Vertaal deze pagina naar:

ALLE 150 + 75 LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR 'SLUIPMOORDENDE CHEMISCHE GENOCIDE' OP MILJARDEN WERELDBEWONERS

03-05-2024

Alle 150 + 75 leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn, Julius Vischjager, Pamela Hemelrijk, Annelies en Jos van Rooij en ontelbare andere mensen, omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de met 148 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen motie van GroenLinks Tweede Kamerlid Wilbert Willems op grond van de door Ad van Rooij aangeleverde informatie.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende (of onderstaande) video van de door het Platform Herstel Rechtsorde op 11 december 2007 aangeboden Petitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de gevaren van geïmpregneerd hout op crèches en scholen. 

Klik daarvoor op de volgende link: https://rumble.com/v4swk7r-petitie-11-12-2007-aangeboden-aan-2e-kamer-over-gevaren-van-geimpregneerd-h.html, of bekijk de video hieronder.

ALLE 150 + 75 LEDEN VAN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR 'SLUIPMOORDENDE CHEMISCHE GENOCIDE' OP MILJARDEN WERELDBEWONERS

(Bekijk en beluister de onderstaande video)

Demoniserende terreur

De grondlegger van deze vanaf 1989 tot op heden (35 jaar lange) voortdurende demoniserende terreur onder de opvolgende Minister-Presidenten Ruud Lubbers (CDA)(1989-1994), Wim Kok (PvdA)(1994 - 2002) en Mark Rutte (VVD) 2010 - heden) – met instemming van de Staten-Generaal – op het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) en de onlosmakelijk daaraan verbonden bedrijven Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de enige eigenaar/bestuurder/directeur is; als ook op de politieke partij De Groenen (KvK: 40412264) de afdeling Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad), waarvan A.M.L. van Rooij vanaf 2010 gemachtigd voorzitter is, als ook op alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B..V. en alle overige betrokken geraakte derden (wat alle ruim 7 miljard wereldbewoners zijn) is onmiskenbaar Femke Halsema die van het integere GroenLinks van weleer met daarin rechtschapen Tweede Kamerleden met een heldere geest, zoals Wilbert Willems, onder haar leiderschap (2002-2010) vanuit de politieke partij GroenLinks van de gehele wereld een "Hel op Aarde" heeft gemaakt. 

Het directe gevolg daarvan is "KLIMAAT waanzin" en "COVID-19 waanzin" en "Oekraïne Oorlog waanzin".

BREAKING NEWS!

ALLE MINISTERS VANAF KABINET-KOK II (PVDA, VVD, D66) T/M RUTTE IV (VVD, CDA, D66, CU) ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR DE MOORD OP PIM FORTUYN, JULIUS VISCHJAGER, PAMELA HEMELRIJK, ANNELIES EN JOS VAN ROOIJ EN ONTELBARE ANDERE MENSEN.

Ad van Rooij en Julius Vischjager.
Ad van Rooij en Julius Vischjager.

Alle ministers in kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA, CU) hebben toegestaan dat het verboden kwikhoudende bestrijdingsmiddel 'Thiomersal' in het Mexicaanse griepvaccin is gebruikt.

Voor meer informatie hierover bekijk de volgende video van Julius Vischjager en Ad van Rooij.

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Alle Nederlandse bedrijven hebben daarmee in zeer ernstige mate de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast blz. 1 uit het wettelijk voorschrift XV-081003 van Philips Medical Systems (Philips Healthcare) te Best, van haar Safety manager Ad van Rooij, waaraan de opvolgende bestuursvoorzitters Gerard Kleisterlee, Frans van Houten en Roy Jacobs van de Koninklijke Philips geen uitvoering hebben gegeven.

Ook bij het toedienen van het Covid 19 vaccin hebben Philips Healthcare en alle andere Nederlandse bedrijven de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. De gevolgen daarvan met betrekking tot het voortbestaan van de mensheid op aarde zijn rampzalig. Als wettelijk bewijs daarvoor lees de "Conclusies en Aanbevelingen" van het verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 (kenmerk: Philips/24109/AvR) van Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Medical Systems Nederland B.V. t.a.v. bestuurder Roel Fonville (zie foto), Veenpluis 6 5684 PC Best.

Conclusies en Aanbevelingen:

  • I. Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager, ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie van het Landelijk Parket. Aan hen heb ik dan ook een kopie van dit verdiepingsonderzoek laten toekomen. Omdat de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie van het Landelijk Parket snel adequaat zullen moeten handelen, heb ik hen daarmee geholpen met het bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) op internet laten zetten van dit verdiepingsonderzoek met bijbehorend 31-tal producties aan feitelijke en wettelijke onderbouw, zodat zij daarmee elektronisch binnen een dag alle Nederlanders en alle bewoners van de Nederlandse Antillen en Aruba kunnen informeren.
  • II. In dit geval van (mogelijk) groot levensgevaar voor alle werknemers van PMSN-Best dienen alle werknemers hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld. Ik verzoek u dan ook om dit verdiepingsonderzoek direct door te sturen aan alle werknemers van PMSN Best,
  • III. Vanuit de Arbowet is PMSN-Best wettelijk verplicht om al haar werknemers die cosmetica met daarin "Thiomersal" hebben gebruikt via Philips bedrijfsarts H. Mol (van Achmea Vitale) te laten aanmelden bij het Nederlands Centrum van Beroepsziekten. Ik verzoek u dan ook daarvoor te zorgen.
  • IV. Omdat alle Philips medewerkers over de gehele wereld (mogelijk) groot levensgevaar lopen verzoek ik u om dit verdiepingsonderzoek onverwijld door te zenden aan Philips President G. Kleisterlee van de Koninklijke Philips Electronic N.V. die ook de voorzitter is van de Raad van Bestuur en de Groepsraad.

Uiteraard sta ik, als safety manager, ter uwer beschikking voor nadere toelichting of uitleg hieromtrent die PMSN-Best maar ook de koninklijke Philips N.V. van mij verlangt;

In afwachting van uw spoedige beslissing op bovengenoemde aanbevelingen, verblijf ik; 

Met vriendelijke groeten Ad van Rooij

Safety Manager bij PMSN-Best

Het gehele verdiepingsonderzoek d.d. 24 oktober 2009 (kenmerk: Philips/24109/AvR) van Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Medical Systems Nederland B.V. t.a.v. bestuurder Roel Fonville (zie foto), Veenpluis 6 5684 PC Best, kunt U lezen in de volgende link op de Nieuwe Media.

Op 28 en 29 november 2009 is over "de gevaren van het nieuwe influenza A (H1N1) vaccin" tegen de Mexicaanse griep en daarmee samenhangende "corporate crime misdaad" ook een presentatie gehouden in het Zalencentrum-restaurant "Het Leeuwke‟, Sonseweg 3 te Nijnsel: Gemeente Sint-Oedenrode. Lees daarvoor de volgende link op De Nieuwe Media.

Alle ministers vanaf kabinet-Kok II (PvdA, VVD, D66) t/m Rutte IV (VVD, CDA, D66, CU) zijn verantwoordelijk voor de moord op Pim Fortuyn, Julius Vischjager, Pamela Hemelrijk, Annelies en Jos van Rooij en ontelbare andere mensen, als ook voor de "Sluipmoordende chemische genocide" op miljarden wereldbewoners, als gevolg van tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet (die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase), welke bestrijdingsmiddelen ook worden verwerkt in vaccins. Dit omdat al deze ministers vanaf 10 april 2002 tot op heden de door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State na 22 jaar nog steeds niet in behandeling hebben genomen. 

Lees daarvoor de volgende link op De Nieuwe Media en ook de link daaronder van zeer gewaardeerd Philips safety manager Ad van Rooij vanwege zijn deskundigheid met erkenning door de Europese commissie. 

AANGIFTE VALSHEID IN GESCHRIFTE, GEPLEEGD DOOR DE RAAD VAN STATE, GEDAAN OP 10 APRIL 2002 OP HET POLITIEBUREAU IN SINT-OEDENRODE, VLAK VOOR DE MOORD OP PIM FORTUYN, (6 MEI 2002), R.I.P.

Ondertekening van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij in Sint Oedenrode.
Ondertekening van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij in Sint Oedenrode.

Hangt de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 nauw samen met deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State?

Voor de video bij het ondertekenen van betreffende aangifte door Ad en Annelies van Rooij op het politiebureau van Sint-Oedenrode klik op de volgende link: https://rumble.com/v4stafc-aangifte-valsheid-in-geschrift-raad-van-state-bij-politie-st-oedenrode-vlak.html of bekijk de video hieronder.

VIDEO VAN DE AANGIFTE VALSHEID IN GESCHRIFTE, GEPLEEGD DOOR DE RAAD VAN STATE, GEDAAN OP HET POLITIEBUREAU IN SINT-OEDENRODE

PS. De aangifte werd getekend (zie video op 10 april 2002) en is na 22 jaar nog steeds niet in behandeling genomen. Hangt hier de moord van Pim Fortuyn mee samen?

Binnenkort krijgt de wereld hierover volledige duidelijkheid vanuit De Nieuwe Media.

De aanhef van betreffende door Ad en Annelies van Rooij ondertekende aangifte bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt U hieronder lezen.

Van:

A.M.L. van Rooij
en
J.E.M. van Rooij van Nunen
't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode

Aan:

Regiopolitie Brabant-Noord, Team 2,
Bosscheweg 60, 5283 WB Boxtel.
Politieloket Sint Oedenrode,
Burgemeester Wernerplein 1, Sint Oedenrode.


Sint Oedenrode, 10 april 2002.

Betreft:

Aangifte van het plegen van strafbare feiten door de staatsraden mr. R. Cleton (art.140 en 225 WvS), dr. J.C.K.W. Bartel, (art. 140 en 225 WvS), mr. R.J. Hoekstra (art. 140 en 225 WvS) en mr. P. van Dijk (art. 140, 225 en 310 WvS) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, inzake ruilverkaveling Sint Oedenrode, blok-Schijndel.

Geachte politiebeambte, Ik doe hierbij aangifte van de volgende door de staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak gepleegde strafbare feiten.

Raadpleeg de Databank van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor de volledige inhoud van deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte d.d. 10 april 2002 bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de volgende link.

 ↓

In tegenstelling met de toezegging van politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode heeft het Openbaar Ministerie, onder de opvolgende Ministers van Veiligheid en Justitie (thans Dilan Yeşilgöz-Zegerius), na 22 jaar nog steeds geen onderzoek gestart naar deze door Ad en Annelies van Rooij gedane aangifte bij politiefunctionaris Van Hoof van Sint-Oedenrode tegen de Staatsraden mr. R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarmee de veroorzakende personen van de moord op Pim Fortuyn (die niet is vermoord door Volkert van der Graaf) dit alles tot op heden in de doofpot hebben kunnen houden. Wat daarvan de gevolgen zijn voor de familie van Rooij en voor de gevolmachtigde cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt U lezen in het volgende artikel op De Nieuwe Media in de volgende paarse link.

PERSBERICHT WOENSDAG (GEHAKTDAG) 1 MEI 2024: MELDING AAN AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT IN VERBAND MET OVERTREDING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 97/67/EG EN DE NEDERLANDSE WETTEN (POSTWET 2009) DOOR CEO HERNA VERHAGEN VAN POSTNL N.V.

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN