Vertaal deze pagina naar:

⚠️ OPROEP AAN ALLE NEDERLANDERS ⚠️ 

27-10-2022

Voor aanstaande zaterdag, 29 oktober 2022, staat er de eerste Grand Jury gepland, georganiseerd door Common Law Nederland!Zij gaan beoordelen of het klopt dat er zo'n 1600 kinderen werkelijk verdwenen zijn met de toeslagaffaire. Het kunnen er ook 1900 zijn.

Wie zijn deze kinderen en waar zijn ze gebleven en kunnen zij terug naar hun ouders?

Het bewijsmateriaal moet beoordeeld worden en de tekst van het bevel (order) moet beoordeeld worden op juistheid. Dit bevel gaat uit van het de jure volk van Nederland aan de koning.


De kinderen moeten terug naar hun ouders, dat is het enige doel van dit initiatief!


De order gaat uit van leden van het volk die zich verenigd hebben in de Holland de jure Assembly, waar een ieder welkom is om zich aan te sluiten, die echt iets wil doen voor het restaureren van de samenleving en het assisteren van de bevolking.


Voor deze Grand Jury is er nog een tekort aan mensen om deze jury te bemannen en bevrouwen!


We zoeken het liefst naar een gelijk aantal mannen en vrouwen, tenminste 24 samen en een aantal reserve. De teller staat op dit moment op 5 mannen en 6 vrouwen, na wat afmeldingen. Dat is gewoon veel te weinig.

De lokatie is een boerderij in Creil, creilerpad. Nader adres wordt gegeven bij opgave.

Maaltijd wordt verzorgd tegen vrijwillige donatie.

Ervaring of opleiding is niet nodig.

Het is voor ons ook een try out, maar het moet wel meteen goed staan en dat kan niet met een tekort aan juryleden. Dit is een zeer belangrijke gebeurtenis!


Probeer alles opzij te zetten

en kom zaterdagmiddag 12:00 uur naar Creil,

Noordoostpolder.Wie zich wil aanmelden kan bellen naar de voorzitter van de Holland de jure Assembly: Johan Peter 06-46882402, of het contactformulier invullen op de website van de Assembly: https://www.hollandassembly.nl/ en je opgeven voor de Grand Jury voor comité Gezinshereniging, of contact opnemen met Common Law Nederland: info@commonlawnederland.earth


Deel dit bericht zoveel mogelijk!


De tijd is kort!


[Forwarded from CL NL.earth | Kerngroep (Neeltje de Best)]

Hallo Mahabharatanen,


Een hulpvraag aan jullie:

Namens de honderden toeslagaffaire kinderen die wellicht naar hun biologische ouders verlangen sinds hun onrechtmatige uithuisplaatsing. Op 29 oktober 2022, dus aanstaande zaterdag, in Creil in de Noord oostpolder, komt een Grand Jury van 12 mannen en 12 vrouwen bij elkaar.

Zij krijgen de opdracht om bewijsstukken te verifieren die moeten aantonen dat er in opdracht van de koning door de burgemeesters kinderen uit huis geplaatst zijn zonder goede reden. Vooral mbt die toeslagaffaire, waarin ouders door de belastingdienst medewerkers van de koning vals beschuldigd zijn.

Indien deze bewijzen blijken te kloppen, en de mannen zowel als de vrouwen daarover unaniem zijn, dan kan deze jury opnieuw te Creil bij elkaar komen en dat officieel uitspreken. Dan is hun taak volbracht, dan gaat er vervolgens een order uit naar willem alexander waarin hij van het de jure volk de opdracht krijgt alle kinderen te traceren enz enz enz.

Dit alles wordt gecoordineerd door de Holland de jure Assembly (hollandassembly.nl).

Onze krishnananda is er zaterdag bij als procesbewaker.

Ondergetekende draagt deze 'Gezinsherenigings order' aan. Beiden hebben wij als man ook een vrouwelijke collega in diezelfde functie aan onze zijde.


Nu de hulp die jij kan bieden:

We zoeken nog meer juryleden, zowel mannen als vrouwen. En een vrouwelijke procesbewaakster idem, om samen en naast Krishnanada deze verantwoordelijke taak van het controleren van het juiste Grand Jury proces te vervullen. Als jij dat bent of kunt of iemand weet, benader mij dan per Privat Message PM of Prive Bericht PB op telegram. Het is verantwoordelijkheid nemen en dragen voor dit Grand Jury proces ten behoeve van de kinderen. Een jurylid is bereid om openbaar diens werk te doen, ten behoeve van de integriteits controle.

Tot spoedig vernemens, jullie IHKA dāsa, ofwel Peter van Holland, ofwel Johan Peter vdf Teunissen.

Per email: secretariaat@hollandassembly.nl