Vertaal deze pagina naar:

FILM GALILESE BRUILOFT

16-02-2021

Je staat op het punt om de geheimen van een heel bijzondere huwelijksceremonie te leren kennen...

De Galilese Bruiloft


Een bekende gastheer van de tv-bediening verwees naar de film als de grootste film over de Opname die ooit is geproduceerd. Dit is een film die je absoluut wilt zien en delen met zoveel mogelijk mensen.

Veel bijbelprofetie-liefhebbers zijn bekend met de verbazingwekkende "opname-symboliek" in het Joodse huwelijk, welke duidelijk wijst op een opname vóór de verdrukking. Maar ik vermoed dat velen niet bekend zijn met de verborgen aanwijzingen in deze huwelijksceremonie.

Hier is een prachtig overzicht van het hele proces.

Het Huwelijksverbond

"De vader van de bruidegom betaalt voor de bruid als een wettelijke verbintenis voor de toekomstige bruiloft. De bruidegom geeft zijn bruid een object van waarde als een belofte die garandeert dat hij daadwerkelijk met haar zal trouwen. Dit wordt de verloving genoemd. Ze dan wijn drinken om hun toekomstige huwelijksdag te vieren. De bruid blijft in het huis van háár vader en ze wacht op de terugkeer van haar bruidegom. Ze blijft een maagd gedurende het hele verlovingsstadium en houdt zich rein alleen voor haar man. Als ze geen maagd blijkt te zijn, kan hij legaal van haar scheiden.

God de Vader koos ons voor de schepping van de wereld om zich af te zonderen en onberispelijk te zijn (Efeziërs 1:4; Efeziërs 5:25,26 ; Hebreeën 10:10). We werden door het kostbare bloed van Jezus gekocht om samen met Hem te worden verenigd (1 Korintiërs 6:19-20). We zijn wettelijk gerechtvaardigd door het geloof door Jezus (Romeinen 5:1). We kregen de Heilige Geest van Christus als een garantie voor Zijn terugkeer voor ons (Efeziërs 1:13-14).

De bruidegom vertrekt om de bruidskamer voor te bereiden

De bruidegom verlaat de bruid tijdens de periode van verloving om een kamer in het huis van zijn vader te bouwen en voor te bereiden, die bekend staat als de bruidskamer.

Jezus heeft ons verlaten en bereidt een kamer voor ons voor (Johannes 14:1-4). Hij bereidt onze kamer al 2000 jaar voor. Stel je voor wat voor een plek dat gaat worden!

De Bruid bereidt zich voor op de komende terugkeer van de bruidegom.

Terwijl de bruidegom weg is om hun bruidskamer klaar te maken, is de bruid bezig zich klaar te maken. Ze staat nu "apart" of "geheiligd" voor haar man. Ze draagt een sluier om anderen te laten zien dat ze zich inzet voor haar bruidegom. Het is duidelijk voor iedereen die haar ziet dat ze is gewijd en apart gezet voor alleen haar man. Ze maakt haar jurk en begint haar hart voor haar man voor te bereiden. Ze zet haar geest en haar hart op het getrouwd zijn met haar bruidegom. Ze draagt ook haar trouw aan haar vader over naar haar man. Ze leeft in dit "alles" maar "nog niet". Ze wordt al als getrouwd beschouwd, maar haar huwelijk is nog niet helemaal volbracht. Ze wacht op de nakende terugkeer van haar bruidegom. Het kan elk moment gebeuren, maar ze weet niet wanneer, dus bereidt ze zich voor op een moment zodat ze er klaar voor is. Ze wacht, kijkt en bereidt zich voor op zijn terugkeer.

Als volgelingen van Jezus, samen met Hem verenigd, staan we "apart" voor hem. Onze trouw is alleen aan hem (Romeinen 12:2, 1 Petrus 2:9, Johannes 17:15-18). We leven in het "nu al maar nog niet". We zien de dingen nu door een sluier, maar we zullen Hem spoedig in de ogen zien (1 Korintiërs 13:12). Zijn terugkeer staat voor de deur. Hij kan elk moment terugkeren en niemand weet wanneer Hij zal terugkeren (Marcus 13:32-37). Zal Jezus je vinden, wachtend, vol verwachting op Hem?

De bruidegom keert onverwacht terug en neemt de bruid mee.

De bruidegom komt terug voor zijn bruid, vaak in het midden van de nacht. De komst van de bruidegom wordt aangekondigd door een schreeuw! De bruid zou "ingehaald" of "weggerukt" zijn. De bruid wordt dan naar het huis van de bruidegom geleid door een trouwstoet van vrouwen met lampen. Deze lampen maakten deel uit van de voorbereiding van de bruid voor het geval de bruidegom 's nachts zou terugkeren. De bruid was gekleed in fijn linnen, puur, brandschoon en wit.

De Schrift zegt dat Jezus zal terugkeren als een dief in de nacht (1 Thes. 5:2). Hij zal zowel de doden als de levenden in Christus in de lucht ontmoeten en ons "wegrukken" om bij Hem te zijn (1 Thes. 4:16-17).

Het Huwelijk is geconsumeerd en gevierd

De bruid en de bruidegom worden door de bruiloftsfeestgangers begeleid naar de bruidskamer waar het huwelijk privé achter gesloten deuren wordt voltrokken. Nadat het huwelijk is voltrokken, komt de bruidegom uit de bruidskamer en maakt de gasten bekend dat de vereniging officieel is voltrokken. De gasten vieren het huwelijk met een groot feest, terwijl de bruidegom zeven dagen lang met zijn bruid naar de bruidskamer gaat. Na de zeven dagen komen de bruid en de bruidegom uit de schuilplaats met de bruidssluier nu blootgelegd zodat iedereen haar kan zien. ZEVEN DAGEN? Ja...

Er wordt een groot huwelijksfeest aangekondigd met veel geschreeuw! De Kerk (de bruid) zal verenigd worden met Jezus (de bruidegom) en er zal een groot feest zijn - het huwelijksmaal van het Lam (Openbaring 19:6-9)!

Deze parallellen zijn goed gedocumenteerd, maar Brents film neemt ons mee naar een nieuwe plaats ... de symboliek in wat velen niet kennen ... het Galilese huwelijk. Jezus was natuurlijk een Galileeër die vaak sprak over het huwelijksverbond. Deze film zal enkele dingen delen die maar weinig mensen hebben ontdekt, en voegt nog meer bewijs toe voor de opname vóór de Verdrukking.

Dit is de 3e film in deze eindtijd "Profetietrilogie". Ingenuity Films heeft eerder twee van de meest bekeken profetie-dvd's in de geschiedenis geproduceerd, The Final Prophecies en The Coming Convergence. De Laatste Profetieën is bekeken door letterlijk miljoenen mensen (mijn favoriete profetiefilm aller tijden) en legt een sterk fundament met behulp van Bijbelse archeologie en Bijbelse profetie om de Schriftteksten te bevestigen.

Zie ook het Hemels huwelijk

Bron: Brent Miller's Long Awaited New Film!

https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/voor-de-toorn.html