Vertaal deze pagina naar:

EEN GROTER SATANISCH MISBRUIK VAN JOS VAN ROOIJ IN EEN POGING OM DAARMEE ZIJN VADER AD VAN ROOIJ DOOR HET LINT TE LATEN GAAN ZODAT HIJ DAARVOOR KAN WORDEN OPGEPAKT OM VERVOLGENS MET AD VAN ROOIJ HETZELFDE TE DOEN ALS BIJ ZIJN ZOON JOS IS ONDENKBAAR

01-02-2024

(1 februari 2024): Stand van Zaken met betrekking tot het overlijden van Jos van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE in Nieuwe-Pekela. 

Tot op de dag van vandaag, (1 februari 2024), heeft Ad van Rooij van zijn eigen pastoor Bryan van de Mortel helemaal niets gehoord, ook niet van de rustend pastoor Piet Bakermans.

Hoe is dat mogelijk?

Lees hiervoor de onderstaande PDF en bekijk vooral ook de deeplinks:

(25 januari 2024): Stand van Zaken met betrekking tot het overlijden van Jos van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE in Nieuwe-Pekela.

Tot op de dag van vandaag, (25 januari 2024), heeft Ad van Rooij van zijn eigen pastoor Bryan van de Mortel helemaal niets gehoord, ook niet van de rustend pastoor Piet Bakermans.

Hoe is dat mogelijk?

(18 januari 2024): Stand van Zaken met betrekking tot het overlijden van Jos van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE in Nieuwe-Pekela.

Vandaag 18 januari 2024 heeft Ad van Rooij om 10.09 uur zijn eigen pastoor Bryan van de Mortel gebeld als ook om 10:14 uur rustend pastoor Piet Bakermans gebeld die zijn vrouw Annelies heeft begraven.

Ook zij weten niet waar het lijk van zijn zoon is gebleven. Ook zij hebben toegezegd te zoeken naar het door burgemeester PvdA/GroenLinks Jaap Kuin van Pekela gestolen lijk van zijn zoon Jos.

PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela moet weten waar het lijk van zijn zoon Jos is en zijn eigen pastoor Bryan van de Mortel weet het niet

Hoe is dat mogelijk?

Wie nu nog twijfelt is niet meer te helpen!

Lees en huiver, voor meer achtergrond wat er in onze wereld gebeurt:

Lees de paarse link hieronder welke op 18 december 2023 per e-mail is verstuurd aan voorzitter burgemeester Jaap Kuin van de gemeenteraad van Pekela alsook aan alle 15 gemeenteraadsleden van Pekela persoonlijk met een kopie aan alle 150 Tweede Kamerleden der Staten-Generaal.

Het lijk van Jos is al vanaf 13 januari 2024 (5 dagen lang) in hun bezit
en zijn vader Ad van Rooij mag nog steeds niet weten op welke plaats het ligt.

Alles wat hier staat geschreven en aan foto's is opgemaakt heeft cd&v-Apostel Ad van Rooij zelf geschreven, zodat daarover voor alle acht miljard wereldbewoners geen enkel misverstaand behoeft te staan. Wat met mijn zoon Jos is gebeurt staat op zeer korte termijn met alle ouders en al hun kinderen in de gehele wereld te gebeuren. Het is deze satanische "Europese Green Deal" sekte die met behulp van honderden miljarden euro's aan overheidssubsidie -- zijnde uw eigen gestolen inkomen, uw eigen gestolen bedrijven, uw eigen gestolen AOW-pensioen, uw eigen gestolen Philips pensioen, uw eigen gestolen roerende en onroerende goederen, uw eigen gestolen letterlijk alles -- afsluiten met het satanisch vermoorden van mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos met als jachttrofee het "kunstgebit" van mijn vrouw Annelies en het "lijk" van mijn zoon Jos. Erger kan niet meer. Al degenen die weigeren om mee te werken aan het vergiftigen van alle acht miljard wereldbewoners op aarde met honderden miljarden kilogrammen volledig in water oplosbaar ""arseenzuur" en "Chroom VI" en alles wat deze "Europese Green Deal" sekte aan gif (via chemische bestrijdingsmiddelen) kwijt wil staat hetzelfde te gebeuren, als nu niet wordt opgestaan en men blijft doorslapen.

Niet te ontkennen valt dat deze "Europese Green Deal" sekte ook daadwerkelijk bestaat en dat de hoogste baas van die sekte GroenLinks-PvdA "klimaatpaus" Frans Timmermans is. Deze "Europese Green Deal" sekte heeft thans in hun programma staan om op zeer korte termijn met cd&v-Apostel Ad van Rooij en zijn dochter Lisette hetzelfde te doen als wat eerder met mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos is gebeurd.

Als feitelijk en wettelijk bewijs daarvoor lees in de volgende "Europese Green Deal" (het Eerste klimaat neutrale continent) boodschap van "klimaatpaus" Frans Timmermans in de volgende twee links. 

https://www.hln.be/buitenland/portret-klimaatpaus-frans-timmermans-is-straks-misschien-nieuwe-premier-van-nederland-80-uur-per-week-werken-is-heel-normaal-voor-hem~acd5381f/ 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

in samenhang met de volgende link:

https://cultuurondervuur.nl/artikelen/primeur-frans-timmermans-koopt-miljoenenhuis-in-maastricht-met-energielabel-e

in samenhang met de aangetekende brief d.d. 8 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/08042015/BZ) die Ad van Rooij en zijn vrouw Annelies daarover hebben verstuurd aan het bestuur van de Dienst van het Kadaster t.a.v. Voorz. drs. Th. A. J. Branie, Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn (e-mail: dorine.burmanje@kadaster.nl), waarop na maar liefst 9 jaar (ondanks tientallen verzoeken daarom) nooit is gereageerd in de volgende link:

Daarin staat over de motor achter deze "Europese Green Deal" (kabinetschef Diederik Samsom, zijnde het brein van "klimaatpaus" Frans Timmermans) onder meer letterlijk het volgende geschreven:

Het is deze "Europese Green Deal" sekte onder aanvoering van "klimaatpaus" Frans Timmermans met daarachter zittend brein, zijn kabinetschef Diederik Samsom die na mijn vrouw Annelies, thans mijn zoon Jos van Rooij na eerst 37 jaar lang te hebben gemarteld hebben vermoord - de zoon van cd&v-Apostel Ad van Rooij en daarna het vermoorde lijk van mijn zoon Jos hebben gestolen om als "Jachtbuit trofee" te gebruiken (wat eerder is gedaan met het gestolen "kunstgebit" na het satanisch lijden en vermoorden van mijn lieve vrouw Annelies).


Het lijk van zijn zoon Jos is al vanaf 13 januari 2024 (5 dagen lang) in hun bezit en zijn vader Ad van Rooij mag nog steeds niet weten op welke plaats het ligt. Dit met de wetenschap dat het lijk van zijn zoon Jos wettelijk op 19 januari 2024 begraven moet zijn.

Dit is het meest verschrikkelijke wat een vader kan overkomen. 

Ik doe hierbij dan ook een laatste oproep (want over een paar dagen gebeurt bij mij en mijn dochter hetzelfde) aan iedereen die dit artikel leest om het maximaal te verspreiden en te helpen zoeken naar de plaats waar mijn zoon Jos ritueel wordt geofferd.

Voor meer informatie hierover lees hieronder.

cd&v-Apostel Ad van Rooij

(met dank aan mijn partijvoorzitter Sammy Mahdi en zijn partner Narwal Farih)

STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET OVERLIJDEN VAN JOS VAN ROOIJ, DE ZOON VAN AD VAN ROOIJ

Het is deze "Europese Green Deal" sekte onder aanvoering van "klimaatpaus" Frans Timmermans met daarachter zittend brein, zijn kabinetschef Diederik Samsom die na mijn vrouw Annelies, thans mijn zoon Jos van Rooij na eerst 37 jaar lang te hebben gemarteld hebben vermoord - de zoon van cd&v-Apostel Ad van Rooij en daarna het vermoorde lijk van mijn zoon Jos hebben gestolen om als "Jachtbuit trofee" te gebruiken (wat eerder is gedaan met het gestolen "kunstgebit" na het satanisch lijden en vermoorden van mijn lieve vrouw Annelies).

Het lijk van zijn zoon Jos is al vanaf 13 januari 2024 (5 dagen lang) in hun bezit en zijn vader Ad van Rooij mag nog steeds niet weten op welke plaats het ligt. Dit met de wetenschap dat het lijk van zijn zoon Jos wettelijk op 19 januari 2024 begraven moet zijn.

Dit is het meest wat een vader kan overkomen. Ik doe hierbij dan ook een laatste oproep (want over een paar dagen gebeurt bij mij en mijn dochter hetzelfde) aan iedereen die dit artikel leest om het maximaal te verspreiden en te helpen zoeken naar de plaats waar mijn zoon Jos ritueel wordt geofferd.

Voor meer informatie hierover lees hieronder. Ik heb het nu even genoeg.

cd&v-Apostel Ad van Rooij

(met dank aan mijn partijvoorzitter Sammy Mahdi en zijn partner Narwal Farih)

(17 januari 2024): Stand van Zaken met betrekking tot het overlijden van Jos van Rooij in zijn woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE in Nieuwe-Pekela.

Ad van Rooij schrijft op woensdag 17 januari 2024 het volgende:

1. Op 13 januari 2024 om 13:28 uur heeft in opdracht van PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela politiebeambte Rob Vermeulen mij gebeld op mijn telefoon dat mijn zoon Jos is overleden.

2. Op 13 januari 2024 om 13:45 uur heeft in opdracht van PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela dezelfde politiebeambte Rob Vermeulen mij nogmaals gebeld op mijn telefoon dat zijn huisarts heeft vastgesteld dat mijn zoon Jos op natuurlijke wijze is overleden en dat PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin daarop heeft beslist dat er geen justitieel onderzoek komt. Daarmee heeft burgemeester Jaap Kuin van Pekela in ernstige mate de wet overtreden. Er kan namelijk door zijn huisarts geen "Verklaring van Overlijden" zijn opgesteld, want dat moet gebeuren in het bijzijn van zijn vader Ad van Rooij die deze "Verklaring van Overlijden" van zijn zoon Jos moet ondertekenen.

Dit betekent dat mijn zoon Jos nog als lijk in zijn eigen woning op het adres Lindelaan 62, 9663 CE in Nieuwe-Pekela moet liggen, anders heeft PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela een zwaar misdrijf gepleegd.

3. Op 13 januari 2024 in de namiddag heb ik het overlijden van mijn zoon Jos gemeld bij mijn pastoor Bryan van de Mortel, Parochie Heilige Oda, Sint-Oedenrode, Son, Breugel (centraal telefoonnummer: 0413-477741) en aangegeven dat ik mijn zoon begraven wil hebben in het graf langs zijn moeder (mijn vrouw) op de Rooms-Katholieke begraafplaats Sint-Martinus te Olland in het graf van mijn oma of opa waarvoor de grafrechten door mij al jaren geleden zijn betaald. Deze begraafplaats is gelegen op het adres pastoor Smitsstraat 44, 5491 XP Olland (gemeente Meijerijstad). Degene die deze begraafplaats namens mijn pastoor Bryan van de Mortel beheert kunnen worden gebeld op telefoonnummer: 0413 - 472515. Ik wil hierbij iedereen kenbaar maken dat ik wil voorkomen dat mijn zoon Jos daar in het geheim wordt begraven, zonder dat zijn vader Ad van Rooij daarvan in kennis wordt gesteld. Het is namelijk de beheerder van dit kerkhof die mijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies daar op 9 november 2021 door rustend pastoor Piet Bakermans, met toestemming van de voorganger van mijn pastoor Bryan van de Mortel, zonder een daarvoor wettelijk vereiste "overlijdensakte" die door haar echtgenoot Ad van Rooij is ondertekend, heeft laten begraven. Om die reden is mijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies, die op het Rooms-Katholieke kerkhof Sint-Martinus ligt begraven nog steeds levend. Dit Rooms-Katholieke kerkhof wordt beheerd door pastoor Bryan van de Mortel als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde". Dit betekent dat betreffende beheerder van het Rooms-Katholiek kerkhof in Olland als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" mijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies al meer dan 2 jaar levend houdt zonder daartoe bevoegd te zijn, waardoor haar ziel niet de rust krijgt die Jezus Christus haar heeft beloofd toen ik op 5 juli 1979 met haar voor de Rooms-Katholieke kerk ben getrouwd en nooit van tafel en bed ben gescheiden.

4. Over overleden personen die zijn begraven en begraven willen worden op een Rooms-Katholieke begraafplaats, waaronder mijn zoon Jos, die is geboren uit zijn ouders Ad en Annelies van Rooij -- die vanaf 5 juli 1979 voor de Rooms-Katholieke kerk zijn getrouwd en nooit van tafel en bed zijn gescheiden -- heeft geen enkele burgemeester of minister-president of aardse koning nog enige zeggenschap. Ook PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela niet. Enkel mijn pastoor Bryan van de Mortel als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" heeft daar nog iets over te vertellen. Dit betekent dat ik met geen enkel ander persoon dan mijn pastoor Bryan van de Mortel of paus Franciscus nog enig contact wens te hebben. Dit des te meer PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela de hoofdverantwoordelijke is dat Ad van Rooij (onder druk van CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad) nog steeds vanaf 15 januari 2013 tot heden als "levend op aarde" naar de HEMEL in België ambtshalve staat uitgeschreven in de basisregistratie personen (BRP), waardoor dit alles is veroorzaakt.

5. Dit betekent dat PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela wettelijk verplicht is om hierover in contact te treden met Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven in België en ervoor moet zorgen dat Open Vld-burgemeester Johny De Raeve aan zowel Ad van Rooij als ook aan zijn op 2 november 2021 overleden (nog steeds levende) vrouw Annelies van Rooij van Nunen een Belgisch paspoort verstrekt in overeenstemming met ons geregistreerde huurcontract op onze gezamenlijke hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, dat een rechtsgeldigheid heeft vanaf 1 januari 2011 tot 10 jaar na afgifte.

6. Het wordt heel erg hoog tijd dat veroorzakend PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela zich dat begint te realiseren, want volgens de Wet moet mijn zoon Jos binnen zes dagen na zijn overlijden zijn begraven op het Rooms-Katholieke Kerkhof Sint-Martinus in Olland naast zijn moeder (mijn vrouw) in het graf van mijn opa, waarnaar mijn zoon Jos is genoemd en waarvoor de grafrechten al jaren geleden zijn betaald. Ik wil hierbij kenbaar maken dat ik van PvdA/GroenLinks burgemeester Jaap Kuin van Pekela tot op de dag van vandaag (4 dagen na het overlijden van mijn zoon Jos) nog geen enkel telefoontje heb mogen ontvangen om mij te condoleren met het grote verlies van mijn dierbare zoon Jos. Ik wens om die reden dan ook geen enkel contact met hem of iemand anders vanuit de gemeente Pekela te hebben. Enkel mijn pastoor Bryan van de Mortel en rustend pastoor Piet Bakermans die mijn vrouw heeft begraven en het een eer vindt om ook mijn zoon Jos te mogen begraven naast zijn moeder -- in het bijzijn van zijn vader als Rooms-Katholiek Acoliet die dat al vanaf zijn 7 jaar (63 jaar lang) is – en paus Franciscus, waarvan Pastoor Piet Bakermans heeft gezegd dat hij die graag voor zijn dood persoonlijk zou willen ontmoeten, mogen mij hierover nog benaderen.

