Vertaal deze pagina naar:

HET EINDE VAN ONS SLAVENBESTAAN! WE ZIJN ALLEMAAL EEN VRIJ MENS; GODDELIJKE WEZENS, MENSEN VAN VLEES EN BLOED, BE HAPPY!

24-11-2023

Wat Robin vandaag met U deelde zal Uw wereld en de realiteit waarin U leeft voor altijd doen veranderen.

Deze Openbaring komt dan ook niet zonder gevaar voor zijn eigen leven, maar dit heeft hij ervoor over, aangezien hij zijn hele leven naar dit moment heeft toegeleefd. 

Luister aandachtig, leer en geef door.

Dank je wel lieve en wijze Robin, in Vrijheid aan de andere kant.

Sincerely yours, 

: Robin just like the bird. 

: By order of the butterfly tribe. 

Word deel van de Autonome gemeenschap en neem contact op met Robin via:

https://thebutterflytribe.io/

Reacties op de bovenstaande video van Robin:

"Interessant, overduidelijk dat het systeem crimineel is."

"Waarom zijn er nog steeds zo weinig mensen die dit beseffen?"

"Goede analyse. Echter, er staan geen (juridische) mechanismen ter beschikking om hieraan te ontkomen. Ook de grondwet is door de macht ontworpen. Het komt erop neer dat het individu a priori niet soevereinis en er geen transitieregeling bestaat van individu naar collectief (zoals bv burgerrechten). Bottom line leven we in een monarchie met het recht van de sterkste ipv in een federatie met recht."

"Wat deze man zich met alle respect alleen nog niet beseft is dat ieder die nog niet oprecht vergeven heeft nog helemaal géén 'levend mens' is, maar nog een onbewust persoon (3D en 4D dimensie gedachtegang). Je bent pas een levend mens geworden, wanneer je je geestelijke wedergeboorte ervaren hebt en je de ERVARING gehad hebt (ná vergiffenis) het Licht op aarde te mogen zijn, je dus UIT de engelen hiërarchie gestegen bent en het begin gemaakt is om de duale gedachtegang op te lossen (angst), waardoor er enkel een positieve geest overblijft Momenteel zijn er nog te weinig van de 144.000 die dit al ervaren hebben om deze hele façade te laten stoppen. Er dienen eerst meer aura's te gaan stralen om dit opgezette duistere systeem bij het verleden te laten behoren."

We betalen allemaal ONZIN belastingen in Nederland, waarom?

Om U verder te kunnen onderdrukken en af te persen, zodat u geen mogelijkheden hebt om in opstand te komen. Immers U moet keihard werken, anders komt de (R)overheid Uw huis leegroven, wordt Uw huis verkocht door de Bank of worden zelfs Uw kinderen geroofd door de (R)overheid. 

Gelukkig doen de reeds Wakkere mensen en Klokkenluiders onderzoek voor U. Die zoeken uit wat er mis is in Nederland. Nederland heeft een NAZI Regiem, dat U zich niet vergist. Nederland wordt geleid door het Vaticaan, de Vrijmetselaars, de Multionationals en de Bilderberg Groep, die geen goede bedoelingen hebben met de bevolking. Immers met de vele gratis vaccins worden veel mensen met opzet ziek gemaakt.

Ons beste medicijn (cannabis) wordt de bevolking onthouden om dat te mogen kweken, te gebruiken en te verhandelen. Daarentegen wordt de bevolking medicijnen voorgeschreven wat voorts mensen nog zieker maakt en wat de farmacie nog meer macht geeft, omdat hier heel veel geld mee wordt verdiend.

De Nederlandse Staatskas bezit (volgens getuigen die er gewerkt hebben) voldoende geld om de hele Nederlandse Bevolking voor 100 jaar van een uitkering te voorzien. Dus waarom moet de Nederlandse bevolking nog steeds die onzinnige belastingen betalen, die we onderstaand hebben opgesomd voor U?

We zijn erg benieuwd naar Uw reactie!

Stuur een reactie naar: redactie@waarheidskrant.nl


Welke van de onderstaande 81 belastingen betaalt U nog steeds tot heden?

En welke andere belastingen nog meer?

1. Motorrijtuigenbelasting. 2. Inkomstenbelasting. 3. Grondwaterbelasting. 4. Hondenbelasting. 5. Precariorechten. 6. Onroerend goed belasting. 7. Extra op schuimwijn 8. Vennootschapsbelasting. 9. Vaarbelasting. 10. Toeristenbelasting. 11. Vermogensbelasting. 12. Overdrachtsbelasting. 13. Milieubelasting. 14. Kansspelbelasting. 15. Dividendbelasting. 16. Extra op frisdrank. 17. Premie volksverzekering. 18. Omzetbelasting. 19. Assurantiebelasting. 20. Belasting personenauto BPM. 21. Extra op vruchtendrank. 22. Suiker accijns. 23. Brandstof accijns. 24. Successierechten. 25. Alcoholaccijns. 26. Bier accijns. 27. Accijns op minerale olien. 28. Kapitaal belasting. 29. Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren. 30. Waterkeringsomslag. 31. Waterbeheersingsomslag. 32. Ingezetenenomslag. 33. Waterschapbelastingen. 34. Rioolrecht. 35. Reinigingsrecht. 36. Afvalstoffenheffing. 37. Marktgeld. 38. Leges. 39. Bouwgrondbelasting. 40. Havengelden. 41. Begrafenisrechten. 42. Extra op limonadesiroop. 43. Parkeerbelasting. 44. Forensbelasting. 45. Baatbelasting. 46. Energiebelasting. 47. Belasting op leidingwater. 48. Schenkingsrecht. 49. Huurbelasting. 50. Verhuurdersheffing. 51. Bouwleges. 52. Windmolentoeslag. 53. Verkeersboetes. 54. Bp procedurekosten. 55. Vooroverlegkosten gemeente. 56. Recreatie toeslag. 57. Schoolgeld. 58. Netbelasting. 59. Opritbelasting bij de dijken (bestaat al in rivierengebied). 60. Verpakkingsbelasting. 61. Energiebelasting. 62. Extra op mineraalwater. 63. Zorgverzekering. 64. Precariobelasting. 65. Erfpacht. 66. EU naheffing. 67. Tabaksaccijns. 68. Reclamebelasting. 69. Extra op vruchtensap. 70. Straatparkeren. 71. Erfbelasting. 72. Internetbelasting (binnenkort ?). 73. Heffing op zonnepanelen. 74. Luchthavenbelasting. 75. Asielzoekersbelasting (binnenkort ?). 76. Bijdrage tbv basisinkomen (binnenkort ?). 77. Tol westerscheldetunnel. 78. Ondergrondse gas- en elektriciteitsleidingen belasting. 79. BIZ heffing. 80. Kopieerrecht tbv hardware. 81. Verwijderingsbijdrage.


Alle 17 miljoen medelanders dienen dit te weten in Nederland.

ZOVEEL MOGELIJK DELEN AUB MET UW MEDELANDERS!