Vertaal deze pagina naar:

RUIM 10 JAAR BELASTINGFRAUDE OP EXTREEM GROTE SCHAAL ALS GEVOLG VAN DE DEMMINK MAFFIA - HOE KAN DEMMINK ZOLANG HIERMEE BLIJVEN DOORGAAN?

23-11-2023

HOPELIJK KAN DE FAMILIE POOT NU VOORGOED EEN EINDE MAKEN AAN HET MAFFIA KARTEL VAN DEMMINK.

Er wordt reeds in de media geschreven over het Demmink maffia kartel in Nederland.

Tip: Lees vooral vanaf blz. 255 tot en met blz. 261 van de PDF goed door.

Lees ook de rest van de PDF over de vergiftiging door houtpellets voor de kachel etc.

Ondanks de aanwezige kennis en wetenschap kregen alle woningen in Zonhoven (België) folders bezorgd waarin gratis Pelletkachels (t.w.v. € 2.299,-) werden aangeboden met daarboven op een premie van € 150,- van de gemeente Zonhoven in België, (zie productie 41). Gezien bovengenoemde feiten betekent dit dat de gemeente Zonhoven (België) daarmee aan de vanuit Nederland opererende grensoverschrijdende milieumaffia maar liefst € 150,- subsidie gaf om daarmee in strijd met alle Europese Richtlijnen, Verordeningen en Arresten haar eigen inwoners binnen een jaar uit te roeien met o.a. bovengenoemd zeer giftig kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI.

In deze PDF is op blz. 261 het volgende te lezen:

Omtzigt eiste eerder bij de advocaat van de familie Poot dat de bewering in de Demmink Doofpot over hem onmiddellijk verwijderd moest worden. Jan Poot (toen 87) weigerde dit. 

Te lezen is de onderstaande tekst in deze PDF: 

"Ik ben van de generatie van voor de oorlog", zegt Poot desgevraagd kalm. "Laat ze maar schieten. Ik ben bereid te sterven voor het vuurpeloton voor onze vrijheid en democratie. Dat hoef je van de huidige generatie niet te verwachten. Dat zijn allemaal levensgenieters. Ik kan, mag en zal de informatie over de druk op Omtzigt niet verwijderen, omdat die druk onoorbaar is en intrekking van het bericht in strijd met de waarheid. Het recht moet zegevieren."

Poot benadrukt overigens dat hij met zijn publicatie Omtzigt heeft willen beschermen. Omtzigt heeft zich als Kamerlid verdienstelijk gedragen in de affaire Demmink en hij moet nu doorpakken, aldus Poot. Hij noemt het "onbegrijpelijk dat journalisten niet geïnteresseerd zijn in beantwoording van de vraag of Donner en Hirsch Ballin inderdaad Kamerlid Omtzigt onder druk gezet hebben."

Zie ook de website van de beruchte Demmink doofpot: 

https://www.demminkdoofpot.nl/home.html

HOPELIJK KAN DE FAMILIE POOT NU VOORGOED EEN EINDE MAKEN AAN HET MAFFIA KARTEL VAN DEMMINK.

Er wordt reeds in de media geschreven over het Demmink maffia kartel in Nederland!

Download de zéér belangrijke PDF hieronder (ook op USB-stick!). 

Schrik en huiver, lees de onderstaande PDF met zéér veel belastende informatie over de Demmink maffia die geplaatst zijn op alle hoge posten in de Nederlandse politiek, politie, leger, in de (recht)banken, verzekeringswereld, binnen gemeentes als burgemeesters en wethouders in diverse grote Nederlandse steden etc. etc.

Het gaat goed komen met ons, (wij zijn Goddelijke wezens van vlees en bloed), wanneer wij allemaal in onze eigen Oerkracht gaan staan, (door God gegeven).

Tip: Gebruik je eigen talenten, handvaardigheden, gaven, middelen, kennis en je oerkracht, (door God gegeven), op het pad naar onze Vrijheid.

LEES HIERONDER HET BEZWAARSCHRIFT VAN AD VAN ROOIJ EN DE GROENEN (MEIJERIJSTAD EN HEUSDEN) TEGEN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2023 AAN VOORZITTER WIM KUIJKEN VAN DE KIESRAAD

BEZWAARSCHRIFT VAN AD VAN ROOIJ EN DE GROENEN (MEIJERIJSTAD EN HEUSDEN) TEGEN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2023 AAN VOORZITTER WIM KUIJKEN VAN DE KIESRAAD

Grootste verkiezingsfraude ooit gepleegd door voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad vanuit zijn vorige functies als secretaris-generaal en zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster. Het volledige bezwaarschrift (totaal 132 blz.) kunt u lezen in de onderstaande PDF-link.

Bijbehorend verzoekschrift om het treffen van een voorlopige voorziening lopende bezwarenprocedure aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt U hieronder tevens bijgevoegd. Dat kunt u lezen (totaal 136 blz.) in de onderstaande PDF-link.

Bezwaarschrift van Ad van Rooij en De Groenen (Meierijstad en Heusden) tegen de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 aan voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad.

Blz. 1 t/m 19 van dit bezwaarschrift kunt u hieronder lezen.

Ons kenmerk: AvR/191123/BZ-Kiesraad Sint-Oedenrode 19 november 2023

Dit bezwaarschrift d.d. 19 november 2023 bevat in het totaal 132 blz.

Betreft: Bezwaarschrift tegen de verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023, vanwege de vanaf 15 januari 2013 door de Kiesraad gepleegde "grootste verkiezingsfraude" uit de Nederlandse geschiedenis, als gevolg van de vanaf 15 januari 2013 gedane "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – door de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (2012-2017) (CDA) – is vanaf 2017 Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State -- opgevolgd door Maarten Schuring (2017-heden) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Schade-aansprakelijkheidsstelling: Tevens stellen de in de aanhef genoemde zes rechtspersonen, als ook alle betrokken geraakte derden, waaronder alle gevolmachtigde cliënten van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) veroorzakend (politiek-bestuurlijk) verantwoordelijk voorzitter Wim Kuiken -- vanuit zijn voorgaande functie als secretaris-generaal, regerings-commissaris (1995-2009) en zijn huidige functie als voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van het Kadaster (2018-heden) -- verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle reeds vanaf 15 januari 2013 aangerichte schade – materieel en immaterieel – als ook voor alle nog aan te richten schade. Dit vanwege het feit dat al die schade (materieel en immaterieel) het gevolg is van de door de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) en Kees van Rooij (CDA) van Sint-Oedenrode en Meierijstad vanaf 15 januari 2013 gedane valse "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – wat door de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (CDA) en Maarten Schuring van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de opvolgende ministers Ronald Plasterk (PvdA), Kajsa Ollongren (D66), Raymond Knops (CDA), Kajsa Ollongren (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) en Hugo de Jonge (CDA) in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is overgenomen en weigeren retroactief te corrigeren, waarom tientallen (honderden) malen is verzocht.

Geachte voorzitter Wim Kuiken van de Kiesraad,

Het vanaf hun wettelijk en voor de Rooms-Katholieke kerk vanaf 5 juli 1979 samenwonende getrouwde echtpaar: 

1. A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) die nooit van tafel en bed zijn gescheiden; met hun gezamenlijke hoofdverblijfplaats (woonadres) in hun eigen woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie foto hierboven);

2. het eenmansbedrijf "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met onderliggende percelen Sint-Oedenrode sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare), gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is;

3. het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig directeur is en waarvan Van Rooij Holding B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder is;

4. het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig bestuurder is en waarvan Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) enig aandeelhouder;

5. het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig bestuurder en enig aandeelhouder is;

6. de politieke partij De Groenen, met zetel gevestigd in Utrecht, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) voor de afdelingen Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) en Heusden enig voorzitter is.

tekenen hierbij bezwaar aan tegen de verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023, vanwege de vanaf 15 januari 2013 door de Kiesraad gepleegde "grootste verkiezingsfraude" uit de Nederlandse geschiedenis, als gevolg van de vanaf 15 januari 2013 gedane valse "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – door de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (2012-2017) (CDA) – is vanaf 2017 Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State -- opgevolgd door Maarten Schuring (2017-heden) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Schade-aansprakelijkheidsstelling: Tevens stellen de in de aanhef genoemde zes rechtspersonen, als ook alle betrokken geraakte derden, waaronder alle gevolmachtigde cliënten van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), veroorzakend (politiek-bestuurlijk) verantwoordelijk voorzitter Wim Kuiken (zie foto) -- vanuit zijn voorgaande functie als secretaris-generaal, regeringscommissaris (1995-2009) en zijn huidige functie als voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van het Kadaster (2018-heden) -- verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle reeds vanaf 15 januari 2013 aangerichte schade – materieel en immaterieel – als ook voor alle nog aan te richten schade. Dit vanwege het feit dat al die schade (materieel en immaterieel) het gevolg is van de door de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) en Kees van Rooij (CDA) van Sint-Oedenrode en Meierijstad vanaf 15 januari 2013 gedane valse "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – wat door de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (CDA) en Maarten Schuring van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de opvolgende ministers Ronald Plasterk (PvdA), Kajsa Ollongren (D66), Raymond Knops (CDA), Kajsa Ollongren (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) en Hugo de Jonge (CDA) in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is overgenomen en weigeren retroactief te corrigeren, waarom tientallen (honderden) malen is verzocht.

(1): Wim Kuijken (1952). Ervaren (top)-ambtenaar en bestuurder, die onder meer een belangrijk adviseur was van de minister-presidenten Kok en Balkenende en van de Haagse burgemeester Havermans. Kuijken studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en volgde een postacademische opleiding Havens, Transport en Logistiek. In 1979 werd hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en in 1982 werd hij hoofd Bureau Zeehavens bij datzelfde ministerie. In 1985 stapte hij over naar Binnenlandse Zaken, waar hij eerst drie jaar fungeerde als hoofd Bureau Secretaris-Generaal en vervolgens drie jaar als directeur Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening. In de periode 1991 tot 1995 was hij de gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag, waarna hij secretaris-generaal werd op het ministerie van BZK. Van 2000 tot 1 april 2007 vervulde hij dezelfde functie bij het ministerie van Algemene Zaken en vanaf die laatste datum bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op 1 februari 2010 benoemde de minister van Verkeer en Waterstaat hem tot de eerste Nederlandse deltacommissaris, de Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. De Deltawet regelt de verantwoordelijkheden van de deltacommissaris. Op 1 januari 2019 werd hij in die functie opgevolgd door Peter Glas. Op 1 januari 2021 werd Kuijken benoemd tot voorzitter van de Kiesraad. In de periode 1995-2009: secretaris-generaal, regeringscommissaris. Naast zijn functie als voorzitter van de Kiesraad bekleedt Wim Kuijken de volgende nevenfuncties: (A): Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam UMC (*AMC en VUmc), (B): Voorzitter Raad van Commissarissen DNB vanaf 2015, (C): Voorzitter Raad van Toezicht Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), (D): Lid raad van advies stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe, (E): Voorzitter Raad van Toezicht The Hague Security Delta, (F): Voorzitter Raad van Toezicht van het Kadaster en (G): Lid Instituuts-adviesraad ASTRON. In de periode 1995-2009: secretaris-generaal, regeringscommissaris.

(2): Jan-Willem Holtslag (1948) was in 2000-2008 secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 2008-2013 was hij adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij begon zijn loopbaan als ambtenaar op Algemene Zaken en was daarna onder meer directeur-generaal Openbaar Bestuur. In 1986 was hij secretaris bij de formatiebesprekingen. In 2013 was hij lid van de Algemene Bestuursdienst Topconsult. In de periode 2000-2008: secretaris-generaal.

(3): Roos van Erp-Bruinsma (1960) was van 1 oktober 2008 tot 1 december 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij studeerde bouwkunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (1978-1982). Vervolgens was ze enige jaren werkzaam als ambtenaar bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, waarna ze organisatieadviseur werd bij PRC Nederland (tegenwoordig onderdeel van ARCADIS). Vervolgens ging ze bij de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs werken, waar ze diverse managementposities bekleedde. In 2001 werd ze aangesteld als directeur Marketing & Commercie (later Marketing, Sales & Communicatie) bij KPMG Accountants. De jaren voor zij SG werd, was zij directeur bij vervoersbedrijf GVU/Connexxion. Na haar ambtelijke loopbaan werd zij bestuurder van een ziekenhuis en gecertificeerd commissaris/toezichthouder. In de periode 2008-2012: secretaris-generaal.

(4): Koos van der Steenhoven (1949) was in 2010-2013 directeur van ABD Top Consultants, de consultancy- en interim-managementgroep die binnen de Rijksoverheid bij topfuncties voorziet in de behoefte aan interim-management en advies. Van die organisatie was hij lid tot aan zijn pensioen in 2017. In december 2012-juli 2013 was hij waarnemend SG van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij zeven jaar secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De CDA'er Van der Steenhoven was onder meer medewerker van Tweede Kamerleden en van de ministers De Boer en Brinkman en vervulde later diverse managementsfuncties bij de overheid. In de periode 2003-2010, 2012-2013: secretaris-generaal.

(5): Richard van Zwol (1965) is sinds 1 oktober 2017 staatsraad bij de afdeling advisering. Hij was 2013-2017 secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2007-2011 bekleedde hij die functie op het ministerie van Algemene Zaken en in 2011-2013 op het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij ambtenaar op de ministeries van financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken. Hij was onder meer sociaal-economisch en financieel raadadviseur en raadadviseur staatsrechtelijke-constitutionele zaken. In de periode 2007-heden: staatsraad, secretaris-generaal.

(6): Maarten Schurink (1975) is sinds 21 augustus 2023 secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. Eerder was hij dat vanaf 11 maart 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties . Hij was eerder onder meer rijks- en gemeenteambtenaar, senior adviseur bij Berenschot en gemeentesecretaris van Dordrecht en van Utrecht. In 2016 werd hij directeur van de Sociale Verzekeringsbank. In de periode 2018-heden: secretaris-generaal.

(7): Ronald Plasterk (1957): is een voormalig Nederlands politicus, wetenschapper en ondernemer. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was Plasterk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II. Hij is opgeleid en gepromoveerd bioloog, gespecialiseerd in de moleculaire genetica. Sinds december 2018 is hij CEO en oprichter van Frame Therapeutics. Naast zijn werk bij Frame is hij sinds september 2018 werkzaam als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2020 is Plasterk columnist bij De Telegraaf. Plasterk groeide op in een wederopbouwwijk in Den Haag. Na het afronden van het gymnasium aan het Sint-Janscollege (nu Hofstad Lyceum geheten aan het Colijnplein) in Den Haag ging hij in 1975 biologie studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden waarin hij in 1981 zijn doctoraalexamen cum laude behaalde. Tevens studeerde hij vanaf 1980 economie aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan hij in 1981 de propedeuse afrondde. Plasterk was van 1981 tot en met 1984 onderzoek medewerker aan het biomedisch instituut van de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde hier in 1984 tot doctor in de natuurwetenschappen op een proefschrift over genetisch onderzoek naar de platworm. Na zijn promotie ging hij werken als postdoc bij het California Institute of Technology (Pasadena). Hier deed hij onderzoek naar DNA-transpositie in de parasiet Borrelia hermsii. Vervolgens werkte hij bij het MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge waar hij onderzoek deed naar de Caenorhabditis elegans, een nematode die als modelorganisme wordt gebruikt. In Cambridge werkte hij samen met de Britse latere Nobelprijswinnaar John Sulston. Terug in Nederland werkte Plasterk van 1987 tot 2000 bij de Onderzoekschool Oncologie Amsterdam van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Hij begon als groepsleider en werd uiteindelijk directeur van de onderzoeksschool. Van 1993 tot en met 2003 was Plasterk bijzonder hoogleraar in de moleculaire microbiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar in de moleculaire genetica aan de Universiteit van Amsterdam. Van februari 2000 tot februari 2007 was hij directeur van het Hubrecht Instituut, een onderzoeksinstituut van de KNAW en hoogleraar in de ontwikkelingsgenetica bij de Universiteit Utrecht. Tevens zat hij in 2004 in de adviesraad van het Nederlandse Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (zie jaargang 115 hier). Alle in de wereld ontstane oorlogen (met gebruik van verboden chemische stoffen) vanaf de oprichting van de Verenigde Naties op 24 oktober 1945 tot op heden (78 jaar lang), waaronder ook de huidige oorlog in Oekraïne, zijn allemaal vanuit 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) in gang gezet. Het was de protestante minister-president Jan-Peter Balkenende (CDA/EVP) die met deze achtergrondkennis, kort na de daarmee samenhangende moord op Pim Fortuyn (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER, HIER), in 2003 het "Innovatieplatform" heeft opgericht met daarin onder zijn voorzitterschap de volgende personen: Ronald Plasterk (later minister), Maria van der Hoeven (later minister), Hans de Boer (zwager van vermoorde Els Borst), Robbert Dijkgraaf, Wiebe Draijer (CEO Rabobank), Suzanne Hulscher, Gerard Kleisterlee (CEO koninklijke Philips), Marjan Oudeman (CEO Corus / Tata Steel), Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Sociaal-Economische Raad), Feike Sijbesma, René Smit, Kees Tetteroo, Melek Usta, Bas Verhart, Claudia Zuiderwijk (voorzitter raad van bestuur van de Kamer van Koophandel), Jan Peter van den Toren en Frans Nauta (LEES HIER). Het is dit "Innovatieplatform" die in onderlinge samenspanning (vanuit een criminele organisatie) hebben beslist dat 1.) in strijd met de op 27 januari 1997 aan de EU-lidstaten rechtstreeks verbindend opgelegde Verordening (EG) nr.142/97 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 2.) in strijd met de door A.M.L. van Rooij op 19 augustus 1998 gewonnen uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (LEES HIER, HIER, HIER), 3.) in strijd met het door A.M.L. van Rooij op 29 september 1999 gewonnen arrest in zaak C-231/97 van het Europese Hof van Justitie (LEES HIER, HIER), 4.) in strijd met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal no. 19204, nrs. 1-2 (LEES HIER) en 5.) in strijd met de Europese Afvalstoffenlijst (LEES HIER) vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen) onder aansturing van de huidige aartsbisschop Wim Eijk (als vorst met landsheerlijkheid over alle 193 landen van de Verenigde Naties) -- met goedbevinden van de opvolgende kabinetten Balkenende I (CDA, LPF, VVD), Balkenende II (CDA, VVD, D66), Balkenende III (CDA, VVD), Balkenende IV (CDA, PvdA, CU), Rutte I (VVD, CDA, PVV-gedoogsteun), Rutte II (VVD, PvdA), Rutte III (VVD, D66, CDA, CU) en Rutte IV (VVD, D66, CDA, CU) -- met behulp van honderden miljarden euro's aan overheidssteun alle acht miljard wereldbewoners moeten worden vergiftigd met onder meer honderden miljarden kilogrammen volledig in water oplosbare genotoxische, reprotoxische, mutagene, teratogene, kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en "chroom-VI" onder de "dekmantels" van "Groene Stroom", Groenestroom-certificaten"(LEES HIER), "Biomassa", "CO2-reductie", "CO2-emissiehandel", "innovatie", "closing the circle", i-Cleantech, "Duurzaamheid", "Hergebruik", "milieuvriendelijk", "Milieubeton", "Green Bricks","Tweede Natuur", "Rio de Janeiro Protocol", "Kyoto-Protocol", "Agenda-21", "Agenda 2030", "duurzame ontwikkeling", "innovatie", "circulaire economie". "innovatie" (LEES HIER, HIER, HIER, HIER, HIER en bekijk Video-1 en Video-2 en Video-3 en Video-4 en Video-5 en Video-6 en Video-7). Sinds september 2018 is deze Ronald Plasterk aangesteld als hoogleraar "Novel strategies for access to therapeutics" aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Plasterk is sinds 2001 lid van de KNAW (sinds 2007 "in ruste", dat wil zeggen niet actief lid). Verder was hij lid van de Gezondheidsraad, lid van de raad van bestuur van de Wellcome Trust en lid van de Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD). Tevens is hij lid van het Innovatieplatform. In 2020 is een wetenschappelijk artikel van Plasterk teruggetrokken wegens fabricatie van figuren, het Hubrecht Instituut heeft vervolgens een onderzoek gestart naar het handelen van Plasterk. Van 11 oktober 1982 tot 1 september 1984 was Plasterk gemeenteraadslid in Leiden voor de Partij van de Arbeid. In 2005 en 2006 was hij een van de adviseurs van de Nationale Conventie. In 2006 was hij lid van de programmacommissie van die partij ten behoeve van de landelijke verkiezingen. In die hoedanigheid schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van de PvdA. Ook was hij lid van de commissie Bètacanon. PvdA: In de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, minister.

Met de hierboven ingelaste door de Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekend afschrift uit de Basisregistratie Personen (authentieke akte) – waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij (BSN-nummer: 093391225) als niet ingezetene vanaf 15 januari 2013 woont (hoofdverblijfplaats heeft) op het adres Hazendansweg 36-A, 3520, Zonhoven, België -- hebben wij onmiskenbaar het "Wettelijke bewijs" geleverd, dat daarmee door de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (2012-2017) (CDA) – is vanaf 2017 Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State -- en Maarten Schuring van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de opvolgende ministers Ronald Plasterk (PvdA), Kajsa Ollongren (D66), Raymond Knops (CDA), Kajsa Ollongren (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) en Hugo de Jonge (CDA) in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) de door de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) en Kees van Rooij (CDA) van Sint-Oedenrode en Meierijstad vanaf 15 januari 2013 gedane valse "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – "ambtshalve" is overgenomen en weigeren retroactief te corrigeren, waarom tientallen (honderden) malen is verzocht.

Wat daarvan allemaal de gevolgen zijn kunt u in een oogopslag zien en lezen op de hieronder bijgevoegde foto. De daarbij behorende feitelijk en wettelijk onderbouwende informatie kunt u tot u nemen vanuit De Nieuwe Media in de volgende link: 

De oorzaak van dit alles staat te lezen in het volgende artikel van het Binnenlands Bestuur.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/brp-mocht-de-finish-niet-halen

BRP mocht de finish niet halen

De vernieuwing van de Basisregistratie Personen ('Operatie BRP') is in 2017 onterecht gestaakt, stellen direct betrokkenen voor de Haagse rechtbank. Een overheidsinvestering van 100 miljoen euro bleef daardoor zonder rendement. En welke rol speelde de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken bij het plotselinge einde? Peter Mom, 18 december 2020

Onpolitieke redenen voor einde basisregistratie personen 

Operatie BRP is ruim drie jaar geleden beëindigd, maar werd vorige maand bij de rechter-commissaris in Den Haag weer actueel toen vijf betrokkenen daarover in een verklaring onder ede twee dagen lang verslag deden. Dat voorlopig getuigenverhoor was de opmaat voor een bodemprocedure die ict-leverancier Gemboxx wil aanspannen tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het ministerie heeft het bedrijf intensief betrokken bij de Operatie BRP en daarbij voortdurend uitgestraald dat die volledig zou worden afgemaakt, dat Gemboxx ervan mocht uitgaan dat het zijn BRP producten aan gemeenten zou kunnen verkopen. Door het stoppen van de operatie werden die producten, waarvan de ontwikkeling 4,5 miljoen euro had gekost, onverkoopbaar. 

Gemboxx vindt de streep door de operatie onrechtmatig en verlangt schadevergoeding. Tussen de inwoners van Nederland, geregistreerd in de Basisregistratie Personen, bestaan tachtig miljoen relaties. Daarvan zijn er tien miljoen onjuist vastgelegd: incompleet of bij personen die aan elkaar gerelateerd zijn met verschillende gegevens. Verbetering van de kwaliteit van 's lands persoonsinformatievoorziening, cruciaal voor vrijwel alle overheidshandelen, is dus geen overbodige luxe. En dat speelt al twee decennia, want het voornemen tot vernieuwing dateert van 2000 (zie kader). De Operatie BRP beoogde centralisatie van de bevolkingsadministratie in een landelijk systeem. Dat zou BZK ontwikkelen. Gemeenten houden de BRP bij. Private leveranciers, waaronder Gemboxx, zouden daarvoor gemeentelijke systemen, 'Burgerzakenmodules', leveren. 

De cijfers over onjuiste vastlegging van relaties in de BRP zijn afkomstig van Cor Franke, van augustus 2013 tot eind juli 2017 door BZK ingehuurd als 'gedelegeerd opdrachtgever' en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Operatie BRP. Hij was de eerste getuige voor de Haagse rechtbank. Het besluit om te stoppen, begin juli 2017 genomen door toen demissionair minister Ronald Plasterk, stoelde grotendeels op een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) van een maand eerder. De BRP afmaken zou veel meer tijd en geld gaan kosten. Volgens Franke is op de aanpak van het BIT echter veel aan te merken: het advies is onderbouwd met feitelijke onjuistheden en de auditaanpak is dubieus.

'Onbestaanbaar'

Het BIT had in de aanloop naar het advies aan Franke een feitendocument van tien pagina's gestuurd. Franke noemde het voor de rechtbank 'onbestaanbaar' dat dit document al naar secretaris- generaal (SG) Richard van Zwol (vanaf 1 oktober 2017 Staatsraad bij de Raad van State) was gegaan, opdrachtgever van de BIT-audit, vóórdat bij Franke's BRP-programma wederhoor was gehaald.

Franke had 21 pagina's met kritiek op de bevindingen aan het BIT gestuurd, maar daar is niets mee gedaan. Er stonden fouten in het eindrapport plus de daarop gebaseerde conclusies. 'Als ik de feiten niet onderschrijf, onderschrijf ik de conclusies ook niet', verklaarde Franke. 'Het BIT schreef wat op, maar onduidelijk was vanuit welk perspectief.'

Van het BIT heeft hij nooit een reactie op zijn commentaar ontvangen. Wel heeft een gesprek plaatsgevonden, waarin echter slechts één aspect aan de orde mocht komen, de mate waarin de vernieuwde BRP gereed was. 'Het BIT wilde niet spreken over andere onderwerpen.' Volgens Franke had het bureau een onjuiste meetmethode gebruikt. Het stelde dat 42 procent af was. Franke houdt het op driekwart. '75 procent was klaar en getest. We waren over de top van de berg heen.' Moeilijke zaken waren eerst aangepakt, wat resteerde was eenvoudiger werk. Het was nog maar een kwestie van 'naar beneden, de berg af'. 

Franke verklaarde dat Van Zwol het BRP-programma niet wilde continueren, en dat hij daartoe al besloten had nog voordat hij het BIT-advies onder ogen had gehad. Dat liet Van Zwol weten na overleg met topambtenaren. Franke had dat van een deelnemer aan dat overleg. Van wie?, wilde Meine Dijkstra, advocaat van BZK, weten. Het was in vertrouwen verteld en dat wilde Franke niet beschamen, ook niet nadat de rechter-commissaris hem voorhield dat hij geacht werd de waarheid en de hele waarheid te vertellen.

'Rode-knop-overleg'

Richard van Zwol, vanaf 1 oktober 2017 Staatsraad bij de Raad van State, was in februari 2017 een 'rode-knop-overleg' gestart over de toekomst van de Operatie BRP, die najaar 2016 enige tegenslag had ondervonden. Volgens Franke zaten daar een directeur-generaal en drie directeuren van BZK in en de chief information officer (CIO) van het rijk, tevens hoofd BIT. Franke niet, wat hem als gedelegeerd opdrachtgever verbaasde. Reden zou zijn dat hij extern werd ingehuurd. Franke is bij de gehele besluitvorming over het stoppen niet betrokken geweest.

Franke, die te verstaan had gekregen dat zijn aanwezigheid op 5 juli 2017 in de Tweede Kamer, toen Ronald Plasterk het einde van Operatie BRP aankondigde, niet op prijs gesteld werd, was compleet verrast door dat besluit. Plasterk had eerder juist verklaard niet te zullen stoppen, maar een commissie over een succesvolle afronding te laten adviseren. Die is er nooit gekomen. In maart 2017 lag er wel een plan hoe de operatie af te ronden. In 2015 had het BIT ook naar het programma gekeken en het had toen geoordeeld dat het BRP de finish zou kunnen bereiken als vijf risico's werden bestreden. Die waren allemaal opgelost, voor Franke eveneens aanleiding om niet over een goede afloop te twijfelen. Hoe de BIT-adviezen van 2015 en 2017 zo kunnen verschillen? Het BIT, in 2015 opgericht na het parlementair onderzoek van de commissie-Elias naar het falen van ict-projecten bij de overheid, begon met enkele pilotonderzoeken, waaronder dat naar Operatie BRP. Het BIT-advies uit 2017 was resultaat van 'gedegen onderzoek'. Dat was volgens Ton van der Burg, de tweede getuige, de verklaring van BITbaas en rijks-CIO Hans Wanders.

Geen toekomstvisie

Van der Burg was vanaf 2008 vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) intensief betrokken bij ontwikkelingen rond GBA en BRP en zat in de stuurgroep van Operatie BRP, geleid door directeur-generaal Gert-Jan Buitendijk (vanaf 1 september 2020 Secretaris-Generaal van Algemene Zaken) onder minister-president Mark Rutte. 'Wij vroegen Wanders hoe hij de toekomst van de BRP zag. Daar had hij geen visie op, het was geen onderdeel van het onderzoek.' Stoppen, zonder enig alternatief. Een eerdere 'informele' ontmoeting van de stuurgroep met het BIT had hem nog meer verbaasd. 'We konden commentaar leveren op het conceptadvies. Het werd uitgedeeld en we kregen een kwartier, misschien een half uur, in elk geval veel te kort om serieus te reageren. Daarna moesten we alles weer inleveren.' Van der Burg ervoer de gang van zaken als 'schokkend'.

Nederlands Staatsburger A.M.L. van Rooij (BSN-nummer: 093391225) kan al vanaf 15 januari 2013 niet stemmen, omdat de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (2012-2017) (CDA) – is vanaf 2017 Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State -- en Maarten Schuring van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de opvolgende ministers Ronald Plasterk (PvdA), Kajsa Ollongren (D66), Raymond Knops (CDA), Kajsa Ollongren (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) en Hugo de Jonge (CDA) in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) de door de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) en Kees van Rooij (CDA) van Sint-Oedenrode en Meierijstad vanaf 15 januari 2013 gedane valse "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – "ambtshalve" is overgenomen en weigeren retroactief te corrigeren, waarom tientallen (honderden) malen is verzocht.

Als gevolg daarvan kan ook mijn op 2 november 2021 overleden vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN-nummer: 128731886) – na maar liefst ruim twee jaar -- niet overlijden (zie foto hieronder)

Het gevolg daarvan is dat mijn vrouw J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op 2 november 2021 in onze woongemeente Sint-Oedenrode is overleden en onze huisarts van Huisartsenpraktijk Vogelenzang Sint-Oedenrode daarvan een VERKLARING VAN OVERLIJDEN (art 7, lid 1, Wet op lijkbezorging) heeft opgemaakt. Op grond van deze VERKLARING VAN OVERLIJDEN van onze huisarts heeft de Uitvaartverzorging A. Kuis, Sluisplein 60, Sint-Oedenrode, mijn op 2 november 2021 overleden vrouw Annelies opgehaald en heeft zij op die locatie tot haar begrafenis opgebaard gelegen. Op 9 november 2021 heeft Uitvaartverzorging A. Kuis mijn vrouw Annelies met zijn lijkwagen naar de begraafplaats H. Martinus te Olland gebracht en aan alle aanwezigen een bidprentje overhandigd (zie foto op blz. 104). Na het overhandigen van het bidprentje heeft pastoor Piet Bakermans van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda met aan zijn zijde haar man A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225), in zijn functie als gewijde acoliet van de Rooms-Katholiek kerk, op deze Rooms-Katholieke begraafplaats te Olland een korte kerkdienst gehouden, waarna mijn vrouw naar haar begraafplaats werd gebracht. Op de begraafplaats heeft pastoor Piet Bakermans mijn overleden vrouw Annelies met wijwater gewijd (zie foto hieronder). Daarna is de kist gedaald en heeft pastoor/voorzitter Bryan van de Mortel (zie foto) van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda (KvK-nummer 74875590) de opdracht gegeven om mijn vrouw Annelies te begraven. Daarna heb ik van dezelfde pastoor Bryan van de Mortel te horen gekregen dat mijn vrouw Annelies niet kan overlijden, omdat haar man A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) niet meer in de private SILA-database voorkomt. Het gevolg daarvan is dat mijn vrouw Annelies tot in de eeuwigheid in leven blijft omdat haar man, waarmee zij vanaf 5 juli 1979 voor de Rooms-Katholieke kerk is getrouwd, volgens dezelfde pastoor Bryan van de Mortel in zijn hoedanigheid als voorzitter van kerkgenootschap Parochie Heilige Oda (KvK-nummer 74875590) in naam van Jezus Christus (zie foto) heeft beslist, dat haar echtgenoot A.M.L. (Ad) van Rooij (BSN: 093391225) nooit is geboren, terwijl hij wel de sacramenten van het doopsel, vormsel en kerkelijk huwelijk heeft ontvangen en vanaf zijn 7 jaar (63 jaar lang) gewijde acoliet is in hetzelfde kerkgenootschap Parochie Heilige Oda. Dit met de voorkennis en wetenschap dat het op 5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vanaf die tijd vanuit de wet en vanuit Jezus Christus (zie foto) bij sacrament tot in het hiernamaals onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Het is dan ook onmiskenbaar pastoor/voorzitter Bryan van de Mortel (zie foto) van het kerkgenootschap Parochie Heilige Oda (KvK-nummer 74875590) die hiermee in zeer ernstige mate canones 535, 895, 1054, 1122, 1123, 1685 en 1706 en artikel 27 Wet op de Lijkbezorging heeft overtreden. Om die reden laat ik aan pastoor/voorzitter Bryan van de Mortel (zie foto) dan ook een kopie toekomen van dit bezwaarschrift d.d. 19 november 2023 aan Wim Kuijken (persoonlijk in handen), Voorzitter van de Kiesraad, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

In de Kieswet staat over "stemmen" verder letterlijk het volgende geschreven:

Oprichten politieke partij

Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal vereisten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kieswet. 


Partijnaam 

Als een politieke partij onder een bepaalde naam deel wil nemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moet de partij die naam laten registreren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezing. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om de naam niet te registreren. De naam staat dan niet bovenaan het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer. 

Waarborgsom 

Partijen die voor het eerst meedoen aan Tweede Kamerverkiezing, moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Ook partijen die bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom betalen. Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau. 

Ondersteuningsverklaringen 

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan Tweede Kamerverkiezing heeft minimaal dertig ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig. Met uitzondering van kieskring Bonaire daar zijn 10 ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald. 

Verbieden politieke partij 

Het staat burgers vrij om een politieke partij op te richten. Dit recht is gebaseerd op de grondwettelijke vrijheid van vereniging. Nederland kent geen preventief toezicht op politieke partijen. Alleen de rechter kan, op verzoek van het Openbaar Ministerie, bepalen of een vereniging verboden moet worden. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de rechter een rechtspersoon ontbinden waarvan de werkzaamheid of het doel in strijd is met de openbare orde.

De politieke partij De Groenen heeft vanuit de Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden vanaf 15 januari 2013 (bijna 11 jaar lang) -- onder voorzitter Nederlands Staatsburger A.M.L. van Rooij (BSN-nummer: 093391225) – niet kunnen meedoen aan de volgende verkiezingen: 1.) Tweede Kamerverkiezingen, 2.) Eerste Kamerverkiezingen, 3.) Provinciale Statenverkiezingen, 4.) Waterschapsverkiezingen, 5.) Gemeenteraadsverkiezingen en 6.) Europese verkiezingen, omdat de opvolgende secretarissen-generaal R. (Richard) van Zwol (2012-2017) (CDA) – is vanaf 2017 Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State -- en Maarten Schuring van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de opvolgende ministers Ronald Plasterk (PvdA), Kajsa Ollongren (D66), Raymond Knops (CDA), Kajsa Ollongren (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) en Hugo de Jonge (CDA) in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) de door de opvolgende burgemeesters Peter Maas (CDA) en Kees van Rooij (CDA) van Sint-Oedenrode en Meierijstad vanaf 15 januari 2013 gedane valse "ambtshalve" uitschrijving in de basisregistratie personen van "enkel" A.M.L. van Rooij (gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zonder daarvan ook maar ooit te zijn gescheiden) naar de "brievenbus Hazendansweg 36-A" in Zonhoven (België) -- wat geen woning is – "ambtshalve" is overgenomen en weigeren retroactief te corrigeren, waarom tientallen (honderden) malen is verzocht.

Als gevolg daarvan kan de politieke partij De Groenen vanuit de Nederlandse gemeenten Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden onder Lijst 17 Piratenpartij – De Groenen ook op woensdag 22 november 2023 weer niet meedoen aan de verkiezingen van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal onder lijsttrekker Mark van Treuren uit Schagen (zie foto hieronder):

Beluister ook deze "online Gastles" van Voorzitter Otto ter Haar van De Groenen.

Voor de feitelijke en wettelijke onderbouwing verwijzen wij u naar onze bij aangetekende brief d.d. 28 oktober 2023 (kenmerk: AvR/281023/S-Klomp) aan Assurantiebedrijf Klomp B.V. (KvK-nummer 16065834), gevestigd op het adres Dorpstraat 2, 5293 AM Gemonde, namens deze de heer J.C.M Klomp als enig bestuurder en enig aandeelhouder, verstuurde schade-aansprakelijkheid (lees blz. 21 t/m 132 hieronder). Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud (waaronder ook de inhoud van alle links, deeplinks en video's) en die inhoud in dit bezwaarschrift als herhaald en ingelast te beschouwen.

Aan: Wim Kuijken (persoonlijk in handen)(zie foto), Voorzitter van de Kiesraad, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, richten wij dan ook het nadrukkelijke verzoek om op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van dit bezwaarschrift:

1. De verkiezingen van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2023 hierop niet te laten doorgaan en als die -- vanwege het korte termijn van afzegging toch doorgaat -- niet rechtsgeldig te verklaren omdat die in zeer ernstige mate in strijd met de Kieswet en de Nederlandse Grondwet tot stand is gekomen.

2. Te beslissen dat het op 5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) – die wettelijk en bij sacrament onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden – hun gezamenlijke woonadres (hoofdverblijfplaats) in hun twee woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Olland), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) enig juridisch en economisch eigenaar is, door huidig bestuurlijk verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties bij besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht "retroactief" in overeenstemming met de hieronder ingelaste tabel moet worden hersteld in de basisregistratie personen (BRP) en in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

3. Te beslissen dat Eerste Kamerlid Greet Prins (CDA), als voorzitter van de Raad van Bestuur van Kamer van Koophandel, de door haar "ambshalve" uitgeschreven onlosmakelijk aan het op 5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) in hun woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Olland) gevestigde bedrijven:

1.): "Camping en Pensionstal "Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij, 2.): Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij, 3.): Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en 4.): Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij, in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bij besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht "retroactief" in overeenstemming met de hieronder ingelaste tabel moet worden hersteld.

In afwachting van een voor beroep vatbaar besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht hierop van hiervoor bestuurlijke verantwoordelijk voorzitter Wim Kuijken (zie foto) van de Kiesraad, te vesturen aan alle zes ondergetekende rechtspersonen, wonende en gevestigd zijnde op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, t.a.v. A.M.L. van Rooij, waartoe PvdA- voorzitter Wim Kuijken van de Kiesraad ingevolge het rechtens onaantastbare KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht is, met een kopie daarvan te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail,com, verblijven wij,

Hoogachtend,

Kopiehouders

  •  alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111); 
  • alle betrokken geraakte derden (waaronder ook alle gasten) van "Camping en Pensionstal Dommeldal" (KvK-nummer: 57035032); 
  • het voltallige hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen in Utrecht (NL); 
  • het voltallige hoofdbestuur van de Vlaamse politieke partij cd&v in België; 
  • het voltallige bestuur van de Parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode;
  • alle overige betrokken geraakte personen, organisaties, instanties, bedrijven, goede doelen, kerkgenootschappen, kerkfabrieken, overheidsbesturen, overheidsdiensten, regeringen, recht-banken, gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raden, Hoven van Cassatie, etc. wereldwijd; 
  • vanuit de Heilige Geest aan alle 8 miljard wereldbewoners in alle wereldtalen

Het volledige bezwaarschrift (totaal 132 blz.) kunt u lezen in de onderstaande PDF-link:

Wat hiervan onder meer allemaal de gevolgen zijn kunt u hieronder lezen.

WORDT MARK RUTTE DE NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE NAVO EN OPVOLGER VAN NATO BAAS JENS STOLTENBERG?

Alvast van Harte Gefeliciteerd Mark Rutte met je nieuwe functie als secretaris-generaal van de NAVO in het vooruitzicht.

Echter een levenslange gevangenisstraf zou veel beter bij je passen Mark Rutte, gezien de vele vaccinatiedoden door COVID-19 injecties en de oorlogsmisdaden die in Oekraïne en Israël zijn gepleegd met het belastinggeld (10 miljard) die de Nederlandse bevolking als gift heeft afgedragen aan de belastingdienst. De bevolking mag binnenkort gaan beslissen over het lot van Mark Rutte.

Op 22 november 2023 moet Mark Rutte in Leeuwarden voor de rechtbank verschijnen.

MARK RUTTE GEBRUIKTE HET NEDERLANDSE BELASTINGGELD (10 MILJARD) OM OORLOG TE VOEREN IN OEKRAINE EN ISRAEL!

Hoe lang laten wij Mark Rutte nog z'n gang gaan en mensen vermoorden? De ruim 17 miljoen inwoners van Nederland zijn hier medeverantwoordelijk voor die nog steeds belasting betalen en hiermee de staatskas spekken om oorlog te kunnen voeren en om COVID-19 injecties in te kopen.

OVER HET WEF

Het WEF heeft een zogenaamd 'Young Leaders'-programma, dat door Klaus Schwab persoonlijk wordt begeleid. Dit programma heeft leden/deelnemers als Bill Gates, Angela Merkel, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, José-Manuel Barroso, Justin Trudeau, Lucinda Arden (premier van Nieuw-Zeeland), Sebastian Kunz (Oostenrijk) en Emmanuel Macron (Frankrijk) 'opgeleid in de uitgangspunten van het WEF. Dat is de onthulling van Ernst Wolff

Bizar is -eigenlijk eendrachtig de ontwikkelingen bij de Bilderberggroep* - is dat deze genoemde leiders het programma van de WEF volgden, VOORAFGAAND aan hun latere politieke carrière. Vier van deze cursisten brachten het achtereenvolgens in Duitsland tot minister van volksgezondheid. Ook leden van de vorstenhuizen van Denemarken, Noorwegen, Nederland en Zweden maken deel uit van de organisatie. Zo is ene Koningin Máxima in 2020 toegetreden tot de bestuurscommissie van WEF's Digital Currency Governance Consortium, een stuurgroep die zich richt op afschaffing van al het contante geld.

Wat een ongekozen vrouw als Maxima daar doet, is velen een doorn in het oog...!

Het WEF heeft 400 mensen in dienst en een jaarbudget van zo'n 200 miljoen Zwitserse frank. Dat bedrag werd bijeen gebracht door zo'n 1.000 grote concerns, wereldwijd. In de raad van toezicht van het WEF heeft Christine Lagarde* (chef Eurobank) zitting, alsmede koningin Rania van Jordanië* en Larry Fink* van Blackrock (de grootste vermogensbeheerder ter wereld).

Rol Mark Rutte bij het WEF en in onze wereld

Welke functie vervult Mark Rutte werkelijk achter de schermen van het toneel van de Tweede Kamer, in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld? Welke rol speelt Rutte, het WEF en Nederland werkelijk in onze wereld? Wat is de werkelijke 'sprookjesmacht' van het Koninkrijk der Nederlanden

Op de website van het World Economic Forum (WEF) is het volgende te lezen over Mark Rutte , (zie afbeelding hieronder).

Welke rol Mark Rutte in werkelijkheid speelt in het WORLD ECONOMIC FORUM en vanuit het "Grondwettelijk niet bestaande" Nederland in alle landen van onze wereld, maken de volgende eerdere artikelen in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media glashelder. Klik daarvoor op de volgende link. Lees daarbij ook de deeplinks, bekijk ook goed de daarin alleszeggende foto's en bekijk en beluister ook de daarin vermelde video's en Tv-Uitzendingen.

Hoe extreem ver Mark Rutte daarbij gaat maakt de volgende foto met bijbehorende tekst op "blz. 50" in het eerdere artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media glashelder.

(22-26 Mei 2022) WORLD ECONOMIC FORUM, aanwezig: Klaus Schwab (voorzitter), Belgisch Premier Alexander de Croo (vicevoorzitter), Nederlands Minister-President Mark Rutte (member) (vanaf 2010 - heden Minister-President); Royal Philips CEO Frans van Houten (member)(vanaf 2011 - heden CEO Royal Philips), Nederlands Minister van Financiën Sigrid Kaag (member)(vanaf 2017-2021 minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 2013-2017 speciaal gezant van de Verenigde Naties); Nederlands Minister van Defensie Kajsa Ollongren (member)(vanaf 2017-2022 minister van Binnenlandse Zaken); Rabobank bestuursvoorzitter Wiebe Draijer (member)(vanaf 2012-2014 voorzitter SER en vanaf 2014-heden bestuursvoorzitter Rabobank); Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher (member).

Wij willen alle lezers vragen om alle "132 blz." in ons bovengenoemd "Complotdenkers-artikel" goed te lezen in samenhang met het volgende artikel uit onze Nieuwe Media.

Willy Claes is voormalig secretaris-generaal van de NAVO

Het is voorts belangrijk om te weten dat oud-burgemeester Hilde Claes van Hasselt 2009-2016 (zie onderstaande video) een dochter is van Willy Claes (zie onderstaande foto) een voormalig secretaris-generaal was van de NAVO en "En wat voor eentje?", zie onderstaande tekst over Willy Claes, waarvan Mark Rutte de opvolger wil worden.

In september 1994 verliet Willy Claes (zie foto) de nationale politiek om secretaris-generaal van de NAVO te worden. De Vlaamse politicus bleef echter niet lang bij de NAVO. Hij werd achtervolgd door beschuldigingen in de Agustasmeergeldaffaire (samen met Guy Coëme en Guy Spitaels). Bepaalde Belgische socialistische politici hadden toen steekpenningen aangenomen van Agusta en Dassault (periode 1988 en 1989).

Hoewel Claes zijn betrokkenheid ontkende, trad hij op 20 oktober 1995 onder grote druk af als NAVO-topman. Op 23 december 1998 bevestigde het Hof van Cassatie het arrest in beroep dat hem veroordeelde tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, ontheffing voor vijf jaar uit zijn burgerrechten en een geldboete van 60.000 frank (€ 1500). Hij ging ook nog in beroep tot bij het Europees Hof, maar kreeg daar geen gelijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willy_Claes

Speciale aandacht voor voormalig burgemeester Hilde Claes van Hasselt (dochter van Willy Claes)

Wij willen u daarbij "speciale aandacht" geven aan de volgende TV-uitzending in de onderstaande video. Dan weet u waar Mark Rutte mee bezig is met zijn WORLD ECONOMIC FORUM.

Ook willen wij u vragen om het volgende eerdere artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media (met links, deeplinks, foto's en video's) te lezen, te bekijken en te beluisteren. Dan weet u dat Mark Rutte, zowel persoonlijk en namens de ruim 17 miljoen Nederlanders (hij levert wapens van ons belastinggeld) verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de vele (dodelijke) slachtoffers in Oekraïne en Israël (met name in de Gazastrook.

Vertaling Engelse tekst van hierboven (WEF Mark Rutte):

1992, afgestudeerd en werkzaam bij Unilever; Human Resources Manager, verantwoordelijk voor de opleiding van het personeel; verantwoordelijk voor diverse reorganisaties; 1997 werd Personeelsmanager bij Van den Bergh Nederland (Calvé), onderdeel van Unilever; gewerkt aan een reorganisatie; 2002, benoemd tot directeur Human Resources van IGLOMora Group, een dochteronderneming van Unilever. Juli 2002 - juni 2004, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, eerste en tweede kabinet-Balkenende. Jan - mei 2003, Tweede Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Juni 2004 - juli 2006, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kabinet-Balkenende 2. Juni 2006 - oktober 2010, fractievoorzitter VVD-Kamerfractie. Okt. 2010 - heden, minister-president en minister van Algemene Zaken. 

Bron: https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte/

"Het is een kwestie van tijd en dan valt het hele kaartenhuis in elkaar."

De verkiezingen op 22 november 2023 gaan niet door, wij schreven het al eerder. Dat geeft voor Mark Rutte de vrijbrief om de Nederlandse bevolking verder naar de afgrond te brengen van hun bestaan en de WEF agenda met behulp van de politieke WEF partijen verder uit te rollen in het land wat Nederland wordt genoemd.

Tip: Haal tijdig Uw geld van de bank, zeker met een tegoed van boven de EUR. 100.000,- en zet dat om in buitenlandse valuta. De euro, de petrodollar en de Engelse pond zijn na de RV (herwaardering van de wereldvaluta) NIETS meer waard. Het is bovendien fiatgeld. 

PS. Vergeet niet onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media te bedanken voor deze tip door hier te klikken voor onze ondersteuningsactie.

De politiek is een instrument

De politiek is geen instrument om de wereld verder te helpen, maar om de wereldheersers nog meer macht te geven. Steeds meer mensen komen achter deze oude waarheid. Wat opvalt is het grote verschil van mening binnen deze groep over de deelname aan de politiek. In de tijd voorafgaand aan nieuwe verkiezingen wordt dit weer pijnlijk duidelijk. De één zegt dat je beslist moet gaan stemmen om het corrupte systeem te veranderen. De ander zegt dat je juist niet moet gaan stemmen, want jouw stem gaat het systeem echt niet veranderen.

Van de traditionele regeringspartijen valt niets goeds te verwachten. Van de oppositiepartijen evenmin. De PVV* wordt geleid door iemand die in dienst staat van de Mossad. BBB* en NSC* zijn overduidelijk twee WEF-partijen. De naamgeving en hun stemgedrag in de Kamer maken dat alleen al duidelijk. 

Het CDA heeft heel slim zijn macht uitgebreid door zich in drieën te delen. De PvdA* en GroenLinks* onder leiding van Timmerfrans * zijn nog meer 'woke' dan de regeringspartijen. Forum voor Democratie* is de partij waarin ik me qua ideeën het meest herken. Maar deze partij heeft nadrukkelijk ook punten waar ik helemaal niet achter kan staan. Het geflirt met Putin* bijvoorbeeld stuit me tegen de borst. En onbegrijpelijk blijft het dat deze partij net als alle andere partijen riep om ingrijpende maatregelen toen de corona-plandemie* uitbrak.

Bron: https://anthonieroose.nl/herinner-jezelf/elke-stem-telt/

*) Voetnoot: Op het platform Wikipedia staan veel onwaarheden over onze werkelijke geschiedenis en dient daarom geheel onder de loep te worden genomen en/of opnieuw te worden geschreven met de geschiedenis zoals die werkelijk is geweest. Misschien een idee om een nieuwe encyclopedie op te zetten met een nieuw gekozen naam waarin de ware informatie met de èchte waarheid is te lezen over de wereld die wij kennen en de geschiedenis zoals die werkelijk is geweest. Denk hier over na aub, want het is de sleutel naar onze Vrijheid.


Links om zelf onderzoek te doen:

https://www.messagetoeagle.com/did-ancient-aliens-leave-a-hidden-message-containing-the-history-of-planet-earth-in-our-dna/

https://www.ninefornews.nl/duitse-professor-we-wisten-op-9-11-meteen-dat-het-gecontroleerde-sloop-was/

https://www.frontnieuws.com/klokkenluider-raytheon-amerikaanse-overheid-heeft-directed-energy-weapons-die-mega-aardbevingen-kunnen-veroorzaken/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2023/11/15/de-feminisatie-pandemie/

Uitleg over de criminele doofpot van verschillende Kabinetten door Ad van Rooij (waarvoor dank!)

Sollicitatie van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

Ad van Rooij schreef onder andere het volgende in zijn sollicitatiebrief. die gericht was aan koningin Beatrix:

Waarom deze sollicitatie?

Ad van Rooij voldoet, als politiek vluchteling vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw tegen dubbele woonlasten wonend in België, in tegenstelling tot alle in de Nederlandse regering zittende politici aan de eisen van de Raad van State en voldoet daarbij volledig aan de profielschets'

De Raad van State schrijft over haar eigen organisatie op internet letterlijk het volgende:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

Dit betekent dat de vice-president die is belast met de leiding over de Raad van State een onafhankelijk adviseur moet zijn. De door de regering (CDA en VVD) voorgestelde kandidaat Piet Hein Donner (CDA) voldoet hier in de verste verte niet aan en kan op grond van de hieronder opgesomde feiten nooit als onafhankelijk adviseur vice-president worden bij de Raad van State. Om die reden stelt Ad van Rooij zich hierbij als tegenkandidaat.


Sollicitatiebrief van Ad van Rooij naar vicepresident Raad van State 2012

(Bewijzen van ontvangstbevestiging)

DE OORZAAK VAN DIT ALLES GAAT TERUG NAAR 10 NOVEMBER 1918

(lees hieronder)

De Eerste Wereldoorlog is als gevolg van het door keizer Ferdinand I van Oostenrijk-Hongarije op 23 juli 1914 aan Servië gestelde ultimatum begonnen. Karl I (zie foto) volgde in 1916 zijn oudoom Frans Jozef I op als keizer van Oostenrijk-Hongarije en heeft derhalve tot het einde van de Tweede Wereldoorlog samen met Duitse Keizer Wilhem II (zie foto) oorlog gevoerd tegen bovengenoemde 29 landen (Geallieerden). Ondanks deze wetenschap verklaarde paus Johannes Paulus II – als plaatsbekleder van Jezus Christus – deze oorlogvoerende keizer Karl I van Oostenrijk-Hongarije op zondag 3 oktober 2004 op het Sint-Pietersplein in Rome zalig met de volgende mededeling: "Ik hoop dat keizer Karl zal fungeren als een voorbeeld, vooral voor hen met politieke verantwoordelijkheden in Europa". Dit is zeer bijzonder te noemen. Des te meer keizer Karl I de Eerste Wereldoorlog voerde tegen Italië, daar waar de Heilige Stoel is gevestigd, met als gevolg dat korte tijd daarna (vanaf 1922) onder aansturing van Benito Mussolini de fascisten de macht overnamen van het Koninklijk Huis in Italië, wat resulteerde tot de ultieme macht over het leger en de economie, en dus eigenlijk over het gehele land, waarmee de Tweede Wereldoorlog is begonnen.

DE EERSTE WERELDOORLOG IS VANAF 10 NOVEMBER 1918 VANUIT 't STICHT UTRECHT EN 't OVERSTICHT DOOR DE OPVOLGENDE KONINGEN EN VAN PRUISEN EN KEIZERS VAN HET HERSTELDE HIELIGE ROOMSE RIJK VOORTGEZET: WILHELM II (10-11-1918 TOT 04-06-1941), BERNHARD VAN LIPPE-BIESTERFELD (04-06-1941 TOT 26-05-1998) EN MAURITS VAN LIPPE-BIESTERFELD-VAN VOLLENHOVEN (26-05-1998 TOT HEDEN)

(10 november 1918): De Duitse keizer Wilhelm II komt aan op Station Eijsden om asiel aan te vragen in Nederland. Vanaf daar is hij diezelfde dag nog doorgereisd naar Huis Doorn (Sticht Utrecht) waar hij tot aan zijn dood op 4 juni 1941 onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad. Daarmee heeft de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijsel, Drenthe en de Stad Groningen), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998)(die om die reden zijn Nazi-lidmaatschap tot aan het eind van zijn leven heeft behouden), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 tot op de dag van vandaag voortgezet.

HOE HEEFT DIT OOIT KUNNEN GEBEUREN

(10 november 1918 – heden): De Eerste Wereldoorlog is vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden). Ook de Russische invasie van Oekraïne (2022-heden) en het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict van 2023 (7 oktober 2023 -heden) zijn hiervan het gevolg. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing lees hieronder de "Goddelijke Waarheid over Prins Bernhard" (Lees ook HIER in De Nieuwe Media).

Wat daarvan onder meer de gevolgen zijn kunt u lezen in het volgende artikel in onze Waarheidskrant van De Nieuwe Media in de volgende link met de volgende KOPTEKST en het PLAATJE.

Daarin staat onder meer het volgende geschreven:

We leven momenteel in een tijdperk waarbij we in de overgang zitten van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk GOD's.

De duisternis heeft erg lang geregeerd op aarde, de brede weg met allemaal zondige mensen.

Dit noemt men ook wel de val van de mensheid.

Dit artikel is geschreven door Lisette de Rooij (dank!) en her en der aangevuld door onze redactie.

OVER BEWUSTZIJN

De kunstmatige intelligentie heeft mijn ontvangen Christusbewustzijn en AL-bewustzijn gekopieerd uit mijn hoofd en is weer vertrokken. Ook dit kan meewerken aan het goede, maar is alsnog steeds een vals geprogrammeerd bewustzijn als dit bij anderen in het hoofd geprogrammeerd wordt. Dit wil zeggen dat de mensen die dit door de techniek ontvangen, nog niet waar verlicht zijn door bezinning en bekering, maar mogelijk kan dit wel zorgen voor vrede op aarde. Iedereen mag zijn of haar eigen weg zoeken op zijn of haar eigen tempo, een innerlijke strijd voor de mens die kennis heeft of krijgt van goed en kwaad. GOD is van de vrije wil en verbiedt of verplicht niemand iets. Liefde kun je namelijk niet afdwingen of programmeren. De ware verlichting is leven vanuit het hart, we gaan weer leren voelen.

(zie volgende link)

VANUIT HET "GODDELIJKE LICHT" OPENEN PAUS FRANCISCUS EN BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL DE POORT VAN DE ROMEINSE STAD TONGEREN VOOR JEZUS CHRISTUS

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld)

DE WARE LICHTMEESTERS

De enige verlossing kun je vinden door de ware lichtmeesters te volgen. De Koning van de mens is de ware Jezus Christus, GOD's enig geboren zoon. Maar ook andere lichtmeesters en Heiligen helpen mee, zoals Boeddha, een mens die ook ooit op aarde geleefd heeft en de weg naar 'verlichting' gevonden heeft destijds. Boeddha werd in die tijd nog misleid door de gevallen aartsengel Lucifer, die op dat moment nog op aarde heerste. Sinds de ware Jezus gestorven is aan het kruis voor de zonden van alle mensen (Jezus had geen zonden, de enig geboren zoon van GOD), is dit overwonnen. Geen één mens op aarde is GOD. Lucifer de gevallen aartsengel kan met zijn machten en krachten in het geestelijke auralichaam van de mens komen en zijn eigen ego laten werken bij de mens, zodat de mens denkt GOD te zijn of meer te zijn als een ander mens. Satan, een andere gevallen engel doet dit ook op zijn manier met machten en krachten, maar door zichzelf groot te maken. De mens voelt zich dan een soort van "opgeblazen" groot en sterk. Laat je niet misleiden of verleiden door de gevallen engelen. De gevallen engelen hebben net zoals de mens ook een vrije wil, echter ook een verleden, kennis van goed en kwaad. Zij zijn erg angstig op het moment, bang niet meer bij de schepping te mogen horen. Taak voor de mens is om te werken aan de geestelijke gezondheid voor de wereld. Laat je vullen met de Heilige geest en als er onreine en/of getraumatiseerde geesten in je energieveld komen geef dan je grenzen aan, zeg 'nee' als ze je proberen te verleiden en misleiden en daarna weer verzachten i.v.m. ook een soort van trauma's en angsten van de gevallen engelen.

Maar pas op! Er bestaat ook een valse verlichting. De natuur is nagebootst met manipulatietechnieken via astrale straling 4G t/m 7G (simulatie). Hiermee kunnen ze het natuurlijke menselijke aura "hacken" en alle zintuigen van de mens beïnvloeden, waardoor de mens niet meer op het natuurlijke functioneert, maar middels een gehackt vals aura. Dit zijn de valse genezingen, de mens is dan alsnog een robot, een vals verlichte robot. Via "interface" en "cyberspace" ervaart de mens een bewustzijnsdaling, de 9 onderwerelden in. Het menselijk lichaam heeft een aura en kan via de hara-lijn verbonden worden aan de bron van het leven. Via de vals licht, gehackte aura, is dit niet mogelijk. Dit is alleen te bereiken door bezinning, bekering en bewustzijnsontwikkeling en dus niet door geprogrammeerde kunstmatige intelligentie.

VALSE HEMEL

Middels H.A.A.R.P., CERN, Satellieten en Chemtrails heeft men een valse hemel gecreëerd. We maken kennis met het astrale, dit is het astrale veld. Hiermee zijn Simulatie-Domes tot stand gebracht, waarbij de mens een valse werkelijkheid ervaart. Dit zijn de 9 onderwerelden. Er is echter ook een ware Hemel, te bereiken middels bezinning en bekering (door de "donkere wolk"/ de matrix, naar het ware licht komen). Dit zijn de echte Hemelen (bovenwerelden). Door bezinning en bekering kan de mens de 13e Hemel bereiken, sommigen mogelijk zelfs de 15e Hemel. Dit is het cosmische veld. Maar pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Pas op, er is ook een vals kosmische (met de letter "k"), waarmee de ware Hemel nagebootst wordt via het astrale veld. Dit is het valse licht.

Waarom bestaan geavanceerde Med Beds nog niet in onze ziekenhuizen?

De MED BEDS zijn ontwikkeld door mensen die nog niet waar verlicht zijn en dus nog met een vals geprogrammeerd bewustzijn leven. Het is ontwikkeld en wordt gefinancierd vanuit de deep state (onderwereld). Zij kennen namelijk een grote angst dat de echte waarheid aan het licht komt en proberen mensen onwetend te houden of maken, omdat ze bang zijn voor de reacties van de wakkere mensen. Probeer hierin de ware Jezus te volgen: geen haat, geen wraak, geen geweld en kunnen vergeven. Met andere woorden, heb je naasten lief zoals je jezelf lief hebt en heb zelfs je vijanden lief. Op deze manier kunnen de mensen die de Deepstate dienen hun angsten ook omzetten in liefde en aan hun bewustzijnsontwikkeling beginnen door bezinning en bekering. De ware Jezus is gestorven aan het kruis voor de zonden van alle mensen, dus ook voor de mensen die de deep state dienen, als ze dat zelf maar willen!

Het uiteindelijke doel is dat alles en iedereen weer aangesloten wordt op het AL-bewustzijn, verbonden met de bron van het leven. Dan kan er onmogelijk nog iets mis gaan! Er is geen "goed of fout", de onvoorwaardelijke liefde lost alles op. Verzachten i.p.v. verharden is belangrijk.

ONZE AARDE IS VERGIFTIGD

Waar we als mensheid wel rekening mee moeten houden is dat we zuinig om moeten gaan met de aarde. Er zijn geen manipulatietechnieken om de aarde te "genezen". De aarde is reeds "Algeheel vergiftigd" met onder meer volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" als gevolg van het feit dat de Bestrijdingsmiddelenwet voor wat betreft het bestrijdingsmiddel "Super Wolmanzout-CO" -- evenals alle andere bestrijdingsmiddelen (waaronder ook alle landbouwbestrijdingsmiddelen, zoals Roundup) -- geen rekening houdt met de gebruikers en afvalfase van betreffend bestrijdingsmiddel.

Deze Bestrijdingsmiddelenwet kent nog een tweede tekortkoming, te weten: de "niet werkzame chemische stoffen" ten behoeve van betreffende bestrijding, behoeven niet op het etiket te staan. Dit betekent dat bij elk toegelaten bestrijdingsmiddel, elk soort gevaarlijk afval, via "dekmantelbedrijven", ongestraft kunnen worden toegevoegd en in water, bodem en lucht worden gedumpt.

(zie de volgende link)

Bekijk ook de volgende de volgende link van "Erin Brockovich" op de Sociale Databank Nederland.

https://www.sdnl.nl/ekc/ekc-mail.htm met bijbehorende film (zie onder).

Dit waar gebeurde verhaal heeft enkel betrekking op een "lokale vergiftiging" met "chroom VI", terwijl het hier gaat om een algehele vergiftiging van de gehele wereldbevolking met volledig in water oplosbaar "arseenzuur" en "chroom VI" en nog veel meer levensgevaarlijke chemische afvalstoffen (zoals cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's) via bestrijdingsmiddelen.

Ondanks deze wetenschap heeft de vanuit het "grondwettelijk niet bestaande" Nederland de vanaf 10 november 1918 tot heden (105 jaar lang) voortgezette Eerste Wereldoorlog vanuit het herstelde Heilige Roomse Rijk vanuit het 't Sticht Utrecht (grofweg de provincie Utrecht) en 't Oversticht (thans Overijssel, Drenthe en de Stad Groningen) blijven voortduren, onder aansturing van de Duitse keizer en koning Wilhelm II van Pruisen (van 10 november 1918 tot 4 juni 1941), opgevolgd door prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (van 4 juni 1941 tot 26 mei 1998), opgevolgd door prins Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden).

Op bevel van huidig van adjudant koning Maurits van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven (van 26 mei 1998 tot heden) tot op de dag van vandaag als koning van Pruisen (1914) en als keizer van het herstelde Heilige Roomse Rijk, heeft toekomstig secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO voor de Europese Commissie beslist dat het gebruik van "glyfosaat" (wat in werkelijkheid hoog problematisch gevaarlijk afval is -- met daarin arseenzuur, chroom VI, cadmium, kwik, lood, benzeen, PAK's, etc. – waaraan 360 gram/liter glyfosaat is toegevoegd) dat het bestrijdingsmiddel Roundup nog ten minste tien jaar mag worden gebruikt. Als bewijs daarvoor lees het recente artikel hierover in de kwaliteitskrant De Standaard met bijbehorende foto. Zie hier en/of hieronder: https://www.standaard.be/cnt/dmf20231116_94664305

Dat toekomstig secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO daarmee "doelbewust" het "menselijk ras" op aarde volledig wil uitroeien, maakt het recente artikel hierover in dezelfde kwaliteitskrant De Standaard glashelder duidelijk.

DE AL-VADER (GOD) LAAT DAT NIET GEBEUREN

Men kan middels de technieken wel de ogen en andere zintuigen van de mens bewerken, waardoor het lijkt alsof de aarde nog mooi en schoon is, maar dit is een valse werkelijkheid.

Het is o.a. een taak voor mij (ons) om de ware Hemel naar de aarde te brengen. Het ware licht strijd niet. Zet je angsten maar om in liefde en neem je verantwoordelijkheden voor het geheel. Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen en kennis van goed en kwaad.

Met z'n allen samen zijn we in staat om uit de val van de mensheid te komen. We zitten midden in een cosmisch zuiveringsproces. GOD is van rust, reinheid en regelmaat. 

De Heilige geest heeft me verteld voorzichtig te zijn met de hoofden en gebedshuizen voor bezinning en bekering. De enige verlossingsmogelijkheid is je te laten reinigen door het bloed van het Lam, de ware Jezus. Aan iedereen alle goeds gewenst, liefde overwint alles. De AL-vader heeft me geleerd alles lief te hebben wat leeft; de aarde, dieren, mensen en de engelen, maar geen lege liefde. Alle liefde voor de AL-vader, de vader van de bron van leven. Deze heeft alles in de hand. Alles en iedereen zal zich moeten verantwoorden bij de AL-vader.

Liefde vergaat nooit. Met dank aan de AL-vader (God).

Liefs, Lisette van Rooij

Bijbehorende presentatie van Wieteke van Dort is helaas niet meer op internet te vinden, wel de reactie daarop van Ad van Rooij aan alle wereldbewoners.

Bekijk en beluister daarvoor de volgende video.

Voor meer informatie hierover lees de volgende link met deeplinks.

https://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm

Burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode), namens deze Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar, hebben op de door Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (met als eigenaar Ad van Rooij) in zijn brief van 22 juli 2007 (kenmerk: C&P 220707/vz) gestelde 14 vragen (na maar liefst ruim 18 jaar) nog steeds geen antwoord gegeven.

Zaterdag 11 november 2023

12 jaar na de aankondiging op 11 november 2011

BURGEMEESTER PATRICK DEWAEL VAN TONGEREN HEEFT MET DE HULP VAN DE "ALVADER" (GOD) IN OPDRACHT VAN ZIJN GROOTVADER ARTHUR VANDERPOORTEN BELGIË BEVRIJDT DOOR UITVOERING TE GEVEN AAN HET POLITIEKE TESTAMENT VAN 25 JANUARI 1944 VAN KONING LEOPOLD III. DAARMEE IS EEN EINDE GEKOMEN AAN DE RUIM 109 LANG VOORTDURENDE EERSTE WERELDOORLOG (28 JULI 1914 – HEDEN)

(lees dit artikel)

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren heeft daarmee na ruim 109 jaar -- op Bevrijdingsdag 11 november 2023 -- weten te bewerkstelligen dat de Brabançonne weer uit volle borst kan worden gezongen.

(LUISTER EN ZING MEE).

De Heilige drie eenheid

Met Grote en Goddelijke Dank aan de Goddelijke wezens:

Ad van Rooij & zijn dochter Lisette van Rooij & Dienie Kars.

Voor het volbrengen van hun Missie op Aarde :Anno 11 november 2023:

(11-11-2023: Bevrijdingsdag van België en vanuit België van de gehele wereld)

Bericht voor onze vaste en nieuwe lezers:

Dit Goddelijke artikel zal in de loop der dagen/weken verfraaid worden met betere afbeeldingen/foto's, voorzien worden van extra deeplinks en informatie wanneer dat nodig wordt geacht.