Vertaal deze pagina naar:

HOE LANG STAAT DE BEVOLKING NOG TOE IN NEDERLAND EN BELGIË DAT MET DWANG EN BEDREIGING VAN DE POLITIE EN EEN DEURWAARDER MENSEN VAN VLEES EN BLOED BEROOFD WORDEN VAN HUN WONINGEN?

17-01-2024

Het drama van gedwongen "Uit-Huis-Plaatsingen" begint zich nu massaal af te tekenen in Nederland en België, zolang de bevolking geen actie onderneemt.

HOE LANG STAAT DE BEVOLKING NOG TOE IN NEDERLAND EN BELGIE DAT MET DWANG EN BEDREIGING VAN DE POLITIE EN EEN DEURWAARDER MENSEN VAN VLEES EN BLOED BEROOFD WORDEN VAN HUN WONINGEN EN ALLES WAT HEN DIERBAAR EN LIEF IS?

Wat nu als eerste te doen? Beluister het onderstaande spraakbericht.

Begrijp je het niet direct? Luister dan nog een keer en nog een keer als je het nog steeds niet begrijpt.

Maak daarna een afspraak bij het gemeentehuis om Uw "attestatie de vita" op te halen.

Voor sommige instanties moet u kunnen aantonen dat u in leven bent. Hiervoor heeft u een verklaring van in leven zijn nodig. De ambassade of het consulaat-generaal kan deze voor u opstellen.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/verklaring/in-leven-zijn

Wij krijgen steeds meer berichten binnen dat mensen onder dwang uit hun woningen worden gezet.

Het is te hopen dat de berichten kloppen dat de WEF leden nu worden opgepakt in Davos (Zwitserland), diegenen die mee hebben gewerkt en verantwoordelijk zijn voor de genocide en roof in onze wereld.

De (r)overheid kan schijnbaar tot heden niet anders doen dan doorgaan met intimidatie, bedrog, valsheid in geschrifte, fraude, meineed etc. etc. omdat het een zinkend schip is vol criminelen.

Wanneer wij ons goed informeren, gaan samenwerken en ons met de juiste informatie gaan wapenen kunnen we voorkomen dat we massaal uit onze huizen gezet gaan worden.

LEES:

DE KONING, HET KONINGSHUIS, ALLE MINISTERS, MINISTERIES, HOGE RECHTERS, RECHTERS, AANKLAGERS, ADVOCATEN, GERECHTSDEURWAARDERS, BELASTINGDIENST, CJIB, CAK, KVK, JEUGDZORG, FUNCTIONARISSEN, AMBTENAREN, WERKNEMERS IN DIENST VAN/VOOR DE (R)OVERHEID; NIEMAND HEEFT EEN MANDAAT IN NEDERLAND.

LEES:

IEDEREEN HANDELT IN NEDERLAND OP PERSOONLIJKE TITEL EN IS DAARMEE HOOFDELIJK, PERSOONLIJK EN PRIVE VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEVOLGEN EN GEVOLGSCHADE VAN ZIJN OF HAAR INDIVIDUELE HANDELEN.

MIDDELS DEZE INFORMATIE KUNNEN WIJ MASSAAL AANTONEN DAT NIETS OF NIEMAND ENIGE RECHTSGELDIGE BEVOEGDHEID HEEFT IN NEDERLAND.

DE WIL VAN HET VOLK VORMT DE BASIS VOOR HET GEZAG VAN DE REGERING

Wilfred-leonard schreef het volgende:

EINDE-SAMENVATTING INZAKE DIT BOEKWERK

OVERHEID HEEFT NUL RECHTEN/BEVOEGDHEDEN/ZEGGENSCHAP OVER DE MENS.

NUL RECHTEN QUA BEVOEGDHEDEN EN ZEGGENSCHAP OVER DE MENS.

De monarchie zoals deze is ontstaan na de fase van de heerschappij van de Franse keizer Napoleon Bonaparte is een DE FACTO monarchie. Er is momenteel een vorst als koning actief, die een oplichter, een bedrieger, een fraudeur en een slavenhandelaar is en die moord en doodslag toestaat. De betreffende regeringsleiders zoals in deze fase vanaf 1814-1815 allen aangesteld zijn met de betiteling: 'KROON'' zoals de Eerste en Tweede Kamer tezamen met de huidige koning in die hoedanigheid ook 'de KROON' worden genoemd, zijn daarmee ook NEP. Mede gelet op de Staten-Generaal is de samenspraak vanuit de Eerste en Tweede Kamer tezamen een DE FACTO versie van de oorspronkelijke DE JURE Staten-Generaal, die de soevereiniteit toebedeeld kreeg van het Nederlandse volk met als de basis de soevereiniteitsverklaring met de naam: 'Plakkaath van Verlatinghe'. De oorspronkelijke Staten-Generaal moest deze soevereiniteit bewaken, beschermen en borgen jegens elke kwaadwillende buitenstaander of andersoortige vijandigheden.

Het feit dat er sprake is van een oplichtersfamilie die zich koning waant – zijnde Willem Alexander – vanuit diverse de naamstellingen zoals 'Van Oranje' en 'Van Nassau' ens legis zonder daarbij een DE JURE grondslag vanuit de soevereiniteitsverklaring met de naam: 'Plakkaath van Verlatinghe' te hebben meegekregen, impliceert dat er sprake is van internationale criminaliteit; zowel gelet op de onvervreemdbare rechten van de mens door God en onder Gods visie gegeven, maar ook in de hoedanigheid van het legitimiteitsbeginsel dat NUL grondslag heeft. Afspraken met andere heersers aangaande hun eigen heerschappij aangaande De Lage Landen kan deze criminaliteit NOOIT neutraliseren. Deze monarchie met haar regering heeft NUL daadwerkelijke DE JURE grondslag vanuit de oorspronkelijke soevereiniteitsverklaring met de naam: 'Plakkaath van Verlatinghe'. Elke handeling vanuit een vermeende bevoegdheid of zeggenschap gelieerd aan het geveinsde recht die deze monarchie met haar koning en regering zegt te hebben, is NIET BESTAAND; NULL & VOID. Vandaar ook dat op elk WOO-verzoek met een aantal van rond de twintig er NUL documenten als de daadwerkelijke bewijslast verzonden zijn aan de betreffende schrijvers binnenin dit boekwerk, die het recht in de hoedanigheid van bevoegdheid, zeggenschap en plichtoplegging door de Nederlandse overheid jegens de Nederlanders, burgers en andere termen die hiertoe gebezigd worden, kunnen aantonen. Ze ONTBREKEN eenvoudigweg zoals als dit altijd bij dergelijke DE FACTO omstandigheden van toepassing is.

Het feit dat de Grondwet en daarmee de Constitutie inderdaad los gekoppeld is van de Nederlandse wetgeving binnen de Rechtspraak, is correct als dat het slechts een duiding binnen hun eigen wetgeving is in de zin dat er nooit een rechtmatige verbintenis en grondslag bestaan heeft. Daarmee wordt bekrachtigt dat de Nederlandse overheid een compleet onrechtmatige organisatie is die dat als een biecht door haar zelf toont in haar correspondentie door te erkennen dat er geen documenten zijn of de WOO-verzoeken met de vorderingen simpelweg te negeren, te omzeilen of onrechtmatig te diskwalificeren. Een loskoppeling is eigenlijk onmogelijk daar de werkelijke koppeling of verbintenis NOOIT bestaan heeft met en vanuit de rechtmatige DE JURE grondslag. Afsluitend is de huidige monarchie te beschouwen als één grote poppenkast van en met leugenaars, fraudeurs, criminelen en bedriegers die acteren op wereldniveau. Ik weiger tezamen met vele andere Nederlanders hierin mee te gaan en mijn toestemming voor hun handelen en keuzes te geven en te ondersteunen wijs alles in absolute zin af daar dit alles een criminele grondslag betreft en heeft. Dit boekwerk met een mogelijk bijgevoegde inleidende brief is daarvan een DE JURE eed-verklaring in haar absoluutheid en onvoorwaardelijkheid te bezien.

URL video: https://youtu.be/-BRRv75qVyw


Reacties onder de video:

"Er zijn twee redenen waarom de pigoids willen dat we onze ramen naar beneden doen. 1) Het allerbelangrijkste voor meneer Pig is dat het een KRACHTSPEL is om hem het gevoel te geven dat hij de leiding heeft, en 2) Het maakt het gemakkelijk voor de zwijnen om onze deur te openen en ons met geweld uit onze auto te dwingen."

"Awwww. Die eerste agent was echt butthurt. Hij deed zooooo kinderachtig. Hij was boos dat hij hem niet onder controle had. Ik vind dit top, gasten. De OG van "Ik beantwoord geen vragen"!!!"

"Ik vraag me af hoeveel praktiserende en lerende psychologen hier graag naar kijken. Het is behoorlijk fascinerend om de losgeslagen reacties van deze mensen te zien"

"Ik hou van deze man! Kom op tegen tiranni"

De Andere Krant schrijft: 

"Vissers worden net als de boeren met kwade opzet gesloopt"

Andries Visser uit IJmuiden gelooft dat de Nederlandse vissers, net als de boeren, doelbewust en stelselmatig kapot worden gemaakt door de politiek. De kleine visserij, ooit de trots van de sector, is door het beleid gedecimeerd. De kottervisserij leed vorig jaar miljoenenverliezen en de saneringsaanvragen van 54 kotters zijn onlangs goedgekeurd. De komst van windmolenparken op zee kan de genadeklap worden. Onze generatie zou volgens de 70-jarige beroepsvisser weleens de laatste kunnen zijn die een lekker visje op de markt kan weghappen. Lees verder: https://deanderekrant.nl/nieuws/vissers-worden-net-als-de-boeren-met-kwade-opzet-gesloopt-2024-01-17

Een nog betere oplossing is wellicht om geheel uit het systeem te stappen.

In een woongemeenschap met gelijkgestemden is een mogelijkheid tot overleven.

Wanneer men de humanitaire projecten gaat ondersteunen gaat dit vanzelf ontpoppen.

Zie website: https://freelifeworld.info/

Van Niets komt Niets!

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN