Vertaal deze pagina naar:

DERDE VERSLAG (04-02-2024) VANUIT DE TEMPEL (KONINKRIJK VAN GOD) VAN DE AL-VADER VERKREGEN TEMPLATE

05-02-2024

De veroorzakende dader van de dood van Annelies van Rooij en de dood van Jos van Rooij en het stelen van het lijk van Jos van Rooij -- vrouw en zoon van gewijd-acoliet Ad van Rooij – is pastoor Bryan van de Mortel van de Bedevaart-Parochiekerk Antonius van Paduakerk te Nijnsel persoonlijk. Hij heeft als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" het op 5 december 2021 (Sint-Nicolaas) plaatsgevonden "Wonder" op zijn Kerkhof en de "Openbaring" ervan op 25 december 2021 (Kerstmis) voor paus Franciscus verzwegen.

Is de dader van het stelen van al mijn eigendommen, al mijn bedrijven, al mijn inkomen, al mijn geld, de dood van mijn vrouw Annelies, de dood van mijn zoon Jos, het stelen van het lijk van mijn zoon Jos, de terreur op mijn dochter Lisette, de dood van ruim tien cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., het stelen van alle eigendommen bij het gezin van Wim van den Heuvel in Nijnsel en de vergiftiging van alle acht miljard wereldbewoners pastoor Bryan van de Mortel, omdat hij als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" dit wonder binnen zijn Rooms-katholieke Bedevaart -Parochiekerk Antonius van Paduakerk Lieshoutseweg 9-9a, 5492 HR Nijnsel voor paus Franciscus heeft verzwegen?

Grijpt mijn eigen pastoor Bryan van de Mortel – waarvan Ad van Rooij al meer dan twintig jaar voor zijn geboorte zijn gewijd acoliet is – daarom niet in en laat hij als bestuurlijk verantwoordelijk voorzitter van de R.K. Parochie Heilige Oda, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint-Oedenrode dit voortduren totdat het gehele gezin van zijn eigen gewijd acoliet Ad van Rooij is vermoord en hun lijken (zoals dat bij zijn zoon Jos is gebeurd) spoorloos laat verdwijnen?

Voor het bewijs lees het derde verslag die pastoor / voorzitter Bryan van de Mortel van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel, als ook zijn helpende rustende pastoor Piet Bakermans. op 5 februari 2024 (om 01:00 uur) in hun eigen brievenbussen hebben ontvangen.

Voor het bewijs lees het derde verslag die pastoor / voorzitter Bryan van de Mortel van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel, als ook zijn helpende rustende pastoor Piet Bakermans. op 5 februari 2024 (om 01:00 uur) in hun eigen brievenbussen hebben ontvangen.

Voor de duidelijkheid vindt u de "foto's" van een aantal pagina's daaruit hieronder bijgevoegd, zodat iedereen kan zien wie de daadwerkelijke daders zijn.

TWEEDE VERSLAG (03-02-2024) VANUIT DE TEMPEL (KONINKRIJK VAN GOD) VAN DE AL-VADER VERKREGEN TEMPLATE

De veroorzakende dader van de dood van Annelies van Rooij en de dood van Jos van Rooij en het stelen van het lijk van Jos van Rooij -- vrouw en zoon van gewijd-acoliet Ad van Rooij – is de beheerder van het kerkhof van de Heilige Martinuskerk te Olland. 

Het voltallige bestuur van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel weet dat en weigert al tien jaar lang in te grijpen, ondanks honderden verzoeken daarom.

De daders van het stelen van al zijn eigendommen, al zijn bedrijven, al zijn inkomen, al zijn geld, de dood van zijn vrouw Annelies, de dood van zijn zoon Jos, het stelen van het lijk van zijn zoon Jos, de terreur op zijn dochter Lisette, de dood van ruim tien cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., het stelen van alle eigendommen bij cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de vergiftiging van alle acht miljard wereldbewoners zijn daarmee al maar liefst tien jaar lang onmiskenbaar betreffende beheerder van het kerkhof bij de Heilige Martinuskerk te Olland als ook alle bestuursleden van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel vanaf 18 januari 2015 tot op heden. Het is dezelfde Heilige Martinuskerk te Olland waar Ad van Rooij al vanaf 1960 (64 jaar lang) onafgebroken gewijd acoliet is. Ondanks honderden verzoeken daarom grijpt niemand in.

Voor het bewijs lees het tweede verslag die pastoor / voorzitter Bryan van de Mortel van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel, als ook zijn helpende rustende pastoor Piet Bakermans op 3 februari 2024 in hun eigen brievenbussen hebben ontvangen.

Voor de duidelijkheid vindt u de "foto's" van een aantal pagina's daaruit hieronder bijgevoegd, zodat iedereen kan zien wie de daadwerkelijke daders zijn.