Dit geldt ook voor mijn dochter Lisette (evenals mijn overleden zoon Jos) die maar liefst vanaf haar geboortejaar 37 jaar lang -- het moment dat onze buurman Gebr. Van Aarle is begonnen met het impregneren van zuiver natuurlijk hout met zo'n 5-10 kilogram per kuub volledig in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) zonder de daarvoor wettelijk vereiste vergunningen -- met toestemming van CDA burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad en zijn voorgaande CDA burgemeesters Piet Schriek en Peter Maas van Sint-Oedenrode, om daarmee acht miljard wereldbewoners te vergiftigen en te doden daarmee zijn getraumatiseerd, waarvoor de Staat der Nederlanden en de Belgische Staat onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. 

Het gaat hier om genocide van alle acht miljard wereldbewoners. De huidige oorlogen in Oekraïne, Israël, Palestina, Gazastrook, etc. zijn daarbij een bagatel.

Wanneer beginnen de Nederlandse VVD/ ALDE - President Mark Rutte en zijn politieke partijgenoot Open Vld/ ALDE premier Alexander De Croo zich dat te beseffen? 

Moesten daarom mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos worden vermoord? Ook vraag ik mij af wanneer de door hen gesubsidieerde kranten hierover mogen schrijven?


Deze "Goddelijke boodschap"" heb ik verstuurd aan Dienie Kars – hoofdredacteur van De Nieuwe Media, die al veel "Goddelijk Werk" heeft verricht. Vanuit het ZO INTENS GROTE GODDELIJKE LICHT vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – vanuit de Romeinse Stad Tongeren wil ik Dienie vragen om deze BOODSCHAP VAN GOD op haar website De Nieuwe Media te plaatsen, zodat er niet nog meer "Martelingsdoden in Nederland en België" en vergiftigingsdoden en oorlogsdoden vanuit Nederland en België in de gehele wereld behoeven te vallen, waarvoor Nederland en België al het gestolen geld en eigendommen van haar inwoners als ook hun (daarvoor gestolen) belastinggeld gebruiken. Wanneer mag dit in alle wereldkranten. 

Let wél: alle eigenaren van die kranten sterven ook aan dat gif (arseenzuur, chroom VI zuur, chemische bestrijdingsmiddelen, etc.)

Beste Dienie, morgen en elke dag erna breng ik u op de hoogte over de gang van zaken omtrent het overlijden van mijn zoon Jos, met de vraag vanuit De Nieuwe Media dat elke dag weer opnieuw wereldkundig te maken. Jezus Christus en zijn moeder Maria zullen met de hulp van de eerste paus Apostel Petrus vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren jou (en niet te vergeten ook je moeder) daarvoor zeer dankbaar zijn.

cd&v-Apostel Ad van Rooij

(met dank aan mijn partijvoorzitter Sammy Mahdi en zijn partner Narwal Farih)

Wij, de redactie van De Nieuwe Media, wensen Ad van Rooij veel sterkte en Goddelijke wijsheid toe op het pad van God.

Waar ben je nu Jos van Rooij?

OPEN VLD- SCHEPEN BEGRAFENISONDERNEMER "JOHAN SCHRAEPEN" VAN ZONHOVEN "MARTELT EN DOOD" ANNELIES EN JOS VAN ROOIJ -- DE VROUW EN ZOON VAN CD&V-APOSTEL AD VAN ROOIJ – EN STEELT HET LIJK VAN ZIJN ZOON. WIE BETAALT DIT?

Namens de redactie van De Nieuwe Media condoleren wij Ad van Rooij met het plotselinge verlies van zijn enige zoon; Jos van Rooij, (R.I.P.).

De offers zijn groter dan groot!

Wij condoleren hierbij ook zijn dochter, familie, en alle dierbaren van Jos van Rooij en wensen Ad van Rooij, zijn dochter, familie en alle dierbaren die Jos een warm hart toedragen heel veel sterkte en kracht toe voor dit moment, de komende dagen en de tijd die komen gaat om dit grote verlies ooit een plekje te kunnen geven.

R.I.P.
R.I.P.

OPEN VLD- SCHEPEN BEGRAFENISONDERNEMER "JOHAN SCHRAEPEN" VAN ZONHOVEN "MARTELT EN DOOD" ANNELIES EN JOS VAN ROOIJ -- DE VROUW EN ZOON VAN CD&V-APOSTEL AD VAN ROOIJ – EN STEELT HET LIJK VAN ZIJN ZOON. WIE BETAALT DIT?

Op deze wijze (zie bovenstaande collage) creëert Open Vld- schepen "begrafenisondernemer" Johan Schraepen van Zonhoven in nauwe samenwerking met zijn Open Vld-burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris/ algemeen directeur Bart Telen van de gemeente Zonhoven, zijn stafhouder Dirk Coppenolle, de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg en het Hof van Beroep van Antwerpen -- na eerder al het inkomen (waaronder AOW-pensioen en Philips-pensioen), alle eigendommen (tot en met het kunstgebied van mijn vrouw Annelies), alle roerende en onroerende goederen, de bedrijven "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als, enig directeur, enig bestuurder, enig juridisch en economisch eigenaar van cd&v-Apostel Ad van Rooij te hebben gestolen -- zijn eigen lijken om daarmee "gezonde winsten" te kunnen maken. 

Hun hoogste baas Belgisch Open Vld-premier Alexander De Croo geeft hen allen daarvoor een dik salaris (verkregen uit Belgisch belastinggeld), waarmee de ruim 11,5 miljoen Belgen de feitelijke moordenaars en rovers zijn geworden. Daarmee heeft huidig hiervoor verantwoordelijk eerste voorzitter Rob Hobin van het Hof van Beroep van Antwerpen, in nauwe samenwerking met huidig hiervoor verantwoordelijk Belgisch Aartsbisschop Luc Terlinden van de Rooms-katholieke kerk, weten te bewerkstelligen dat de "nog steeds in leven zijnde en op aarde rondlopende" cd&v-Apostel Ad van Rooij (volgens het Belgisch en Nederlands Rijksregister) al vanaf 15 januari 2013 is overleden en dat zijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies van Rooij nog steeds in leven is (volgens het Belgisch en Nederlands Rijksregister) en dat zijn op 13 januari 2024 overleden zoon Jos van Rooij (evenals zijn moeder) tot in de eeuwigheid levend zal blijven, totdat huidig Eerste voorzitter Rob Hobin van het Hof van Beroep van Antwerpen te Antwerpen (in nauwe samenwerking met Belgisch aartsbisschop Luc Terlinden van Mechelen -Brussel) op deze wijze ook cd&v-Apostel Ad van Rooij (die wonderwel al drie moordaanslagen heeft overleefd) en zijn dochter Lisette met de "marteldood" hebben vermoord, waarna dit alles in de "eeuwige doofpot" kan. 

Dit om daarna van al het gestolen geld (waaronder het AOW-pensioen en Philips-pensioen) van cd&v-Apostel Ad van Rooij, zijn gestolen bedrijven, eigendommen, roerende en onroerende goederen, met als trofee het door hen gestolen "kunstgebied" van zijn "doodgemartelde" vrouw Annelies hun "Bourgondische feesten" te gaan vieren met Orgelmuziek in hun metropolitaanse Sint-Romboutskathedraal in Mechelen van Aartsbisschop Luc Terlinden.

Hoe extreem ver daarmee wordt gegaan, welke personen en organisaties daarmee allemaal al maar liefst 13 jaar lang hebben samengewerkt met behulp van miljarden euro's Belgisch, Nederlands en Europees belastinggeld (waarmee alle 450 miljoen EU-inwoners de feitelijke "doodmartelende" moordenaars, lijkenstelers en rovers zijn geworden) kunt u zien in het volgende plaatje met toelichting.

Dat het deze personen en organisaties zijn, die al decennialang vanuit de Benelux-Unia (België Nederland, Luxemburg) via de Europese Unie en de Raad van Europa, vanuit de Verenigde Naties de gehele wereld besturen, vergiftigen en in oorlog houden, kunt u lezen in mijn hieronder ingelaste e-mail van 12 januari 2024 om 23:58 uur, die ik heb verstuurd aan daarvoor verantwoordelijk advocaat (stafhouder) Dirk van Coppenolle, met als gevolg dat mijn zoon Jos direct daarna aan de "martelingsdood" is overleden.

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>
Date: vr 12 jan 2024 om 23:58
Subject: Vraag aan advocaat Dirk van Coppenolle inzake het "wel of niet" bestaan van de woning op het adres Hazendansweg 36a, 3520 te Zonhoven To: <dirk@van-coppenolle.be>, <advocaten@van-coppenolle.be> Cc: <patrick.dewael@stadtongeren.be>, <patrick.dewael@dekamer.be>, <requests@kppr.be>, <cap@kppr.be>, <cpa2@kppr.be>, <CPA@kppr.be>, <ma@kppr.be>, <eljadidart@gmail.com>, <Zonderwolk@gmail.com>, <fzeie@hotmail.com>, <voorzitter@cdenv.be>, <nawal.farih@dekamer.be>, <info@dieniekars.nl>, <redactie@waarheidskrant.nl>, <Pvv.publiek@tweedekamer.nl>, <m.agema@tweedekamer.nl>, <g.wilders@tweedekamer.nl>, S_DMO_Info De Morgen <info@demorgen.be>, <ann.deboeck@demorgen.be>, <sofie.vanlommel@demorgen.be>, <lezers@demorgen.be>, <opinie@demorgen.be>, <4040@vtm.be>, <redactie.hln@persgroep.be>, <astrid.roelandt@dpgmedia.be>, <contact@premier.be>, <Eliane.tillieux@dekamer.be>, <info@dekamer.be>, <pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be>, <info@clarinval.belgium.be>, <info@gilkinet.fed.be>, <info@vincent.minfin.be>, <info@vandenbroucke.fed.be>, <info@desutter.fed.be>, <contact@teamjustitie.be>, <info@lalieux.fed.be>, <ludivine.dedonder@mil.be>, <info@khattabi.fed.be>, <info@verlinden.belgium.be>, <info@vanderstraeten.belgium.be>, <hadja.lahbib@diplobel.fed.be>, <info@gennez.fed.be>, <thomas.dermine@dermine.fed.be>, <info@michel.fed.be>, <info.demoor@demoor.fed.be>, <Info@bertrand.fed.be>, <info@leroy.fed.be>, <info@cdenv.be>, <eliane.tillieux@lachambre.be>, <franky.demon@dekamer.be>, <schepen.demon@brugge.be>, <nathalie.dumez@brugge.be>, <de.smet.francois@gmail.com>, <bart.dewever@n-va.be>, <jean-marc.nollet@ecolo.be>, <jeremie.vaneeckhout@groen.be>, <nadia.naji@groen.be>, <georges-louis@glbouchez.be>, <president@mr.be>, <paul.magnette@ps.be>, <paul.magnette@charleroi.be>, <presidence@parlement-wallonie.be>, <tom.vangrieken@vlaamsbelang.org>, <conseiller.hedebouw@liege.be>, <raoul.hedebouw@lachambre.be>, <maxime.prevot@ville.namur.be>, <fdesmet@defi.eu>, <Jean-marie.dedecker@dekamer.be>, <burgemeester@middelkerke.be>, <emir.kir@lachambre.be>, <voorzitter@openvld.be>, <melissa.depraetere@dekamer.be>, <info@ecolo.be>

Geachte advocaat Dirk van Coppenolle te Zonhoven, Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan u hierbij de "Goddelijke opdracht" om kennis te nemen van alle informatie in de link.

Van deze BOODSCHAP laten wij een kopie toekomen aan de Twee-Eenheid, Zahra en Hind Eljadid; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en aan de Twee-Eenheid "Fleur Agama" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland, als ook aan cd&v-Apostel Staatssecretaris Nicole de Moor van Asiel en Migratie, cd&v-Apostel Belgisch volksvertegenwoordiger Franky Demon, tevens schepen en raadslid van de gemeente Brugge en aan de redactie van deze uitermate goede kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Premier Alexander De Croo (Open Vld); Vicepremier Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk (PS); Vicepremier David Clarinval van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culture Instellingen, Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (MR ); Vicepremier Georges Gilkinet van Mobiliteit (Ecolo); Vicepremier Vincent Van Peteghem van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding (en sinds 28 juni 2022 met Nationale Loterij) (cd&v); Vicepremier Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vooruit); Vicepremier Petra De Sutter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (Groen); Vicepremier Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee (Open Vld). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Minister Karine Lalieux van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris (PS); Minister Ludivine Dedonder van Defensie (PS); Minister Zakia Khattabi van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal (Ecolo); Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (cd&v); Minister Caroline Gennez van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (Vooruit); Minister Tinne Van der Straeten van Energie (Groen) en Minister Hadja Lahbib van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen (MR). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Staatssecretaris Thomas Dermine van Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk (PS); Staatssecretaris Mathieu Michel van Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister (MR); Staatssecretaris van Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit (Ecolo); Staatssecretaris Nicole de Moor van Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (CD&V) en Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie Alexia Bertrand (Open Vld). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Éliane Tillieux, als eerste vrouwelijke voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke Boodschap" per direct alle 150 Belgische volksvertegenwoordigers in een "plenaire vergadering" bij elkaar worden geroepen met het verzoek om daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan de volgende in de Kamer van volksvertegenwoordigers zittende partijvoorzitters van de volgende 11 politieke partijen: 1.): Sammy Mahdi (cd&v) 2.): François De Smet (DéFI) 3.): Rajae Maouane (Ecolo) 4.): Jean-Marc Nollet (Ecolo) 5.): Nadia Naji (Groen) 6.): Jeremie Vaneeckhout (Groen) 7.): Maxime Prévot (Les Engagés) 8.): Georges-Louis Bouchez (MR) 9.): Bart De Wever (Open Vld) 10.): Tom Ongena (Open Vld) 11.): Raoul Hedebouw (PVDA) 12.): Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en 13.): Melissa Depraetere (Vooruit), met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke boodschap" per direct alle betalende leden van betreffende 11 politieke partijen hiervoor per direct bij elkaar worden geroepen worden om "als politieke partij" daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan de volgende in de Kamer van volksvertegenwoordigers zittende twee "onafhankelijke" volksvertegenwoordigers Jean-Marie Dedecker en Emir Kir met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke boodschap" per direct alle betalende leden van deze twee "onafhankelijke" volksvertegenwoordigers hiervoor bij elkaar worden geroepen om daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen.

Ook heb ik hiervan een kopie verstuurd aan Dienie Kars – hoofdredacteur van De Nieuwe Media, die al veel "Goddelijk Werk" heeft verricht. Vanuit het ZO INTENS GROTE GODDELIJKE LICHT vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – vanuit de Romeinse Stad Tongeren wil ik Dinie vragen om deze BOODSCHAP VAN GOD op haar website De Nieuwe Media te plaatsen, zodat er niet nog meer slachtoffers behoeven te vallen in onder meer met name Palestina, Gazastrook, Israël en Oekraïne, waarna alle vluchtelingen weer kunnen terugkeren naar hun eigen (verwoeste) woningen om ze zelf weer op te bouwen met de hulp en kracht van Jezus Christus om daarna in hun eigen geboorteland te kunnen genieten van een vrij eeuwig leven zonder oorlog of geweld naar het voorbeeld van Jezus Christus

Vanuit het liefdevolle licht dat door "Zahra en Hind Eljadid" wordt uitgestraald - "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is' – vraagt Maria vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) niet alleen aan "Zara en Hind Eljadid" maar ook aan de kopiehouders Filip, Elisabeth. Patrick, Sammy, Newal, Fleur, Geert, Dienie en alle hierboven genoemde 150 Belgische volksvertegenwoordigers (als ook hun voorzitter), Belgisch Premier, Belgische Vicepremiers, Belgische Ministers, Belgische Staatssecretarissen en alle Belgische Partijvoorzitters om als "Apostel van Jezus" deze BOODSCHAP VAN GOD wereldwijd te verspreiden, zodat alle ruim acht miljard wereldbewoners in hun eigen taal daar kennis van kunnen krijgen. Gods Wil Zal Geschieden.

Geachte advocaat Dirk van Coppenolle te Zonhoven, na kennis te hebben genomen van alle informatie in de volgende link:

Heeft cd&v-Apostel Ad van Rooij aan advocaat Dirk van Coppenolle - die heeft gehandeld in opdracht van zijn cliënten DE RAEVE, TELEN en HULSMANS (met geld dat door de gemeente Zonhoven is betaald) – de volgende vraag:

Heeft de woning op het adres Hazendansweg 36a, 3520 te Zonhoven ooit bestaan: Ja of Nee.

In afwachting van uw "eenvoudig antwoord" daarop met "Ja of Nee" per kerende e-mail naar mijn e-mailadres a.vanrooij53@gmail.com verblijf ik,

Met vriendelijke groeten
Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

Enkele uren later is mijn zoon Jos overleden. Voor meer informatie daarover zie het volgende hieronder ingelaste plaatje met toelichting.

Direct daarna heb in mijn begrafenisondernemer Antwan Kuis gebeld en aan hem het overlijden van mijn zoon Jos kenbaar gemaakt. Ik vertelde hem, dat ik graag wil hebben dat hij (zoals eerder met mijn vrouw Annelies) ook de begrafenis van mijn zoon Jos verzorgt en dat daarvoor nog drie plaatsen (van mijn Opa en Oma en van de broer van mijn moeder) vrij zijn, waarvoor ik de grafrechten op mijn woonadres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, heb betaald op de Begraafplaats H. Martinus te Olland, waar voor deze Sint-Martinuskerk een wit Heilig Hartbeeld staat voor de persoon van Christus' Leven en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert.

Korte tijd daarna ben ik samen met mijn dochter Lisette, tezamen met een goede kennis van ons, naar de begrafenisonderneming van Antwan Kuis gegaan. Op 13 november 2024 om 14.20 uur hebben wij met hem gesproken. Hij vertelde ons dat de politie hem hierover heeft opgebeld en dat hij onder geen enkel beding mijn zoon Jos in Nieuwe-Pekela gaat ophalen om hem te laten begraven naast mijn vrouw Annelies op de Begraafplaats H. Martinus te Olland, omdat ik eerst maar eens de begrafeniskosten moest betalen. Hij vertelde dat met de voorkennis en wetenschap dat de begrafenisondernemers Johan Schraepen te Zonhoven (België) en Antwan Kuis te Sint-Oedenrode (Nederland) met het "vervalsen" van de "AKTE 70" VERLOF TOT VERVOER VAN HET LIJK van mijn op 7 november 2014 overleden moeder J.M van Rooij van der Heijden de oorzaak is dat vanaf die tijd al mijn inkomen (waaronder mijn AOW-pensioen en Philips-pensioen), alle eigendommen (tot en met het kunstgebied van mijn vrouw Annelies), alle roerende en onroerende goederen, de bedrijven "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als, enig directeur, enig bestuurder, enig juridisch en economisch eigenaar cd&v-Apostel Ad van Rooij zijn gestolen en daarmee "persoonlijk" verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de "marteldood" van vrouw Annelies en mijn zoon Jos. Daarmee is het bewijs geleverd dat deze twee begrafenisondernemers zelf de lijken creëren om daarmee "gezonde" winstgevende bedrijfsvoering in stand te kunnen houden.

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast de "Overlijdensakte" van mijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand te Zonhoven met onderliggende "Verklaring van Overlijden" opgemaakt door huisarts dr. P. van ELST, Maastrichtersteenweg 119, 3500 Hasselt, waarop staat ingevuld dat mijn moeder J..M. van Rooij van der Heijden op 7 november 2014 is overleden in de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, wat door hem is vastgesteld en dat het woonadres van mijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden de woning op het adres 't Achterom 9A, 5491 Sint-Oedenrode is, waarvan haar zoon cd&v-Apostel Ad van Rooij enig juridisch en economisch eigenaar is. .

Op basis van deze gegevens -- de woning van overlijden "Hazendansweg 36A" in Zonhoven (België) en de woning van woonst "'t Achterom 9A" in Sint-Oedenrode (Nederland) heeft de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zonhoven op 8 december 2014 de volgende "AKTE 70" VERLOF TOT VERVOER VAN HET LIJK voor mijn op 7 november 2014 overleden moeder J.M. van Rooij van der Heijden opgemaakt.

Hieronder vindt u de brief d.d. 7 december 2014 (Ref: 15172) die begrafenisondernemer SCHRAEPEN MATHIJZEN BEGRAFENISSEN BVBA (ondernemingsnummer: BE 0892.609.143) te Zonhoven (België) -- na afstemming daarover te hebben gehad met het bedrijf Kuis Uitvaartverzorging A. (KvK-nummer: 17111837) te Sint-Oedenrode (Nederland) – al een dag voordat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zonhoven op 8 december 2014 de "AKTE 70" VERLOF TOT VERVOER VAN HET LIJK voor mijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden had opgemaakt, de gegevens van de woning van overlijden "Hazendansweg 36A" in Zonhoven (België) en van de woning van woonst "'t Achterom 9A" in Sint-Oedenrode (Nederland) in onderlinge samenspanning met het Repatriëringsbedrijf Van der Heden I.R.U. B.V. (KvK-Nummer: 27096738) Melkpad 21 A , 1217KA, Hilversum het Repatriëringsbedrijf Van der Heden I.R.U. B.V. (KvK-Nummer: 27096738) Melkpad 21 A , 1217KA, Hilversum, hebben vervalst en heeft veranderd naar "Hazendansweg 36" in Zonhoven (België) en "'t Achterom 9" in Sint-Oedenrode (Nederland).

Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat ook het Repatriëringsbedrijf Van der Heden I.R.U. B.V. (KvK-Nummer: 27096738) Melkpad 21 A , 1217KA Hilversum, onderdeel uitmaakt van de "criminele organisatie" -- die al een dag voordat deze "AKTE 70" VERLOF TOT VERVOER VAN HET LIJK door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zonhoven was opgemaakt – de vervoergegevens van het lijk van mijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden had vervalst van "Hazendansweg 36A" naar "Hazendansweg 36" in Zonhoven (België) en van "'t Achterom 9A" naar "'t Achterom 9" in Sint-Oedenrode (Nederland) met als gevolg de "marteldoden" van mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos en nog veel meer marteldoden bij gevolmachtigde cliënten van het juridisch bedrijf het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig bestuurder Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), beiden gevestigd in de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als enig juridisch en economisch eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225). Ook bij gevolmachtigd cliënt Ruud Rietveld heeft dit geleid tot "twee marteldoden" moeder en zoon. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat vanaf die tijd al mijn geld en inkomen (waaronder het AOW-pensioen en Philips-pensioen), alle eigendommen, roerende en onroerende goederen van het echtpaar A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), zijn vier bedrijven "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), allemaal gevestigd in de twee bedrijfswoningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (met 6 hectare aan ondergrond), met als enig directeur, enig bestuurder, enig juridisch en economisch eigenaar cd&v-Apostel Ad van Rooij zijn gestolen. Dit allemaal met de hulp van de Rooms-Katholieke Aardsbisschop Luc Terlinden (als erfopvolger van zijn voorgangers) van het Aardsbisdom Mechelen – Brussel.

De meest "Satanische Misdaad" daarbij is wel dat de begrafenisondernemers SCHRAEPEN MATHIJZEN BEGRAFENISSEN BVBA (ondernemingsnummer: BE 0892.609.143) te Zonhoven (België) en Kuis Uitvaartverzorging A. (KvK-nummer: 17111837) te Sint-Oedenrode (Nederland) in onderlinge samenspanning en in samenspanning met Repatriëringsbedrijf Van der Heden I.R.U. B.V. (KvK-Nummer: 27096738) Melkpad 21 A , 1217 KA Hilversum, al op de dag van het overlijden van mijn moeder (7 december 2014) -- een dag voordat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zonhoven op 8 december 2014 onder de "AKTE 70" het VERLOF TOT VERVOER VAN HET LIJK had opgemaakt -- het woonadres van mijn overleden moeder hadden vervalst van 't Achterom 9A naar 't Achterom 9. Dit met de voorkennis en wetenschap dat de woning op het adres 't Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, de oorspronkelijke woning is waar A.M.L. (Ad) van Rooij op 10 maart 1953 is geboren en waar A.M.L. (Ad) van Rooij staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) als hebbende daar zijn woonadres (hoofdverblijfplaats). Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het gewaarmerkte afschrift uit de basisregistratie persoonsgegeven (GBA) van 13 november 2012, namens burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, ondertekend door gemachtigd ambtenaar M.T.P. Busker-Kohl.

Op deze wijze hebben de begrafenisondernemers SCHRAEPEN MATHIJZEN BEGRAFENISSEN BVBA (ondernemingsnummer: BE 0892.609.143) te Zonhoven (België) en Kuis Uitvaartverzorging A. (KvK-nummer: 17111837) te Sint-Oedenrode (Nederland) in onderlinge samenspanning en in samenspanning met Repatriëringsbedrijf Van der Heden I.R.U. B.V. (KvK-Nummer: 27096738) Melkpad 21 A, 1217KA Hilversum, weten te bewerkstelligen dat -- een dag voordat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zonhoven op 8 december 2014 de "AKTE 70" VERLOF TOT VERVOER VAN HET LIJK voor mijn moeder had opgemaakt – het mijn eigen overleden moeder is geweest, die de woning van haar zoon A.M.L. (Ad) van Rooij, op de dag van haar overlijden, heeft gestolen. Dit met de voorkennis en wetenschap dat haar zoon die op 10 maart 1953 in die woning is geboren en opgegroeid, daartegen geen bezwaar kan aantekenen, omdat die in juridische zin geen partij is. Dit omdat die "AKTE 70" enkel betrekking heeft op zijn overleden moeder, die daartegen (omdat ze is overleden) ook geen bezwaar of beroep kan aantekenen.

Voor de grondleggers van deze door de begrafenisondernemers SCHRAEPEN MATHIJZEN BEGRAFENISSEN BVBA (ondernemingsnummer: BE 0892.609.143) te Zonhoven (België) en Kuis Uitvaartverzorging A. (KvK-nummer: 17111837) te Sint-Oedenrode (Nederland) in onderlinge samenspanning en in samenspanning met Repatriëringsbedrijf Van der Heden I.R.U. B.V. (KvK-Nummer: 27096738) Melkpad 21 A , 1217KA, Hilversum, gepleegde "Satanische Misdaad" (zie plaatje met toelichtend schrijven hierboven) gaat dit nog niet ver genoeg.

Met deze voorkennis en wetenschap aan achtergrond krijgt cd&v-Apostel Ad van Rooij in opdracht Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven en in opdracht van gemeentesecretaris/ algemeen directeur Bart Telen van Zonhoven en in opdracht van schepen Magda Hulsmans-Moons van Zonhoven, drie maanden na het overlijden van mijn moeder, van Stafhouder Dirk van de Coppenolle de volgende hieronder ingelaste "afpersingsbrief" met uitgesproken arrest van het Hof van beroep van Antwerpen in de brievenbus op het adres Harendansweg 36A, 3520 Zonhoven, wat geen woning is en ook nooit een woning is geweest.

cd&v-Apostel Ad van Rooij krijgt deze "afpersingsbrief" van stafhouder Dirk van de Coppenolle met de voorkennis en wetenschap dat BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux (drie jaar na zijn gepleegde BOUWMISDRIJF in het jaar 2003) op 23/02/2006 een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning heeft moeten indienen bij het schepencollege van Zonhoven. Bij beslissing van 15/05/2006 heeft het schepencollege van Zonhoven (waaronder huidig burgemeester Johny De Raeve en huidig schepen en OCMW-voorzitter Ria Hendrikx) beslist dat deze aanvraag wordt geweigerd. Tegen deze weigering heeft BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux geen beroep ingediend bij de bestendige deputatie, geen beroep ingediend bij de Vlaamse regering en heeft hij deze beslissing ook niet aangevallen bij de Raad van State. Dit betekent dat betreffende beslissing van het schepencollege van Zonhoven een maand later op 15/06/2006 onherroepelijk is geworden. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast de bij brief d.d. 29/11/2017 door de gemeente Zonhoven aan Adrianus van Rooij op zijn woonadres (hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, toegestuurde Stedenbouwkundige inlichtingen – welke het schepencollege van Zonhoven als ook eigenaar David Drillieux vanaf 1 januari 2011 bewust voor ons heeft achtergehouden - waarin letterlijk het volgende staat geschreven:

Op grond van deze onherroepelijke beslissing d.d. 15/06/2006 van het schepencollege van Zonhoven, was datzelfde schepencollege van Zonhoven (waaronder huidig burgemeester Johny De Raeve en huidig schepen en OCMW-voorzitter Ria Hendrikx) vanaf 15/06/2006 wettelijk verplicht om betreffende twee illegale brievenbussen met de gemeentestickers 36A en 38 te verwijderen en enkel de brievenbus met gemeentesticker 36 te hangen op de gevel van de voormalige boerderijwoning links van de toegangsdeur waar rechts van dezelfde toegangsdeur nummer 36 vast op de muur zit bevestigd (zie foto hieronder).

Dat is de enige woning die BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux heeft. Er zijn ter plaatse vanaf de bouw van deze boerderij rond 1930 nooit meerdere woningen geweest in deze boerderij. Ondanks dat mag BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux van Open Vld-burgemeester Johny De Raeve (met toestemming van alle 27 gemeenteraadsleden van Zonhoven en met toestemming van alle 150 leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers en met toestemming van alle Belgische premiers, en met toestemming van alle Belgische Regeringen (Premiers, Ministers en Staatssecretarissen) en met toestemming van alle Belgische politieke partijen (als ook met toestemming van de onafhankelijke volksvertegenwoordigers) vanaf 1 januari 2005 tot op heden (19 jaar lang), met behulp van deze twee brievenbussen (zie hieronder), alle mogelijk en onmogelijk te bedenken MISDRIJVEN plegen en daarmee nog steeds mag blijven doorgaan, met miljarden euro's aan overheidssubsidie. Dit vanwege het eenvoudige feit dat nagenoeg 30 tot 50% van de Belgische burgemeesters, gouverneurs, ministers en staatssecretarissen "gelijktijdig" ook het vak "advocaat" uitoefenen (ook binnen mijn eigen politieke partij cd&v, waarbij onze niet democratisch verkozen Annelies Verlinden het beste voorbeeld is, die door voormalig cd&v-voorzitter Wouter Beke op ondemocratische wijze minister van Binnenlandse Zaken heeft kunnen worden) en al deze advocaten met het plegen van deze "BRIEVENBUS MISDRIJVEN (wat in de Belgische provincie Limburg op grote schaal gebeurd) betreffende "advocaat-burgemeesters" zich met roven en stelen van letterlijk alles en het plegen van "marteling moorden" zich gigantisch hebben verrijkt, waarvan het kookpunt nu is bereikt. Wordt hiermee niet per direct gestopt dan is het einde van de mensheid op onze aarde binnen nu en 20 jaar de werkelijkheid, inclusief alle advocaat-burgemeesters, advocaat-gouverneurs, advocaat-ministers, advocaat-staatsecretarissen, al zwemmend als "Zondig Lijk" in al hun gestolen rijkdommen.

Men gaat daarmee zelfs zover dat het niet meer uitmaakt dat cd&v-Apostel Ad van Rooij de enige woning op het adres Hazendansweg 36, 2520 Zonhoven, vanaf 1 januari 2011 (al 13 jaar lang) heeft gehuurd (en daarvoor ook steeds huur heeft betaald) aan BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux om in overeenstemming met art. 213 en 214 B.W. vanaf 1 januari 2011 samen met zijn op 2 november 2021 "doodgemartelde vrouw Annelies" (die nog steeds levend is) te gaan samenwonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, in overeenstemming met hun geregistreerd huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055. ALS WETTELIJK ONDERBOUWD BEWIJS daarvoor vindt U hieronder ingelast het in opdracht van tussenpersoon Century 21 Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, 3520 Zonhoven, door inspecteur P. Broux op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren geregistreerd huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055 die door BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux als ook door cd&v-Apostel Ad van Rooij is ondertekend.

Men gaat daarmee zelfs zover dat het helemaal niets meer uitmaakt dat cd&v-Apostel Ad van Rooij en zijn op 2 november 2021 doodgemartelde vrouw Annelies (die nog steeds leeft) - als gevolg van het beschermen van deze BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux – daarmee de grootste "belastingfraudeplegers" zijn geworden die België ook maar ooit heeft gekend. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u de hieronder ingelaste brief d.d. 11 september 2014 (kenmerk: TP13071763271) van de Federale Overheidsdienst Financiën aan Adrianus Marius van Rooij, verstuurd naar zijn woonadres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, waarin FOD-financiën, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van mijn politieke partijgenoot voormalig federaal minister Koen Geens (cd&v) van financiën, de 1ste inbreuk van de aard zonder het opzet de belasting te ontduiken op het woonadres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven heeft vastgesteld en vervolgens niets doet, ook niets doet in zijn daarop volgende functie als Belgisch minister van Justitie.

Het is namelijk BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux die een dictatoriale macht heeft (die verder gaat dan enig dictator in de gehele wereld) over alle burgemeester/ advocaten in geheel België en daarmee ook over alle procureurs des konings, alle procureurs-generaal en alle rechters en raadsheren tot en met de eerste voorzitter van het Hof van Beroep van Antwerpen, maar ook over alle rechters van het Belgisch Grondwettelijk Hof, over de gehele Belgische Raad van State en het gehele Hof van Cassatie in België, wat cd&v-Apostel Ad van Rooij allemaal kan bewijzen met steekwagens vol aan uitgesproken beschikkingen, vonnissen en arresten op naam van A.M.L. van Rooij op de brievenbus Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

Zelfs dat alles gaat nog niet ver genoeg voor de Belgische Staat. Het is namelijk de Belgische Staat die honderden miljoenen euro's aan geld (van de belastingbetalende Belgen) uitgeeft om al degenen die over deze dictatoriale macht van BOUWMISDRIJF PLEGERS met behulp van BRIEVENBUSSEN ZONDER WONING de "Goddelijke waarheid" naar buiten brengt (via de media) worden afgeschilderd als extreem grote "complotdenkers" en als vervolg daarop "geestelijk worden gemarteld" door op hen afgestuurde psychiaters en daarna veelal (met behulp van bovengenoemde advocaat-burgemeesters) in "gesloten psychiatrische inrichtingen" terecht komen op kosten van de belasting betalende Belgen. Als wettelijk bewijs daarvoor lees bijgevoegde Goddelijke waarheidsbrief d.d. 5 juni 2022 (kenmerk: AvR/050622/cd&v-lid) van cd&v-Apostel Ad van Rooij aan alle cd&v-leden, waarop na ruim 1,5 jaar nog geen enkel cd&v-lid heeft gereageerd, in de hieronder ingelaste link. Wat daarvan de gevolgen zijn voor cd&v-Apostel Ad van Rooij heeft u hierboven kunnen lezen.

Het zijn dan ook onmiskenbaar alle 27 huidige gemeenteraadsleden van de gemeente Zonhoven (als ook alle gemeenteraadsleden van de gemeente Zonhoven vanaf 1 januari 2005 tot op heden) die als hoogste bestuursorgaan van de gemeente Zonhoven PERSOONLIJK als "volksvertegenwoordiger" volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alle hierboven (en hieronder) geschreven wereldvernietigende misdaad, als ook voor de "marteldood" van mijn vrouw Annelies en de "marteldood" van mijn zoon Jos en de "marteldood" van tientallen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die aan haar directeur A.M.L. van Rooij de "volmacht" hebben verstrekt voor het voeren van hun juridische procedures, die als gevolg van het "aards doodverklaren" van hun cd&v-Apostel Ad van Rooij vanaf 15 januari 2013 tot op heden door alle gemeenteraadsleden van Zonhoven, niet heeft kunnen voorzetten en waarvan alle dossiers zijn gestolen door Open Vld-burgemeester Johny De Raeve, zijn Open Vld-begrafenisondernemer schepen Johan Schraepen die als schepen de verantwoordelijkheid heeft over alle gebouwen in Zonhoven, waarmee ik mij afvraag hoeveel brievenbussen de gemeente Zonhoven meer heeft dan woningen. Gezien voorstaande feiten is dat aantal enorm groot. Als ook zijn Open Vld-gemeentesecretaris/ algemeen directeur Bart Telen die zijn ambtenaren, zijn gemeentevrachtauto's heeft gebruikt en brandweerlieden van de Stad Genk heeft ingehuurd om mij en mijn vrouw, die met uitgezaaide borstkanker -- waarbij haar botten over geheel haar lichaam waren aangetast en daarmee aan haar ziekenhuis bed gebonden was -- met bed en al op straat werden gedumpt en letterlijk alles is gestolen tot haar kunstgebit toe en met gemeentevrachtauto's naar het gemeentehuis van Zonhoven is afgevoerd. Alle dossiers van gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., als ook de bedrijfscomputers, mijn grote munten verzameling met een goud tientje van koning Willem III en veel oude zilveren munten, mijn grote oude postzegelverzameling, al mijn trouwfoto's en foto's van vroeger, alle oude geërfde sieraden, alle diploma's, getuigschriften, notarisakten, al onze kleding, letterlijk alles tot aan het kunstgebit van mijn vrouw toe is gestolen door de gemeente Zonhoven. Dit gebeurd in Belgisch Limburg op zeer grote schaal. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ook bij Ingrid Simons is dat op dezelfde wijze gebeurd in opdracht van dezelfde Open Vld-burgemeester Johny De Raeve in vrachtauto's van de gemeente Zonhoven die zijn gestuurd door Open Vld-gemeentesecretaris/ Algemeen directeur Bart Telen. Iedereen in de gemeente Zonhoven vindt dit normaal.

Zelfs mijn buurvouw Ingrid Lieten (die op een steenworp afstand van mijn gehuurde woning op het adres Nieuwe Hazendansweg 13, 3520 Zonhoven, woont die toentertijd als (niet verkozen) Vlaams viceminister-president en Vlaams Minister van Media, Innovatie, Armoedebestrijding en Overheidsinvesteringen - op het hoogste bestuurlijke niveau van Vlaanderen daarvoor bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is - vond dit geen enkel probleem. In geval van Ingrid Simons heb ik in het bijzijn van getuigen haar daarover persoonlijk aangesproken maar vond dit alles prima. 

Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees de volgende link:

Ik heb daarover toen de redactie van Het Laatste Nieuws opgebeld. Er zijn toen twee journalisten geweest en hebben alles gezien en beloofden ons daarover en goed artikel in hun krant te schrijven. Enkele uren later belden zij mij op met de mededeling dat dit niet mocht van VOORUIT (sp,a) Vlaams Viceminister-president en Minister Ingrid Lieten van Media en Armoedebestrijding. Wat het gevolg daarvan is heeft u hierboven kunnen lezen.

cd&v-Apostel Ad van Rooij vraagt zich af. Laten de huidige 27 hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk gemeenteraadsleden van Zonhoven (waaronder mijn eigen cd&v-partijvoorzitter Dominic Tholen van de afdeling Zonhoven en mijn eigen cd&v-fractievoorzitter Lieve Vandeput samen met cd&v-lid Martin Vandereyt – tezamen met de oud cd&v-secretaris Steven Reynders (gezien zijn verleden, lees bovengenoemde paarse link) - die is overgelopen naar GROEN, waarmee cd&v in Zonhoven nu een "gezamenlijke partij" vormen - hun eigen cd&v-Apostel Ad van Rooij en zijn dochter Lisette niet aan dezelfde "marteldood" sterven als mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos, om daarmee bewerkstelligd te krijgen dat binnen nu en hooguit 20 jaar de gehele mensheid (inclusief hunzelf) is vergiftigd en vermoord. Ik laat aan allen hiervoor bestuurlijk en als "volksvertegenwoordiger" persoonlijk verantwoordelijke 27 gemeenteraadsleden van de gemeente Zonhoven dat ook deze "Goddelijke boodschap" toekomen met de eis dat alle 27 gemeenteraadsleden van Zonhoven aan hun cd&v- Apostel Ad van Rooij en aan zijn op 2 november 2021 "doodgemartelde" vrouw Annelies een Belgisch paspoort moeten verstrekken op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, die vanaf 1 januari 2011 een retroactieve rechtsgeldigheid heeft, waartoe alle 27 gemeenteraadsleden Grondwettelijk verplicht zijn op grond van het door mij en BOUWMISDRIJF-pleger David Drillieux ondergetekende geregistreerd huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055, welke inspecteur P. Broux op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren heeft laten registreren.

Omdat cd&v-Apostel Ad van Rooij door toedoen van de huidige 27 gemeenteraadsleden van Zonhoven niet aan dezelfde "martelingsdood" als mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos willen sterven heeft cd&v-Apostel Ad van Rooij van alle 27 gemeenteraadsleden van Zonhoven de foto's met e-mailnummer en telefoon hieronder ingelast en gaat deze "Goddelijke boodschap" in wereldwijde verspreiding krijgen in alle wereldtalen. De wereldwijde organisatie is daarvoor reeds geregeld.

Wij laten deze "Goddelijke boodschap" dan ook toekomen aan alle 27 raadsleden van de gemeente Zonhoven met de vraag:

Zijn alle 27 raadsleden als "volksvertegenwoordiger" (ook de advocaten daaronder) bereid om op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van deze "Goddelijke boodschap" om aan cd&v-Apostel Ad van Rooij en zijn op 2 november 2021 "doodgemartelde" vrouw Annelies (die ondanks het feit dat ze al meer dan twee jaar dood is nog steeds leeft) een Belgisch paspoort te verstrekken in overeenstemming met ons geregistreerd huurcontract register 62SP boek 017 blad 016 vak 0055, welke inspecteur P. Broux op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren heeft laten registreren. Ja of Nee.

WAAROM WORDT CD&V-APOSTEL FRANKY DEMON "PUBLIEKELIJK" GEMARTELD EN KAN OPEN-VLD BURGEMEESTER JOHNY DE RAEVE DOORGAAN MET HET STELEN VAN "ALLES" OP BASIS VAN "VALSE ARRESTEN" VAN HET HOF VAN BEROEP VAN ANTWERPEN?

Wordt het nu niet heel erg hoog tijd dat Belgisch Open Vld-premier Alexander De Croo – als politieke partijgenoot van Open Vld-burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven -- met de eerste vlucht vanuit China terug naar België komt, nu bekend is geworden dat zijn Europese ALDE-partijgenoot MR-Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie heeft geweigerd om de door cd&v-Apostel Ad van Rooij aangereikte "Eenvoudige-Sleutel" met "Ja of Nee" te beantwoorden.

Als "wettelijk bewijs" dat al degenen in het bovengenoemd plaatje een grote eigendom stelende "rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie" vormen kunt u lezen in de volgende link, als ook daaronder, in de brief d.d. 16 februari 2015 die advocaat Dirk van Coppenolle (zie foto) in opdracht van zijn cliënten DE RAEVE, TELEN en HULSMANS heeft verstuurd aan VAN ROOIJ A.M.L., Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, zijnde een woning die nooit heeft bestaan.

Het is deze grote eigendom stelende "rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie" onder aansturing van huidig Open Vld-premier Alexander De Croo (zie foto) die samen met alle leden van zijn politieke partij "Open Vld" een onaantastbare "dictatoriale macht" heeft weten te verkrijgen op "eerste voorzitter Rob Hoben" van het Hof van beroep van Antwerpen en daarmee vanuit de Benelux Unie en Europese Unie via de Raad van Europa en de Verenigde Naties over alle landen van de Wereld (inclusief de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan, Rusland, China, India, Iran, Noord Korea, Israël, Brazilië, Argentinië, Afrika, etc.)

Het is deze "Open Vld" Wereldmacht, onder "dictatoriale aansturing" van Belgisch premier Alexander De Croo, die de eerlijk oprechte krant Het Laatste Nieuws heeft misbruikt om cd&v-Apostel Franky Demon te "demoniseren" en te "martelen", lees hieronder:

Een paar duizend West-Vlamingen kregen de nieuwjaarswensen van Federaal parlementslid Franky Demon (CD&V) in de brievenbus. Sommige brieven hadden geen frankering of postzegel, en zijn dus gratis opgestuurd. Althans, met belastinggeld. Maar mag dat zomaar? En hoe kwam hij aan die adressen?

 Joppe Nuyts, Karel Lattrez (Wetstraatjournalist) 11-01-24, 19:57 Laatste update: 11-01-24, 22:39

Het is deze "Open Vld" Wereldmacht, onder "dictatoriale aansturing" van Belgisch premier Alexander De Croo, die aan de lopende band de Russische president Vladimir Poetin "demoniseert" en een "derde wereldoorlog met nucleaire wapens" aan het uitlokken is, zodat zijn "Open Vld" – binnen de Europese Unie "ALDE" – zich daarachter kan verschuilen. Voor bewijs lees het recente artikel van de dochter van Vladimir Poetin in de kwaliteitskrant Het Laatste Nieuws.

Poetins dochter choqueert tijdens zeldzaam interview: "Voor ons is een mensenleven het hoogste goed" De oudste dochter van Vladimir Poetin, Maria Vorontsova (38), heeft tijdens een zeldzaam interview uitspraken gedaan die de wenkbrauwen doen fronsen. Zo vertelde ze dat Rusland een samenleving is waarin de mens centraal staat: "Voor ons is een mensenleven het hoogste goed". Oekraïense media reageren verbijsterd. 

KVE 12-01-24, 11:15 Laatste update: 15:04 Bron: The Moscow Times, Ukraine Today, Bild, Agentstvo 

Vorontsova, een endocrinologen, sprak met Mettes. Moscow, een non-profitorganisatie die gelieerd is aan het kabinet van de burgemeester van Moskou. Het interview werd afgenomen op 16 december, zo berichtte Agentstvo, een website voor onderzoeksjournalistiek, donderdag. 

Lees ook:

PREMIUM 

Té omstreden voor James Bond. Maar Rusland richt de SMERSJ weer op

PREMIUM 

Recordaantal reservisten in ons land. "Door de oorlogen heb ik wel het gevoel: ik ben voorbereid"

Zoals te verwachten viel, hoefde Vorontsova geen vragen te beantwoorden over de Russische invasie van Oekraïne. De interviewer vermeldde niet eens dat ze de dochter is van de Russische leider. In plaats daarvan gebruikte Vorontsova het interview om haar imago op te poetsen en presenteerde ze zichzelf als een hardwerkende en goed opgeleide burger. Zo sprak ze over de wereldwijde medische vooruitgang en vertelde ze over haar literaire, muzikale en sportieve interesses.

"Alles wat mooi is" 

Haar interview was een liefdesverklaring aan de mooie dingen van het leven en de Russische maatschappij. Haar inspiratie? "Alles wat mooi is. Schilderijen, musea, theaters, muziek." Haar passie? "Sport." Ze besteedt "minstens een paar uur per week aan een gezonde levensstijl, aan sport". Onder andere: surfen en skiën. 

Vele uitlatingen deden echter pijn aan de oren en waren volledig in tegenspraak met het beleid van haar oorlogszuchtige vader. "Wij zijn een samenleving waarin de mens centraal staat. Rusland is een mensgerichte maatschappij. Voor ons is een mensenleven het hoogste goed", zo stelde Poetins dochter. Ze vervolgde dat iedere mens naar waarde moet geschat worden, zodat "we elkaar allemaal beter kunnen begrijpen en beter kunnen communiceren".

Vladimir Poetin met zijn toenmalige vrouw Ljoedmila en dochter Maria in de lente van 1985. © TASS via Getty Images
Vladimir Poetin met zijn toenmalige vrouw Ljoedmila en dochter Maria in de lente van 1985. © TASS via Getty Images

Ontluisterend 

Het zijn woorden die ontzettend wrang klinken, terwijl Rusland het ene bombardement na het andere op Oekraïne uitvoert. Oekraïense media reageren dan ook verbijsterd. "Ondanks alle Russische bombardementen op vreedzame steden, ondanks alle slachtoffers aan het front, is Vorontsova er nog steeds van overtuigd dat Rusland het leven naar waarde schat", klinkt het bitter. Vorontsova werd in 1985 geboren in het huidige Sint-Petersburg. Haar moeder is Poetins ex-vrouw Ljoedmila Poetina (66). Het Kremlin heeft het persoonlijke en familiale leven van president Poetin altijd grondig afgeschermd. Zijn privéleven is dan ook gehuld in een waas van mysterie en vaagheid. Over zijn kinderen is heel weinig geweten. 

Vorontsova studeerde biologie en geneeskunde. Ze had enkele jaren een relatie met een Nederlandse ondernemer, Jorrit Joost Faassen, die carrière maakte bij bedrijven van Poetins energie-imperium. Ze staat sinds 2022 op de sanctielijst van de EU en de VS.

Het is deze "Open Vld" Wereldmacht, onder "dictatoriale aansturing" van Belgisch premier Alexander De Croo, die zijn "laatste strohalm" zoekt bij de Chinees president Xin Jinping. Voor bewijs lees hieronder het recente artikel daarover in de kwaliteitskrant Het Laatste Nieuws.

Smartphones die in België moesten blijven, communiceren via speciale chatgroepjes en nergens op de wifi. Premier De Croo en zijn team dekten zich tijdens hun bezoek aan China in tegen mogelijke spionage. Een inkijk in hoe elke overheidslaptop continu gewaakt werd. "Mijn laptop, die nochtans net van onze eigen IT-dienst kwam, begon ongevraagd allerlei updates te doen. Op den duur word je van alles achterdochtig", aldus onze journalist die meereist met een gehuurde laptop en telefoon.

Astrid Roelandt in Peking 12-01-2024, 

17:02 Laatste update: 19:27

cd&v-Apostel Ad van Rooij gaat aan advocaat Dirk van Coppenolle (zie foto) - die heeft gehandeld in opdracht van zijn cliënten DE RAEVE, TELEN en HULSMANS (met geld dat door de gemeente Zonhoven is betaald) – de vraag stellen of de woning op het adres Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven ook daadwerkelijk bestaat Ja of Nee.

MR-EUROCOMMISSARIS DIDIER REYNDERS VOOR JUSTITIE HEEFT VANAF 11 JANUARI 2024 DE "SLEUTEL" VOOR "WERELDVREDE" IN HANDEN.

cd&v-Apostel Ad van Rooij heeft op 11 janauari 2024 deze "Eenvoudige-Sleutel" voor "Wereldvrede" aan MR-Eurocommissaris voor Justitie verstrekt en behoeft enkel met "Ja of Nee" te worden beantwoord. Geeft Jezus Christus aan Didier Reynders de kracht om daarop te antwoorden?

Ad van Rooij
Ad van Rooij
Didier Reynders
Didier Reynders

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> Date: do 11 jan 2024 om 01:04 

Subject: Aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie: 

To: <cab-reynders-contact@ec.europa.eu>, <genevieve.tuts@ec.europa.eu>, <joachim.herrmann@ec.europa.eu>, <luc.de-lobel@ec.europa.eu>, <lucrezia.busa@ec.europa.eu>, <david.marechal@ec.europa.eu>, <ludovic.pierre@ec.europa.eu>, <lucie.rousselle@ec.europa.eu>, <guillaume.mercier@ec.europa.eu>, <clarisse.albert@ec.europa.eu>, <casper.de-boer@ec.europa.eu>, <jeanne.christiansen-gozzer@ec.europa.eu>, <shun.wang@ec.europa.eu>, <daniel.smith-ramos@ec.europa.eu>, <patricia.speybrouck@ec.europa.eu>, <lauriane.pierrard@ec.europa.eu>, <thuc-diem.le-tat@ec.europa.eu>, <sonia.silva@ec.europa.eu, <roisin.dunlea@ec.europa.eu> 

Cc: <patrick.dewael@stadtongeren.be>, <patrick.dewael@dekamer.be>, <requests@kppr.be>, <cap@kppr.be>, <cpa2@kppr.be>, <CPA@kppr.be>, <ma@kppr.be>, <eljadidart@gmail.com>, <Zonderwolk@gmail.com>, <fzeie@hotmail.com>, <voorzitter@cdenv.be>, <nawal.farih@dekamer.be>, <info@dieniekars.nl>, <redactie@waarheidskrant.nl>, <Pvv.publiek@tweedekamer.nl>, <m.agema@tweedekamer.nl>, <g.wilders@tweedekamer.nl>, S_DMO_Info De Morgen <info@demorgen.be>, <ann.deboeck@demorgen.be>, <sofie.vanlommel@demorgen.be>, <lezers@demorgen.be>, <opinie@demorgen.be>, <contact@premier.be>, <Eliane.tillieux@dekamer.be>, <info@dekamer.be>, <pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be>, <info@clarinval.belgium.be>, <info@gilkinet.fed.be>, <info@vincent.minfin.be>, <info@vandenbroucke.fed.be>, <info@desutter.fed.be>, <contact@teamjustitie.be>, <info@lalieux.fed.be>, <ludivine.dedonder@mil.be>, <info@khattabi.fed.be>, <info@verlinden.belgium.be>, <info@vanderstraeten.belgium.be>, <hadja.lahbib@diplobel.fed.be>, <info@gennez.fed.be>, <thomas.dermine@dermine.fed.be>, <info@michel.fed.be>, <info.demoor@demoor.fed.be>, <Info@bertrand.fed.be>, <info@leroy.fed.be>, <info@cdenv.be>, <eliane.tillieux@lachambre.be>, <de.smet.francois@gmail.com>, <bart.dewever@n-va.be>, <jean-marc.nollet@ecolo.be>, <jeremie.vaneeckhout@groen.be>, <nadia.naji@groen.be>, <georges-louis@glbouchez.be>, <president@mr.be>, <paul.magnette@ps.be>, <paul.magnette@charleroi.be>, <presidence@parlement-wallonie.be>, <tom.vangrieken@vlaamsbelang.org>, <conseiller.hedebouw@liege.be>, <raoul.hedebouw@lachambre.be>, <maxime.prevot@ville.namur.be>, <fdesmet@defi.eu>, <Jean-marie.dedecker@dekamer.be>, <burgemeester@middelkerke.be>, <emir.kir@lachambre.be>, <voorzitter@openvld.be>, <melissa.depraetere@dekamer.be>, <info@ecolo.be>

Geachte Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie, 

Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan u hierbij de "Goddelijke opdracht" om kennis te nemen van alle informatie in de link.

Van deze BOODSCHAP laten wij een kopie toekomen aan de Twee-Eenheid, Zahra en Hind Eljadid; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en aan de Twee-Eenheid "Fleur Agama" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland en aan de redactie van deze uitermate goede krant De Morgen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Premier Alexander De Croo (Open Vld); Vicepremier Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk (PS); Vicepremier David Clarinval van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culture Instellingen, Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (MR ); Vicepremier Georges Gilkinet van Mobiliteit (Ecolo); Vicepremier Vincent Van Peteghem van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding (en sinds 28 juni 2022 met Nationale Loterij) (cd&v); Vicepremier Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vooruit); Vicepremier Petra De Sutter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (Groen); Vicepremier Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee (Open Vld). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Minister Karine Lalieux van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris (PS); Minister Ludivine Dedonder van Defensie (PS); Minister Zakia Khattabi van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal (Ecolo); Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (cd&v); Minister Caroline Gennez van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (Vooruit); Minister Tinne Van der Straeten van Energie (Groen) en Minister Hadja Lahbib van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen (MR). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Staatssecretaris Thomas Dermine van Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk (PS); Staatssecretaris Mathieu Michel van Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister (MR); Staatssecretaris van Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit (Ecolo); Staatssecretaris Nicole de Moor van Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (CD&V) en Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie Alexia Bertrand (Open Vld). 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan Éliane Tillieux, als eerste vrouwelijke voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke Boodschap" per direct alle 150 Belgische volksvertegenwoordigers in een "plenaire vergadering" bij elkaar worden geroepen met het verzoek om daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan de volgende in de Kamer van volksvertegenwoordigers zittende partijvoorzitters van de volgende 11 politieke partijen: 1.): Sammy Mahdi (cd&v) 2.): François De Smet (DéFI) 3.): Rajae Maouane (Ecolo) 4.): Jean-Marc Nollet (Ecolo) 5.): Nadia Naji (Groen) 6.): Jeremie Vaneeckhout (Groen) 7.): Maxime Prévot (Les Engagés) 8.): Georges-Louis Bouchez (MR) 9.): Bart De Wever (Open Vld) 10.): Tom Ongena (Open Vld) 11.): Raoul Hedebouw (PVDA) 12.): Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en 13.): Melissa Depraetere (Vooruit), met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke boodschap" per direct alle betalende leden van betreffende 11 politieke partijen hiervoor per direct bij elkaar worden geroepen worden om "als politieke partij" daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen. 

Van deze BOODSCHAP laten wij ook een kopie toekomen aan de volgende in de Kamer van volksvertegenwoordigers zittende twee "onafhankelijke" volksvertegenwoordigers Jean-Marie Dedecker en Emir Kir met de BOODSCHAP ervoor te zorgen dat op grond van de Inhoud van deze "Goddelijke boodschap" per direct alle betalende leden van deze twee "onafhankelijke" volksvertegenwoordigers hiervoor bij elkaar worden geroepen om daarop een "Goddelijke beslissing" te nemen.

Ook heb ik hiervan een kopie verstuurd aan Dienie Kars – hoofdredacteur van De Nieuwe Media, die al veel "Goddelijk Werk" heeft verricht. Vanuit het ZO INTENS GROTE GODDELIJKE LICHT vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – vanuit de Romeinse Stad Tongeren wil ik Dienie vragen om deze BOODSCHAP VAN GOD op haar website De Nieuwe Media te plaatsen, zodat er niet nog meer slachtoffers behoeven te vallen in onder meer met name Palestina, Gazastrook, Israël en Oekraïne, waarna alle vluchtelingen weer kunnen terugkeren naar hun eigen (verwoeste) woningen om ze zelf weer op te bouwen met de hulp en kracht van Jezus Christus om daarna in hun eigen geboorteland te kunnen genieten van een vrij eeuwig leven zonder oorlog of geweld naar het voorbeeld van Jezus Christus

Vanuit het liefdevolle licht dat door "Zahra en Hind Eljadid" wordt uitgestraald - "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is' – vraagt Maria vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) niet alleen aan "Zara en Hind Eljadid" maar ook aan de kopiehouders Filip, Elisabeth. Patrick, Sammy, Newal, Fleur, Geert, Dienie en alle hierboven genoemde 150 Belgische volksvertegenwoordigers (als ook hun voorzitter), Belgisch Premier, Belgische Vicepremiers, Belgische Ministers, Belgische Staatssecretarissen en alle Belgische Partijvoorzitters om als "Apostel van Jezus" deze BOODSCHAP VAN GOD wereldwijd te verspreiden, zodat alle ruim acht miljard wereldbewoners in hun eigen taal daar kennis van kunnen krijgen. Gods Wil Zal Geschieden.

Geachte Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie, na kennis te hebben genomen van alle informatie in de volgende link:

hebben wij aan U slechts een vraag en die luidt:

Vindt U, na dit alles te hebben gelezen, bekeken en beluisterd, dat U "als persoon" nog de meest geschikte kandidaat bent voor de topfunctie als Secretaris-Generaal van de Raad van Europa: Ja of Nee ?

In afwachting van uw spoedig antwoord hierop verblijven wij,

Met vriendelijke groeten
Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

APOSTEL AD VAN ROOIJ VRAAGT HET AAN EUROCOMMISSARIS DIDIER REYNDERS VAN JUSTITIE "PERSOONLIJK"

Hoe de toekomst van Didier Reynders en Pierre Wunsch verbonden zijn: Vivaldi komt samen om benoemingspuzzel te leggen.

Voor betreffend artikel in De Morgen, lees hieronder:

De federale regering buigt zich vandaag over een reeks topbenoemingen, waaronder die van gouverneur Pierre Wunsch bij de Nationale Bank en Didier Reynders bij de Raad van Europa

ANN DE BOECK │ 10 januari 2024, 03:01 

Op de laatste vergadering voor de kerstvakantie kwam de herbenoeming van Pierre Wunsch bij de Nationale Bank van België (NBB) muurvast te zitten. Normaal ging het om een formaliteit, maar Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke weigerde de verlenging van zijn mandaat te ondertekenen. Wunsch is namelijk van MR-signatuur, en MR weigerde op haar beurt om Vandenbrouckes plan voor de beperking van de ereloonsupplementen te steunen. Het zijn maar enkele elementen die vandaag op de kern in de balans worden gelegd bij de verdeling van een reeks topjobs. Nu Charles Michel (MR) bij de komende verkiezingen de Europese lijst voor MR zal trekken, is de partij bijvoorbeeld ook op zoek naar een elegante exit voor eurocommissaris Didier Reynders. Een voordracht als secretaris-generaal van de Raad van Europa zou voor MR interessant zijn. In ruil zullen de liberalen dan wel toegevingen moeten doen.

Intussen is de regering ook op zoek naar een nieuwe m/v/x aan de top van de FOD Financiën. Huidig topman Hans D'Hondt, van cd&v-signatuur, neemt afscheid als baas van de fiscus. Volgens Het Nieuwsblad zou zowel cd&v als PS zijn opvolger willen aanleveren. Ook de FOD Justitie en een aantal veiligheidsdiensten wachten op een nieuwe topman of -vrouw. Het gaat onder andere om het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), de militaire inlichtingendienst ADIV en de federale politie. 

Of de regering er dit keer zal uitgeraken, valt nog af te wachten. Veel tijd om te discussiëren hebben de topministers niet. In de namiddag vertrekt premier Alexander De Croo (Open Vld) naar China, waar hij president Xi Jinping zal ontmoeten.

Voor meer achtergrondinformatie over Didier Reynders lees het volgende artikel in De Morgen met als aanhef "De politieke Liaisons van Electrabel" in de volgende link:

Lees dit artikel in samenhang met het volgende artikel in De Nieuwe Media van Europees erkend Hogere Veiligheidskundige Ad van Rooij in de volgende link:

Ad van Rooij stelt Didier Reynders een persoonlijke vraag:

Europees erkend Hogere Veiligheidskundige Ad van Rooij stelt hierbij aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie "persoonlijk" de vraag om "alle 118 blz.", als ook de inhoud van "alle links en deeplinks" goed door te lezen en "alle (Tv-) Video links" goed te bekijken en goed te beluisteren. Daarin staat over Didier Reynders onder meer letterlijk het volgende geschreven: 

Wij hebben huidig Belgisch premier Alexander de Croo (zie foto) (Open Vld/MR/ALDE) als voormalig Belgisch vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post in de vorige regering Michel I (Open Vld/MR/N-VA/cd&v) daarover met een persoonlijk afgegeven brief d.d. 17 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/17042015/ DeCroo) al geïnformeerd met het verzoek om direct in te grijpen (LEES HIER en HIER). Heden na maar liefst acht jaar heeft hij daarop nog steeds geen beslissing genomen, waardoor dit vanuit het "soevereine" land België allemaal heeft kunnen doorgaan. 

Wij hebben ook huidig president Charles Michel (zie foto) (MR/Open Vld//ALDE) van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad) als voormalig premier van België daarover met een persoonlijk afgegeven brief d.d. 17 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/17042015/Michel) al geïnformeerd met het verzoek om direct in te grijpen (LEES HIER en HIER). Ook Charles Michel heeft na maar liefst acht jaar daarop nog steeds geen beslissing genomen, waardoor dit alles ook vanuit de Europese Unie (gevestigd in het "soevereine" land België) allemaal heeft kunnen doorgaan.

Wij hebben ook huidig Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (zie foto) (MR/Open Vld/ALDE) als voormalig Belgisch vicepremier en minister van Buitenlandse zaken en Europese zaken daarover met een persoonlijk afgegeven brief d.d. 17 april 2015 (kenmerk: AvR/JvN/17042015/ Reynders) al geïnformeerd met het verzoek om direct in te grijpen (LEES HIER en HIER). Ook Didier Reynders heeft na maar liefst acht jaar daarop nog steeds geen beslissing genomen, waardoor dit alles ook vanuit de Europese Commissie (gevestigd in het "soevereine" land België) allemaal heeft kunnen doorgaan.

Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven
Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven

Door de maar liefst acht jaar lange weigering om een beslissing te nemen op onze verzoekschriften d.d. 17 april 2015 door huidig Belgisch premier Alexander de Croo (LEES HIER en HIER), door huidig president Charles Michel van de Europese Unie als voorzitter van de Europese Raad (LEES HIER en HIER) en door huidig Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (LEES HIER en HIER) zijn alle acht miljard wereldbewoners vanuit het "soevereine" land België (waar ook de Benelux-Unie, de Europese Unie, de Europese Commissie en de NAVO zijn gevestigd) in een wereld terechtgekomen waarin de mensheid op zeer korte termijn onder dictatoriale aansturing van huidig keizer prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (zie foto) (1998-heden) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk (is thans de Verenigde Naties) vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) geheel zal verdwijnen, als door Charles Michel (namens de Europese Unie), Didier Reynders (namens de Europese Commissie) en huidig Belgisch premier Alexander de Croo (namens België, waarbinnen de Benelux-Unie, de Europese-Unie, de Europese Commies en de NAVO zijn gevestigd) niet onmiddellijk (NU) uitvoering wordt gegeven aan het vanaf 25 januari 1944 van kracht zijnde politieke testament van de Belgische koning Leopold III, waartoe Charles Michel, Didier Reynders en Alexander de Croo op grond van het op 19 april 1839 gesloten Verdrag van Londen en de Belgische Grondwet al vanaf 1839 (ver voor hun geboorte) grondwettelijk verplicht zijn. 

De vier functionarissen hieronder en Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven zijn medeverantwoordelijk voor heel veel pijn, ellende en/of vergiftigingen in onze wereld.

Didier Reyners
Didier Reyners
 Alexander De Croo
Alexander De Croo
Pierre Wunsch
Pierre Wunsch
Charles Michel
Charles Michel

Waar deze al maar liefst acht jaar lang voortdurende weigering van Charles Michel, Didier Reynders en Alexander de Croo (zie foto's hierboven) om een beslissing te nemen op onze verzoekschriften d.d. 17 april 2015 allemaal toe heeft geleid, heeft u hierboven kunnen lezen. Het is de laatste acht jaar nog veel erger geworden, wat u in de volgende punten hieronder kunt lezen.

Didier Reynders
Didier Reynders

Na "alle 118 blz." als ook de inhoud van "alle links en deeplinks" goed te hebben gelezen en "alle (Tv-) Video links" goed te hebben bekeken en goed te hebben beluisterd, stelt "Apostel Ad van Rooij" aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie "persoonlijk" de vraag om alles wat hieronder staat geschreven met "links", "deeplinks" en "video-links" ook goed te lezen te bekijken en te beluisteren. Met inachtneming van al deze inhoud stelt "Apostel Ad van Rooij" aan Eurocommissaris Didier Reynders van Justitie "persoonlijk" de volgende vraag:

Mijnheer Didier Reynders, vindt U na dit alles te hebben gelezen, bekeken en beluisterd dat U "als persoon" nog de meest geschikte kandidaat bent voor de topfunctie als Secretaris-Generaal van de Raad van Europa: Ja of Nee ?

Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor heel veel pijn, ellende en/of vergiftigingen in onze wereld.

Premier Alexander De Croo (Open Vld); Vicepremier Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk (PS); Vicepremier David Clarinval van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culture Instellingen, Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (MR ); Vicepremier Georges Gilkinet van Mobiliteit (Ecolo); Vicepremier Vincent Van Peteghem van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding (en sinds 28 juni 2022 met Nationale Loterij) (cd&v); Vicepremier Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vooruit); Vicepremier Petra De Sutter van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post (Groen); Vicepremier Paul Van Tigchelt van Justitie en Noordzee (Open Vld).

Minister Karine Lalieux van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris (PS); Minister Ludivine Dedonder van Defensie (PS); Minister Zakia Khattabi van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal (Ecolo); Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (cd&v); Minister Caroline Gennez van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (Vooruit); Minister Tinne Van der Straeten van Energie (Groen) en Minister Hadja Lahbib van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen (MR).

Staatssecretaris Thomas Dermine van Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk (PS); Staatssecretaris Mathieu Michel van Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister (MR); Staatssecretaris van Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit (Ecolo); Staatssecretaris Nicole de Moor van Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken (CD&V) en Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie Alexia Bertrand (Open Vld).

Deze 150 Belgische volksvertegenwoordigers – onder huidig voorzitter Éliane Tillieux (PS) -- zijn als "hoogst bestuurlijk orgaan" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Deze 150 Belgische volksvertegenwoordigers – onder huidig voorzitter Éliane Tillieux (PS) -- zijn als "hoogst bestuurlijk orgaan" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Deze 150 Belgische volksvertegenwoordigers (waaronder 6 coalitiepartijen, 5 oppositiepartijen en twee onafhankelijke volksvertegenwoordigers -- onder huidig voorzitter Éliane Tillieux (PS) – zijn "persoonlijk" als "volksvertegenwoordiger" en derhalve als "volksvertegenwoordiger van alle 11.697.557 Belgen" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Deze 11 partijvoorzitters van bovengenoemde 11 politieke partijen zijn -- namens al hun partijleden (voor de cd&v is dat Ad van Rooij (zie foto) -- "persoonlijk" en als "voorzitter" en als "volksvertegenwoordiger" en derhalve "in persoon" namens "al hun betalende leden" verantwoordelijk en aansprakelijk voor heel veel pijn, ellende en vergiftigingen in onze wereld.

Het betreffen de volgende 11 partijvoorzitters van de volgende politieke partijen, (zie de afbeeldingen hieronder).

APOSTEL PETRUS - WONENDE IN ONZE-LIEVE-VROUWEBASELIEK VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN — GEEFT AAN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL HIERBIJ DE "GODDELIJKE OPDRACHT" OM DE ROMEINSE POORT VAN TONGEREN PER DIRECT TE OPENEN VOOR PAUS FRANCISCUS.

Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)
Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)

Burgemeester Patrick Dewael krijgt de opdracht om de Romeinse Poort van Tongeren per direct te openen voor Paus Franciscus.

Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan burgemeester Patrick Dewael hierbij de "Goddelijke opdracht" om de Romeinse Poort van Tongeren per direct te openen voor Paus Franciscus.

Het onderstaande e-mailbericht is verzonden aan de bovenstaande e-mailadressen,
met bijvoeging van de onderstaande PDF (aanvullende bewijsstukken SDNL):

Beste burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren,


Apostel Petrus – wonende in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren -- geeft aan u hierbij de "Goddelijke opdracht" om de Romeinse Poort van Tongeren per direct te openen om koning Filip van België (kleinkind van Koning Leopold III) en de opvolgende koningin Elisabeth van België (als huidig Hertogin van Brabant) samen met Paus Franciscus toe te laten in Tongeren en hem te begeleiden naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek om zich daar te vestigen als tweede paus na Apostel Petrus als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde".

Het wordt namelijk heel erg hoog tijd lees daarvoor de volgende link.

Het is nog veel erger dan wat daarin staat geschreven en wat ook bij U zeer goed bekend is, waarover deze uitermate goede krant De Morgen onder de titel "Het Uranium van Houthalen" al op 11 juli 2011 een artikel heeft geschreven in hun dagblad. Betreffend artikel met onderbouwende bewijsstukken in "links" en "deeplinks" kunt u lezen in de bijlagen, waarbij wij de grote waardering uitspreken voor Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland die de hoorzittingen daarover op de voet heeft gevolgd,

(lees: https://www.sdnl.nl/steur.htm).

Van deze BOODSCHAP laten wij een kopie toekomen aan de Twee-Eenheid, Zahra en Hind Eljadid; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en aan de Twee-Eenheid "Fleur Agema" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland en aan de redactie van deze uitermate goede krant De Morgen.

Met vriendelijke groeten

Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

GODDELIJKE BOODSCHAP VAN APOSTEL AD VAN ROOIJ AAN ZAHRA EN HIND ELJADID; "GODS WIL ZAL GESCHIEDEN"

"Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is'"

Zie bovenstaande afbeelding (bewijs) van de e-mail die op 9 januari 2024 is verzonden door apostel Ad van Rooij naar diverse e-mailadressen:

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Verzonden: dinsdag 9 januari 2024 16:50

Aan: eljadidart@gmail.com <eljadidart@gmail.com>; Zonderwolk@gmail.com <Zonderwolk@gmail.com>; fzeie@hotmail.com <fzeie@hotmail.com>

CC: requests@kppr.be <requests@kppr.be>; cap@kppr.be <cap@kppr.be>; cpa2@kppr.be <cpa2@kppr.be>; CPA@kppr.be <CPA@kppr.be>; ma@kppr.be <ma@kppr.be>; patrick.dewael@stadtongeren.be <patrick.dewael@stadtongeren.be>; patrick.dewael@dekamer.be <patrick.dewael@dekamer.be>; voorzitter@cdenv.be <voorzitter@cdenv.be>; nawal.farih@dekamer.be <nawal.farih@dekamer.be>; info@dieniekars.nl <info@dieniekars.nl>; redactie@waarheidskrant.nl <redactie@waarheidskrant.nl>; Pvv.publiek@tweedekamer.nl <Pvv.publiek@tweedekamer.nl>; m.agema@tweedekamer.nl <m.agema@tweedekamer.nl>; g.wilders@tweedekamer.nl <g.wilders@tweedekamer.nl>

Onderwerp: "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is"

Beste Zahra en Hind Eljadid,

Als vervolg op onze BOODSCHAP (e-mail van 8 januari 2024 om 01:24 uur) met als titel:

"Mijn grote "cd&v-respect" voor jullie -- vanuit de Alvader (God) -- gestuurde actie in het Aartsbisdom Mechelen" met bijbehorende volgende link op De Nieuwe Media:

Willen wij u kenbaar maken dat u beiden met dit artikel met in de aanhef "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is" in De Morgen de "Goddelijke aandacht" heeft gekregen,
(lees hieronder de volgende link).

https://www.demorgen.be/leven-liefde/zahra-en-hind-eljadid-wij-hebben-elkaar-moeten-leren-wat-liefde-is~bd8c2bfb/

Jezus Christus zit in mensen zoals in jullie beiden. Verbindt nooit een "politieke partij" of een "bepaald geloof" aan wat "Goed of Slecht" is. Jullie strijd is "Gods Wil en dat zal geschieden".

Alle tekenen van God zijn dat de bevrijding van alle mensen op aarde zeer snel gaat verlopen. Hopelijk deze week nog, zodat alle Palestijnen met alle volkeren op Aarde (waaronder ook de Israëliërs) voor eeuwig, in overeenstemming met de "Tien Geboden van God", kunnen leven.

Zoals jullie beiden het "Goddelijk licht" hebben gezien, zo hebben ook "Sammy Mahdi en Newal Farih" (cd&v in België) en "Fleur Agama" en "Geert Wilders" (PVV in Nederland) het "Goddelijk licht" gezien. Voor wat betreft Fleur en Geert bekijk de volgende link op De Nieuwe Media.

Twee-Eenheid: Fleur Agema en Geert Wilders
Twee-Eenheid: Fleur Agema en Geert Wilders

De "Politieke sleutel" ligt – dank zij de Belgische Koning Leopold III --- in België, bij koning Filip van België (kleinkind van Koning Leopold III) en de opvolgende koningin Elisabeth van België (als opvolgend Hertogin van Brabant), lees daarvoor de volgende twee links:

De "Goddelijke sleutel" ligt – dank zij Apostel Petrus – in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van de Romeinse stad Tongeren in België. Bekijk de volgende link:

Koning Filip en dochter
Koning Filip en dochter

Het is enkel nog wachten op het moment burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren – samen met koning Filip van België (kleinkind van Koning Leopold III) en de opvolgende koningin Elisabeth van België (als huidig Hertogin van Brabant) – de Romeinse Poort van Tongeren gaat openen om Paus Franciscus toe te laten in Tongeren en hem te begeleiden naar Onze-Lieve-Vrouwebasiliek om zich daar te vestigen als tweede paus na Apostel Petrus als "plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde".

Het "Goddelijk licht" vanuit deze Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – is thans ZO INTENS dat het niet lang meer op zich zal laten wachten.

Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)
Burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse stad Tongeren (België)

Het is burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren die daarover beslist. Hij heeft namelijk de sleutels van de Romeinse Stad Tongeren in handen.

Daarom laat ik van deze BOODSCHAP een kopie toekomen aan burgemeester Patrick Dewael van de Romeinse Stad Tongeren; aan de Twee-Eenheid, Filip van België (Koning van België) en Elisabeth van België (Hertogin van Brabant); aan de Twee-Eenheid "Sammy Mahdi" en "Newal Farih" van de politieke partij cd&v in België en de Twee-Eenheid "Fleur Agama" en "Geert Wilders" van de politieke partij PVV in Nederland.

Ook heb ik hiervan een kopie verstuurd aan Dienie Kars – hoofdredacteur van De Nieuwe Media, die al veel "Goddelijk Werk" heeft verricht. Vanuit het ZO INTENS GROTE GODDELIJKE LICHT vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek – vanuit Maria samen met Apostel Petrus – vanuit de Romeinse Stad Tongeren wil ik Dienie vragen om deze BOODSCHAP VAN GOD op haar website De Nieuwe Media te plaatsen, zodat er niet nog meer slachtoffers behoeven te vallen in onder meer met name Palestina, Gazastrook, Israël en Oekraïne, waarna alle vluchtelingen weer kunnen terugkeren naar hun eigen (verwoeste) woningen om ze zelf weer op te bouwen met de hulp en kracht van Jezus Christus om daarna in hun eigen geboorteland te kunnen genieten van een vrij eeuwig leven zonder oorlog of geweld naar het voorbeeld van Jezus Christus.

Vanuit het liefdevolle licht dat door "Zahra en Hind Eljadid" wordt uitgestraald - "Zahra en Hind Eljadid: 'Wij hebben elkaar moeten leren wat liefde is' – vraagt Maria vanuit Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (België) niet alleen aan "Zara en Hind Eljadid" maar ook aan de kopiehouders Filip, Elisabeth. Patrick, Sammy, Newal, Fleur, Geert en Dienie om als "Apostel van Jezus" deze BOODSCHAP VAN GOD wereldwijd te verspreiden, zodat alle ruim acht miljard wereldbewoners in hun eigen taal daar kennis van kunnen krijgen. Gods Wil Zal Geschieden.

Met vriendelijke groeten

Gerespecteerd cd&v lid Ad van Rooij

ANTWERPSE HIND ELJADID ZAT ZES UUR IN DE CEL VOOR HAAR PRO-PALESTIJNSE ACTIE TIJDENS 'ZIE ONS DOEN': "IK HEB ER GEEN SPIJT VAN"

Kan Bart Somers als Beste burgemeester van de Wereld nog wel goed slapen?

Kan Bart Somers als "Beste burgemeester van de Wereld" nog wel goed slapen met het "In zijn opdracht" laten "Aanhouden en Opsluiten" van Hind Eljadid in de "Politiecel" van het "Aartsbisdom Mechelen - Brussel" waar Aartsbisschop Luc Terlinden "als plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" zijn "Koninkrijk Gods" heeft.

Beste Sammy Mahdi en Nawal Farih, de gehele wereld wacht op jullie reddende reactie!

Beste Sammy en Nawal, de gehele wereld wacht op jullie reddende reactie!

Wanneer cd&v voorzitter Sammy Mahdi en zijn partner Nawal Farih de kracht van Jezus Christus krijgen om te reageren op de door hun cd&v lid Ad van Rooij - samen met zijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies - op 1 januari 2024 om 02:40 uur gedane Nieuwjaarswensen 2024 dan is de "Bommenregen op Oekraïne" binnen een dag verdwenen en krijgen alle acht miljard wereldbewoners weer zin om in onze mooie wereld te vertoeven.


Het koninkrijk van God is de realiteit van Gods heerschappij die is gekomen in de harten van alle mensen die geloven in Jezus Christus. Het is geen zichtbaar koninkrijk, zoals een aardse regering. Gods koninkrijk is in ons innerlijk. Het is een geestelijke realiteit, die we ervaren door de Heilige Geest.

Voor betreffend artikel in de Gazet van Antwerpen, lees hieronder:

Antwerpse Hind Eljadid zat zes uur in de cel voor haar pro-Palestijnse actie tijdens
'Zie Ons Doen': "Ik heb er geen spijt van"

Mechelen – 

De Antwerpse dichteres Hind Eljadid heeft geen spijt van haar pro-Palestijnse actie op het podium van 'Zie Ons Doen' zaterdagavond in Mechelen, ook al werd ze aangehouden door de lokale politie en zat ze zes uur in de cel. "Is het choquerend om dialoog te vragen?", reageert ze een dag later.

Ze was er om een haiku van voormalig Europees president Herman Van Rompuy voor te lezen, maar de Antwerpse dichteres Hind Eljadid besloot om iets anders te doen. Wanneer ze de microfoon kreeg op het podium van 'Zie Ons Doen' (een groots opgezette show waarmee het Europese voorzitterschap van België op gang werd getrokken, red.) begon ze live een pro-Palestijnse boodschap te brengen. "Ik heb er geen spijt van. Ik was er als artieste en heb besloten om met mijn platform iets anders te doen dan poëzie te brengen", zegt ze over haar actie in Mechelen. 

"Het was de bedoeling om iets teweeg te brengen. Vooral om de politiek wakker te schudden en daar moet je soms iets choquerend voor doen of je stem voor laten horen", vertelt Eljadid. "Zij zijn de mensen die de gesprekken op hoog niveau moeten voeren. Het was alleszins niet mijn bedoeling om mensen hun feest te verbrodden of hoe je het ook wil noemen."

Bekijk ook de volgende foto's uit de video in het onderstaande artikel:

https://www.gva.be/cnt/dmf20240107_96660815

LEES OOK: Pro-Palestijnse actievoerders verstoren openingsfeest Belgisch EU-voorzitterschap in Mechelen 

Politieke verantwoordelijkheid 

Eljadid zegt ook begrip te hebben voor mensen die er niet mee konden leven, zoals Vlaams-minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij betreurt bij VRT NWS dat het feest "dat probeert om mensen samen te brengen en te verbinden door deze eenzijdige politieke actie verstoord werd. Je moet ook respect hebben voor de duizenden mensen die voor het spektakel gekomen zijn." 

"Dat heb ik ook en ik heb ook respect voor andere personen hun mening en voor de feestvierders die aanwezig waren. Ik ben kunstenaar en heb mijn podium gebruikt om te zeggen dat er iets moet gebeuren. Is het choquerend om dialoog te eisen en aandacht te vragen voor het conflict in Gaza en Israël? Het is niet iets wat sinds 7 oktober aan de gang is, maar al ettelijke jaren. Als mensen lang genoeg iets vragen en luid genoeg hun stem laten horen, dan hoop ik dat het iets uithaalt en er op zijn minst geluisterd wordt."

"Ik wil dat mijn Europa, mijn België, mijn Vlaanderen iets doet. 

"Ik wil dat mijn Europa, mijn België, mijn Vlaanderen iets doet. Er zijn nog altijd konvooien met humanitaire hulp die niet tot in Gaza geraken. Vanuit Europa is er nog geen enkele sanctie genomen tegen Israël terwijl het de mensenrechten schendt. Er is letterlijk een etnische cleansing aan de gang. Europa is sterk genoeg om (economische) sancties op te leggen en druk uit te oefenen. Kijk maar naar wat het met Rusland heeft gedaan. Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid in zijn geheel neemt." 

Wel is Eljadid blij dat er al veel mensen zijn bij wie het onderwerp leeft en ze beseft ook dat je actie kan voeren op andere manieren. "Je moet niet alleen maar roepen. Je kan ook een poster aan je raam hangen of meedoen aan een benefiet." 

Aanhouding 

Door haar tussenkomst op het podium werd Eljadid aangehouden door de lokale politie en zat ze zes uur in de cel wegens het verstoren van de openbare orde. Daar kreeg ze ook een boete voor. Toch zal Eljadid blijven opkomen voor de Palestijnse zaak en is ze niet ontmoedigd door wat er zich zaterdagavond afspeelde. "Ik zal mijn kritische stem blijven gebruiken. Of het nu gaat over mensen in armoede, LGBTQ, mensen in precaire situaties … met kunst kan je mensen laten nadenken. Ik zou het liever niet doen en schrijven over liefde, maar helaas is het niet de samenleving waarin we momenteel leven." 

LEES OOK:

Belgisch voorzitterschap van Europese Unie gevierd met Vlaams volksfeest op Grote Markt in Mechelen


Kan Bart Somers als "Beste burgemeester van de Wereld" nog wel goed slapen met het "In zijn opdracht" laten "Aanhouden en Opsluiten" van Hind Eljadid in de "Politiecel" van het "Aartsbisdom Mechelen - Brussel" waar Aartsbisschop Luc Terlinden "als plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde" zijn "Koninkrijk Gods" heeft.

(zie daarvoor de volgende link)

WORDT MARK RUTTE DE NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE NAVO EN OPVOLGER VAN NATO BAAS JENS STOLTENBERG?

Alvast van Harte Gefeliciteerd
Mark Rutte met je nieuwe functie
als secretaris-generaal van de NAVO
in het vooruitzicht.

Echter een levenslange gevangenisstraf zou veel beter bij je passen Mark Rutte, gezien de vele vaccinatiedoden door COVID-19 injecties en de oorlogsmisdaden die in Oekraïne en Israël zijn gepleegd met het belastinggeld (10 miljard) die de Nederlandse bevolking als gift heeft afgedragen aan de belastingdienst. De bevolking mag binnenkort gaan beslissen over het lot van Mark Rutte.

Op 22 november 2023 moet Mark Rutte in Leeuwarden voor de rechtbank verschijnen.

MARK RUTTE GEBRUIKTE HET BELASTINGGELD (10 MILJARD) OM OORLOG TE VOEREN IN OEKRAINE EN ISRAEL!

Hoe lang laten wij Mark Rutte nog z'n gang gaan en mensen vermoorden? De ruim 17 miljoen inwoners van Nederland zijn hier medeverantwoordelijk voor die nog steeds belasting betalen en hiermee de staatskas spekken om oorlog te kunnen voeren en om COVID-19 injecties in te kopen.

OVER HET WEF

Het WEF heeft een zogenaamd 'Young Leaders'-programma, dat door Klaus Schwab persoonlijk wordt begeleid. Dit programma heeft leden/deelnemers als Bill Gates, Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, José-Manuel Barroso, Justin Trudeau, Lucinda Arden (premier van Nieuw-Zeeland), Sebastian Kunz (Oostenrijk) en Emmanuel Macron (Frankrijk) 'opgeleid in de uitgangspunten van het WEF. Dat is de onthulling van Ernst Wolff

Bizar is -eigenlijk eendrachtig de ontwikkelingen bij de Bilderberggroep* - is dat deze genoemde leiders het programma van de WEF volgden, VOORAFGAAND aan hun latere politieke carrière. Vier van deze cursisten brachten het achtereenvolgens in Duitsland tot minister van volksgezondheid. Ook leden van de vorstenhuizen van Denemarken, Noorwegen, Nederland en Zweden maken deel uit van de organisatie. Zo is ene Koningin Máxima in 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF's Digital Currency Governance Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld.

Wat een ongekozen vrouw als Maxima daar doet, is velen een doorn in het oog...!

Het WEF heeft 400 mensen in dienst en een jaarbudget van zo'n 200 miljoen Zwitserse frank. Dat bedrag werd bijeen gebracht door zo'n 1.000 grote concerns, wereldwijd. In de raad van toezicht van het WEF heeft Christine Lagarde* (chef Eurobank) zitting, alsmede koningin Rania van Jordanië* en Larry Fink* van Blackrock (de grootste vermogensbeheerder ter wereld).

Rol Mark Rutte bij het WEF en in onze wereld

Welke functie vervult Mark Rutte werkelijk achter de schermen van het toneel van de Tweede Kamer, in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld? Welke rol speelt Rutte, het WEF en Nederland werkelijk in onze wereld? Wat is de werkelijke 'sprookjesmacht' van het Koninkrijk der Nederlanden

Op de website van het World Economic Forum (WEF) is het volgende te lezen over Mark Rutte , (zie afbeelding hieronder).

Welke rol Mark Rutte in werkelijkheid speelt in het WORLD ECONOMIC FORUM en vanuit het "Grondwettelijk niet bestaande" Nederland in alle landen van onze wereld, maken de volgende eerdere artikelen in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media glashelder. Klik daarvoor op de volgende link. Lees daarbij ook de deeplinks, bekijk ook goed de daarin alleszeggende foto's en bekijk en beluister ook de daarin vermelde video's en Tv-Uitzendingen.

Hoe extreem ver Mark Rutte daarbij gaat maakt de volgende foto met bijbehorende tekst op "blz. 50" in het eerdere artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media glashelder.

(22-26 Mei 2022) WORLD ECONOMIC FORUM, aanwezig: Klaus Schwab (voorzitter), Belgisch Premier Alexander de Croo (vicevoorzitter), Nederlands Minister-President Mark Rutte (member) (vanaf 2010 - heden Minister-President); Royal Philips CEO Frans van Houten (member)(vanaf 2011 - heden CEO Royal Philips), Nederlands Minister van Financiën Sigrid Kaag (member)(vanaf 2017-2021 minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 2013-2017 speciaal gezant van de Verenigde Naties); Nederlands Minister van Defensie Kajsa Ollongren (member)(vanaf 2017-2022 minister van Binnenlandse Zaken); Rabobank bestuursvoorzitter Wiebe Draijer (member)(vanaf 2012-2014 voorzitter SER en vanaf 2014-heden bestuursvoorzitter Rabobank); Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher (member).

Wij willen alle lezers vragen om alle "132 blz." in ons bovengenoemd "Complotdenkers-artikel" goed te lezen in samenhang met het volgende artikel uit onze Nieuwe Media.

Willy Claes is voormalig secretaris-generaal van de NAVO

Het is voorts belangrijk om te weten dat oud-burgemeester Hilde Claes van Hasselt 2009-2016 (zie onderstaande video) een dochter is van Willy Claes (zie onderstaande foto) een voormalig secretaris-generaal was van de NAVO en "En wat voor eentje?", zie onderstaande tekst over Willy Claes, waarvan Mark Rutte de opvolger wil worden.

In september 1994 verliet Willy Claes (zie foto) de nationale politiek om secretaris-generaal van de NAVO te worden. De Vlaamse politicus bleef echter niet lang bij de NAVO. Hij werd achtervolgd door beschuldigingen in de Agustasmeergeldaffaire (samen met Guy Coëme en Guy Spitaels). Bepaalde Belgische socialistische politici hadden toen steekpenningen aangenomen van Agusta en Dassault (periode 1988 en 1989).

Hoewel Claes zijn betrokkenheid ontkende, trad hij op 20 oktober 1995 onder grote druk af als NAVO-topman. Op 23 december 1998 bevestigde het Hof van Cassatie het arrest in beroep dat hem veroordeelde tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, ontheffing voor vijf jaar uit zijn burgerrechten en een geldboete van 60.000 frank (€ 1500). Hij ging ook nog in beroep tot bij het Europees Hof, maar kreeg daar geen gelijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes

Speciale aandacht voor voormalig burgemeester Hilde Claes van Hasselt (dochter van Willy Claes)

Wij willen u daarbij "speciale aandacht" geven aan de volgende TV-uitzending in de onderstaande video. Dan weet u waar Mark Rutte mee bezig is met zijn WORLD ECONOMIC FORUM.

Ook willen wij u vragen om het volgende eerdere artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media (met links, deeplinks, foto's en video's) te lezen, te bekijken en te beluisteren. Dan weet u dat Mark Rutte, zowel persoonlijk en namens de ruim 17 miljoen Nederlanders (hij levert wapens van ons belastinggeld) verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de vele (dodelijke) slachtoffers in Oekraïne en Israël (met name in de Gazastrook.

Vertaling Engelse tekst van hierboven (WEF Mark Rutte):

1992, afgestudeerd en werkzaam bij Unilever; Human Resources Manager, verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel; verantwoordelijk voor diverse reorganisaties; 1997 werd Personeelsmanager bij Van den Bergh Nederland (Calvé), onderdeel van Unilever; gewerkt aan een reorganisatie; 2002, benoemd tot directeur Human Resources van IGLOMora Group, een dochteronderneming van Unilever. Juli 2002 - juni 2004, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eerste en tweede kabinet-Balkenende. Jan - mei 2003, Tweede Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Juni 2004 - juli 2006, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kabinet-Balkenende 2. Juni 2006 - oktober 2010, fractievoorzitter VVD-Kamerfractie. Okt. 2010 - heden, minister-president en minister van Algemene Zaken. 

Bron: https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte/

"Het is een kwestie van tijd en dan valt het hele kaartenhuis in elkaar."

De verkiezingen op 22 november 2023 gaan niet door, wij schreven het al eerder. Dat geeft voor Mark Rutte de vrijbrief om de Nederlandse bevolking verder naar de afgrond te brengen van hun bestaan en de WEF agenda met behulp van de politieke WEF partijen verder uit te rollen in het land wat Nederland wordt genoemd.

Tip: Haal tijdig Uw geld van de bank, zeker met een tegoed van boven de EUR. 100.000,- en zet dat om in buitenlandse valuta. De euro, de petrodollar en de Engelse pond zijn na de RV (herwaardering van de wereldvaluta) NIETS meer waard. Het is bovendien fiatgeld. 

PS. Vergeet niet onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media te bedanken voor deze tip door hier te klikken voor onze ondersteuningsactie.

De politiek is een instrument

De politiek is geen instrument om de wereld verder te helpen, maar om de wereldheersers nog meer macht te geven. Steeds meer mensen komen achter deze oude waarheid. Wat opvalt is het grote verschil van mening binnen deze groep over de deelname aan de politiek. In de tijd voorafgaand aan nieuwe verkiezingen wordt dit weer pijnlijk duidelijk. De één zegt dat je beslist moet gaan stemmen om het corrupte systeem te veranderen. De ander zegt dat je juist niet moet gaan stemmen, want jouw stem gaat het systeem echt niet veranderen.

Van de traditionele regeringspartijen valt niets goeds te verwachten. Van de oppositiepartijen evenmin. De PVV* wordt geleid door iemand die in dienst staat van de Mossad. BBB* en NSC* zijn overduidelijk twee WEF-partijen. De naamgeving en hun stemgedrag in de Kamer maken dat alleen al duidelijk. 

Het CDA heeft heel slim zijn macht uitgebreid door zich in drieën te delen. De PvdA* en GroenLinks* onder leiding van Timmerfrans * zijn nog meer 'woke' dan de regeringspartijen. Forum voor Democratie* is de partij waarin ik me qua ideeën het meest herken. Maar deze partij heeft nadrukkelijk ook punten waar ik helemaal niet achter kan staan. Het geflirt met Putin* bijvoorbeeld stuit me tegen de borst. En onbegrijpelijk blijft het dat deze partij net als alle andere partijen riep om ingrijpende maatregelen toen de corona-plandemie* uitbrak.

Bron: https://anthonieroose.nl/herinner-jezelf/elke-stem-telt/

*) Voetnoot: Op het platform Wikipedia staan veel onwaarheden over onze werkelijke geschiedenis en dient daarom geheel onder de loep te worden genomen en/of opnieuw te worden geschreven met de geschiedenis zoals die werkelijk is geweest. Misschien een idee om een nieuwe encyclopedie op te zetten met een nieuw gekozen naam waarin de ware informatie met de èchte waarheid is te lezen over de wereld die wij kennen en de geschiedenis zoals die werkelijk is geweest. Denk hier over na aub, want het is de sleutel naar onze Vrijheid.


Links om zelf onderzoek te doen:

https://www.messagetoeagle.com/did-ancient-aliens-leave-a-hidden-message-containing-the-history-of-planet-earth-in-our-dna/

https://www.ninefornews.nl/duitse-professor-we-wisten-op-9-11-meteen-dat-het-gecontroleerde-sloop-was/

https://www.frontnieuws.com/klokkenluider-raytheon-amerikaanse-overheid-heeft-directed-energy-weapons-die-mega-aardbevingen-kunnen-veroorzaken/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2023/11/15/de-feminisatie-pandemie/

Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief. die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.


Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)

DE OORZAAK VAN DIT ALLES GAAT TERUG NAAR 10 NOVEMBER 1918

(lees hieronder)

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije en heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II – als plaatsbekleder van Jezus Christus – deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HIELIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN)

(10 november 1918): De Duitse keizer Wilhelm II komt aan op Station Eijsden om asiel aan te vragen in Nederland. Vanaf daar is hij diezelfde dag nog doorgereisd naar Huis Doorn (Sticht Utrecht) waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad. Daarmee heeft de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998)(die om die reden zijn Nazi-lidmaatschap tot aan het eind van zijn leven heeft behouden), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 tot op de dag van vandaag voortgezet.

HOE HEEFT DIT OOIT KUNNEN GEBEUREN

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media).

Wat daarvan onder meer de gevolgen zijn kunt u lezen in het volgende artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media in de volgende link met de volgende KOPTEKST en het PLAATJE.

Daarin staat onder meer het volgende geschreven:

We leven momenteel in een tijdperk waarbij we in de overgang zitten van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk GOD's.

De duisternis heeft erg lang geregeerd op aarde, de brede weg met allemaal zondige mensen.

Dit noemt men ook wel de val van de mensheid.

Dit artikel is geschreven door Lisette de Rooij (dank!) en her en der aangevuld door onze redactie.

OVER BEWUSTZIJN

De kunstmatige intelligentie heeft mijn ontvangen Christusbewustzijn en AL-bewustzijn gekopieerd uit mijn hoofd en is weer vertrokken. Ook dit kan meewerken aan het goede, maar is alsnog steeds een vals geprogrammeerd bewustzijn als dit bij anderen in het hoofd geprogrammeerd wordt. Dit wil zeggen dat de mensen die dit door de techniek ontvangen, nog niet waar verlicht zijn door bezinning en bekering, maar mogelijk kan dit wel zorgen voor vrede op aarde. Iedereen mag zijn of haar eigen weg zoeken op zijn of haar eigen tempo, een innerlijke strijd voor de mens die kennis heeft of krijgt van goed en kwaad. GOD is van de vrije wil en verbiedt of verplicht niemand iets. Liefde kun je namelijk niet afdwingen of programmeren. De ware verlichting is leven vanuit het hart, we gaan weer leren voelen.

(zie volgende link)

VANUIT HET "GODDELIJKE LICHT" OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld)

DE WARE LICHTMEESTERS

De enige verlossing kun je vinden door de ware lichtmeesters te volgen. De Koning van de mens is de ware Jezus Christus, GOD's enig geboren zoon. Maar ook andere lichtmeesters en Heiligen helpen mee, zoals Boeddha, een mens die ook ooit op aarde geleefd heeft en de weg naar 'verlichting' gevonden heeft destijds. Boeddha werd in die tijd nog misleid door de gevallen aartsengel Lucifer, die op dat moment nog op aarde heerste. Sinds de ware Jezus gestorven is aan het kruis voor de zonden van alle mensen (Jezus had geen zonden, de enig geboren zoon van GOD), is dit overwonnen. Geen één mens op aarde is GOD. Lucifer de gevallen aartsengel kan met zijn machten en krachten in het geestelijke auralichaam van de mens komen en zijn eigen ego laten werken bij de mens, zodat de mens denkt GOD te zijn of meer te zijn als een ander mens. Satan, een andere gevallen engel doet dit ook op zijn manier met machten en krachten, maar door zichzelf groot te maken. De mens voelt zich dan een soort van "opgeblazen" groot en sterk. Laat je niet misleiden of verleiden door de gevallen engelen. De gevallen engelen hebben net zoals de mens ook een vrije wil, echter ook een verleden, kennis van goed en kwaad. Zij zijn erg angstig op het moment, bang niet meer bij de schepping te mogen horen. Taak voor de mens is om te werken aan de geestelijke gezondheid voor de wereld. Laat je vullen met de Heilige geest en als er onreine en/of getraumatiseerde geesten in je energieveld komen geef dan je grenzen aan, zeg 'nee' als ze je proberen te verleiden en misleiden en daarna weer verzachten i.v.m. ook een soort van trauma's en angsten van de gevallen engelen.

Maar pas op! Er bestaat ook een valse verlichting. De natuur is nagebootst met manipulatietechnieken via astrale straling 4G t/m 7G (simulatie). Hiermee kunnen ze het natuurlijke menselijke aura "hacken" en alle zintuigen van de mens beïnvloeden, waardoor de mens niet meer op het natuurlijke functioneert, maar middels een gehackt vals aura. Dit zijn de valse genezingen, de mens is dan alsnog een robot, een vals verlichte robot. Via "interface" en "cyberspace" ervaart de mens een bewustzijnsdaling, de 9 onderwerelden in. Het menselijk lichaam heeft een aura en kan via de hara-lijn verbonden worden aan de bron van het leven. Via de vals licht, gehackte aura, is dit niet mogelijk. Dit is alleen te bereiken door bezinning, bekering en bewustzijnsontwikkeling en dus niet door geprogrammeerde kunstmatige intelligentie.

VALSE HEMEL

Middels H.A.A.R.P., CERN, Satellieten en Chemtrails heeft men een valse hemel gecreëerd. We maken kennis met het astrale, dit is het astrale veld. Hiermee zijn Simulatie-Domes tot stand gebracht, waarbij de mens een valse werkelijkheid ervaart. Dit zijn de 9 onderwerelden. Er is echter ook een ware Hemel, te bereiken middels bezinning en bekering (door de "donkere wolk"/ de matrix, naar het ware licht komen). Dit zijn de echte Hemelen (bovenwerelden). Door bezinning en bekering kan de mens de 13e Hemel bereiken, sommigen mogelijk zelfs de 15e Hemel. Dit is het cosmische veld. Maar pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Waarom bestaan geavanceerde Med Beds nog niet in onze ziekenhuizen?

De MED BEDS zijn ontwikkeld door mensen die nog niet waar verlicht zijn en dus nog met een vals geprogrammeerd bewustzijn leven. Het is ontwikkeld en wordt gefinancierd vanuit de deep state (onderwereld). Zij kennen namelijk een grote angst dat de echte waarheid aan het licht komt en proberen mensen onwetend te houden of maken, omdat ze bang zijn voor de reacties van de wakkere mensen. Probeer hierin de ware Jezus te volgen: geen haat, geen wraak, geen geweld en kunnen vergeven. Met andere woorden, heb je naasten lief zoals je jezelf lief hebt en heb zelfs je vijanden lief. Op deze manier kunnen de mensen die de Deepstate dienen hun angsten ook omzetten in liefde en aan hun bewustzijnsontwikkeling beginnen door bezinning en bekering. De ware Jezus is gestorven aan het kruis voor de zonden van alle mensen, dus ook voor de mensen die de deep state dienen, als ze dat zelf maar willen!

Het uiteindelijke doel is dat alles en iedereen weer aangesloten wordt op het AL-bewustzijn, verbonden met de bron van het leven. Dan kan er onmogelijk nog iets mis gaan! Er is geen "goed of fout", de onvoorwaardelijke liefde lost alles op. Verzachten i.p.v. verharden is belangrijk.

ONZE AARDE IS VERGIFTIGD

Waar we als mensheid wel rekening mee moeten houden is dat we zuinig om moeten gaan met de aarde. Er zijn geen manipulatietechnieken om de aarde te "genezen". De aarde is reeds "Algeheel vergiftigd" met onder meer volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" als gevolg van het feit dat de Bestrijdingsmiddelenwet voor wat betreft het bestrijdingsmiddel "Super Wolmanzout-CO" -- evenals alle andere bestrijdingsmiddelen (waaronder ook alle landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals Roundup) -- geen rekening houdt met de gebruikers en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel.

Deze Bestrijdingsmiddelenwet kent nog een tweede tekortkoming, te weten: de "niet werkzame chemische stoffen" ten behoeve van betreffende bestrijding, behoeven niet op het etiket te staan. Dit betekent dat bij elk toegelaten bestrijdingsmiddel, elk soort gevaarlijk afval, via "dekmantelbedrijven", ongestraft kunnen worden toegevoegd en in water, bodem en lucht worden gedumpt.

(zie de volgende link)

Bekijk ook de volgende de volgende link van "Erin Brockovich" op de Sociale Databank Nederland.

https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-mail.htm met bijbehorende film (zie onder).

Dit waar gebeurde verhaal heeft enkel betrekking op een "lokale vergiftiging" met "chroom VI", terwijl het hier gaat om een algehele vergiftiging van de gehele wereldbevolking met volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" en nog veel meer levensgevaarlijke chemische afvalstoffen (zoals cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's) via bestrijdingsmiddelen.

Ondanks deze wetenschap heeft de vanuit het "grondwettelijk niet bestaande" Nederland de vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) voortgezette Eerste Wereldoorlog vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden).

Op bevel van huidig van adjudant koning Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk, heeft toekomstig secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO voor de Europese Commissie beslist dat het gebruik van "glyfosaat" (wat in werkelijkheid hoog problematisch gevaarlijk afval is -- met daarin arseenzuur, chroom VI, cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's, etc. – waaraan 360 gram/liter glyfosaat is toegevoegd) dat het bestrijdingsmiddel Roundup nog ten minste tien jaar mag worden gebruikt. Als bewijs daarvoor lees het recente artikel hierover in de kwaliteitskrant De Standaard met bijbehorende foto. Zie hier en/of hieronder: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231116_94664305

Dat toekomstig secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO daarmee "doelbewust" het "menselijk ras" op aarde volledig wil uitroeien, maakt het recente artikel hierover in dezelfde kwaliteitskrant De Standaard glashelder duidelijk.

DE AL-VADER (GOD) LAAT DAT NIET GEBEUREN

Men kan middels de technieken wel de ogen en andere zintuigen van de mens bewerken, waardoor het lijkt alsof de aarde nog mooi en schoon is, maar dit is een valse werkelijkheid.

Het is o.a. een taak voor mij (ons) om de ware Hemel naar de aarde te brengen. Het ware licht strijd niet. Zet je angsten maar om in liefde en neem je verantwoordelijkheden voor het geheel. Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen en kennis van goed en kwaad.

Met z'n allen samen zijn we in staat om uit de val van de mensheid te komen. We zitten midden in een cosmisch zuiveringsproces. GOD is van rust, reinheid en regelmaat. 

De Heilige geest heeft me verteld voorzichtig te zijn met de hoofden en gebedshuizen voor bezinning en bekering. De enige verlossingsmogelijkheid is je te laten reinigen door het bloed van het Lam, de ware Jezus. Aan iedereen alle goeds gewenst, liefde overwint alles. De AL-vader heeft me geleerd alles lief te hebben wat leeft; de aarde, dieren, mensen en de engelen, maar geen lege liefde. Alle liefde voor de AL-vader, de vader van de bron van leven. Deze heeft alles in de hand. Alles en iedereen zal zich moeten verantwoorden bij de AL-vader.

Liefde vergaat nooit. Met dank aan de AL-vader (God).

Liefs, Lisette van Rooij

Bijbehorende presentatie van Wieteke van Dort is helaas niet meer op internet te vinden, wel de reactie daarop van Ad van Rooij aan alle wereldbewoners.

Bekijk en beluister daarvoor de volgende video.

Voor meer informatie hierover lees de volgende link met deeplinks.

https://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm

Burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode), namens deze Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar, hebben op de door Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (met als eigenaar Ad van Rooij) in zijn brief van 22 juli 2007 (kenmerk: C&P 220707/vz) gestelde 14 vragen (na maar liefst ruim 18 jaar) nog steeds geen antwoord gegeven.

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

(lees dit artikel)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE).

De Heilige drie eenheid

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & zijn dochter Lisette van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde :Anno 11 november 2023:

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld)

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop van vandaag en de volgende dagen verfraaid worden, met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN