Vertaal deze pagina naar:

HOE BELANGRIJK ZIJN DE EUROPESE PARLEMENT VERKIEZINGEN OP 6 JUNI 2024?

02-06-2024

Nederland kiest op 6 juni 2024 de afvaardiging in het Europees Parlement, wat kiest België dan allemaal?

Waarop gaan de Belgen tussen 6 en 9 juni 2024 allemaal op stemmen? Welke invloed gaat dat hebben op Nederland, België, Europa en in de rest van onze wereld? Dat staat nog in de sterren geschreven.

Meer info: https://elections.europa.eu/nl/how-to-vote/be/

- Aan dit artikel wordt nog geschreven -

Tip: Lees de onderstaande twee eerdere artikelen van ons, dan wordt het één en ander duidelijker.

Het opgeblazen "Covid-19 virus" is niets anders dan een "dekmantel" om de op komst zijnde miljarden zieke wereldbewoners te kunnen afdekken als zijnde "veroorzaakt door het virus" om daarmee de vanaf 1962 ten uitvoer gebrachte massale vergiftiging als gevolg een tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase -- waaruit alle vanaf die tijd gepleegde "corporate crime misdrijven" zijn ontstaan – voor eeuwig te kunnen afdekken en in de DOOFPOT te houden.

Mensen vallen massaal dood neer!

Yon nam geen blad voor de mond: "Heel simpel: mensen vallen massaal dood neer. Iedereen kent wel iemand die ziek is geworden of is gestorven. Ik ken niemand die níet iemand kent die ziek is geworden of is gestorven. Ik ken persoonlijk veel mensen die ziek zijn geworden of zijn gestorven."

Meer info: https://www.ninefornews.nl/mensen-vallen-massaal-dood-neer-verslaggever-gaat-los-bij-protest-tegen-who/

Boekbespreking: 500 jaar werkten ze toe naar wereldoverheersing, dit is hun Eindspel

Als je het boek hebt gelezen, weet je waaróm we voor de gek zijn gehouden en wíe ons heeft bedrogen.

Sarkozy (首相官邸 CC BY 4.0) Brown (Number 10 CC BY 2.0) en Balkenende (European People's Party CC BY 2.0)
Sarkozy (首相官邸 CC BY 4.0) Brown (Number 10 CC BY 2.0) en Balkenende (European People's Party CC BY 2.0)

Ja, dit gaat over een verborgen, intergenerationele en criminele organisatie, en hun project is inderdaad een zeer oude samenzwering. Journalist Albert J. Nock gebruikte nog sterkere termen toen hij elke staat vergeleek met een professionele criminele klasse.

Meer info: https://robindeboer.substack.com/p/boekbespreking-500-jaar-werkten-ze

Europees Parlementsverkiezing in het kort

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks verkozen. Het aantal leden dat voor een lidstaat in het Europees Parlement zit, is afhankelijk van het aantal inwoners. Momenteel bestaat het Europees Parlement uit 705 zetels verdeeld over 27 lidstaten. Nederland wordt op dit moment vertegenwoordigd door 29 Europarlementariërs. Bij de verkiezing van juni 2024 stijgt het aantal zetels in het Europees Parlement naar 720. Nederland wordt dan vertegenwoordigd door 31 leden.

Bij de Europees Parlementsverkiezing in Nederland stemmen we op Nederlandse partijen. Deze partijen maken vaak deel uit van Europese fracties. Leden die niet bij een fractie zijn aangesloten, heten niet-ingeschrevenen.

Het Europees Parlement heeft wetgevende, begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden. Verkiezingen voor het Europees Parlement vonden voor het eerst plaats in 1979. Toen bestond het Europees Parlement nog uit 410 leden, afkomstig uit 9 lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Europees Parlementsverkiezing 2019

Bij de laatste Europees Parlementsverkiezing in 2019 waren 24 groeperingen geregistreerd. Er deden 16 lijsten mee. 10 lijsten behaalden een of meerdere van de 29 Nederlandse zetels in het Europees Parlement.

Bij de komende Europees Parlementsverkiezing zijn 31 zetels te verdelen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Register Europees Parlementsverkiezingen

In het register voor Europees Parlementsverkiezingen staan de volgende politieke groeperingen geregistreerd (op alfabetische volgorde):

 1. BBB
 2. Belang van Nederland (BVNL)
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. ChristenUnie
 5. De Groenen
 6. DENK
 7. D66
 8. Forum voor Democratie
 9. GROENLINKS
 10. JA21
 11. JEZUS LEEFT
 12. Liberaal Democratische Partij (LibDem)
 13. Meer Directe Democratie
 14. Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief
 15. NL PLAN EU
 16. NSC
 17. Partij van de Arbeid (PvdA)
 18. Partij voor de Dieren
 19. Piratenpartij
 20. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 21. SP (Socialistische Partij)
 22. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 23. Stem voor de Aarde
 24. vandeRegio
 25. Volt Nederland
 26. VVD
 27. 50PLUS

Register Europees Parlement

Dit register bevat alle partijnamen (aanduidingen) van politieke partijen die geregistreerd zijn voor Europees Parlementsverkiezingen. Het register met logo's voor de Europees Parlementsverkiezingen vindt u onderaan deze pagina.

VVD

Postbus 30836
2500 GV Den Haag
Tel. 070 - 361 30 61
vereniging@vvd.nl
www.vvd.nl
Statutaire naam: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

CDA - Europese Volkspartij

Postbus 30453
2500 GL Den Haag
Tel. 070 - 342 48 88
cda@cda.nl
www.cda.nl
Statutaire naam: Christen Democratisch Appèl

Partij van de Arbeid (PvdA)

Postbus 30204
2500 GE Den Haag
Tel. 070 - 550 05 55
bestuurssecretariaat@pvda.nl
www.pvda.nl
Statutaire naam: Partij van de Arbeid

D66

Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
Tel. 070 - 356 60 66
www.d66.nl
Statutaire naam: POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

SP (Socialistische Partij)

Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort
Tel. 088-243 55 75
06 - 51 177 067
secretariaat@sp.nl
www.sp.nl
Statutaire naam: Socialistische Partij

GROENLINKS

Postbus 8008
3503 RA Utrecht
Tel. 030 - 239 99 00
bestuursondersteuning@groenlinks.nl
receptie@groenlinks.nl
www.groenlinks.nl
Statutaire naam: GroenLinks

Partij voor de Dieren

Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
Tel. 020 - 5203870
info@partijvoordedieren.nl
www.partijvoordedieren.nl
Statutaire naam: Partij voor de Dieren

PVV (Partij voor de Vrijheid)

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel. 070 - 318 28 67
www.pvv.nl
Statutaire naam: Partij voor de Vrijheid

De Groenen

Joke Smitplein 62
3581 PZ Utrecht
Tel. 030 – 2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
Statutaire naam: De Groenen

50PLUS

Postbus 292
2501 CG 's-Gravenhage
Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag
Tel. 0800-5250502 / 070-8009270
info@50pluspartij.nl
www.50pluspartij.nl
Statutaire naam: 50PLUS

JEZUS LEEFT

A.M.A. van Langeraadweg 7
3381 LB Giessenburg
info@jezusleeft.nl
www.jezusleeft.nl
Statutaire naam: JEZUS LEEFT

Piratenpartij

Tuinstraat 29
1782 LH Den Helder
Tel. 06-20 76 65 67 / 06-53 544 842
bestuur@piratenpartij.nl
www.piratenpartij.nl
Statutaire naam: Piratenpartij

DENK

Lodewijk Pincoffsweg 503
3071 AS Rotterdam
Tel. 010-3072822
info@bewegingdenk.nl
Statutaire naam: Politieke beweging DENK

Forum voor Democratie

Herengracht 74
1015 BR Amsterdam
Tel. 06-53478238
partij@fvd.nl
Statutaire naam: Forum voor Democratie

Volt Nederland

Koninginnegracht 7
2514 AA Den Haag
Tel. 06 43 41 45 33
bestuur@voltnederland.org
voltnederland.org
Statutaire naam: Volt Nederland

vandeRegio

contact@vanderegio.nl
Statutaire naam: Kiesvereniging van de Regio

Liberaal Democratische Partij (LibDem)

Beelslaan 26
2012 PK Haarlem
Tel. 06-22605106
bestuur@libdem.nl
www.libdem.nl
Statutaire naam: Liberaal Democratische Partij

BBB

Smeenkhof 12d
7429 AX Deventer
Statutaire naam: BoerBurgerBeweging

Belang van Nederland (BVNL)

Bingerweg 8
2031 AZ Haarlem
Tel. 06-54273639
wybren@vanhaga.nl
www.bvnl.nl
Statutaire naam: Belang van Nederland

Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief

Waalstraat 43
3181 ES Rozenburg
Tel. 06-53276112
mijn.stem.telt.dbv@gmail.com
https://mijnstemtelt-hetburgerinitiatief.nl/
Statutaire naam: Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Dinkel 7
3068 HB Rotterdam
Tel. 010 - 720 07 70
bestuur@sgp.nl
www.sgp.nl
Statutaire naam: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

ChristenUnie

Piet Mondriaanlaan 48
3812 GV Amersfoort
033 - 422 69 69
info@christenunie.nl
www.christenunie.nl
Statutaire naam: ChristenUnie

Meer Directe Democratie

Veldweg 28
8051 NS Hattem
www.meerdirectedemocratie.nl
Statutaire naam: Meer Directe Democratie

NL PLAN EU

Limmenstraat 209
1024 MK Amsterdam
info@nlplan.nl
www.nlplan.nl
Statutaire naam: Nederland met een PLAN (S.V.P.)

Stem voor de Aarde

Jan Greshoffstraat 21
1822 JC Alkmaar
06 - 40 40 38 13
Statutaire naam: Stem voor de Aarde

NSC

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
info@partijnieuwsociaalcontract.nl
www.partijnieuwsociaalcontract.nl
Statutaire naam: Nieuw Sociaal Contract

JA21

Anna van Buerenplein 41
2595 DA 's-Gravenhage
06-20 36 31 22
partij@ja21.nl
https://ja21.nl
Statutaire naam: Conservatieve Liberalen

Waarop gaan de Belgen tussen 6 en 9 juni 2024 allemaal op stemmen?

Waarop gaan de Belgen tussen 6 en 9 juni 2024 allemaal op stemmen? Welke invloed gaat dat hebben op Nederland, België, Europa en in de rest van onze wereld? Dat staat nog in de sterren geschreven.

Meer info: https://elections.europa.eu/nl/how-to-vote/be/

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN