Vertaal deze pagina naar:

AANKONDIGING NESARA / GESARA IN NEDERLAND EN IN DE REST VAN ONZE WERELD

08-04-2024

8 april 2024 - Totale zonsverduistering - Een uniek moment in de tijd.

NESARA / GESARA WORDT OP 8 APRIL 2024 VAN KRACHT IN DE HELE WERELD.

Meer info over NESARA / GESARA: https://t.me/GesaraNederland

N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, die door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000, vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland.

'Laat maar komen schreef Robin Ketelaars! Ik heb nog steeds deze website in beheer: https://nesara.nl'... Wie er helemaal in wil duiken kan dat doen door zijn website te bezoeken.

Wanneer deze wet op 8 april 2024 van kracht wordt, zal dat zeer grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland.

Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet.

Het klinkt ongelooflijk, maar het is waar: dát is namelijk de enorme impact van deze wet. Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over N.E.S.A.R.A. gesproken, toch bestaat het echt. Het is van het grootste belang dat elke wereldburger kennis neemt van deze wet. Daarom nu deze Nederlandstalige website. Te vinden bij www.nesara.be en www.nesara.nl.

Mondiale militaire operaties ontmaskeren satanische kliekjes en ondergrondse tunnels! 

GESARA's activering en de ineenstorting van de zionisten!

https://gazetteller.com/global-military-operations-expose-satanic-cabals-and-underground-tunnels-gesaras-activation-and-the-zionist-collapse/

THE KING IS IN THE BUILDING!

Update Tressy Trek Intel 30 december 2023

Het team werkte aan het feest en het vrijmaken van fondsen.

1. Het militaire team werkte van 24 tot 26 december 2023 aan NESARA/GESARA.

2. Er was een zachte aankondiging van GESARA.

3. We kennen tijdsbestekken van gebeurtenissen, geen exacte data.

4. De schulden tussen naties zijn allemaal vergeven en schoongeveegd.

5. GESARA is gestart tussen alle regeringen wereldwijd.

6. Vreemde valuta zullen de schulden niet afbetalen. Vreemde valuta zullen u helpen.

7. Sociale zekerheid zal niet bestaan.

8. Het geld dat naar iedereen toekomt, komt in gestructureerde betalingen tot $5000 voor 60 jaar en ouder. Mogelijk tijdsbestek januari 2024.

9. Alles is klaar. Het leger wacht op het Wereldgerechtshof totdat alle wettigheden tussen de naties correct zijn afgerond volgens het gewoonterecht.

10. Het Wereldgerechtshof neemt het papierwerk door.

11. Er hoeft niets meer te worden gedaan.

12. Gehandicapte senioren krijgen $7500.

13. Er zijn geen regels om $7500 te krijgen.

14. Iedereen die bewijst dat hij of zij een baan heeft, krijgt een universeel basisinkomen van $1200 per maand.

15. Als u niet kunt werken, krijgt u nog steeds de $ 1200, gebaseerd op het UBI.

16. Er zijn 200 programma's waarbij iedereen financiële overvloed krijgt volgens GESARA.

17. Alles wat gestolen wordt, wordt duizend keer en vaker teruggegeven.

18. Dit is de dag van overvloed die je versteld zal doen staan.

19. Het leger werkte de hele nacht door en wilde dat wij allemaal de Overvloed zouden ontvangen.

20. Het leger heeft de leiding, niet president Trump of de witte hoeden.

21. Het leger speelt 5D-schaak met president Trump.

22. Het leger moet strategisch en miticulus zijn bij de uitvoering van de laatste fasen van het plan.

23. Stop met elkaar aan te vallen. Stop met het aanvallen van Intel-providers.

24. Als je boos en ongeduldig bent en ervoor kiest om in een negatief energieveld te blijven, beschadig je jezelf.

27. Op de 25e werkte het leger de hele nacht aan Nesara.

28. Van de 24e tot de 26e NESARA werd het volgende bereikt. GESARA werd publiekelijk aangekondigd onder de USN en het werd vloeibaar gemaakt. Het geld stroomt.

29. Weg met een mentaliteit van gebrek. Begin te denken aan OVERVLOED.

30. Niet tegen het blik schoppen, geen vertragingen.

31. Er werd aangekondigd dat GESARA mediakanalen zou selecteren via het Starlink Satellite-systeem.

32. GESARA werd aangekondigd en hierdoor werd het legaal.

33. NESARA is liquide onder de USN. Het geld is VLOEIBAAR.

34. Het proces verloopt traag vanwege de wettigheid.

35. Er is geen blikje. We wachten op de wereldrechtbank totdat het papierwerk is geverifieerd volgens het gewoonterecht.

36. De Cabal liegt tegen banken en bankiers kwamen erachter dat ze boos waren. Sommige bankiers hebben hun baan opgezegd omdat we zo dicht bij het einde hiervan zijn.

40. Michael/Michelle Obama stelt zich NIET kandidaat voor het presidentschap. Gearresteerd.

41. Alles wat negatief is, is een LEUGEN.

42. Dit gebeurt nu, niet in 2025.

43. Op 1 januari 2024 wordt Irak illegaal als wettig betaalmiddel in Irak.

44. De Banken bereiden zich voor op de RV en GCR.

45. Er gebeurt zoveel en er is zoveel gebeurd.

46. President Trump zal OVERNACHTEN terug zijn.

47. Alles staat voor de deur.

48. Alles verandert binnen 12 uur na de Bekendmaking wereldwijd. 

(Tekst: Phil G.)

Er gaat wat gebeuren 2.0...

Wat komt eraan: Nooduitzendsysteem om de staat van beleg te activeren, kondigde GESARA aan, en de wereld die de 5e dimensie binnengaat! De wereld zoals we die kennen staat aan de vooravond van een transformatie die zo ingrijpend is dat het de structuur van onze samenleving zal herschrijven. Dit is niet zomaar een nieuwsbericht; Dit is de openbaring van je leven. Het plan, minutieus georkestreerd en verborgen in het volle zicht, staat op het punt zich te ontvouwen. Het gaat om het Emergency Broadcast System (EBS), de staat van beleg, de Global Economic Security and Reformation Act (GESARA) en nog veel meer.


Korte uitleg NESARA / GESARA

We staan nu op het punt de grootste ontdekkingen voor de Mensheid vrij te geven.

EBS (Emergency Broadcast System)

Laten we het eerst hebben over de EBS en de staat van beleg. De EBS, waarvan lang werd gedacht dat het een instrument was voor nationale noodsituaties, zal een centrale rol spelen in dit grootse plan. Verwacht wordt dat het het belangrijkste kanaal zal zijn voor het aankondigen van grote veranderingen, mogelijk inclusief de implementatie van de staat van beleg. Dit is geen oefening of louter speculatie; Dit is een berekende zet in een schaakspel dat al tientallen jaren in de schaduw wordt gespeeld.

Dan komt de GESARA-aankondiging, een moment dat het begin van een nieuw tijdperk zal markeren. GESARA is niet alleen een beleidswijziging; Het is een complete revisie van het wereldwijde financiële systeem. Het gaat erom eeuwen van financieel onrecht recht te zetten en de macht terug te geven aan het volk. De Deep State Cabal, die de rijkdom en hulpbronnen van de wereld heeft gecontroleerd, staat op het punt te worden onttroond. Dit is geen reddingsoperatie of een aalmoes; het is gerechtigheid.

De aflossingscentra, waar iedereen doorheen moet, zijn niet alleen voor degenen die obligaties en vreemde valuta bezitten. Zij zijn de poorten naar een nieuwe wereld, waar de waarheid zal worden onthuld in de "Onthullingen". Deze centra zullen de gruwelijke misdaden van de elite blootleggen, waaronder kinderhandel en andere onuitsprekelijke daden. De video's van militaire tribunalen en openbare executies zullen een bewijs zijn van het einde van een tijdperk van corruptie en bedrog.

Het Quantum Financial System (QFS) is de hoeksteen van deze nieuwe wereld. Het is een systeem dat zo geavanceerd is dat het misdaden tegen de menselijkheid in realtime kan detecteren en voorkomen. Dit is geen sciencefiction; Dit is de toekomst van bankieren. De QFS zal ervoor zorgen dat de rijkdom van de wereld wordt gebruikt voor het welzijn van de mensheid, niet voor de hebzucht van enkelen.

De nieuwe Regenboog Valuta, klaar om uitgebracht te worden, is het symbool van dit nieuwe tijdperk. Het staat voor transparantie, gelijkheid en welvaart voor iedereen. Uw fondsen, inclusief uw 401k en andere pensioenfondsen, zijn veilig en zijn al overgemaakt naar de QFS. Pas op voor oplichting die u iets anders vertelt; Uw financiële zekerheid is een topprioriteit in dit nieuwe systeem.

De nivellering van het speelveld zal revolutionair zijn. Schulden zullen worden schoongeveegd, kredietscores zullen irrelevant worden en financiële vrijheid zal de nieuwe norm zijn. Studieleningen, creditcards, autonota's, hypotheken en zelfs eerdere IRS-betalingen worden verrekend. Dit is het schuldjubileum waar we op hebben gewacht.

Maar het gaat niet alleen om financiële bevrijding. Deze verandering betekent een verschuiving naar een hoger bewustzijn, de 5e Dimensie, waar liefde en eenheid zullen zegevieren. De 4-daagse werkweken, het gemak van het leven op de 5D Nieuwe Aarde, zijn slechts een glimp van wat komen gaat. We gaan over van een wereld van schulden en slavernij naar een wereld van vrijheid en soevereiniteit.

Deze transformatie begon bij de boeren, die nu worden gecompenseerd met $ 800 miljoen. Het is een symbolisch gebaar, dat de wortels van deze beweging erkent en het begin van het einde voor het Centrale Banksysteem van de Deep State Cabal.

Voor degenen die afhankelijk zijn van de sociale zekerheid, wacht een meevaller. Binnenkort zullen begunstigden tot drie keer hun huidige bedrag ontvangen, mogelijk tot $ 5,000 per maand. Dit is niet zomaar een kleine beleidsaanpassing; Het is een financiële revolutie, die zorgt voor comfort en zekerheid in pensioenjaren, voorheen ongehoord.

De verlaging van de pensioenleeftijd naar 60 jaar, mogelijk 62 jaar, is meer dan alleen een aanpassing van de cijfers. Het is een radicale heroverweging van onze balans tussen werk en privéleven, waarbij de waarde van onze oudere jaren wordt erkend en miljoenen mensen de vrijheid krijgen om eerder van het leven te genieten.

Maar deze transformatie gaat verder dan individuele financiën. Het is een maatschappelijke revisie, waar zorg en mededogen niet alleen modewoorden zijn, maar de hoekstenen van onze nieuwe realiteit. De inzet om dakloosheid uit te roeien, met name onder veteranen en geesteszieken, spreekt boekdelen. Het gaat niet alleen om het bieden van een dak; Het gaat erom de waardigheid te herstellen en een helpende hand te bieden aan degenen die hebben gediend en geleden.

In de nabije toekomst kijken we niet alleen naar incrementele veranderingen. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin de structuren die ons leven lang hebben beheerst, worden ontmanteld en opnieuw worden uitgevonden. De IRS, een symbool van bureaucratische controle en complexiteit, is op zijn retour en markeert het einde van een tijdperk van ingewikkelde belastingstelsels.

De vastgoedmarkt, lange tijd een bron van financiële stress voor velen, staat op het punt een radicale transformatie te ondergaan. Stel je een wereld voor waarin de huizenprijzen terugkeren naar die van 1955, waardoor eigenwoningbezit voor iedereen toegankelijk wordt. Dit is niet alleen een marktcorrectie; Het is een maatschappelijke reset, die ervoor zorgt dat de basisbehoefte aan onderdak voor iedereen betaalbaar is.

Maar daar houden de veranderingen niet op. We betreden een tijdperk waarin niet alleen efficiënt, maar ook vrij aan onze energiebehoeften wordt voldaan, dankzij de energie-innovaties van Starlink en Tesla. Dit is een game-changer, niet alleen voor het huishoudbudget, maar ook voor onze relatie met het milieu.

Het zorglandschap staat aan de wieg van een ongekende transformatie. Het einde van Big Pharma zoals we die kennen, markeert de ineenstorting van een reus die lange tijd onze gezondheidskeuzes heeft gedomineerd. In plaats daarvan kijken we naar een toekomst waarin ziekenhuizen en traditionele zorginstellingen overbodig worden, vervangen door militaire medische bedden en baanbrekende behandelingen, ontgrendeld uit Nikola Tesla's kluis van 6.000 patenten.

Deze Med Beds, onder leiding van het Military Secret Space Force Program, betekenen een sprong voorwaarts in medische technologie en toegankelijkheid. Het idee dat de geredde en verhandelde kinderen al hebben geprofiteerd van deze technologie is een bewijs van het potentieel ervan.

Elke sector, van financiën tot onderwijs, van overheid tot technologie, ondergaat een radicale revisie. We evolueren niet alleen; we springen in een nieuwe dimensie - een 5D-wereld, een Gouden Tijdperk dat gelijkheid, duurzaamheid en welvaart belooft.

Deze nieuwe wereldorde gaat niet alleen over financiële en technologische vooruitgang. Het is een culturele en sociale revolutie. De verschuiving naar 4-daagse werkweken en een focus op creatieve en humanitaire projecten vertegenwoordigt een verschuiving in ons waardesysteem, waarbij welzijn en voldoening voorrang krijgen boven meedogenloze productiviteit.

In dit nieuwe tijdperk wordt de maatschappelijke hiërarchie ontmanteld. Alleenstaande moeders, geesteszieken en daklozen krijgen hetzelfde respect en dezelfde kansen als beroemdheden en politici. Dit is een wereld waar vriendelijkheid de valuta is, en gelijkheid is niet alleen een doel, maar een realiteit.

De transformatie strekt zich uit tot in onze huizen en gemeenschappen. Ouderschapslessen, een hernieuwde focus op gezinswaarden en de ontwapening van media markeren een verschuiving naar koesterende, ondersteunende omgevingen voor iedereen.

Bekijk en beluister de onderstaande video:

Met dank aan E.J. Poorterman voor het aanleveren van de tekst.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN