Vertaal deze pagina naar:

ONDERZOEK OVER AD MELKERT, WIE IS HIJ EN WAT DOET HIJ?

25-09-2022

Twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn is Ad Melkert nog altijd gemeen over Fortuyn!


Ad Melkert met z'n mooie dikbetaalde baantjes: Raad van State, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Raad van Commissarissen ADO. Voor hem geen cancel culture.

Dus ná 20 jaar zijn de spanningen en problemen nog steeds niét weggenomen door géén enkele regering / kabinet én dáár de schuld van geven aan een persoon die gelijk had, zich niet meer kan verweren én daar de hoogste prijs voor betaald heeft. Mensen denk na!

Dit is de verdommenis in uitvoering!

ONDERZOEK OVER AD MELKERT


Best interessant om eens te gaan onderzoeken welke politici en topambtenaren allerlei privatiseringen bij de (r)overheid er doorheen drukten en op welke wijze Ad Melkert hiermee in verbinding stond.

Deze vraag kregen wij als redactie aangeboden om eens te gaan onderzoeken.


Onze onderzoeker deelt ons het volgende mede:

De rol van Ad Melkert is in veel zaken op z'n zachtst gezegd dubieus te noemen en zijn positie kan toch wel gevaarlijk genoemd worden voor het welzijn van de bevolking met wat ik nu weet.

In veel zaken zie je op de achtergrond toch iedere keer weer Ad Melkert opduiken en tevens krijg ik steeds meer in de gaten dat politici niet meer zijn dan CEO's, die op bepaalde sleutelposities zitten.

Denk hierbij ook eens aan Wubbo Ockels en zijn laatste speech, aan JFK en hoe NASA fungeert.

En overal kom je die zure meneer Ad Melkert tegen, hoe kan dat toch?

Vertrouwen in deze man, Ad Melkert, had ik al zeer weinig en wat Pim Fortuyn betreft. Maar ook ik trapte er even in met de propaganda en lastercampagne tegen Fortuyn. Tot ik het gevoel kreeg, hier klopt iets niet met wat Fortuyn zelf naar voren bracht. Dus toen ik even tijd vrij kreeg van mijn werk en ik mij er meer in ging verdiepen bleek Fortuyn eerbaar en to the point te komen en zag ik andere partijen liegen en draaien.

Ja, ik had zelfs nog een mail gestuurd naar de heer Fortuyn en niet veel later werd hij op een laffe wijze vermoord. En het is weer eens een milieu activist, een dierenwappie, zeg maar uit de linkse hoek. Zowel de Dierenpartij als Groenlinks vielen mij op in hun kruiperigheid.

Zeker die groenlinkser, bah bah, ik mocht hem ooit best maar wat men met Pim Fortuyn had gedaan was onvergeeflijk hoe ze als kartel tegen hem opereerden en let wel, ik was nooit een partijen mens en gelijk heb ik dus altijd gehad. In de regering zit duivelsgebroed en ja JFK had eens gezegd, dat als de volkeren wisten hoe er met hen gespeeld werd deze gasten gisteren al allemaal aan de boom zouden hangen, (bij wijze van spreken).

Denk ook dat het zo zal gaan zodra het begint door te druppelen.

Iedere dag lijkt het duidelijker te worden...


Op Wikipedia is het volgende over de Commissie Stiekem te lezen:

De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), informeel ook wel Commissie Stiekem, is een commissie van de Tweede Kamer die belast is met de parlementaire controle op de Nederlandse geheime diensten. De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven fractievoorzitters en vergadert onder strikte geheimhouding, maar brengt over haar werkzaamheden wel verslag uit aan de Tweede Kamer.

Bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie_voor_de_Inlichtingen-_en_Veiligheidsdiensten


Op Wikipedia is het volgende over Ad Melkert te lezen:

Op 6 mei 2002, negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, werd Fortuyn vermoord, waarna alle partijen besloten de verkiezingscampagnes te stoppen. De verkiezingen gingen door en de PvdA verloor dramatisch. Terwijl de PvdA van 45 naar 23 zetels ging behaalde de LPF 26 zetels.

Na deze uitslag trad Melkert af als partijleider en verliet hij de actieve Nederlandse politiek. In mei 2006, vier jaar na de moord op Pim Fortuyn, vertelde Melkert in het televisieprogramma van oud-politicus Paul Rosenmöller te hebben gefaald in de verkiezingsstrijd van 2002 en zich 'te veel in de toren van de bestuurder te hebben verschanst', waardoor zijn optreden iets bevoogdends kreeg, 'iets dat de kiezer totaal niet aansprak'.

Bron ► https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_Melkert

De laatste punten van Pim zoals management in de zorg is nu heel actueelanno 2022


Voor mij is duidelijk dat Ad Melkert een grote rol heeft gespeeld hoe de wereld er nu uitziet en dat dit al heel lang gaande is!


In een interview met Vrij Nederland vertelt klokkenluider Tony Shkurtaj hoe UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, waar Ad Melkert tweede man is, hem monddood maakte. 'Ineens was ik een gevaarlijk iemand die de toegang tot het VN-gebouw werd ontzegd.'

Shkurtaj had de dagelijkse leiding van het UNDP-kantoor in Noord-Korea. Hij maakte mee hoe miljoenen euro's aan hulpgelden naar het Noord-Koreaanse regime vloeiden zonder dat UNDP zicht had op de besteding van het geld. Toen hij zijn meerderen, onder wie Ad Melkert, waarschuwde dat UNDP in Noord-Korea systematisch haar eigen regels schond, werd zijn contract niet verlengd.

Bron ► https://www.vn.nl/klokkenluider-tony-shkurtaj-ad-melkert-voert-een-stalinistisch-bewind/

En lees ook dit eens over het schrikbewind van Ad Melkert


Op de onderstaande website is het volgende te lezen:

Ad Melkert is het niet eens met de kritiek op zijn functioneren. Volgens zijn woordvoerder heeft hij "extreem hard gewerkt" en wordt hij geprezen door de UNDP-staf.

Elsevier bericht dat Ad Melkert de uitspraken van Artjon 'Tony' Shkurtaj en John Bolton afdoet als "ongefundeerde aanvallen". Volgens zijn woordvoerder zijn de verantwoordelijkheden van Melkert binnen de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP enorm toegenomen en heeft hij niet alleen "extreem hard gewerkt", maar wordt hij daarnaast geprezen door Kemal Dervis, de officiële leider van de UNDP.

Ook zou uit de 'anonieme Global Staff surveys' blijken dat een "overweldigende 73 procent heeft gezegd Melkert en zijn werk te steunen". Eerder deze week werd bekend dat Tony Shkurtaj, oud-voorman van de UNDP-missie in Noord-Korea, vindt dat Nederland Melkert moet laten vallen. "Hij voert een schrikbewind. Hij beschadigt de reputatie van Nederland en geeft de Nederlandse medewerkers bij de Verenigde Naties een slechte naam." Shkurtaj wil dat Melkert ontslagen wordt. John Bolton bekritiseerde Melkert eerder al in het televisieprogramma Nova.

Bron ► https://mtsprout.nl/management-leiderschap/ad-melkert-geprezen-door-leider-undp

Progressieve samenwerking in Nederland in de jaren 1970


Direct na de oorlog en in de jaren 70 ontvouwde zich al het een en ander en hoe het er heden ten dage uitziet.


Op de onderstaande website staat geschreven:

In de periode 1969-1977 was er rond de Partij van de Arbeid een wisselend samenwerkingsverband van Nederlandse politieke partijen als Democraten '66, Politieke Partij Radikalen en de Pacifistisch Socialistische Partij. Deze samenwerking heeft verschillende vormen gekend: het Progressief Akkoord, het schaduwkabinet-Den Uyl, het kabinet-Den Uyl, het programma Keerpunt '72 en allerlei lokale en provinciale samenwerkingsverbanden. Binnen de partijen leefde de hoop dat er één Progressieve Volkspartij gevormd zou worden, die een meerderheid in de Tweede Kamer zou kunnen krijgen.

Er is Nederland altijd al sterke versnippering geweest van linkse partijen. Voor de oorlog bestonden er de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij, de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond, de christelijk-progressieve Christelijk-Democratische Unie en Communistische Partij van Nederland. In 1946 fuseerden de eerste drie samen met progressieve katholieken en protestanten tot de Partij van de Arbeid, die al snel echter een sociaaldemocratisch profiel kreeg.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_samenwerking_in_Nederland_in_de_jaren_1970