Vertaal deze pagina naar:

HET STILLE BEWIJS OP STILLE ZATERDAG DAT DE BELFIUS BANKPAS VAN ADRIANUS VAN ROOIJ MET EEN BELFIUS CARD MET ALS LAATSTE VIJF NUMMERS 11003 EEN RECHTSGELDIGHEID HEEFT TOT 12/24 (DECEMBER 2024).

30-03-2024

Waarom doet de "Belgische federale overheid Belfius Bank" onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Vincent Van Peteghem, cd&v Vice-eerste minister en Federaal Minister van Financiën, zijn eigen cd&v partijgenoot Ad van Rooij dit aan?

Het Stille Bewijs (zie afbeelding) op Stille Zaterdag dat de Belfius Bankpas van ADRIANUS VAN ROOIJ met een BELFIUS CARD met als laatste vijf nummers 1100 3 een rechtsgeldigheid heeft tot 12/24 (december 2024).

GOEDE VRIJDAG (29 MAART 2024), MOET ER NOG EEN KRUIS BIJ VOOR LISETTE EN AD VAN ROOIJ?

Aan Belgisch premier Alexander de Croo, Waarom? Het is de kreet van Goede Vrijdag Van Jezus en van iedereen die lijdt.

De e-mail en PDF die Ad van Rooij op Goede Vrijdag 29 maart 2024 verzond aan onze redactie, Alexander De Croo en vele andere personen en redacties kunt U hieronder lezen.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen

Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus. Jezus werd volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van het sanhedrin. Deze straf werd voltrokken op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Goede Vrijdag volgt op Witte Donderdag en gaat vooraf aan Stille Zaterdag. Daarop volgt Pasen.


Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> Date: vr 29 mrt 2024 om 21:05 Subject: Aan Belgisch premier Alexander de Croo, Waarom? Het is de kreet van Goede Vrijdag Van Jezus en van iedereen die lijdt

To: <contact@premier.be>

Cc: <info@vincent.minfin.be>, <miet.deckers@vincent.minfin.be>,


Zonhoven, Goede Vrijdag, 29 maart 2024

Aan de Constitutionele monarchie van België, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden: 

namens deze premier Alexander De Croo

Wetstraat 16, 1000 Brussel (tel: +32 2 501 02 11)

Geachte Constitutionele monarchie van België, namens deze Belgisch Eerste Minister Alexander De Croo,

Na negen jaar gebedeld te hebben om eten, drinken, kleren en onderdak en na de (indirecte) moord op mijn vrouw Annelies en de directe moord op mijn zoon Jos die na 72 dagen nog steeds niet is gevonden, wens ik U en alle kopiehouders een betere Pasen toe als dat ik met mijn dochter (die al een jaar lang wordt geterroriseerd) mag hebben. De gelijkenis wat U met ons gezin als machtshebber hebt aangericht heeft veel gelijkenis met dat wat de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van het sanhedrin Jezus met de kruisdood heeft aangedaan, met dat verschil dat hier al twee personen aan de kruisigingsdood zijn overleden, te weten: mijn vrouw Annelies en mijn zoon Jos en mogelijk binnenkort nog twee erbij, te weten: mijn dochter Lisette en ikzelf. U als machthebber heeft dit alles op uw geweten enkel en alleen omdat het gezin van cd&v lid A.M.L. (Ad) van Rooij de wetten daadwerkelijk naleeft en U met Uw ministerraad met 14 Ministers en 5 Staatssecretarissen alle wetten overtreedt die er maar te overtreden zijn en naar het volk toe de schijn verkondigd dat u betreffende wetten naleeft met Uw afgelegde "Grondwettelijke eed".

Jezus Christus heeft mij geholpen om juist op Goede Vrijdag mijn 59 blz. tellende spoedeisend verzoekschrift 29 maart 2024 (kenmerk: AvR/290324/ConMon-BE) aan de Constitutionele monarchie van België, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden koning Filip en de ministerraad met haar 14 Ministers en 5 Staatssecretarissen, namens deze premier en EU-voorzitter Alexander De Croo, gerealiseerd te krijgen (zie bijlage) of lees de volgende link.

Ik wil U als ook alle kopiehouders vragen om kennis te nemen van de volledige inhoud, links en deeplinks en ook alle video's.

Mijn 59 blz. tellende spoedeisend verzoekschrift 29 maart 2024 (kenmerk: AvR/290324/ConMon-BE) aan de Constitutionele monarchie van België, sluit ik als volgt af.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is deze op 27 maart 2024 (om 12:21 uur) van Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België, verkregen UITNODIGING bestemd voor Belgische Staatsburger en stemgerechtigd cd&v lid A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregister-nummer: 53.03.10 603-37), die vanaf 21 december 2010 -- samen met zijn door de Belgische federale overheid vermoorde vrouw, die wettelijk nog steeds leeft omdat ik geen "overlijdensakte" met een 10,5 jaar lang verlopen paspoort kan ondertekenen -- woont op onze gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België). Ik sta er dan ook op dat mijn eigen veroorzakende cd&v Vice-eersteminister, Federaal Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem ervoor zorg draagt dat zijn eigen stemgerechtigd cd&v lid Belgische Staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37)

 • voor uiterlijk 10 april 2024 de sleutels heeft van zijn vanaf 21 december 2010 gehuurde woning op adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België), met twee Belgische paspoorten die een retroactieve rechtsgeldigheid hebben vanaf 1 januari 2011 voor Belgische Staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en voor zijn vrouw Belgische Staatsburger J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11), zodat ik weer op mijn eigen Belfius bankrekening BE71 0635 1061 1469 kan, waarvan de Belgische federale overheid de eigenaar is, waarop CEO Roy Jakobs van Royal Philips het gestolen Philips-pensioen van ten minste 170.000,00 EURO (met daarop de wettelijke rente) aan haar werknemer Belgische Staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) kan overmaken, zodat ik niet nog langer behoef te bedelen om eten, drinken, kleren en onderdak en mijn vrouw Annelies (na 3 jaar) met een door Open Vld burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (mede-) ondertekende "overlijdensakte" na 3 jaar ook wettelijk kan overlijden. Dit omdat cd&v lid A.M.L. (Ad) van Rooij (samen met enige medestrijders voor het goede) op 14 april 2024 bij de EETDAG van cd&v Genk (Zaal Kampengalm) aanwezig wenst te zijn, waarvoor Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België de door haar gewaardeerde stemgerechtigd cd&v lid Belgische Staatsburger A.M.L. (Ad) van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) heeft uitgenodigd.

Aan kopiehouder, veroorzakend bestuurlijk verantwoordelijk cd&v Vice-eersteminister, Federaal Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (zie foto) verzoek ik dan ook om op het hierboven niets te veel gevraagde namens de Belgische federale overheid (die mijn vrouw en zoon hebben vermoord en van de aardbodem heeft laten verdwijnen) het hierboven verzochte voor uiterlijk 10 april 2024 te hebben geregeld, zodat ik vanuit mijn vanaf 21 december 2010 gehuurde woning op adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België), met een vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldig Belgisch paspoort op 14 april 2024 bij de EETDAG cd&v Genk (Zaal Kampengalm) aanwezig kan zijn, waarvoor Nawal Farih, mij persoonlijk heeft uitgenodigd. In afwachting van de door de Constitutionele monarchie van België, zijnde de onlosmakelijk aan elkaar verbonden

namens deze premier Alexander De Croo op dit spoedeisende verzoekschrift genomen beslissing gericht aan alle acht hieronder ondergetekende rechtspersonen, op uiterlijk 3 april 2024 te hebben verstuurd naar mijn e-mail a.vanrooij53@gmail.com, verblijven wij,

Ik zal tijdens uw Uitgebreide Feestelijk Paasdiner voor u allen (zo nodig vanuit de Hemel) bidden.

Aan U en alle kopiehouders wil ik vragen om deze e-mail een wereldwijde verspreiding te geven om daarmee te helpen veel "kruisigingsdoden" te voorkomen

Met vriendelijke Groeten,

Kopiehouders

 • Belgische koning Filip (e-mail: requests@kppr.be)
 • Ruud Rietveld, een van de tientallen slachtoffers die aan het juridisch rechtszaak voerende bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) een volmacht heeft gegeven, maar hem door toedoen van deze valse Open Vld drie eenheid Alexander De Croo, Tom Ongena en Johny De Raeve al elf jaar lang niet meer juridisch heeft kunnen bijstaan (e-mails ruudrietveldvertelt@hotmail.com en ruud.rietveld20@gmail.com)
 • Alle 27 leden van de Gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Zonhoven (e-mails: sofie.vanoppen@zonhoven.be, burgemeester@zonhoven.be, bram.deraeve@zonhoven.be, frederick.vandeput@zonhoven.be, johan.vanhoyland@zonhoven.be, frank.vandebeek@zonhoven.be, johan.schraepen@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, jean-paul.briers@zonhoven.be, nathalie.claes@zonhoven.be, bart.heleven@zonhoven.be, sven.lieten@zonhoven.be, lieve.vandeput@zonhoven.be, yannick.aerts@zonhoven.be, inge.becks@zonhoven.be, pol.bos@zonhoven.be, libera.crescente@zonhoven.be, katrien.hoebers@zonhoven.be, lennert.kippers@zonhoven.be, kris.knuts@zonhoven.be, johny.lenskens@zonhoven.be, steven.reynders@zonhoven.be, cederique.schellis@zonhoven.be, karen.schillebeeks@zonhoven.be, dominic.tholen@zonhoven.be, martin.vandereyt@zonhoven.be, bart.vanhorenbeek@zonhoven.be)
 • Alexander de Croo (Open Vld), Premier van België en voorzitter van de Europese Unie (e-mail: contact@premier.be)
 • Paul Van Tigchelt (Open Vld), Vicepremier en minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo (e-mail: contact@teamjustitie.be)
 • Annelies Verlinden (cd&v), minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België in de regering De Croo (e-mail: info@verlinden.belgium.be)
 • Vincent Van Peteghem (cd&v), Vicepremier en minister van Financiën van België in de regering De Croo (e-mails: info@vincent.minfin.be en miet.deckers@vincent.minfin.be)
 • Pierre-Yves Dermagne (PS), Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk in de regering De Croo (e-mails: pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be en Laurens.Teerlinck@dermagne.fed.be)
 • David Clarinal (MR), Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing in de regering De Croo (e-mail: info@clarinval.belgium.be)
 • Frank Vandenbroucke (Vooruit), Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering De Croo (e-mail: info@vandenbroucke.fed.be)
 • Petra De Sutter (Groen), Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in de regering De Croo (e-mail: info@desutter.fed.be)
 • Georges Gilkinet (Ecolo), Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit in de regering De Croo (e-mails: info@gilkinet.fed.be, litte.frooninckx@gilkinet.fed.be en Pascal.Devos@gilkinet.fed.be)
 • Karine Lalieux (PS), Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris in de regering De Croo (e-mails: info@lalieux.fed.be en sam.vandeputte@lalieux.fed.be)
 • Ludivine Dedonder (PS), Minister van Defensie in de regering De Croo (e-mail: ludivine.dedonder@mil.be)
 • Zakia Khattabi (Ecolo), Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal in de regering De Croo (e-mails: info@khattabi.fed.be, clara.symoens@khattabi.fed.be, robin.hublet@khattabi.fed.be en mathias.bienstman@khattabi.fed.be)
 • Tinne Van der Straeten (Groen), Minister van Energie in de regering De Croo (e-mail: info@vanderstraeten.belgium.be)
 • Hadja Lahbib (MR), Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen in de regering De Croo (e-mail: hadja.lahbib@diplobel.fed.be)
 • Caroline Gennez (Vooruit), Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid in de regering De Croo (e-mails: info@gennez.fed.be en rebecca.castermans@diplobel.fed.be)
 • Thomas Dermine (PS), Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk in de regering De Croo (e-mail: thomas.dermine@dermine.fed.be)
 • Mathieu Michel (MR), Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister in de regering De Croo (e-mail: info@michel.fed.be)
 • Alexia Bertrand (MR), Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee in de regering De Croo (e-mail: Info@bertrand.fed.be)
 • Marie-Colline Leroy (Ecolo), Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit in de regering De Croo (e-mail: info@leroy.fed.be)
 • Nicole de Moor (cd&v), Staatssecretaris Asiel en Migratie in de regering De Croo (e-mail info.demoor@demoor.fed.be)
 • Eliane Tillieux (PS), Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: Eliane.tillieux@dekamer.be)
 • Peter De Roover (NV-A), Fractievoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: peter.deroover@n-va.be en aaron.verbrugghe@n-va.be)
 • Barbara Pas (Vlaams Belang), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: barbara.pas@vlaamsbelang.org eninfo@vlaamsbelang.org)
 • Raoul Hedebouw en Peter Mertens (PVDA PTB), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mails: raoul.hedebouw@lachambre.be en peter.mertens@dekamer.be)
 • Venessa Matz (Les Engagés), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: venessa.matz@lachambre.be)
 • Sophie Rohonyi (DéFI), Fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de regering De Croo (e-mail: sophie.rohonyi@lachambre.be)
 • Stephanie D'Hose (Open Vld), Voorzitter van de Senaat in België (e-mails: stephanie.dhose@presidium.senate.be en stephanie.dhose@stad.gent)
 • Tom Ongena (Open Vld), Partijvoorzitter Open-Vld en gemeenteraadslid Sint-Katelijne-Waver (e-mails: voorzitter@openvld.be, ongenaskw@gmail.com) · Sammy Mahdi, Partijvoorzitter van de cd&v in België (e-mails: voorzitter@cdenv.be en info@cdenv.be)
 • Maxime Prévot, Partijvoorzitter van Les Engagés in België en burgemeester van Namen (e-mails: info@lesengages.be en maxime.prevot@ville.namur.be) · Bart De Wever (NV-A), partijvoorzitter van de NV-A (e-mails: bart.dewever@stad.antwerpen.be en bart.dewever@n-va.be)
 • Tom van Grieken (Vlaams Belang), partijvoorzitter van het Vlaams Belang (e-mail: tom.vangrieken@vlaamsbelang.org) · Melissa Depraetere (Vooruit), partijvoorzitter van Vooruit (e-mail: hallo@vooruit.org)
 • Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout (Groen), partijvoorzitters van Groen (e-mails: jeremie.vaneeckhout@vlaamsparlement.be, marthe.mennes@groen.be, jelle.vincke@groen.be, frederik.vandenbril@groen.be, willem.jaques@groen.be, karen.fonteyne@groen.be en koen.baetens@groen.be)
 • Nawal Farih, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid Genk van de cd&v in België (e-mail: nawal.farih@dekamer.be en nawal.farih@genk.be)
 • Hilde Crevits (cd&v), Vlaams viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de regering-Jambon (e-mail: kabinet.crevits@vlaanderen.be)
 • Jo Brouns (cd&v), Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw in de regering-Jambon (e-mail: kabinet.brouns@vlaanderen.be)
 • Benjamin Dalle (cd&v), Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding in de regering-Jambon (e-mail: kabinet.dalle@vlaanderen.be)
 • Jan Jambon (NV-A), Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.jambon@vlaanderen.be)
 • Gwendolyn Rutten (Open Vld), Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.rutten@vlaanderen.be)
 • Zuhal Demir (NV-A), Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.demir@vlaanderen.be
 • Matthias Diependaele (NV-A), Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed in de regering regering-Jambon (e-mail kabinet.diependaele@vlaanderen.be)
 • Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (e-mail kabinet.peeters@vlaanderen.be)
 • Liesbeth Homans (NV-A), Voorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: liesbeth.homans@vlaamsparlement.be, steven.vandeperre@vlaamsparlement.be en lieven.derouck@vlaamsparlement.be)
 • Filip Dewinter (Vlaams Belang), Ondervoorzitter van het Vlaams Parlement (e-mails: info@vlaamsbelang.org en filip.dewinter@vlaamsbelang.org)
 • Wilfried Vandaele (NV-A), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be, nico.moyaert@vlaamsparlement.be en fractie.n-va@vlaamsparlement.be)
 • Chris Janssens (Vlaams Belang), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: chris.janssens@vlaamsparlement.be, wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org en fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be)
 • Peter Van Rompuy (cd&v), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be, yves.degraeve@vlaamsparlement.be en fractie.cdenv@vlaamsparlement.be) · Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be, herman.devos@vlaamsparlement.be en enfractie.openvld@vlaamsparlement.be)
 • Hannelore Goeman (Vooruit), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: hannelore.goeman@vlaamsparlement.be en tine.soens@vlaamsparlement.be)
 • Mieke Schauvliege (Groen), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: mieke.schauvliege@vlaamsparlement.be, gijs.ory@groen.be en fractie.groen@vlaamsparlement.be)
 • Jos D'Haese (PVDA), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mails: jos.dhaese@vlaamsparlement.be en quinten.vanheuverzwyn@vlaamsparlement.be)
 • Els Ampe (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: els.ampe@vlaamsparlement.be)
 • Sihame El Kaouakibi (Onafhankelijk), fractievoorzitter in het Vlaams Parlement (e-mail: sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be) · Paul Magnette, Président PARTI SOCIALISTE (e-mail: info@ps.be, paul.magnette@ps.be en paul.magnette@charleroi.be), waarvoor EU-burger en cd&v-lid A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) al meer dan tien jaar grote waardering heeft, met het verzoek om Vlaanderen en België (en daarmee ook Wallonië) van de hierboven beschreven geld en eigendom stelende en mens dodende corruptie vanuit de gemeente Zonhoven (Belgisch Limburg) vanuit de politieke partij Open Vld -- die op federaal niveau met de Waalse partij MR (met Charles Michel als president van de Europese Unie) een partij vormen – vanuit Wallonië te redden, om daarmee een totale vernietiging van de mensheid op onze aarde te voorkomen.
 • Jos Lantmeeters (N-VA), Gouverneur van de provincie Limburg in België (e-mail: kabinet.gouverneur@limburg.be) · Inge Moors (cd&v), Deputé van de provincie Limburg in België (e-mail: inge.moors@limburg.be)
 • Tom Vandeput (cd&v), Deputé van de provincie Limburg in België (e-mail: tom.vandeput@limburg.be)
 • Koen Albregts (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail koen.albregts@limburg.be)
 • Liesbeth Fransen (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbeth.fransen@limburg.be)
 • Liesbet Gabriels (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail liesbet.gabriels@limburg.be)
 • Myrthe Hoffmeister (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail myrthe.hoffmeister@limburg.be)
 • Liesbeth Maris (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België ( e-mail liesbeth.maris@limburg.be) · Raf Truyens (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail raf.truyens@limburg.be)
 • Luc Wouters (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail luc.wouters@limburg.be)
 • Erhan Yilmaz (cd&v), Lid van De Provincieraad Limburg in België (e-mail erhan.yilmaz@limburg.be) · Nicole Timmermans, Onthaal en Secretariaat Limburg (e-mail: ntimmermans@cdenv.be)
 • Michelle van den Broek (cd&v), Adviseur Ethiek, Gelijke kansen en Armoedebestrijding (e-mail mvandenbroeck@cdenv.be)
 • Nathalie Muylle (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Nationaal Ondervoorzitter cd&v en Eerste Schepen in Roeselare (e-mails: secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be en nathalie.muylle@roeselare.be)
 • Wouter Beke (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Burgemeester van Leopoldsburg (e-mails: info@wouterbeke.be, wouter.beke@leopoldsburg.be en sara.verbeeck@leopoldsburg.be)
 • Hendrik Bogaert (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid in Jabbeke (e-mails: hendrik.bogaert@dekamer.be en Hendrik.Bogaert@jabbeke.be) · Jan Briers (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mails: jan,briers@dekamer.be en michael.canoot@kamer.cdenv.be)
 • Franky Demon (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en schepen in Brugge (e-mails: franky.demon@dekamer.be, schepen.demon@brugge.be en nathalie.dumez@brugge.be)
 • Leen Dierick (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en burgemeester van Dendermonde (e-mails: leen.dierick@dendermonde.be en leen.dierick@dendermonde.be)
 • Koen Geens (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, voormalig Belgisch minister van Justitie (e-mail: koen.geens@kamer.cdenv.be)
 • Nahima Lanjri (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Antwerpen (e-mails: nahima.lanjri@dekamer.be en Nahima.Lanjri@antwerpen.be)
 • Els van Hoof (cd&v), Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails: els.vanhoof@dekamer.be en els.vanhoof@leuven.be)
 • Kelly Osaer (cd&v), Fractiesecretaris en volksvertegenwoordiger De Kamer (e-mail kelly.osaer@kamer.cdenv.be)
 • Servais Verherstraeten (cd&v), Fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger De Kamer en Gemeenteraadslid van Mol (e-mails servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be en raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be) · Lies Vanquathem (cd&v), Adviseur Justitie De Kamer (e-mail lies.vanquathem@kamer.cdenv.be) · Frederiek Vermeulen (cd&v), Politiek directeur – team directie (e-mail fvermeulen@cdenv.be)
 • Michiel Petitjean (cd&v / EVP), Woordvoerder EVP Belgische delegatie (e-mail: michiel.petitjean@europarl.europa.eu)
 • Tinne Rombouts (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid van de gemeente Hoogstraten (e-mails: tinne.rombouts@vlaamsparlement.be en tinne.rombouts@hoogstraten.be)
 • Jef Van den Bergh (cd&v / Christelijke Benelux-fractie) parlementslid Benelux-Unie, Belgisch volksvertegenwoordiger De Kamer, Schepen Kalmthout en Gemeenteraadslid Kalmthout (e-mails: info@jefvandenbergh.be en jef.vandenbergh@kalmthout.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Karin Brouwers (cd&v), Fractievoorzitter en Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Leuven (e-mails karin.brouwers@vlaamsparlement.be, karin.brouwers@telenet.be en karin.brouwers@leuven.be)
 • Martine Fournier (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mails Martine.fournier@menen.be en martine.fournier@vlaamsparlement.be)
 • Stijn De Roo (cd&v), Senator in de Senaat van België en Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in Gent (e-mails stijn.deroo@vlaamsparlement.be en stijn.deroo@stad.gent)
 • Kris Poelaert (cd&v), Senator in de Senaat van België en Burgemeester in Herne (e-mails kris.poelaert@outlook.com en kris.poelaert@herne.be)
 • Orry van de Wauwer (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be)
 • Peter van Rompuy (cd&v), Senator in de Senaat van België, Vlaams volksvertegenwoordiger en districtsraadslid in Antwerpen (e-mails petervanrompuy@gmail.com en peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be)
 • Robrecht Bothuyne (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger, Nationaal ondervoorzitter en eerste schepen in Kruisem (e-mails robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be en robrecht.bothuyne@kruisem.be)
 • Bart Dochy (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Ledegem (e-mails bart.dochy@vlaamsparlement.be en burgemeester@ledegem.be)
 • Maaike De Rudder (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester in Sint Gillis-Waas (e-mails maaike.derudder@vlaamsparlement.be en burgemeester@sint-gillis-waas.be) · Vera Jans (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger (e-mail vera.jans@vlaamsparlement.be)
 • Sofie Mertens (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Lommel (e-mails sofie.mertens@vlaamsparlement.be en sofie.mertens@lommel.be)
 • Katrien Partyca (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Tienen (e-mails katrien.partyka@vlaamsparlement.be, burgemeester@tienen.be en veerle.vanrothem@tienen.be)
 • Joke Schauvliege (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Evergem (e-mail joke.schauvliege@vlaanderen.be en joke.schauvliege@evergem.be)
 • Katrien Schryvers (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel (e-mails katrien.schryvers@vlaamsparlement.be en katrien.schryvers@zoersel.be)
 • Koen van den Heuvel (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Puurs-Sint-Amands (e-mails koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be en koen.vandenheuvel@puursam.be)
 • Loes Vandromme (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Poperinge Lommel (e-mails Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be en loes.vandromme@poperinge.be)
 • Kurt Vanryckeghem (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Waregem (e-mails kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be en burgemeester@waregem.be)
 • Brecht Warnez (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Wingene (e-mails brecht.warnez@vlaamsparlement.be en brecht.warnez@wingene.be)
 • Hilal Yalcin (cd&v), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid in Beringen (e-mails hilal.yalcin@vlaamsparlement.be en hilal.yalcin@beringen.be)
 • Emmanuel Boodts (cd&v), Fractiesecretaris Brussels Parlement (e-mail emmanuel.boodts@parlement.brussels)
 • Bianca Debaets (cd&v) en Diedier Wauters (Les Engagés), Brussels parlementslid en Gemeenteraadslid in Brussel (e-mails bianca.debaets@parlement.brussels, Bianca.Debaets@brucity.be, Didier.Wauters@brucity.be en didier@didierwauters.net) · Cindy Franssen (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: cindy.franssen@europarl.europa.eu)
 • Tom Vandenkendelaere (cd&v / EVP) Europarlementslid (e-mail: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu) · Thomas Belligh (cd&v / EVP) Internationaal secretaris, team inhoud (e-mail: tbelligh@cdenv.be )
 • Ursula von der Leyen (EVP), voorzitter van de Europese Commissie, namens deze haar kabinetschef Björn Siebert (e-mail: bjoern.seibert@ec.europa.eu) 
 • Premier Viktor Orbán van Hongarije (e-mails titkarsag@me.gov.hu, miniszterelnok@me.gov.hu, lakossag@kim.gov.hu en zsolt.semjen@me.gov.hu) in de hoop dat hij zich weer terug gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij (EVP) met het verzoek er voor te zorgen dat Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct stopt met het geven van honderden miljoenen euro's aan Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten, wat geld is dat zijn politieke partij Open Vld heeft gestolen van de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee in Nederland en België meer dan tien mensen (indirect) heeft vermoord, waaronder mijn vrouw en mijn zoon, die hij ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, wat kost wat kost uit de media moet worden gehouden.
 • Alle leden van Hongarije in het Europese Parlement, met het verzoek om hierover Open Vld premier van België en EU-voorzitter Alexander de Croo per direct ter verantwoording te roepen. Het mag namelijk nooit zo zijn dat hij bij de familie A.M.L. van Rooij, zijn vier bedrijven en zijn gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als enig directeur A.M.L. van Rooij) in 13 jaar tijd al tientallen (honderden) miljoenen euro's heeft gestolen en daarbij blijft doorgaan, waarmee hij (indirect) meer dan tien mensen in Nederland en België heeft gedood, waaronder mijn vrouw en zoon en daarbij mijn zoon ook nog van de aardbodem heeft laten verdwijnen, om dat gestolen "bloedgeld" te gebruiken voor de aankoop van Wapens en Munitie voor Oekraine om daarmee onschuldige mensen in Oekraine en Rusland te laten doodschieten (e-mails: attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu, andrea.bocskor@europarl.europa.eu, katalin.cseh@europarl.europa.eu, andor.deli@europarl.europa.eu, tamas.deutsch@europarl.europa.eu, klara.dobrev@europarl.europa.eu, anna.donath@europarl.europa.eu, kinga.gal@europarl.europa.eu, marton.gyongyosi@europarl.europa.eu, livia.jaroka@europarl.europa.eu, adam.kosa@europarl.europa.eu, csaba.molnar@europarl.europa.eu, sandor.ronai@europarl.europa.eu, erno.schaller-baross@europarl.europa.eu, edina.toth@europarl.europa.eu, laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu, istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu,
 • De volgende Media, Vatican Media, Vatican News, KRO-NCRV, Evangelische Omroep, Volkskrant, Trouw, EenVandaag, Spoorloos (BNNVARA), Leeuwarder Courant, Telegraaf, Algemeen Dagblad, NRC, NOS, NU.NL, Story, HP De Tijd, FrieschDagblad, Eindhovens Dagblad, MooiRooi krant, Brabants Centrum, Prachtig Pekela, Dagblad van het Noorden, Hoogeveense Courant, Meppeler Courant, Balster Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, Steenwijker Courant, Stellingwerf, RTL Nieuws, De Metro, Panorama, De Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, VRT-Nieuws, L'Avenir, L'Echo, La Libre, Le Soir, Sudinfo, La Capitale, La Meuse, Nord-Eclair, La Gazette, La Province, GrenzEcho, Der Spiegel, Luxemburger Wort, Tageblatt, Die Welt, Die Zeit, Die Presse, The Times, Daily Express, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, Kerk en Leven, Ongehoord Nederland, Vrijspreker, Uitdaging, Kleintje Muurkrant, Frontnieuws, Het Andere Nieuws, Create a Better World, Geenstijl, Privacynieuws, Niburu, TV-Limburg, Uitpers, Gezinsbond, Spiegelbeeld, Christelijk Nieuws, De Correspondent, De Zondag, De Krant van West Vlaanderen, De Wereld Morgen en de Nieuwe Media, HUMO, Knack, Vlaamse vereniging van Journalisten, Dag Allemaal, De Dokter, Panorama, Leven Vandaag, Leven!Magazine, Story, Artsenkrant, De Apotheker, Belgian Oncology News, tscheldt, De Nieuwe Werker, Joepie, Brugsch Handelsblad, Blik, De Duif, Visie, Waals Weekblad, Eos Le Magazine des Sciences, Bizz, Le Pharmacien, Le journal du médecin, La Libre Belgique,
 • Alle koningshuizen, presidenten, premiers, regeringen, parlementen, bedrijven, rechtspersonen, kranten, media en alle acht miljard wereldbewoners (allemaal slachtoffers) in de gehele wereld. Voor wettelijk bewijs lees mijn 152 blz. tellende spoedeisende verzoekschrift d.d. 10 maart 2024 (kenmerk: AvR/100324/ConMon-NL) aan VVD minister president van Nederland, zijnde een zusterpartij van Open-Vld premier Alecander De Croo van België, waarop ook nooit wordt gereageerd, waarvan u de eerste pagina hieronder (op blz. 59) nogmaals vindt ingelast.

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen

Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus. Jezus werd volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van het sanhedrin. Deze straf werd voltrokken op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Goede Vrijdag volgt op Witte Donderdag en gaat vooraf aan Stille Zaterdag. Daarop volgt Pasen.

Hieronder zijn de e-mailadressen door onze redactie gepubliceerd waarnaar Ad van Rooij op Goede Vrijdag 29 maart 2024 zijn e-mail verzond met bijlage (PDF van 59 blz.).

De uitspraak: "Ich habe es nicht gewusst"

gaat niet meer op voor de ontvangers van de e-mail.

Onderwerp: Aan Belgisch premier Alexander de Croo, Waarom? Het is de kreet van Goede Vrijdag Van Jezus en van iedereen die lijdt

Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 29 maart 2024 21:05

Aan: contact@premier.be <contact@premier.be>

CC: contact@teamjustitie.be <contact@teamjustitie.be>; info@zonhoven.be <info@zonhoven.be>; sofie.vanoppen@zonhoven.be <sofie.vanoppen@zonhoven.be>; burgemeester@zonhoven.be <burgemeester@zonhoven.be>; bram.deraeve@zonhoven.be <bram.deraeve@zonhoven.be>; frederick.vandeput@zonhoven.be <frederick.vandeput@zonhoven.be>; johan.vanhoyland@zonhoven.be <johan.vanhoyland@zonhoven.be>; frank.vandebeek@zonhoven.be <frank.vandebeek@zonhoven.be>; johan.schraepen@zonhoven.be <johan.schraepen@zonhoven.be>; ria.hendrikx@zonhoven.be <ria.hendrikx@zonhoven.be>; jean-paul.briers@zonhoven.be <jean-paul.briers@zonhoven.be>; nathalie.claes@zonhoven.be <nathalie.claes@zonhoven.be>; bart.heleven@zonhoven.be <bart.heleven@zonhoven.be>; sven.lieten@zonhoven.be <sven.lieten@zonhoven.be>; lieve.vandeput@zonhoven.be <lieve.vandeput@zonhoven.be>; yannick.aerts@zonhoven.be <yannick.aerts@zonhoven.be>; inge.becks@zonhoven.be <inge.becks@zonhoven.be>; pol.bos@zonhoven.be <pol.bos@zonhoven.be>; libera.crescente@zonhoven.be <libera.crescente@zonhoven.be>; katrien.hoebers@zonhoven.be <katrien.hoebers@zonhoven.be>; lennert.kippers@zonhoven.be <lennert.kippers@zonhoven.be>; kris.knuts@zonhoven.be <kris.knuts@zonhoven.be>; johny.lenskens@zonhoven.be <johny.lenskens@zonhoven.be>; steven.reynders@zonhoven.be <steven.reynders@zonhoven.be>; cederique.schellis@zonhoven.be <cederique.schellis@zonhoven.be>; karen.schillebeeks@zonhoven.be <karen.schillebeeks@zonhoven.be>; dominic.tholen@zonhoven.be <dominic.tholen@zonhoven.be>; martin.vandereyt@zonhoven.be <martin.vandereyt@zonhoven.be>; bart.vanhorenbeek@zonhoven.be <bart.vanhorenbeek@zonhoven.be>; voorzitter@openvld.be <voorzitter@openvld.be>; ongenaskw@gmail.com <ongenaskw@gmail.com>; voorzitter@cdenv.be <voorzitter@cdenv.be>; info@cdenv.be <info@cdenv.be>; nawal.farih@dekamer.be <nawal.farih@dekamer.be>; nawal.farih@genk.be <nawal.farih@genk.be>; info@verlinden.belgium.be <info@verlinden.belgium.be>; info@vincent.minfin.be <info@vincent.minfin.be>; miet.deckers@vincent.minfin.be <miet.deckers@vincent.minfin.be>; info.demoor@demoor.fed.be <info.demoor@demoor.fed.be>; kabinet.crevits@vlaanderen.be <kabinet.crevits@vlaanderen.be>; kabinet.brouns@vlaanderen.be <kabinet.brouns@vlaanderen.be>; kabinet.dalle@vlaanderen.be <kabinet.dalle@vlaanderen.be>; info@ps.be <info@ps.be>; paul.magnette@ps.be <paul.magnette@ps.be>; paul.magnette@charleroi.be <paul.magnette@charleroi.be>; kabinet.gouverneur@limburg.be <kabinet.gouverneur@limburg.be>; inge.moors@limburg.be <inge.moors@limburg.be>; tom.vandeput@limburg.be <tom.vandeput@limburg.be>; koen.albregts@limburg.be <koen.albregts@limburg.be>; liesbeth.fransen@limburg.be <liesbeth.fransen@limburg.be>; liesbet.gabriels@limburg.be <liesbet.gabriels@limburg.be>; myrthe.hoffmeister@limburg.be <myrthe.hoffmeister@limburg.be>; liesbeth.maris@limburg.be <liesbeth.maris@limburg.be>; raf.truyens@limburg.be <raf.truyens@limburg.be>; luc.wouters@limburg.be <luc.wouters@limburg.be>; erhan.yilmaz@limburg.be <erhan.yilmaz@limburg.be>; ntimmermans@cdenv.be <ntimmermans@cdenv.be>; mvandenbroeck@cdenv.be <mvandenbroeck@cdenv.be>; secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be <secretariaat.muylle@kamer.cdenv.be>; nathalie.muylle@roeselare.be <nathalie.muylle@roeselare.be>; info@wouterbeke.be <info@wouterbeke.be>; wouter.beke@leopoldsburg.be <wouter.beke@leopoldsburg.be>; sara.verbeeck@leopoldsburg.be <sara.verbeeck@leopoldsburg.be>; hendrik.bogaert@dekamer.be <hendrik.bogaert@dekamer.be>; Hendrik.Bogaert@jabbeke.be <Hendrik.Bogaert@jabbeke.be>; michael.canoot@kamer.cdenv.be <michael.canoot@kamer.cdenv.be>; franky.demon@dekamer.be <franky.demon@dekamer.be>; schepen.demon@brugge.be <schepen.demon@brugge.be>; nathalie.dumez@brugge.be <nathalie.dumez@brugge.be>; leen.dierick@dendermonde.be <leen.dierick@dendermonde.be>; koen.geens@kamer.cdenv.be <koen.geens@kamer.cdenv.be>; nahima.lanjri@dekamer.be <nahima.lanjri@dekamer.be>; Nahima.Lanjri@antwerpen.be <Nahima.Lanjri@antwerpen.be>; els.vanhoof@dekamer.be <els.vanhoof@dekamer.be>; els.vanhoof@leuven.be <els.vanhoof@leuven.be>; kelly.osaer@kamer.cdenv.be <kelly.osaer@kamer.cdenv.be>; servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be <servais.verherstraeten@kamer.cdenv.be>; raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be <raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be>; lies.vanquathem@kamer.cdenv.be <lies.vanquathem@kamer.cdenv.be>; fvermeulen@cdenv.be <fvermeulen@cdenv.be>; michiel.petitjean@europarl.europa.eu <michiel.petitjean@europarl.europa.eu>; tinne.rombouts@vlaamsparlement.be <tinne.rombouts@vlaamsparlement.be>; tinne.rombouts@hoogstraten.be <tinne.rombouts@hoogstraten.be>; info@jefvandenbergh.be <info@jefvandenbergh.be>; jef.vandenbergh@kalmthout.be <jef.vandenbergh@kalmthout.be>; karin.brouwers@vlaamsparlement.be <karin.brouwers@vlaamsparlement.be>; karin.brouwers@telenet.be <karin.brouwers@telenet.be>; karin.brouwers@leuven.be <karin.brouwers@leuven.be>; Martine.fournier@menen.be <Martine.fournier@menen.be>; martine.fournier@vlaamsparlement.be <martine.fournier@vlaamsparlement.be>; stijn.deroo@vlaamsparlement.be <stijn.deroo@vlaamsparlement.be>; stijn.deroo@stad.gent <stijn.deroo@stad.gent>; kris.poelaert@outlook.com <kris.poelaert@outlook.com>; kris.poelaert@herne.be <kris.poelaert@herne.be>; orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be <orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be>; petervanrompuy@gmail.com <petervanrompuy@gmail.com>; peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be <peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be>; robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be <robrecht.bothuyne@vlaamsparlement.be>; robrecht.bothuyne@kruisem.be <robrecht.bothuyne@kruisem.be>; bart.dochy@vlaamsparlement.be <bart.dochy@vlaamsparlement.be>; burgemeester@ledegem.be <burgemeester@ledegem.be>; maaike.derudder@vlaamsparlement.be <maaike.derudder@vlaamsparlement.be>; burgemeester@sint-gillis-waas.be <burgemeester@sint-gillis-waas.be>; vera.jans@vlaamsparlement.be <vera.jans@vlaamsparlement.be>; sofie.mertens@vlaamsparlement.be <sofie.mertens@vlaamsparlement.be>; sofie.mertens@lommel.be <sofie.mertens@lommel.be>; katrien.partyka@vlaamsparlement.be <katrien.partyka@vlaamsparlement.be>; burgemeester@tienen.be <burgemeester@tienen.be>; veerle.vanrothem@tienen.be <veerle.vanrothem@tienen.be>; joke.schauvliege@vlaanderen.be <joke.schauvliege@vlaanderen.be>; joke.schauvliege@evergem.be <joke.schauvliege@evergem.be>; katrien.schryvers@vlaamsparlement.be <katrien.schryvers@vlaamsparlement.be>; katrien.schryvers@zoersel.be <katrien.schryvers@zoersel.be>; Koen Van den Heuvel <koen.vandenheuvel@vlaamsparlement.be>; koen.vandenheuvel@puursam.be <koen.vandenheuvel@puursam.be>; Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be <Loes.Vandromme@vlaamsparlement.be>; loes.vandromme@poperinge.be <loes.vandromme@poperinge.be>; kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be <kurt.vanryckeghem@vlaamsparlement.be>; burgemeester@waregem.be <burgemeester@waregem.be>; brecht.warnez@vlaamsparlement.be <brecht.warnez@vlaamsparlement.be>; brecht.warnez@wingene.be <brecht.warnez@wingene.be>; hilal.yalcin@vlaamsparlement.be <hilal.yalcin@vlaamsparlement.be>; hilal.yalcin@beringen.be <hilal.yalcin@beringen.be>; emmanuel.boodts@parlement.brussels <emmanuel.boodts@parlement.brussels>; bianca.debaets@parlement.brussels <bianca.debaets@parlement.brussels>; Bianca.Debaets@brucity.be <Bianca.Debaets@brucity.be>; Didier.Wauters@brucity.be <Didier.Wauters@brucity.be>; didier@didierwauters.net <didier@didierwauters.net>; cindy.franssen@europarl.europa.eu <cindy.franssen@europarl.europa.eu>; tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu <tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu>; tbelligh@cdenv.be <tbelligh@cdenv.be>; bjoern.seibert@ec.europa.eu <bjoern.seibert@ec.europa.eu>; titkarsag@me.gov.hu <titkarsag@me.gov.hu>; miniszterelnok@me.gov.hu <miniszterelnok@me.gov.hu>; lakossag@kim.gov.hu <lakossag@kim.gov.hu>; zsolt.semjen@me.gov.hu <zsolt.semjen@me.gov.hu>; attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu <attila.ara-kovacs@europarl.europa.eu>; andrea.bocskor@europarl.europa.eu <andrea.bocskor@europarl.europa.eu>; katalin.cseh@europarl.europa.eu <katalin.cseh@europarl.europa.eu>; andor.deli@europarl.europa.eu <andor.deli@europarl.europa.eu>; tamas.deutsch@europarl.europa.eu <tamas.deutsch@europarl.europa.eu>; klara.dobrev@europarl.europa.eu <klara.dobrev@europarl.europa.eu>; anna.donath@europarl.europa.eu <anna.donath@europarl.europa.eu>; kinga.gal@europarl.europa.eu <kinga.gal@europarl.europa.eu>; marton.gyongyosi@europarl.europa.eu <marton.gyongyosi@europarl.europa.eu>; livia.jaroka@europarl.europa.eu <livia.jaroka@europarl.europa.eu>; adam.kosa@europarl.europa.eu <adam.kosa@europarl.europa.eu>; csaba.molnar@europarl.europa.eu <csaba.molnar@europarl.europa.eu>; sandor.ronai@europarl.europa.eu <sandor.ronai@europarl.europa.eu>; erno.schaller-baross@europarl.europa.eu <erno.schaller-baross@europarl.europa.eu>; edina.toth@europarl.europa.eu <edina.toth@europarl.europa.eu>; laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu <laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu>; istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu <istvan.ujhelyi@europarl.europa.eu>; info@lesengages.be <info@lesengages.be>; maxime.prevot@ville.namur.be <maxime.prevot@ville.namur.be>; Rietveld Stoel <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>; Rudolf Rietveld <ruud.rietveld20@gmail.com>; requests@kppr.be <requests@kppr.be>; pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be <pierre-yves.dermagne@dermagne.fed.be>; Laurens.Teerlinck@dermagne.fed.be <Laurens.Teerlinck@dermagne.fed.be>; info@clarinval.belgium.be <info@clarinval.belgium.be>; info@vandenbroucke.fed.be <info@vandenbroucke.fed.be>; info@desutter.fed.be <info@desutter.fed.be>; info@lalieux.fed.be <info@lalieux.fed.be>; sam.vandeputte@lalieux.fed.be <sam.vandeputte@lalieux.fed.be>; ludivine.dedonder@mil.be <ludivine.dedonder@mil.be>; info@khattabi.fed.be <info@khattabi.fed.be>; clara.symoens@khattabi.fed.be <clara.symoens@khattabi.fed.be>; robin.hublet@khattabi.fed.be <robin.hublet@khattabi.fed.be>; mathias.bienstman@khattabi.fed.be <mathias.bienstman@khattabi.fed.be>; info@vanderstraeten.belgium.be <info@vanderstraeten.belgium.be>; hadja.lahbib@diplobel.fed.be <hadja.lahbib@diplobel.fed.be>; info@gennez.fed.be <info@gennez.fed.be>; rebecca.castermans@diplobel.fed.be <rebecca.castermans@diplobel.fed.be>; thomas.dermine@dermine.fed.be <thomas.dermine@dermine.fed.be>; info@michel.fed.be <info@michel.fed.be>; Info@bertrand.fed.be <Info@bertrand.fed.be>; info@leroy.fed.be <info@leroy.fed.be>; info@gilkinet.fed.be <info@gilkinet.fed.be>; litte.frooninckx@gilkinet.fed.be <litte.frooninckx@gilkinet.fed.be>; Pascal.Devos@gilkinet.fed.be <Pascal.Devos@gilkinet.fed.be>; Eliane.tillieux@dekamer.be <Eliane.tillieux@dekamer.be>; peter.deroover@n-va.be <peter.deroover@n-va.be>; aaron.verbrugghe@n-va.be <aaron.verbrugghe@n-va.be>; barbara.pas@vlaamsbelang.org <barbara.pas@vlaamsbelang.org>; info@vlaamsbelang.org <info@vlaamsbelang.org>; raoul.hedebouw@lachambre.be <raoul.hedebouw@lachambre.be>; peter.mertens@dekamer.be <peter.mertens@dekamer.be>; venessa.matz@lachambre.be <venessa.matz@lachambre.be>; sophie.rohonyi@lachambre.be <sophie.rohonyi@lachambre.be>; stephanie.dhose@presidium.senate.be <stephanie.dhose@presidium.senate.be>; stephanie.dhose@stad.gent <stephanie.dhose@stad.gent>; kabinet.jambon@vlaanderen.be <kabinet.jambon@vlaanderen.be>; kabinet.rutten@vlaanderen.be <kabinet.rutten@vlaanderen.be>; kabinet.demir@vlaanderen.be <kabinet.demir@vlaanderen.be>; kabinet.diependaele@vlaanderen.be <kabinet.diependaele@vlaanderen.be>; kabinet.peeters@vlaanderen.be <kabinet.peeters@vlaanderen.be>; liesbeth.homans@vlaamsparlement.be <liesbeth.homans@vlaamsparlement.be>; steven.vandeperre@vlaamsparlement.be <steven.vandeperre@vlaamsparlement.be>; lieven.derouck@vlaamsparlement.be <lieven.derouck@vlaamsparlement.be>; filip.dewinter@vlaamsbelang.org <filip.dewinter@vlaamsbelang.org>; wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be <wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be>; nico.moyaert@vlaamsparlement.be <nico.moyaert@vlaamsparlement.be>; fractie.n-va@vlaamsparlement.be <fractie.n-va@vlaamsparlement.be>; chris.janssens@vlaamsparlement.be <chris.janssens@vlaamsparlement.be>; wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org <wim.vanosselaer@vlaamsbelang.org>; fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be <fractie.vlaamsbelang@vlaamsparlement.be>; yves.degraeve@vlaamsparlement.be <yves.degraeve@vlaamsparlement.be>; fractie.cdenv@vlaamsparlement.be <fractie.cdenv@vlaamsparlement.be>; willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be <willem-frederik.schiltz@vlaamsparlement.be>; herman.devos@vlaamsparlement.be <herman.devos@vlaamsparlement.be>; enfractie.openvld@vlaamsparlement.be <enfractie.openvld@vlaamsparlement.be>; hannelore.goeman@vlaamsparlement.be <hannelore.goeman@vlaamsparlement.be>; tine.soens@vlaamsparlement.be <tine.soens@vlaamsparlement.be>; mieke.schauvliege@vlaamsparlement.be <mieke.schauvliege@vlaamsparlement.be>; gijs.ory@groen.be <gijs.ory@groen.be>; fractie.groen@vlaamsparlement.be <fractie.groen@vlaamsparlement.be>; jos.dhaese@vlaamsparlement.be <jos.dhaese@vlaamsparlement.be>; quinten.vanheuverzwyn@vlaamsparlement.be <quinten.vanheuverzwyn@vlaamsparlement.be>; els.ampe@vlaamsparlement.be <els.ampe@vlaamsparlement.be>; sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be <sihame.elkaouakibi@vlaamsparlement.be>; bart.dewever@stad.antwerpen.be <bart.dewever@stad.antwerpen.be>; bart.dewever@n-va.be <bart.dewever@n-va.be>; tom.vangrieken@vlaamsbelang.org <tom.vangrieken@vlaamsbelang.org>; hallo@vooruit.org <hallo@vooruit.org>; jeremie.vaneeckhout@vlaamsparlement.be <jeremie.vaneeckhout@vlaamsparlement.be>; marthe.mennes@groen.be <marthe.mennes@groen.be>; jelle.vincke@groen.be <jelle.vincke@groen.be>; frederik.vandenbril@groen.be <frederik.vandenbril@groen.be>; willem.jaques@groen.be <willem.jaques@groen.be>; karen.fonteyne@groen.be <karen.fonteyne@groen.be>; koen.baetens@groen.be <koen.baetens@groen.be>; redactie@eenvandaag.nl <redactie@eenvandaag.nl>; nieuwsdienst@telegraaf.nl <nieuwsdienst@telegraaf.nl>; redactie@ad.nl <redactie@ad.nl>; nrc@nrc.nl <nrc@nrc.nl>; reacties@nos.nl <reacties@nos.nl>; redactie@nu.nl <redactie@nu.nl>; redactie@panorama.nl <redactie@panorama.nl>; karel.verhoeven@standaard.be <karel.verhoeven@standaard.be>; inge.ghijs@standaard.be <inge.ghijs@standaard.be>; lieven.sioen@standaard.be <lieven.sioen@standaard.be>; S_DMO_Info De Morgen <info@demorgen.be>; S_HLN_redactie HLN <redactie@hln.be>; nieuws@nieuwsblad.be <nieuws@nieuwsblad.be>; pascal.weiss@nieuwsblad.be <pascal.weiss@nieuwsblad.be>; liesbeth.van.impe@nieuwsblad.be <liesbeth.van.impe@nieuwsblad.be>; Luc.Gommers@vrt.be <Luc.Gommers@vrt.be>; leonard.birgit@vrt.be <leonard.birgit@vrt.be>; nieuws@vrt.be <nieuws@vrt.be>; wetenschap@vrt.be <wetenschap@vrt.be>; redactie@waarheidskrant.nl <redactie@waarheidskrant.nl>; hetanderenieuws@vriendenplek.email <hetanderenieuws@vriendenplek.email>; redactie@gazetvanantwerpen.be <redactie@gazetvanantwerpen.be>; secretariaathbvl@hetbelangvanlimburg.be <secretariaathbvl@hetbelangvanlimburg.be>; politiek@tijd.be <politiek@tijd.be>; kleintje@stelling.nl <kleintje@stelling.nl>; pers@bnnvara.nl <pers@bnnvara.nl>; contact@bnnvara.nl <contact@bnnvara.nl>; contact@lc.nl <contact@lc.nl>; Keltoum@dewereldmorgen.be <Keltoum@dewereldmorgen.be>; Jeroen@dewereldmorgen.be <Jeroen@dewereldmorgen.be>; Helenka@dewereldmorgen.be <Helenka@dewereldmorgen.be>; Lode@dewereldmorgen.be <Lode@dewereldmorgen.be>; Marc@dewereldmorgen.be <Marc@dewereldmorgen.be>; informatie@story.nl <informatie@story.nl>; redactie@spiegelbeeld.nl <redactie@spiegelbeeld.nl>; Friederike.Freiburg@spiegel.de <Friederike.Freiburg@spiegel.de>; Angela.Gruber@spiegel.de <Angela.Gruber@spiegel.de>; angela.oelscher@spiegel.de <angela.oelscher@spiegel.de>; Frauke.Luepke-Narberhaus@spiegel.de <Frauke.Luepke-Narberhaus@spiegel.de>; henrik.bahlmann@spiegel.de <henrik.bahlmann@spiegel.de>; oezlem.gezer@spiegel.de <oezlem.gezer@spiegel.de>; mathieu.von.rohr@spiegel.de <mathieu.von.rohr@spiegel.de>; anke.duerr@spiegel.de <anke.duerr@spiegel.de>; Judith.Horchert@spiegel.de <Judith.Horchert@spiegel.de>; redactie@hpdetijd.nl <redactie@hpdetijd.nl>; redactie@kn.nl <redactie@kn.nl>; webredactie@kn.nl <webredactie@kn.nl>; redactie@refdag.nl <redactie@refdag.nl>; welkom@christelijknieuws.nl <welkom@christelijknieuws.nl>; redactie.kerkenleven@kerknet.be <redactie.kerkenleven@kerknet.be>; redactie@uitdaging.nl <redactie@uitdaging.nl>; info@kro-ncrv.nl <info@kro-ncrv.nl>; joanne.karssenberg@eo.nl <joanne.karssenberg@eo.nl>; leonie.de.graaf@eo.nl <leonie.de.graaf@eo.nl>; regio@frieschdagblad.nl <regio@frieschdagblad.nl>; internet@delimburger.nl <internet@delimburger.nl>; genaud.molin@delimburger.nl <genaud.molin@delimburger.nl>; noord-midden@delimburger.nl <noord-midden@delimburger.nl>; jule.peeters@delimburger.nl <jule.peeters@delimburger.nl>; webmaster@vaticannews.va <webmaster@vaticannews.va>; info@vaticannews.va <info@vaticannews.va>; pers@decorrespondent.nl <pers@decorrespondent.nl>; ordini.photo@spc.va <ordini.photo@spc.va>; VK Redactie <redactie@volkskrant.nl>; rtlnieuws@rtl.nl <rtlnieuws@rtl.nl>; nieuwsredactie@metronieuws.nl <nieuwsredactie@metronieuws.nl>; redaction@lavenir.net <redaction@lavenir.net>; entreprises@lecho.be <entreprises@lecho.be>; economie@lecho.be <economie@lecho.be>; dorian.demeeus@saipm.com <dorian.demeeus@saipm.com>; jonas.legge@saipm.com <jonas.legge@saipm.com>; redaction@lesoir.be <redaction@lesoir.be>; redaction.generale@sudinfo.be <redaction.generale@sudinfo.be>; red.lacapitale@sudinfo.be <red.lacapitale@sudinfo.be>; redliege.lameuse@sudinfo.be <redliege.lameuse@sudinfo.be>; redverviers.lameuse@sudinfo.be <redverviers.lameuse@sudinfo.be>; rednamur.lameuse@sudinfo.be <rednamur.lameuse@sudinfo.be>; tournai@nordeclair.be <tournai@nordeclair.be>; redmouscron.nordeclair@sudinfo.be <redmouscron.nordeclair@sudinfo.be>; redcharleroi.nouvellegazette@sudinfo.be <redcharleroi.nouvellegazette@sudinfo.be>; redsambremeuse.nouvellegazette@sudinfo.be <redsambremeuse.nouvellegazette@sudinfo.be>; red.laprovince@sudinfo.be <red.laprovince@sudinfo.be>; redaktion@grenzecho.be <redaktion@grenzecho.be>; reactions@lecho.be <reactions@lecho.be>; infobw@lavenir.net <infobw@lavenir.net>; philippeville@lavenir.net <philippeville@lavenir.net>; infoal@lavenir.net <infoal@lavenir.net>; TR Opinie <opinie@trouw.nl>; persberichten@bnnvara.nl <persberichten@bnnvara.nl>; wort@wort.lu <wort@wort.lu>; redaktion@tageblatt.lu <redaktion@tageblatt.lu>; kontakt@welt.de <kontakt@welt.de>; kontakt@zeit.de <kontakt@zeit.de>; derclub@diepresse.com <derclub@diepresse.com>; home.news@thetimes.co.uk <home.news@thetimes.co.uk>; express.news.desk@reachplc.com <express.news.desk@reachplc.com>; tips@express.co.uk <tips@express.co.uk>; streekredactie@ed.nl <streekredactie@ed.nl>; stadsredactie@ed.nl <stadsredactie@ed.nl>; redactie@mediahuismeierijstad.nl <redactie@mediahuismeierijstad.nl>; prachtigpekela@gmail.com <prachtigpekela@gmail.com>; redactie@dvhn.nl <redactie@dvhn.nl>; hoogeveenschecourant@mediahuisnoord.nl <hoogeveenschecourant@mediahuisnoord.nl>; meppelercourant@mediahuisnoord.nl <meppelercourant@mediahuisnoord.nl>; bal@mediahuisnoord.nl <bal@mediahuisnoord.nl>; nieuweooststellingwerver@mediahuisnoord.nl <nieuweooststellingwerver@mediahuisnoord.nl>; redactie.kdc@mediahuisnoord.nl <redactie.kdc@mediahuisnoord.nl>; steenwijkercourant@mediahuisnoord.nl <steenwijkercourant@mediahuisnoord.nl>; stellingwerf@mediahuisnoord.nl <stellingwerf@mediahuisnoord.nl>; bc@brabantscentrum.nl <bc@brabantscentrum.nl>; info@vrijspreker.nl <info@vrijspreker.nl>; info@ongehoordnederland.nl <info@ongehoordnederland.nl>; redactie@frontnieuws.com <redactie@frontnieuws.com>; mike.mellomusic@gmail.com <mike.mellomusic@gmail.com>; de@uitdaging.net <de@uitdaging.net>; redactie@niburu.co <redactie@niburu.co>; redactie@geenstijl.nl <redactie@geenstijl.nl>; yatta@privacynieuws.nl <yatta@privacynieuws.nl>; nieuws@tvl.be <nieuws@tvl.be>; info@uitpers.be <info@uitpers.be>; contact@gezinsbond.be <contact@gezinsbond.be>; redactie@roularta.be <redactie@roularta.be>; bart.casteleyn@kw.be <bart.casteleyn@kw.be>; tim.vansteelandt@kw.be <tim.vansteelandt@kw.be>; jan.degoe@kw.be <jan.degoe@kw.be>; lieven.mathys@kw.be <lieven.mathys@kw.be>; nicolas.staelens@kw.be <nicolas.staelens@kw.be>; nicolas.noseda@kw.be <nicolas.noseda@kw.be>; webredactie@humo.be <webredactie@humo.be>; redactie@humo.be <redactie@humo.be>; bert.bultinck@knack.be <bert.bultinck@knack.be>; gerry.meeuwssen@knack.be <gerry.meeuwssen@knack.be>; joost.albers@knack.be <joost.albers@knack.be>; bart.cornand@knack.be <bart.cornand@knack.be>; joost.devriesere@knack.be <joost.devriesere@knack.be>; kiki.feremans@knack.be <kiki.feremans@knack.be>; julie.herreman@knack.be <julie.herreman@knack.be>; milena.maenhaut@knack.be <milena.maenhaut@knack.be>; peter.casteels@knack.be <peter.casteels@knack.be>; brecht.castel@knack.be <brecht.castel@knack.be>; kristof.clerix@knack.be <kristof.clerix@knack.be>; jeroen.de.preter@knack.be <jeroen.de.preter@knack.be>; dirk.draulans@knack.be <dirk.draulans@knack.be>; valerie.deridder@knack.be <valerie.deridder@knack.be>; karin.eeckhout@knack.be <karin.eeckhout@knack.be>; trui.engels@knack.be <trui.engels@knack.be>; wolf.france@knack.be <wolf.france@knack.be>; jan.herregods@knack.be <jan.herregods@knack.be>; elisa.hulstaert@knack.be <elisa.hulstaert@knack.be>; lotte.lambrecht@knack.be <lotte.lambrecht@knack.be>; walter.pauli@knack.be <walter.pauli@knack.be>; ann.peuteman@knack.be <ann.peuteman@knack.be>; ewald.pironet@knack.be <ewald.pironet@knack.be>; rafael.porto.carrero@knack.be <rafael.porto.carrero@knack.be>; han.renard@knack.be <han.renard@knack.be>; rudi.rotthier@roularta.be <rudi.rotthier@roularta.be>; stijn.tormans@knack.be <stijn.tormans@knack.be>; tex.van.berlaer@knack.be <tex.van.berlaer@knack.be>; kamiel.vermeylen@knack.be <kamiel.vermeylen@knack.be>; jeroen.zuallaert@knack.be <jeroen.zuallaert@knack.be>; sarina.heeren@knack.be <sarina.heeren@knack.be>; rita.verhaege@knack.be <rita.verhaege@knack.be>; info@journalist.be <info@journalist.be>; redactie@dagallemaal.be <redactie@dagallemaal.be>; dedokter@lhv.nl <dedokter@lhv.nl>; redactie@levenvandaag.nl <redactie@levenvandaag.nl>; redactie@levenmagazine.nl <redactie@levenmagazine.nl>; gerda@levenmagazine.nl <gerda@levenmagazine.nl>; claudia@levenmagazine.nl <claudia@levenmagazine.nl>; sander@levenmagazine.nl <sander@levenmagazine.nl>; S_DPP_StoryMagazine DPP <redactie@story.be>; bohn@roularta.be <bohn@roularta.be>; apotheker@roularta.be <apotheker@roularta.be>; bon@roularta.be <bon@roularta.be>; ak@roularta.be <ak@roularta.be>; geert.verrijken@roularta.be <geert.verrijken@roularta.be>; redactie@tscheldt.be <redactie@tscheldt.be>; redactie@denieuwewerker.be <redactie@denieuwewerker.be>; redactie@joepie.be <redactie@joepie.be>; info@blikopnieuws.nl <info@blikopnieuws.nl>; info@deduif.be <info@deduif.be>; info@redactievisie.nl <info@redactievisie.nl>; redactie@waalsweekblad.be <redactie@waalsweekblad.be>; redactie@eos.be <redactie@eos.be>; info@bizz.nl <info@bizz.nl>; pharmacien@roularta.be <pharmacien@roularta.be>; jdm@roularta.be <jdm@roularta.be>; vincent.claes@roularta.be <vincent.claes@roularta.be>; Marie.Rigot@ipmgroup.be <Marie.Rigot@ipmgroup.be>; Elodie.Weymeels@ipmgroup.be <Elodie.Weymeels@ipmgroup.be>

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN