Vertaal deze pagina naar:

HEFTIGE GEWAARWORDING OM IN EEN GEBIED TE WONEN EN TE WERKEN MET DERGELIJKE HOGE CONCENTRATIES PFAS

04-07-2023

Hoe ernstig is de PFAS-vervuiling rond chemiefabriek Chemours in Dordrecht? Zeer ernstig!


De regering staat nu op omvallen!

Een aantal Tweede Kamerleden zijn op 4 juli 2023 op de hoogte gebracht van dit artikel. 

Grote dank voor het doorzenden van dit artikel, dat kan weleens het zetje zijn...


Bedankt voor dit geweldige werk Zembla!

Na de documentaire Dark Waters heeft ook Zembla een documentaire in beeld gebracht over het op grote schaal lozen van niet afbreekbare giftige stoffen in het milieu.


De mensen achter Zembla zijn echte helden!

We krijgen nu meetgegevens van het water onder ogen dat is geanalyseerd en er komen zeer schokkende conclusies uit. Het wordt de hoogste tijd dat de Rutte, Kaag en hun kompanen worden gearresteerd en berecht!


Het PFAS schandaal

Het is schokkend dat bedrijven zoals Chemours en 3M, willens en wetens, jarenlang hoge concentraties van PFAS-stoffen hebben geloosd en nog steeds lozen. 

Deze bedrijven brengen PFAS reststoffen naar de Belgische afvalverwerker Indaver. 

Chemours loost op de Merwede, terwijl via Indaver grote hoeveelheden van deze zeer giftige stoffen terecht komen in de Schelde en in de lucht. Dit leidt tot zeer ernstige milieuvervuiling met grote gevolgen voor het drinkwater en onze gezondheid.

Meer info ► https://www.aquapeak.nl/blog/34_het-pfas-schandaal.html

Doe ook onderzoek over PFAS!

Goed dat jullie, Zembla, hier tijd en moeite in hebben gestoken om dit onder de aandacht te brengen.

Dank jullie wel, dit is pas echte journalistiek, jullie verdienen meer dan een lintje!


Wij mogen straks de ellende van Kok, Balkenende en bijna 13 jaar Rutte op gaan ruimen!

Bereid jullie alvast allemaal voor wanneer de beerput open gaat van de (r)overheid!

Sinds 14 oktober 2010 is Rutte reeds minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken en daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis.

Rutte en het koningshuis zijn zwaar chantabel gemaakt en wordt door Demmink gechanteerd.

Over PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen)

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Wie gaf opdracht om die kankerverwekkende troep te maken en in het oppervlaktewater te lozen?

Diegenen dienen allemaal berecht te worden voor een Tribunaal!


Dit wordt het grootste gifschandaal uit de Nederlandse geschiedenis!

PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) zijn enorm schadelijk voor het milieu en kankerverwekkend voor de mens. Info over PFAS van de (r)overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pfas

Alle locaties met rode stip zijn zwaar vervuilde PFAS locaties in Nederland!


Bekijk de onderstaande video beste lezers!

Een oplettende lezer (waarvoor dank!) schreef naar aanleiding van dit artikel het volgende:


Beste redactie,

Naar aanleiding van uw video van Zembla over het PFAS gebeuren bij deze de tekst welke ik zojuist verstuurd heb aan 3 kamerleden waar ik reeds geruime tijd contact mee heb gehad.

Ik doe u de letterlijke tekst hier bijvoegen waarvan ik een kopie heb gemaakt.

De kamerleden in kwestie zijn resp. Nicki Pouw-Verweij (zij is de enige arts in de 2e kamer), Wybren van Haga en Pepijn van Houwelingen.


De tekst naar betreffende kamerleden is:


Beste Nicki,

Alleen maar een link naar een 10 min video.

Jij bent arts en ik ben milieu-inspecteur geweest, heb een afgeronde opleiding milieukunde gedaan aan de Hogeschool Eindhoven..., daarna gewerkt voor een zeer grote gemeente in Noord-Limburg en daarna voor een samenwerkingsverband van gemeenten in Zuid-Limburg en heb vergunningverlening gedaan voor bedrijven.

Bekijk deze 10 minuten en trek je conclusie...

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/heftige-gewaarwording-om-in-een-gebied-te-wonen-en-te-werken-met-dergelijke-hoge-concentraties-pfas/


Met vriendelijke groet,

Robert Timmermans

(Onze redactie mocht de naam van onze oplettende lezer vermelden).

Reacties onder de video:

Link video ► https://youtu.be/VVGk6bhAhNI 

"Je kunt de multinationals wel de schuld geven maar de overheid heeft ze toestemming gegeven en de ambtenaren verschuilen zich achter rekenmodellen, waarde-interpretaties en afgegeven vergunningen."

"Ja we zijn te druk bezig of iemand een man of een vrouw is of zich een kameel voelt of een fiets terwijl we het hier over zouden moeten hebben echt schokkend deze video!"

"Ik heb zelf onderzoek gedaan naar het effect van PFAS op de schildklier. Ik heb weldegelijk gezien dat er activiteit is. Ik ben zelf ook een keer onwel geworden door het werken met deze stoffen (PFOA, PFOS etc.). Ik ben benieuwd waarop het RIVM het baseert dat er geen gezondheidseffecten zijn. Zwem aub niet in de wateren rondom Chemours!"

"Dit kan echt niet. Goed dat jullie hier tijd en moeite in steken om dit onder de aandacht te brengen. Dit is pas echte journalistiek."

"Zomaar een gedachte, hennep kan grond verbeteren/herstellen, de metalen uit de grond trekken etc. verontreinigingen. zou dat niet eventueel het land kunnen helpen herstellen? elke 90 dagen kan dat geoogst worden en is nog een erg nuttige/veelzijdige plant ook."

"Bedankt Zembla. Dit speelt daar in die omgeving inderdaad al jaren. Mijn vrouw is in die contreien geboren & een groot deel van haar familie woont daar nog. Ongelofelijk dat die Chemours daar nog de fabriek open mag houden. Maar dit geldt voor veel meer fabrieken. Ik denk dat de oplossing niet volledig alleen bij een Chemours gezocht dient te worden; wij als eindverbruikers hebben ook onze levensstijl aan te passen. Als er geen vraag meer is naar een bepaald product, dan zal het aanhouden van zo'n productiefaciliteit ook geen zin meer hebben voor de eigenaars."

"Zo'n fabriek zou uberhaupt nergens moeten staan, wat gaat de overheid hier nu mee doen?"

Link video ► https://youtu.be/VVGk6bhAhNI

Vervuild PFAS water zuiveren, hoe doen we dat?

De enige manier om te voorkomen dat we deze giftige stoffen via het drinkwater binnenkrijgen is door het leiding-/drinkwater aanvullend te zuiveren met de technologie die in een Aquapeak Ultimate waterfilter/zuiveraar zit, namelijk omgekeerde osmose. 

Onder leiding van professor dr. Jacob de Boer, die ook in de Zembla-documentaire uitvoerig aan het woord komt, is de Aquapeak getest. Vastgesteld is dat PFAS-stoffen na het zuiveren van het leiding/-drinkwater met de Aquapeak niet detecteerbaar zijn, terwijl deze deze stoffen wel in het leiding/-drinkwater gevonden werden.


Hoe U een Aquapeak Ultimate waterfilter/zuiveraar kunt bestellen?

Door de onderstaande website aan te klikken.

https://www.aquapeak.nl/