Vertaal deze pagina naar:

HOE ZOU JIJ NU ECHT HET ALLERLIEFSTE WILLEN WONEN EN LEVEN OP ONZE AARDE?

05-08-2022

Misschien heeft U daar nog nooit over nagedacht, een hemel op Aarde?


Of toch wel?


Nou, wij ook als redactie zijnde van de Waarheidskrant.


Wij worden een beetje moe en erg teleurgesteld van al die regeltjes in Nederland en in andere landen en de steeds strengere en idiotere regelgeving op onze Aarde. Het is gewoon 'too much' geworden.

Op alle mogelijke manieren wordt nu door Common Law geprobeerd, door middel van aangestelde sherrifs en hulpsheriffs, het oude regiem in Nederland omver te werpen door arrestaties te gaan verrichten van corrupte topambtenaren en handlangers en huurlingen die hebben meegewerkt aan de genocide (volkerenmoord).

Wij gooien liever in ene keer alle oude regels weg, zoals dat vroeger ook reeds gebeurde volgens de overleveringen.

Wat ook een goede oplossing kan zijn is het volgende:


Daarbij rekening houdend dat goed voorbeeld doet volgen...!


In de toekomst willen wij met gelijkgestemden diverse woongemeenschappen gaan opzetten in Nederland en de rest van de wereld. We gaan ons in de woongemeenschappen houden aan de 10 Geboden waarmee akkoord is gegaan bij het vormen van de woongemeenschap of bij toetreding daarvan. Verder zijn er geen Geboden waar men zich aan dient te houden, behalve de Algemene stelregel:

"Wie zich niet houdt aan de 10 Geboden wordt definitief verbannen uit de betreffende woongemeenschap".


We zullen dan eerst de 10 Geboden gezamenlijk moeten opstellen wanneer we een nieuwe woongemeenschap willen gaan opzetten. We kunnen hier alvast over gaan nadenken en brainstormen. Deze 10 Geboden kunnen voor iedere woongemeenschap verschillend zijn.

Spreken de 10 Geboden in de desbetreffnede woongemeenschap U niet aan, start dan met een nieuwe groep mensen een nieuwe woongemeenschap op en stel zelf of gezamenlijk 10 nieuwe Geboden op wat voor U wel leefbaar en/of haalbaar is.

Of wat natuurlijk ook mogelijk is, sluit U zich aan bij een reeds bestaande woongemeenschap wat op dat moment goed aanvoelt voor U.

Uiteraard kunnen er in een woongemeenschap ook aparte huisregels worden opgesteld die evenetueel  gewijzigd of aangepast  kunnen worden na een wekelijks groepsoverleg. Bijvoorbeeld verdeling van de taken bij afwezigheid en/of wanneer er iemand wegvalt wie dan de taken op zich gaat nemen etc. etc.

Hoe klinkt het voorgaande voor U?


Het zal misschien voor sommigen onder ons, of U als lezer, best wel even wennen zijn een hele andere benadering en zienswijze van wonen en leven. Maar waarom gaan gelijkgestemden nog steeds niet massaal in een woongemeenschap wonen? Dan zijn ze eigen baas!

Wat houdt U tot heden nog steeds tegen? De luxe? Uw zekerheid die U nog denkt te hebben? Waar U tot heden veel uren per dag mee bezig bent om dit te bewaken en/of dit in stand te houden?

Wie durft mee te gaan op ons nieuwe avontuur? Naar een plek toe wat is verlaten door eerdere bewoners en daar een zelfvoorzienende gemeenschap van maken met gelijkgestemden?

Of een oud verlaten kasteel opknappen? Dat kan ook een optie zijn.

Of een begin maken op een grote wijde vlakte, of ergens in het gebergte, dat is ook mogelijk.

Wie wil eindelijk eens zijn opgedane kennis, handvaardigheden en talenten gaan benutten, die U in de voorgaande jaren heeft opgedaan?

Wij zijn zelf de Creators van ons aardse bestaan!

Wie durft?

Klik dan op de onderstaande link.

https://www.freelifeworld.info/humanitaire-projecten/