Vertaal deze pagina naar:

OOK HUBERT BRULS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN IS OMGEKOCHT OF WORDT GECHANTEERD!

31-10-2021

Deze Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls voert de genocide Agenda uit van het WEF !!


Genocide = Volkerenmoord!


Het begrip genocide betekent letterlijk 'volkerenmoord'. Hiervan is sprake als er systematisch en doelbewust een volk of een bevolkingsgroep wordt uitgeroeid.

Bron ► https://historiek.net/genocide-definitie-en-voorbeelden/80095/


Zijn alle Burgemeesters in Nederland omgekocht om de CORONA Agenda van Klaus Schwab (WEF / Agenda 21 / Agenda 2030) uit te voeren?

Ofwel om de depopulatie (genocide)agenda uit te voeren (Volkerenmoord) in hun gemeente?

Zijn er Burgemeesters te vinden in Nederland die WEL voor het Welzijn van de bevolking kiezen en de bevolking een warm hart toedragen? Zo ja, welke Burgemeester(s) dan?Hubert Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, is van mening dat werkgevers naar een coronatoegangsbewijs zouden mogen vragen. In Buitenhof zei hij dat de wetswijziging die daarvoor nodig is "eerder vandaag dan morgen" in gang moet worden gezet.

Volgens Bruls vraagt de nieuwe opmars van het coronavirus, waarbij de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames oplopen, om stevigere maatregelen. Zo stelt hij ook voor om de anderhalvemeterregel weer in te voeren.

Bruls zegt respect te hebben voor mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen COVID-19 om principiële redenen.

"Maar zo'n principe is alleen wat waard als het je ook wat kost en als het wat betekent. Op dit moment vind ik dat we de volksgezondheid in het algemeen zwaarder moeten laten wegen dan wat iedereen individueel ervan vindt. Dat kunnen we ons niet permitteren."

"Bruls kan niet eens zelfstandig zijn veters strikken"

De reactie hierboven lazen wij (de redactie) op social media.

Zou dat vanwege z'n dikke buik zijn?


Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ('de Kroon'). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen.

Een opleiding die redelijk aansluit bij het beroep Burgemeester zijn de universitaire opeidingen Bestuurskunde of Politicologie.

Voor het beroep van Wethouder is geen specifiek opleiding vereist. De taken en bevoegdheden worden aangeleerd na de benoeming. Wel hebben Wethouders vaak (veel) bestuurlijke ervaring of ervaring in management.

Een wethouder is een door de gemeenteraad gekozen lid van het dagelijks bestuur van een gemeente. De wethouders vormen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders (B&W).

De Politiek gaat ons (de bevolking) niet redden!


Dat kunnen wij zelf wel, onszelf redden, door onszelf te informeren!

Door mensen met een goed hart op de juiste plaats neer te zetten.

Door SAMEN een Gezonde Samenleving op te bouwen.

Luister naar de onderstaande video, dan hoort U waarom de Politiek ons niet gaat redden.

Gideon van Meijeren zegt dat er in de Politiek vele toneelstukjes worden opgevoerd.

Gideon heeft gelijk!

De Politiek is een grote poppenkast!Gideon van Meijeren trekt volle Zalen!


Go Go Go Gideon!