Vertaal deze pagina naar:

ONZE PEN IS MACHTIGER DAN HET ZWAARD!

12-04-2024

Onze Missie van De Nieuwe Media (digitale Waarheidskrant)

Onze Missie is onze lezers bekrachtigen met de Geest van Vrijheid.

Onze wedergeboorte

Onze Missie is om alle vrije mannen en vrouwen te verenigen in de gemeenschappelijke zaak van de wedergeboorte van een vrije natie en het bevrijden uit de klauwen van tirannie van een natie die wordt geregeerd door het volk en voor het volk. In deze collectieve verantwoordelijkheid pakken we onze pen en schrijven we een nieuw hoofdstuk van hoop, vrijheid en positieve verandering op mondiale schaal.


Onze vragen aan jou / aan onze lezers:

- Zullen jullie als levende mannen en vrouwen volledig in jullie kracht staan?

- Of zullen jullie collectief knielen voor tirannie?

Tip: Ga vandaag en morgen hier nog eens heel goed over nadenken.


President John F. Kennedy:

'Er bestaat in dit land een complot om iedere man, vrouw en kind tot slaaf te maken. 

Voordat ik dit hoge en nobele ambt verlaat,
ben ik van plan dit complot aan de kaak te stellen.'

We The People

We zijn slechte bewaarders van onze republieken geweest: onze rechten en vrijheden zijn in de loop van de generaties uitgehold, terwijl onze 'geselecteerde functionarissen' hun eed blijven schenden door ten onrechte te geloven dat ze 'aan de macht' zijn. Alle macht komt van 'We The People', en we gaan niet langer werkeloos toekijken terwijl buitenlandse indringers ons land overnemen, onze lucht- en voedselvoorziening vergiftigen, onze persoonlijke rechten schenden, privé-eigendom en openbare vrijheden stelen en onze door God gegeven onvervreemdbare rechten negeren.

Bron en meer info: https://thepeoplesoperationrestoration.com/


Religie is een vermomde vorm van Satanisme, wat tot heden in stand wordt gehouden door de eigen Staat en Kerk.

We hebben middels diverse artikelen en berichtgevingen uitgelegd welk pad wij 'We The People' op dienen op te gaan. Op onze website en in onze nieuwsartikelen hebben wij U tot heden uitgebreid geïnformeerd waar wij nu als mensheid staan:

"De Tien Geboden van God"

NESARA / GESARA

De Nieuwe Wereld

Onze aarde is vlak!

Bron afbeelding: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fdulxphepe3sz.jpg&rdt=34606
Bron afbeelding: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fdulxphepe3sz.jpg&rdt=34606

Ter info: Onze aarde is vlak!

World Map by Giovanni Antonio Da Varese, Hall of Maps, Palazzo Farnese, Caprarola. Italy, 1574 [3532 x 2368]

Veel informatie over de vlakke aarde kunt U vinden in de onderstaande link.

Telegram kanaal vlakke aarde: https://t.me/+cCqY8RqfREtjNDE8

ONZE NIEUWSTE ARTIKELEN