Vertaal deze pagina naar:

IN DOSSIER COLDENHOVE (HET VERHAAL VAN LISA) DUIKEN NAMEN OP VAN JORIS DEMMINK, JAN WOLTER WABEKE EN HERMAN VAN DER MEER

23-11-2023

Het wordt tijd dat we de zaak Coldenhove en het verhaal van Lisa eens nader gaan onderzoeken en in het Licht gaan zetten.

Huig Plug (officieel klokkenluider justitie)
Huig Plug (officieel klokkenluider justitie)
Baphomet (afgod, Satan. de duivel)
Baphomet (afgod, Satan. de duivel)

Op vrijdag 24 november 2023 (09.00 uur) was er een zitting in Breda. Huig Plug kreeg 9 maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, hij moet dus 6 maanden in de gevangenis. Huig Plug mocht zijn telefoons met bewijsmateriaal niet meenemen in de rechtszaal.

Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden.

Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een cafe in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan duiken er bewijzen op die Lisa's verhaal ondersteunen.

Argos bestudeerde de dossiers van de politie, het Openbaar Ministerie, het medisch dossier van Lisa, verklaringen die zijn afgelegd bij de notaris en onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Daarnaast voerden we tientallen gesprekken met betrokkenen, hulpverleners en deskundigen. Ook kregen we computers van het gezin tot onze beschikking.

Let op: Het verhaal van Lisa bevat schokkende details, expliciete beschrijvingen van seksuele handelingen en geweld.De naam Lisa is niet de echte naam van het meisje. (bron).

In het onderstaande PDF document duikt de naam op van Demmink.

De naam Wabeke duikt op in de woekerpolissenaffaire, lees de onderstaande link.

De naam van Herman van der Meer duikt op in de onderstaande video, waarom?

De zaak Coldenhove en het verhaal van Lisa is een ingewikkelde zaak en dossier

Huig Plug (klokkenluider justitie) riep vandaag (23-11-2023) middels de bovenstaande video de nieuwe en oude media op om hier eens naar te kijken. Wij volgens reeds enige tijd de zaak Coldenhove en het verhaal van Lisa. Het is een ingewikkeld cq. 'moeilijk' dossier omdat er in dit dossier namen van bekende hooggeplaatsten (hoge pieten) en topambtenaren bij betrokken zijn. Door omgekochte rechters en gechanteerde advocaten ontspringen daders met een hoge functie vaak de dans om berecht te worden voor hun misdaden. Dit fenomeen zagen we reeds eerder bij de zaak van Bart van Well, klik HIER voor de video "Dutch injustice". 

Erkenning van seksueel misbruik van slachtoffers was tot heden bijna niet mogelijk wanneer daar hooggeplaatsten en topambtenaren als dader bij betrokken zijn. Zij hadden namelijk jarenlang de rechterlijke macht in hun zak (in hun macht), die hen daarom in bescherming moest nemen. Dit was mogelijk door de onderlinge chantage, witwassen van geld, macht en status. Op deze wijze werd deze macht achter de coulissen jarenlang in stand gehouden. Echter is deze macht nu sterk aan het afbrokkelen. Ze zijn gezien, alles komt nu openbaar. De bevolking gaat nu eindelijk opstaan en steeds meer media durft erover te gaan schrijven.

Op de website Niburu.co is op 3 maart 2019 het volgende te lezen:

"Het is allemaal begonnen met de zaak-Lisa en de evidente bescherming door Mark Rutte van de daders en van de babymoord-witwas-rechter Wabeke, een best friend van onze PM. Hierover heeft deze site uitgebreid bericht. Op grond van deze berichten meldden zich klokkenluiders die met verbijsterende informatie komen over de (familie)achtergronden van Mark Rutte waaruit we de conclusie kunnen trekken dat de 'staatsgreep' in 2007 die Rutte op de troon bracht en waarover we onderstaande video maakten werd aangestuurd door het koninklijk huis en werd uitgevoerd door de 'koninklijke executives' Donner en Demmink. "

Bron: https://niburu.co/binnenland/13809-bizarre-achtergronden-en-geheimzinnige-van-mark-rutte-video

Het publiceren van de Waarheid was tot heden niet altijd even gemakkelijk.

Journalisten die durven te schrijven tegen de algemene opinie in, lees overheidsbeleid, hebben het niet gemakkelijk. Gelukkig sterkt de meesten van hen dit in hun streven de waarheid boven tafel te krijgen. Des te meer tegenwerking des te groter hun verbetenheid om de andere kant van de medaille te tonen. Naar schatting zijn er zo'n vijftig van overheid en multinationals onafhankelijke media. Denk aan nieuwssites, videoverslaggevers op YouTube en dergelijke.

Zij worden voorlopig nog zonder tegenwerking, weggezet als hoaxsites, complotdenkers of gelovers in UFO's. Ook wel fakesites genoemd. Dit gebeurt zelfs door de vrijheid van meningsuiting en drukpers belovende overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet een rapport opstellen om het 'fakenieuws', zoals zij dat benoemen in kaart te brengen. (Ministerie voor schut met rapport over alternatieve media)

Recente voorbeelden van demoniseren zijn de oproepen van nota bene Tweede Kamerleden om het nieuwe blad 'Gezond Verstand' te weren uit de schappen van boekhandels, omdat er sprake zou zijn van 'desinformatie'.(Geen Gezond Verstand bij Parlementsleden D66 en GL) Daarnaast beschuldigen de massa media de Ander Krant ervan banden met de Russen te onderhouden. Tja, ze vinden het natuurlijk niet leuk dat beide media even een miljoen exemplaren wegzetten. (bron bericht).

We zullen in de loop der dagen meer video's en informatie verzamelen die met de zaak Coldenhove te maken hebben en met het verhaal van Lisa. Dus kom nog eens terug op deze pagina.