Vertaal deze pagina naar:

OPROEP AAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IN VERBAND MET ONGEKEND ONRECHT IN DE JEUGDZORG!

11-12-2023

Arlette Heskes werd beroofd van haar kind door maatregelen van Jeugdzorg en onjuiste inschattingen.

De commerciële belangen van de jeugdhulpinstellingen zijn zo prominent, dat in de praktijk alles gedaan wordt om een Onder-Toezicht-Stelling of uithuisplaatsing in een pleeggezin voorrang te laten hebben boven het belang van de ouder-kindrelatie. Probleemsituaties zullen er altijd wel zijn, maar de schade die al te vaak wordt toegebracht aan 'n ouder en de binding/relatie met een kind zijn groter dan de hulpverlening aan oplossing van problemen kan bieden. In de belevingswereld van veel slachtoffers van de jeugdzorg ontspoort die in veel gevallen in pure kinderroof.

Lees in het zwartboek hieronder wat Arlette Heskes allemaal meemaakte met Jeugdzorg.

De website hierachter is door Jan Hop gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen belangrijk om te weten wat hen te wachten staat. Met voorlichting, tips en door Hop ontwikkelde modelformulieren kan de burger zich weerbaar maken. Jan Hop heeft deze sector jarenlang bestudeerd en namens klagers veel procedures gevoerd. Op basis van praktijkervaring heeft hij inzicht in de handelwijze van deze sector. Hij geeft daarom als eerste advies: blijf er bij uit de buurt, omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector; en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.

De ellende die nog steeds voortduurt in Jeugdzorg wordt uitgelegd in de onderstaande video over de Toeslagenaffaire.


Dit artikel is door onze redactie herschreven op 11 december 2023.

Tot heden ten dage 11 december 2023 is er nog steeds heel erg veel loos in de jeugdzorg met de kinderen die door de kindertoeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst en kinderen die door een andere reden uit huis zijn geplaatst en in de jeugdzorg zijn beland. Veel kinderen die ooit met jeugdzorg te maken kregen zijn beland in de kinderhandel, worden seksueel misbruikt door volwassenen en/of plegen zelfmoord. 

Stop de pijn en ellende van Jeugdzorg!

Bij Omtzigt, Wilders en Agema ligt de oplossing, zij kunnen het roer omgooien in Nederland.

Zij weten alles over de Demmink doofpot en de grootste schandalen in Nederland.

Gaan de Twee-eenheid Fleur Agema en Geert Wilders het DOODZWIJGEN voor eeuwig doorbreken?

Vera Bergkamp was al jarenlang op de hoogte van de problemen in Jeugdzorg en vele andere Politici in Nederland!


STEUN ONS ONDERZOEK NAAR DE VERDWENEN KINDEREN!

Het is nu de hoogste tijd dat we massaal onderzoek gaan doen naar alle verdwenen kinderen die door de beruchte kindertoeslagenaffaire in het jeugdzorg circuit zijn beland. Alle kinderen moeten terug naar hun ouders en/of in contact worden gebracht met hun ouders, zodat zij kunnen opgroeien met hun eigen biologische ouders. Steun ons door middel van onze Steunactie om onderzoek. Zodat wij onderzoek kunnen doen naar de verdwenen kinderen door de kindertoeslagenaffaire.

Doneer aan onze Steunactie: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2023/04/13/georganiseerde-onmacht - Dit gaat ons allemaal aan, onze kinderen zijn onze Toekomst!

KLIK  HIER OM EEN DONATIE TE DOEN!

Waar zijn de verdwenen kinderen werkelijk gebleven? 

Zorg goed voor Uw en onze kinderen die onze eigen Toekomst bepalen. Politiek Den Haag heeft het tot vandaag de dag nog steeds niet onder controle. Veel politici verlaten nu zelfs de politiek anno 2023. Ze doen alsof de politiek er aandacht aan wilde besteden, maar uiteindelijk deden of konden ze niets, omdat bij hen met opzet de weg werd geblokkeerd. Alles heeft een reden.

Oproep aan de Nederlandse bevolking!

Er is ontzettend veel ongekend onrecht ontstaan door de Kindertoeslagenaffaire. Keer op keer worden wij van binnen diep geraakt en geconfronteerd met verdwenen kinderen die in de kinderhandel verdwijnen.  Het wordt de hoogste tijd dat we dit in de media kenbaar gaan maken en alle ouders gaan ondersteunen die hun kinderen door de kindertoeslagenaffaire zijn kwijtgeraakt.

Wij vrezen met grote vreze, dat veel kinderen die uit het zicht zijn verdwenen, terecht zijn gekomen in de kinderhandel. Naast de gedupeerde ouders zijn er naar schatting 70.000 kinderen van deze ouders getroffen. Ruim 1.675 kinderen van gedupeerde ouders zijn tussen 2015 en 2021 uit huis geplaatst volgens Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Doneer een bedrag middels onze steunactie zodat wij onderzoek kunnen blijven doen en deze kwestie onder de aandacht kunnen blijven brengen bij de Nederlandse bevolking.

Gebleken is reeds dat wij, De Nieuwe Media, de Waarheidskrant, oprechte en ongecensureerde media, zelf ook onderzoek moeten gaan doen naar het welzijn van de uit huis geplaatste kinderen die door de inmiddels beruchte kindertoeslagenaffaire uit huis werden geplaatst. De geluiden van nu zijn dat uit huis geplaatste kinderen zelfmoord plegen en seksueel misbruikt worden. Dit is een zeer verontrustend geluid vanuit onze samenleving.

Undercover in Nederland / Alberto Stegeman

Een aantal jaar geleden deed het programma Undercover in Nederland met Alberto Stegeman (Dank!) onderzoek en verkreeg filmopnames van wantoestanden die kinderen dagelijks op zorgboerderij 'De Hoge Aard' moesten doorstaan. De wantoestanden zijn als volgt te omschrijven: "Kinderen werden geslagen met een bezem!" - "Kinderen werden als slaven behandeld!" - "Kinderen kregen vaak straf!"

In het programma "Undercover Nederland" besteedde journalist Alberto Stegeman veel aandacht aan de zorgboerderij 'De Hoge Aard'. Hij liet een medewerker enkele maanden infiltreren door er een kamer te huren. De programmamakers hebben de opnames verwerkt in de onderstaande video's. Daarin kwamen onder andere een moeder van een van de cliënten en een oud-medewerker aan het woord. Bij de zorgboerderij verbleven tijdens de opnames vier jongeren en een jongvolwassene, daarnaast waren er vier jongeren in dagbehandeling.

Undercover in Nederland met Alberto Stegeman als journalist is te zien bij SBS6.

Undercover in Nederland wordt in opdracht van Talpa/SBS6 geproduceerd door Noordkaap TV Producties.

Bekijk alle afleveringen op de website: www.sbs6.nl/undercoverinnederland.

Beluister en bekijk de onderstaande video's:

Politiek Den Haag had tot en met 5 december 2023 niet onder controle - Oud-Kamervoorzitter / oud-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp en vele andere oud-politici zijn van deze problemen in de jeugdzorg op de hoogte.

Veel politici hebben de politiek verlaten in de zomer van 2023, zo ook Vera Bergkamp, zij verliet de politiek op 5 december 2023. Wanneer U de onderstaande video beluistert lijkt het alsof de politiek er wel aandacht aan wilde besteden, maar uiteindelijk niets kon of wilde doen. Waarom niet? Wij denken het te weten, de oplossing ligt nu bij Omtzigt over het verhaal Demmink. 

De tijd is nu aangebroken om de enorme Demmink doofpot definitief te exposen!

Wij, De Nieuwe Media, hebben inmiddels veel bewijzen in beeld gebracht op onze website van de enorme stinkende Demmink beerput op onze website, De Nieuwe Media

Zodra de politie, de ME en het leger gaat beseffen dat ze de Nederlandse bevolking moeten gaan ondersteunen zal het snel de goede kant op gaan in Nederland.

Ga zelf ook onderzoek doen beste mensen of steun ons!

Wanneer het soort beslissingen eerder werden gemaakt zoals de tekst hieronder dat beschrijft, was en is het nog steeds goed mis bij jeugdzorg. Deze geluiden doemden al eerder en vaker op bij jeugdzorg. 

We moeten zelf maar eens aan de noodbel gaan trekken als bevolking zijnde met ondersteuning van ons, De Nieuwe Media, de Waarheidskrant, die wèl het èchte nieuws naar buiten brengt.

Publicaties rondom Zorgboerderij "De Hoge Aard"

Eerdere publicaties: https://duckduckgo.com/?q=zorgboerderij+De+Hoge+Aard&t=newext&atb=v352-1&ia=web


Het Algemeen Dagblad kopte eerder:

"Jeugdzorg liet zorgboerderij 'De Hoge Aard' in Molenschot ongemoeid"

Eerdere publicatie van 15 oktober 2015 

(Laatste update 6 maart 2017)


MOLENSCHOT - Bureau Jeugdzorg zag geen aanleiding in te grijpen bij zorgboerderij 'De Hoge Aard' in Molenschot. Enkele cliënten en oud-medewerkers hadden forse kritiek op de opvang. Volgens hen werden jongeren die daar permanent verbleven niet verantwoord verzorgd, was soms sprake van mishandeling en werden ze 'getiranniseerd' door de eigenaars, Sandra Burgemeester en haar partner Gerda de Waal.

De gemeente Gilze en Rijen, Bureau Jeugdzorg en de landelijke Inspectie voor de Jeugdzorg zagen er na hun onderzoeken van af om in te grijpen bij 'De Hoge Aard'. Zij hadden gesproken met jongeren die er verbleven, bewindvoerders en mentoren. Matthé Hoogeboom, sinds medio 2015 ad-interim werkzaam bij 'De Hoge Aard', sprak van een lastercampagne. "De aantijgingen zouden volledig ongegrond zijn."

https://www.bd.nl/gilze-en-rijen/jeugdzorg-laat-zorgboerderij-hoge-aard-in-molenschot-ongemoeid~a0d0a598/

Onderzoek door Undercover in Nederland bewees dat de aantijgingen echter WEL gegrond waren!

Hoe kon dit allemaal gebeuren beste mensen? Pieter Omtzigt zat al eerder met zijn handen in z'n haar, zie video.

Bij Omtzigt, Wilders en Agema ligt de oplossing, zij kunnen het roer kan omgooien in Nederland.

Jeugdzorg is een instantie dat veel pijn, ellende en leed op zijn geweten heeft, vele kinderen zijn beland in de kinderhandel!

Toevallig woont de dochter, genaamd Angelique Slagter, van Agnes Plaatje, (bekend van de kindertoeslagenaffaire), in hetzelfde huis van het pleeggezin als een 14-jarige meisje, dat eerder dit jaar zelfmoord pleegde. Hoe kan dat? Toeval bestaat niet wordt er toch vaak gezegd?

WIJ KREGEN OP 27 SEPTEMBER 2022 EEN E-MAIL BINNEN VAN HET KANTOOR VAN DE ZOON VAN PETER R. DE VRIES - NAMELIJK VAN: DE VRIES VAN SPANJE ADVOCATEN, VAN EEN VAN HUN ADVOCATEN JOE JAY DE HAAS - DEZE SOMMEERDE ONS (DE WAARHEIDSKRANT) DAT WIJ BINNEN TWEE DAGEN ONS ARTIKEL MOESTEN VERWIJDEREN OF AANPASSEN OVER DE ZELFMOORD VAN HET 14-JARIGE MEISJE!

Waarom pleegde een 14-jarig meisje zelfmoord, dat in jeugdzorg was terecht gekomen?

Zelfmoord plegen doe je niet zomaar! Het was tot heden (5 december 2023) zeer gebruikelijk dat in Nederland alles in de doofpot verdwijnt wat het daglicht niet verdraagt. Nederland is doordrenkt van een doofpotcultuur. Daarom dienen wij alles te onderzoeken, maar dan ook echt alles. 

Maar als je dat doet of erover schrijft wordt er gedreigd met een rechtszaak. Wel toevallig dat dan het kantoor van de zoon van Peter R. de Vries ons hier eerder mee bedreigde. Toeval bestaat niet: "Alles heeft een reden beste mensen". De e-mail die het advocatenkantoor ons eerder toezond hebben wij in een artikel vastgelegd. Artikel: https://www.de-nieuwe-media.nl/l/jeugdzorg-is-een-instantie-die-enorm-veel-leed-op-zijn-geweten-heeft/

Doneer aan onze Steunactie om onderzoek te kunnen blijven doen naar de verdwenen kinderen!

Doneer wanneer U de financiële mogelijkheid daarvoor hebt, dank U wel.

Onze steunactie: https://steunactie.nl/actie/waar-zijn-de-verdwenen-kinderen-gebleven-van-de-beruchte-toeslagenaffaire

Reacties en ervaringen over problemen in de jeugdzorg zijn welkom.

Uw informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Stuur ons een mail met Uw ervaringen naar:

redactie@waarheidskrant.nl

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN

MARCHEREN VOOR JEZUS IN IRAK * JEZUS IS GOD * KIJK TOT HET EINDE * HET WAS EEN GEESTELIJKE OORLOG EN SPIRITUEEL ONTWAKEN OM TOT VREDE TE KOMEN IN ONZE WERELD.