Vertaal deze pagina naar:

OVER COMMON LAW

11-09-2022

Onze redactie kreeg een schrijven toegezonden over 'verdeel en heers', iets wat je niet zou moeten willen!?Het schrijven luidt als volgt:

Graag wil ik de volgende overdenking met jullie delen met betrekking tot de leus "verdeel en heers", die op het moment zo actueel is. Wat ik alsmaar voorbij zie komen is "ZE" willen Verdeel en Heers!" Klinkt als iets wat je niet zou moeten willen, omdat je dan slecht bent.


Is dat iets wat "ze" willen,

of is dat weer een leus

om ons af te houden

van iets wat ze juist NIET willen?

Want je verzetten tegen "verdeel en heers" en je dan tegen heug en meug proberen te verbinden, compromissen sluiten die zo tegen je gevoel ingaan, is dat dan de oplossing?

NEE!

Proberen compromissen te sluiten als de verschillen te groot zijn,

is dat niet juist wegblijven van jezelf?

JA!

In mijn ogen is dit weer een leus die in het leven geroepen is, als afleiding om ons weg te houden van ons werkelijke potentieel. Wat wil ik bereiken, wat willen wij bereiken.

Soms is dat wat je wilt bereiken niet met de mensen waarvan je dacht dat mee te kunnen doen, maar met een andere zielsfamilie, waarmee je ontdekt dat er ander mogelijkheden zijn. Individuen vinden elkaar met de juiste kwaliteiten, waardoor ze elkaar versterken. En het is toch prima om te besluiten dat de ene groep haar weg gaat en de andere een andere weg kiest, die hen beter past?


Uiteindelijk hebben we inderdaad hetzelfde doel, het creëren van een mooiere wereld!


Maar de wijze waarop we die willen bereiken, die verschilt.

En laat ieder daarin zijn weg vinden. Dat heeft niets te maken met wel of niet willen samenwerken, met bekvechten, onenigheid hebben, met verdeel en heers of dat mensen zich niet zouden verenigen. Dat heet te maken met focus; we willen iets bereiken op een andere manier, een manier wat een ieder vreugde geeft.

En als ieder dat doet in vreugde in een groep samenwerken die goed voelt, waarin je elkaar versterkt; is dat niet vele malen effectiever?


Volg je hart en laat een ieder in zijn waarde.

We gaan nooit allemaal hetzelfde denken.

Maar juist in het vinden van onze zielsfamilies,

groepen waarin je in de flow zit,

zijn we uplifting bezig.

Bright will shine!So Common Law!Beste schrijver of schrijfster, U heeft helemaal gelijk wat ons betreft.


Dank voor het meedenken!

Info over Common Law