend het interview met de bevolking. In de middag is er een meeting met medewerkers van de Kamer van Koophandel.

De medewerkers van de KvK zullen verslag doen wat ze dan tot heden hebben ontdekt, door toedoen van het onderzoek en de vele telefoontjes van Youri Plate naar de Kamer van Koophandel.


Oproep van Youri Plate om massaal naar Utrecht te komen!

Dit is een moment dat wij ons kunnen gaan verenigen met hetzelfde doel: VRIJHEID en het openbaar maken van al het onrecht wat ons (de mens) jarenlang is aangedaan door de (r)overheid.

Mensen dit kunnen wij heel groot maken - Samen met Plate TV en een grote menigte zal veel indruk gaan maken bij de bevolking!


Woensdag 6 september 2023 │ De Dag des Oordeels

Aanvang LIVE opnames PLATE TV: 11.00 uur

Locatie: Kamer van Koophandel, Utrecht

Adres: St. Jacobsstraat 300, 3511 BT Utrecht


Kom voor het jezelf, je familie, je kinderen en alle slachtoffers van de falende (r)overheid!

Sta ook even stil bij het feit dat veel vrijheidsstrijders en klokkenluiders in de gevangenis of psychiatrie zijn beland voor onze vrijheid en sommigen nog steeds in de gevangenis zitten.

Daarbij is het een groot dankjewel voor Youri Plate en de strijd die hij voor een ieder van ons geleverd heeft. Dit geldt ook voor de vele mensen die Youri Plate reeds langere tijd ondersteund hebben.

Be there!