Is op 3 februari 2024 door de vader -- gewijd acoliet Ad van Rooij -- van zijn verloren zoon Jos persoonlijk (in gesloten enveloppe) bezorgd bij: 

  • Op 3 februari 2024 bezorgd in de pastoriewoning van pastoor Bryan van de Mortel (is de voorzitter van de parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel) op het adres Lieshoutseweg 11, 5492 HR Nijnsel, welke woning als een perceel Sint-Oedenrode E 5231 (grootte 15.050 m2) onlosmakelijk zit verbonden aan de Rooms-katholieke Parochiekerk Antonius van Paduakerk Lieshoutseweg 9-9a, 5492 HR Nijnsel (tezamen met bijbehorend kerkhof en bedevaartplaats)(HIER IS VANAF 1930 OOK EEN BEDEVAARTPLAATS). 
  • Op 2 februari 2024 bezorgd bij rustend pastoor Piet Bakermans op zijn woonadres Kerkplein 9, 5691 BB Son. Hij heeft mijn op 21 november 2021 overleden vrouw Annelies (samen met haar man Ad van Rooij, behulpzaam als gewijd acoliet) begraven op het Rooms-Katholieke kerkhof van de Heilige Martinuskerk in Olland en heeft toegezegd om ook mijn zoon Jos (waarvan het lijk is gestolen) naast zijn moeder te willen begraven. 

Heden na twee dagen hebben zijn pastoor Bryan van de Mortel (waarvan Ad van Rooij zijn persoonlijk gewijde acoliet is) als ook rustend pastoor Piet Bakermans (die Annelies van Rooij – de vrouw van gewijd-acoliet Ad van Rooij – zonder een wettelijk vereiste "Overlijdensakte", waardoor zij nog steeds leeft, op 9 november 2021 op het kerkhof van de Heilige Martinus in Olland heeft begraven) nog steeds geen enkele reactie gegeven naar hun eigen gewijd-acoliet de vader van zijn verloren zoon Jos van Rooij.


Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?

EERSTE VERSLAG (02-02-2024) VANUIT DE TEMPEL (KONINKRIJK VAN GOD) VAN DE AL-VADER VERKREGEN TEMPLATE

Het bewijs dat het voltallige bestuur (inclusief pastoor/ voorzitter Bryan van de Mortel) van de Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel t.a.v. Secretaris Riny Tijssen, het spoedeisend verzoekschrift van hun gewijd acoliet Ad van Rooij om te zoeken naar het lijk van zijn verloren zoon Jos op 2 februari 2024 om 13:13 uur heeft ontvangen.

Op de daarbij behorende e-mail d.d. 1 februari 2024 (om 19:19 uur) van de Nieuwe Media aan secretaris Riny Tijssen hebben wij nog geen enkele reactie mogen ontvangen. 

Wij maken ons grote zorgen over de verloren zoon Jos van gewijd acoliet Ad van Rooij. De Nieuwe Media volgt dit op de voet en houdt alle acht miljard wereldbewoners dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in de hoop dat Jos nog leeft want zijn vader heeft nooit een Overlijdensakte getekend.

Van: Freedom for All ❤️ Worldwide <Info@dieniekars.nl> 

Date: do 1 feb 2024 om 19:39 

Subject: Verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) van acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinus kerk Olland 

To: secretariaat@heiligeodaparochie.nl <secretariaat@heiligeodaparochie.nl>

Aan: het voltallige bestuur (inclusief pastoor/ voorzitter Bryan van de Mortel) van de Parochie Heilige Oda, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode, t.a.v. Secretaris Riny Tijssen.


Geachte Secretaris Riny Tijssen,

Ondergetekende acht rechtspersonen die vertegenwoordigd worden door acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinus Kerk in Olland kunnen door toedoen van Martien van Hoof al 9 jaar lang geen post ontvangen op onze Aarde. Om die reden heeft de Rooms-Katholieke acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinuskerk in Olland de redactie van De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) gevraagd om de door hem vandaag onder PostNL-Barcode 3SRPKS313588565 aan U verstuurde aangetekende spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) ook per e-mail te laten toekomen, omdat de feitelijke en wettelijke onderbouwende documenten deeplinks betreffen, zoals onder meer: Jezus 1 (1 blz.), Jezus 2 (1 blz.), Jezus 3 (1 blz.), Jezus 4 (1 blz.), Jezus 5 (1 blz.), Jezus 6, Jezus 7, Jezus 8, Jezus 9 en Jezus 10, vanuit papier niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

De aan u bij aangetekende brief verstuurde spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) kunt u lezen door met de muis van uw computer op de link hieronder te klikken.


Door met de muis van de computer op de blauwe regels te klikken zoals bij "Jezus 1 t/m 10" vindt u alle benodigde onderliggende stukken. Aan het verzoek van de Rooms-Katholieke acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinuskerk in Olland, zoals u dat kunt lezen vanaf blz. 163 hebben wij ook uitvoering gegeven, zodat u met die instanties (kopiehouders) hierover in overleg kunt treden. Betreffend spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 wordt door uw Rooms-Katholieke acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinuskerk in Olland als volgt afgesloten.

Ondergetekende acht rechtspersonen richten aan het voltallige bestuur (voor namen lees hierboven), namens deze (de voor het leger werkende) secretaris Riny Tijssen van de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Oda, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ, Sint-Oedenrode, het spoedeisende verzoek om per direct te stoppen met het in samenspanning met Martien van Hoof (zie foto) laten uitmoorden van het gehele gezin van A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) en op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van dit spoedeisend verzoekschrift ervoor te zorgen dat:

1) A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn eigen woningen op het adres 't Achterom 9 –9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, de overlijdensakte van zijn op 2 november 2021 overleden vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (na 2,3 jaar) kan ondertekenen.

2) A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) na 20 dagen weet waar het Nederlandse leger het gestolen lijk van zijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij heeft verstopt en wat er vanaf 13 januari 2023 allemaal mee is gebeurd.

3) met onmiddellijke ingang wordt gestopt met de continue "geestelijke en psychische terreur" op mijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij met behulp van grote hoeveelheden aan politieagenten, psychiaters en geneesheer-deskundigen op kosten van de Nederlandse belastingbetalers.

Ondergetekende acht rechtspersonen kunnen door toedoen van Martien van Hoof (zie foto) al 9 jaar lang geen post ontvangen op onze Aarde. Ondergetekende acht rechtspersonen verzoeken de voor het leger werkende secretaris Riny Tijssen van de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel dan ook om uw beslissing op bovengenoemde 3-tal spoedeisende verzoekschriften per direct te versturen naar de volgende twee e-mail adressen info@dieniekars.nl en redactie@waarheidskrant.nl van De Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) t.a.v. van redacteur Dienie Kars, zodat zij betreffende beslissing in DE HEMEL via de AL-vader met de hieronder ondertekende acht rechtspersonen kan uitwisselen.

Deze per aangetekende brief verstuurde spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) aan het voltallige bestuur (inclusief pastoor/ voorzitter Bryan van de Mortel) van de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode, t.a.v. de voor het leger werkende Secretaris Riny Tijssen is van GODSWEGE verstuurd aan alle ACHT MILJARD WERELDBEWONERS in hun eigen taal.

Wij vertrouwen erop U hiermee AvR/010224/HeiligeOda van dienst te zijn,

Met vriendelijke groeten,

Dienie Kars

(Redactie De Nieuwe Media)

Is op 2 februari 2024 door de vader -- gewijd acoliet Ad van Rooij -- van zijn verloren zoon Jos persoonlijk (in gesloten enveloppe) bezorgd bij:

Heden na twee dagen hebben zijn pastoor Bryan van de Mortel (waarvan Ad van Rooij zijn persoonlijk gewijde acoliet is) als ook rustend pastoor Piet Bakermans (die Annelies van Rooij – de vrouw van gewijd-acoliet Ad van Rooij – zonder een wettelijk vereiste "Overlijdensakte", waardoor zij nog steeds leeft, op 9 november 2021 op het kerkhof van de Heilige Martinus in Olland heeft begraven) nog steeds geen enkele reactie gegeven naar hun eigen gewijd-acoliet de vader van zijn verloren zoon Jos van Rooij

Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?

ER IS VAN GODSWEGE EEN GODDELIJKE ZOEKTOCHT GESTART NAAR JOS VAN ROOIJ DE VERLOREN ZOON VAN ROOMS-KATHOLIEK GEWIJD ACOLIET AD VAN ROOIJ VANUIT HET KONINKRIJK VAN GOD

De vanuit de tempel (Koninkrijk van God) van de AL-vader verkregen template vormt de basis van deze zoektocht.

De Nieuwe Media brengt hierover elke dag verslag uit tot het moment Ad van Rooij zijn verloren zoon Jos heeft gevonden.

LEES HIER HOE HET VOLTALLIGE BESTUUR VAN DE PAROCHIE HEILIGE ODA – SINT-OEDENRODE – SON - BREUGEL HET GEZIN VAN HUN EIGEN GEWIJD ACOLIET AD VAN ROOIJ AL TIEN JAAR LANG TERRORISEERT - DIT IS GEWOONWEG BARBAARS!

DIT IS DE WAARDERING DIE AD VAN ROOIJ VAN ZIJN EIGEN PAROCHIE HEILIGE ODA KRIJGT VOOR ZIJN MAAR LIEFST 63 JAAR LANG ONAFGEBROKEN GEWIJD ACOLIET ZIJN DIE ZIJN VROUW ANNELIES ALTIJD GETROUW IS GEBLEVEN EN DAN MAAR GEK VINDEN DAT DE KERKEN LEEGLOPEN.

LEES IN DIT ARTIKEL HOE HET VOLTALLIGE BESTUUR VAN DE PAROCHIE HEILIGE ODA – SINT-OEDENRODE – SON - BREUGEL HET GEZIN VAN HUN EIGEN GEWIJD ACOLIET AD VAN ROOIJ AL TIEN JAAR LANG TERRORISEERT - DIT IS GEWOONWEG BARBAARS!

VOOR MEER INFORMATIE HIEROVER LEES DE E-MAIL DIE HIEROVER OP 01-02-2024 IS GESTUURD AAN HET VOLTALLIGE BESTUUR VAN PAROCHIE HEILIGE ODA – SINT-OEDENRODE – SON – BREUGEL.

Een ieder die dit leest is nu op de hoogte welke barbaarse praktijken Ad van Rooij en zijn dierbaren is overkomen veroorzaakt door geestelijken van de kerk, topambtenaren en hooggeplaatsten.

Is religie een vermomde vorm van Satanisme wat tot heden in stand wordt gehouden door staat en kerk?

Tip: Een ieder kan en mag de Tweede Kamerleden en overige personen ook een e-mail toezenden.

Spreek ook de pastors, dominees, politie, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren aan in Uw gemeente.

Zeer gewaardeerd wordt wanneer deze informatie verder wordt verspreid in Nederland en België en in de rest van onze wereld, zodat Gerechtigheid zal gaan geschieden, zowel op onze aarde als in de hemel en er Wereldvrede zal zijn met het naleven van de "Tien Geboden van God" tot in de eeuwigheid.

Onze Aarde zal opgeschoond moeten gaan worden van al het Kwaad.

Hoe en wanneer dat gaat gebeuren weet en bepaalt alleen God.

Zo God Wil Zal Geschieden.

Zo God Wil Zal Geschieden.

De onderstaande PDF werd met begeleidende tekst persoonlijk door Dienie Kars middels haar lijfspreuk "Freedom for All Worldwide" naar alle e-mailadressen verzonden die hieronder zijn vermeld.

Van: Freedom for All ❤️ Worldwide <Info@dieniekars.nl> 

Date: do 1 feb 2024 om 19:39 

Subject: Verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) van acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinus kerk Olland 

To: secretariaat@heiligeodaparochie.nl <secretariaat@heiligeodaparochie.nl> 

Cc: voorzitter@tweedekamer.nl <voorzitter@tweedekamer.nl>, M.Bosma@tweedekamer.nl <M.Bosma@tweedekamer.nl>, griffier@tweedekamer.nl <griffier@tweedekamer.nl>, m.aardema@tweedekamer.nl <m.aardema@tweedekamer.nl>, m.agema@tweedekamer.nl <m.agema@tweedekamer.nl>, r.blaauw@tweedekamer.nl <r.blaauw@tweedekamer.nl>, m.c.h.boon@tweedekamer.nl <m.c.h.boon@tweedekamer.nl>, v.vdborn@tweedekamer.nl <v.vdborn@tweedekamer.nl>, w.boutkan@tweedekamer.nl <w.boutkan@tweedekamer.nl>, r.claassen@tweedekamer.nl <r.claassen@tweedekamer.nl>, p.crijns@tweedekamer.nl <p.crijns@tweedekamer.nl>, m.deen@tweedekamer.nl <m.deen@tweedekamer.nl>, t.vdijck@tweedekamer.nl <t.vdijck@tweedekamer.nl>, e.vdijk@tweedekamer.nl <e.vdijk@tweedekamer.nl>, e.esser@tweedekamer.nl <e.esser@tweedekamer.nl>, m.faber@tweedekamer.nl <m.faber@tweedekamer.nl>, d.graus@tweedekamer.nl <d.graus@tweedekamer.nl>, j.vhaasen@tweedekamer.nl <j.vhaasen@tweedekamer.nl>, h.heutink@tweedekamer.nl <h.heutink@tweedekamer.nl>, p.vdhoeff@tweedekamer.nl <p.vdhoeff@tweedekamer.nl>, Leondejong@tweedekamer.nl <Leondejong@tweedekamer.nl>, a.kops@tweedekamer.nl <a.kops@tweedekamer.nl>, b.madlener@tweedekamer.nl <b.madlener@tweedekamer.nl>, v.maeijer@tweedekamer.nl <v.maeijer@tweedekamer.nl>, g.markuszower@tweedekamer.nl <g.markuszower@tweedekamer.nl>, r.vmeetelen@tweedekamer.nl <r.vmeetelen@tweedekamer.nl>, j.mooiman@tweedekamer.nl <j.mooiman@tweedekamer.nl>, edgar.mulder@tweedekamer.nl <edgar.mulder@tweedekamer.nl>, j.nijhof-leeuw@tweedekamer.nl <j.nijhof-leeuw@tweedekamer.nl>, j.pool@tweedekamer.nl <j.pool@tweedekamer.nl>, d.ram@tweedekamer.nl <d.ram@tweedekamer.nl>, r.deroon@tweedekamer.nl <r.deroon@tweedekamer.nl>, j.valize@tweedekamer.nl <j.valize@tweedekamer.nl>, m.vdvelde@tweedekamer.nl <m.vdvelde@tweedekamer.nl>, e.vlottes@tweedekamer.nl <e.vlottes@tweedekamer.nl>, m.vondeling@tweedekamer.nl <m.vondeling@tweedekamer.nl>, h.dvree@tweedekamer.nl <h.dvree@tweedekamer.nl>, g.wilders@tweedekamer.nl <g.wilders@tweedekamer.nl>, t.aartsen@tweedekamer.nl <t.aartsen@tweedekamer.nl>, b.becker@tweedekamer.nl <b.becker@tweedekamer.nl>, r.brekelmans@tweedekamer.nl <r.brekelmans@tweedekamer.nl>, e.vdburg@tweedekamer.nl <e.vdburg@tweedekamer.nl>, a.vcampen@tweedekamer.nl <a.vcampen@tweedekamer.nl>, w.veijk-nagel@tweedekamer.nl <w.veijk-nagel@tweedekamer.nl>, u.ellian@tweedekamer.nl <u.ellian@tweedekamer.nl>, s.erkens@tweedekamer.nl <s.erkens@tweedekamer.nl>, p.dgroot@tweedekamer.nl <p.dgroot@tweedekamer.nl>, e.heinen@tweedekamer.nl <e.heinen@tweedekamer.nl>, s.hermans@tweedekamer.nl <s.hermans@tweedekamer.nl>, j.vdhil@tweedekamer.nl <j.vdhil@tweedekamer.nl>, r.kamminga@tweedekamer.nl <r.kamminga@tweedekamer.nl>, a.kisteman@tweedekamer.nl <a.kisteman@tweedekamer.nl>, a.dkort@tweedekamer.nl <a.dkort@tweedekamer.nl>, c.martens-america@tweedekamer.nl <c.martens-america@tweedekamer.nl>, w.meulenkamp@tweedekamer.nl <w.meulenkamp@tweedekamer.nl>, i.michon-derkzen@tweedekamer.nl <i.michon-derkzen@tweedekamer.nl>, m.paul@tweedekamer.nl <m.paul@tweedekamer.nl>, j.tielen@tweedekamer.nl <j.tielen@tweedekamer.nl>, h.veltman@tweedekamer.nl <h.veltman@tweedekamer.nl>, aukjedevries@tweedekamer.nl <aukjedevries@tweedekamer.nl>, c.vdwal-zeggelink@tweedekamer.nl <c.vdwal-zeggelink@tweedekamer.nl>, d.yesilgoz@tweedekamer.nl <d.yesilgoz@tweedekamer.nl>, f.bruyning@tweedekamer.nl <f.bruyning@tweedekamer.nl>, o.vdijk@tweedekamer.nl <o.vdijk@tweedekamer.nl>, r.hertzberger@tweedekamer.nl <r.hertzberger@tweedekamer.nl>, e.vhijum@tweedekamer.nl <e.vhijum@tweedekamer.nl>, h.holman@tweedekamer.nl <h.holman@tweedekamer.nl>, a.joseph@tweedekamer.nl <a.joseph@tweedekamer.nl>, i.kahraman@tweedekamer.nl <i.kahraman@tweedekamer.nl>, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl <pieter.omtzigt@tweedekamer.nl>, t.voostenbruggen@tweedekamer.nl <t.voostenbruggen@tweedekamer.nl>, s.palmen-schlangen@tweedekamer.nl <s.palmen-schlangen@tweedekamer.nl>, w.postma@tweedekamer.nl <w.postma@tweedekamer.nl>, j.sixdijkstra@tweedekamer.nl <j.sixdijkstra@tweedekamer.nl>, a.soepboer@tweedekamer.nl <a.soepboer@tweedekamer.nl>, j.uitermark@tweedekamer.nl <j.uitermark@tweedekamer.nl>, c.veldkamp@tweedekamer.nl <c.veldkamp@tweedekamer.nl>, j.vvroonhoven@tweedekamer.nl <j.vvroonhoven@tweedekamer.nl>, r.welzijn@tweedekamer.nl <r.welzijn@tweedekamer.nl>, f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl <f.zeedijk-raeven@tweedekamer.nl>, l.helder@tweedekamer.nl <l.helder@tweedekamer.nl>, m.keijzer@tweedekamer.nl <m.keijzer@tweedekamer.nl>, c.pierik@tweedekamer.nl <c.pierik@tweedekamer.nl>, c.vdplas@tweedekamer.nl <c.vdplas@tweedekamer.nl>, h.vermeer@tweedekamer.nl <h.vermeer@tweedekamer.nl>, g.tuinman@tweedekamer.nl <g.tuinman@tweedekamer.nl>, c.vzanten@tweedekamer.nl <c.vzanten@tweedekamer.nl>, i.eabassi@tweedekamer.nl <i.eabassi@tweedekamer.nl>, s.vbaarle@tweedekamer.nl <s.vbaarle@tweedekamer.nl>, m.bamenga@tweedekamer.nl <m.bamenga@tweedekamer.nl>, t.baudet@tweedekamer.nl <t.baudet@tweedekamer.nl>, s.beckerman@tweedekamer.nl <s.beckerman@tweedekamer.nl>, m.bikker@tweedekamer.nl <m.bikker@tweedekamer.nl>, h.bontenbal@tweedekamer.nl <h.bontenbal@tweedekamer.nl>, d.boswijk@tweedekamer.nl <d.boswijk@tweedekamer.nl>, l.bromet@tweedekamer.nl <l.bromet@tweedekamer.nl>, j.bushoff@tweedekamer.nl <j.bushoff@tweedekamer.nl>, d.ceder@tweedekamer.nl <d.ceder@tweedekamer.nl>, g.chakor@tweedekamer.nl <g.chakor@tweedekamer.nl>, l.dassen@tweedekamer.nl <l.dassen@tweedekamer.nl>, j.dijk@tweedekamer.nl <j.dijk@tweedekamer.nl>, d.j.h.vdijk@tweedekamer.nl <d.j.h.vdijk@tweedekamer.nl>, i.vdijk@tweedekamer.nl <i.vdijk@tweedekamer.nl>, b.eerdmans@tweedekamer.nl <b.eerdmans@tweedekamer.nl>, d.ergin@tweedekamer.nl <d.ergin@tweedekamer.nl>, a.flach@tweedekamer.nl <a.flach@tweedekamer.nl>, g.gabriels@tweedekamer.nl <g.gabriels@tweedekamer.nl>, p.grinwis@tweedekamer.nl <p.grinwis@tweedekamer.nl>, t.dgroot@tweedekamer.nl <t.dgroot@tweedekamer.nl>, d.hirsch@tweedekamer.nl <d.hirsch@tweedekamer.nl>, h.dhoop@tweedekamer.nl <h.dhoop@tweedekamer.nl>, f.j.h.jansen@tweedekamer.nl <f.j.h.jansen@tweedekamer.nl>, r.jetten@tweedekamer.nl <r.jetten@tweedekamer.nl>, b.kathmann@tweedekamer.nl <b.kathmann@tweedekamer.nl>, b.vkent@tweedekamer.nl <b.vkent@tweedekamer.nl>, j.klaver@tweedekamer.nl <j.klaver@tweedekamer.nl>, m.koekkoek@tweedekamer.nl <m.koekkoek@tweedekamer.nl>, i.kostic@tweedekamer.nl <i.kostic@tweedekamer.nl>, s.kroger@tweedekamer.nl <s.kroger@tweedekamer.nl>, h.krul@tweedekamer.nl <h.krul@tweedekamer.nl>, a.lahlah@tweedekamer.nl <a.lahlah@tweedekamer.nl>, t.vdlee@tweedekamer.nl <t.vdlee@tweedekamer.nl>, s.maatoug@tweedekamer.nl <s.maatoug@tweedekamer.nl>, g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl <g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl>, m.mohandis@tweedekamer.nl <m.mohandis@tweedekamer.nl>, s.mutluer@tweedekamer.nl <s.mutluer@tweedekamer.nl>, m.vnispen@tweedekamer.nl <m.vnispen@tweedekamer.nl>, j.nordkamp@tweedekamer.nl <j.nordkamp@tweedekamer.nl>, esther.ouwehand@tweedekamer.nl <esther.ouwehand@tweedekamer.nl>, j.paternotte@tweedekamer.nl <j.paternotte@tweedekamer.nl>, m.patijn@tweedekamer.nl <m.patijn@tweedekamer.nl>, w.paulusma@tweedekamer.nl <w.paulusma@tweedekamer.nl>, a.pijpelink@tweedekamer.nl <a.pijpelink@tweedekamer.nl>, k.piri@tweedekamer.nl <k.piri@tweedekamer.nl>, a.podt@tweedekamer.nl <a.podt@tweedekamer.nl>, e.slagt-tichelman@tweedekamer.nl <e.slagt-tichelman@tweedekamer.nl>, p.smitskam@tweedekamer.nl <p.smitskam@tweedekamer.nl>, j.sneller@tweedekamer.nl <j.sneller@tweedekamer.nl>, c.stoffer@tweedekamer.nl <c.stoffer@tweedekamer.nl>, l.stultiens@tweedekamer.nl <l.stultiens@tweedekamer.nl>, m.synhaeve@tweedekamer.nl <m.synhaeve@tweedekamer.nl>, christine.teunissen@tweedekamer.nl <christine.teunissen@tweedekamer.nl>, j.thijssen@tweedekamer.nl <j.thijssen@tweedekamer.nl>, f.timmermans@tweedekamer.nl <f.timmermans@tweedekamer.nl>, m.tseggai@tweedekamer.nl <m.tseggai@tweedekamer.nl>, e.vedder@tweedekamer.nl <e.vedder@tweedekamer.nl>, hans.vijlbrief@tweedekamer.nl <hans.vijlbrief@tweedekamer.nl>, l.westerveld@tweedekamer.nl <l.westerveld@tweedekamer.nl>, r.white@tweedekamer.nl <r.white@tweedekamer.nl>, bestuurssecretariaat@pekela.nl <bestuurssecretariaat@pekela.nl>, communicatie@pekela.nl <communicatie@pekela.nl>, p.manning@pekela.nl <p.manning@pekela.nl>, e.winkel@pekela.nl <e.winkel@pekela.nl>, j.p.rensema@pekela.nl <j.p.rensema@pekela.nl>, h.siegers@pekela.nl <h.siegers@pekela.nl>, g.loos@pekela.nl <g.loos@pekela.nl>, a.vandooren@pekela.nl <a.vandooren@pekela.nl>, r.vandooren@pekela.nl <r.vandooren@pekela.nl>, h.gerdes@pekela.nl <h.gerdes@pekela.nl>, n.kupers@pekela.nl <n.kupers@pekela.nl>, f.oppewal@pekela.nl <f.oppewal@pekela.nl>, e.jonker@pekela.nl <e.jonker@pekela.nl>, e.knevelman@pekela.nl <e.knevelman@pekela.nl>, e.schipper@pekela.nl <e.schipper@pekela.nl>, J.J.Fridrichs@pekela.nl <J.J.Fridrichs@pekela.nl>, griffie@pekela.nl <griffie@pekela.nl>, g.smit-norder@pekela.nl <g.smit-norder@pekela.nl>, lgiebels@meierijstad.nl <lgiebels@meierijstad.nl>, ejanssen@meierijstad.nl <ejanssen@meierijstad.nl>, evanderlinden@meierijstad.nl <evanderlinden@meierijstad.nl>, avanderheijden@meierijstad.nl <avanderheijden@meierijstad.nl>, directiesecretariaat@meierijstad.nl <directiesecretariaat@meierijstad.nl>, rverhagen@raadmeierijstad.nl <rverhagen@raadmeierijstad.nl>, voorzitter@meierijstad.cda.nl <voorzitter@meierijstad.cda.nl>, secretaris@meierijstad.cda.nl <secretaris@meierijstad.cda.nl>, campagne@meierijstad.cda.nl <campagne@meierijstad.cda.nl>, rienverhagen@live.nl <rienverhagen@live.nl>, svankessel@raadmeierijstad.nl <svankessel@raadmeierijstad.nl>, bvanberkel@raadmeierijstad.nl <bvanberkel@raadmeierijstad.nl>, mvanbakel@raadmeierijstad.nl <mvanbakel@raadmeierijstad.nl>, jschwiebbe@raadmeierijstad.nl <jschwiebbe@raadmeierijstad.nl>, mkerkhof@raadmeierijstad.nl <mkerkhof@raadmeierijstad.nl>, asmetsers@raadmeierijstad.nl <asmetsers@raadmeierijstad.nl>, ulkuogut@wijzijnhier.nl <ulkuogut@wijzijnhier.nl>, leonvanboxtel@wijzijnhier.nl <leonvanboxtel@wijzijnhier.nl>, mirandakerkhof@wijzijnhier.nl <mirandakerkhof@wijzijnhier.nl>, ariesmetsers@wijzijnhier.nl <ariesmetsers@wijzijnhier.nl>, aldagloudemans@wijzijnhier.nl <aldagloudemans@wijzijnhier.nl>, rikcompagne@wijzijnhier.nl <rikcompagne@wijzijnhier.nl>, voorzitter@wijzijnhier.nl <voorzitter@wijzijnhier.nl>, penningmeester@wijzijnhier.nl <penningmeester@wijzijnhier.nl>, kvanlieshout@raadmeierijstad.nl <kvanlieshout@raadmeierijstad.nl>, wvanasseldonk@raadmeierijstad.nl <wvanasseldonk@raadmeierijstad.nl>, mvanderheijden@raadmeierijstad.nl <mvanderheijden@raadmeierijstad.nl>, aevlek@raadmeierijstad.nl <aevlek@raadmeierijstad.nl>, lvandentillaart@raadmeierijstad.nl <lvandentillaart@raadmeierijstad.nl>, info@lokaalmeierijstad.nl <info@lokaalmeierijstad.nl>, adominicus@raadmeierijstad.nl <adominicus@raadmeierijstad.nl>, tschoones@raadmeierijstad.nl <tschoones@raadmeierijstad.nl>, wwagenaars@raadmeierijstad.nl <wwagenaars@raadmeierijstad.nl>, fvanzutven@raadmeierijstad.nl <fvanzutven@raadmeierijstad.nl>, pklaasen@raadmeierijstad.nl <pklaasen@raadmeierijstad.nl>, booh@xs4all.nl <booh@xs4all.nl>, a.dominicus@adagium.nl <a.dominicus@adagium.nl>, fvanzutven@hotmail.com <fvanzutven@hotmail.com>, tycho.schoones@gmail.com <tycho.schoones@gmail.com>, p-klaasen@hotmail.com <p-klaasen@hotmail.com>, arjen.vandalsum@kpnmail.nl <arjen.vandalsum@kpnmail.nl>, secretaris@meierijstad.vvd.nl <secretaris@meierijstad.vvd.nl>, rmerks@raadmeierijstad.nl <rmerks@raadmeierijstad.nl>, kvanlimpt@raadmeierijstad.nl <kvanlimpt@raadmeierijstad.nl>, twouters@raadmeierijstad.nl <twouters@raadmeierijstad.nl>, gtubbing@gmail.com <gtubbing@gmail.com>, tg.liebrecht@home.nl <tg.liebrecht@home.nl>, tonniewouters.1@kpnmail.nl <tonniewouters.1@kpnmail.nl>, rmerks@sp.nl <rmerks@sp.nl>, pc.van.limpt@kpnmail.nl <pc.van.limpt@kpnmail.nl>, waterman331@hotmail.com <waterman331@hotmail.com>, j-schraven@home.nl <j-schraven@home.nl>, tommerks61@gmail.com <tommerks61@gmail.com>, pverkuijlen@raadmeierijstad.nl <pverkuijlen@raadmeierijstad.nl>, agerrits@raadmeierijstad.nl <agerrits@raadmeierijstad.nl>, gvanmil@raadmeierijstad.nl <gvanmil@raadmeierijstad.nl>, info@gbmeierijstad.nl <info@gbmeierijstad.nl>, adezwart@raadmeierijstad.nl <adezwart@raadmeierijstad.nl>, lvanvoorst@raadmeierijstad.nl <lvanvoorst@raadmeierijstad.nl>, partij@fvd.nl <partij@fvd.nl>, vrienden@fvd.nl <vrienden@fvd.nl>, pers@fvd.nl <pers@fvd.nl>, meierijstad@fvd.nl <meierijstad@fvd.nl>, jminkels@raadmeierijstad.nl <jminkels@raadmeierijstad.nl>, fractie@d66meierijstad.nl <fractie@d66meierijstad.nl>, info@d66meierijstad.nl <info@d66meierijstad.nl> 


Aan: het voltallige bestuur (inclusief pastoor/ voorzitter Bryan van de Mortel) van de Parochie Heilige Oda, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode, t.a.v. Secretaris Riny Tijssen.

Geachte Secretaris Riny Tijssen,

Ondergetekende acht rechtspersonen die vertegenwoordigd worden door acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinus Kerk in Olland kunnen door toedoen van Martien van Hoof al 9 jaar lang geen post ontvangen op onze Aarde. Om die reden heeft de Rooms-Katholieke acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinuskerk in Olland de redactie van de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) gevraagd om de door hem vandaag onder PostNL-Barcode 3SRPKS313588565 aan U verstuurde aangetekende spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) ook per e-mail te laten toekomen, omdat de feitelijke en wettelijke onderbouwende documenten deeplinks betreffen, zoals onder meer: Jezus 1 (1 blz.), Jezus 2 (1 blz.), Jezus 3 (1 blz.), Jezus 4 (1 blz.), Jezus 5 (1 blz.), Jezus 6, Jezus 7, Jezus 8, Jezus 9 en Jezus 10, vanuit papier niet zichtbaar gemaakt kunnen worden. De aan u bij aangetekende brief verstuurde spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) kunt u lezen door met de muis van uw computer op de link hieronder te klikken.

Door met de muis van de computer op de blauwe regels te klikken zoals bij "Jezus 1 t/m 10" vindt u alle benodigde onderliggende stukken. Aan het verzoek van de Rooms-Katholieke acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinuskerk in Olland, zoals u dat kunt lezen vanaf blz. 163 hebben wij ook uitvoering gegeven, zodat u met die instanties (kopiehouders) hierover in overleg kunt treden. Betreffend spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 wordt door uw Rooms-Katholieke acoliet Ad van Rooij van de Heilige Martinuskerk in Olland als volgt afgesloten.

Ondergetekende acht rechtspersonen richten aan het voltallige bestuur (voor namen lees hierboven), namens deze (de voor het leger werkende) secretaris Riny Tijssen van de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Oda, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ, Sint-Oedenrode, het spoedeisende verzoek om per direct te stoppen met het in samenspanning met Martien van Hoof (zie foto) laten uitmoorden van het gehele gezin van A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) en op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van dit spoedeisend verzoekschrift ervoor te zorgen dat:

1) A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn eigen woningen op het adres 't Achterom 9 –9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, de overlijdensakte van zijn op 2 november 2021 overleden vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (na 2,3 jaar) kan ondertekenen.

2) A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) na 20 dagen weet waar het Nederlandse leger het gestolen lijk van zijn zoon A.A.H. (Jos) van Rooij heeft verstopt en wat er vanaf 13 januari 2023 allemaal mee is gebeurd.

3) met onmiddellijke ingang wordt gestopt met de continue "geestelijke en psychische terreur" op mijn dochter E.J.M. (Lisette) van Rooij met behulp van grote hoeveelheden aan politieagenten, psychiaters en geneesheer-deskundigen op kosten van de Nederlandse belastingbetalers.

Ondergetekende acht rechtspersonen kunnen door toedoen van Martien van Hoof (zie foto) al 9 jaar lang geen post ontvangen op onze Aarde. Ondergetekende acht rechtspersonen verzoeken de voor het leger werkende secretaris Riny Tijssen van de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel dan ook om uw beslissing op bovengenoemde 3-tal spoedeisende verzoekschriften per direct te versturen naar de volgende twee e-mail adressen info@dieniekars.nl en redactie@waarheidskrant.nl van de Nieuwe Media (https://www.de-nieuwe-media.nl/) t.a.v. van redacteur Dienie Kars, zodat zij betreffende beslissing in DE HEMEL via de AL-vader met de hieronder ondertekende acht rechtspersonen kan uitwisselen.

Deze per aangetekende brief verstuurde spoedeisende verzoekschrift d.d. 1 februari 2024 (kenmerk: AvR/010224/HeiligeOda) aan het voltallige bestuur (inclusief pastoor/ voorzitter Bryan van de Mortel) van de Rooms-Katholieke Parochie Heilige Oda Sint-Oedenrode – Son – Breugel, Borchmolendijk 19a, 5492 AJ Sint-Oedenrode, t.a.v. de voor het leger werkende Secretaris Riny Tijssen is van GODSWEGE verstuurd aan alle ACHT MILJARD WERELDBEWONERS in hun eigen taal.

Wij vertrouwen erop U hiermee AvR/010224/HeiligeOda van dienst te zijn,

Met vriendelijke groeten,

Dienie Kars

(Redactie De Nieuwe Media)

EEN GROTER SATANISCH MISBRUIK VAN JOS VAN ROOIJ IN EEN POGING OM DAARMEE ZIJN VADER AD VAN ROOIJ DOOR HET LINT TE LATEN GAAN ZODAT HIJ DAARVOOR KAN WORDEN OPGEPAKT OM VERVOLGENS MET AD VAN ROOIJ HETZELFDE TE DOEN ALS BIJ ZIJN ZOON JOS IS ONDENKBAAR.

(1 februari 2024): Stand van Zaken met betrekking tot het overlijden van Jos van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE in Nieuwe-Pekela.

Tot op de dag van vandaag, (1 februari 2024), heeft Ad van Rooij van zijn eigen pastoor Bryan van de Mortel helemaal niets gehoord, ook niet van de rustend pastoor Piet Bakermans.

Hoe is dat mogelijk? Lees hiervoor het onderstaande artikel:

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN